Baslik e-DEFTERDE DEĞİŞİKLİK
Module-DEFTER Tarih20.8.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
• BERAT DOSYALARININ (GIB) GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ON-LİNE OLARAK GÖNDERİLMESİ VE ONAYLANMIŞ BERATLARIN GERİ ALINMASI SAĞLANDI. ONLİNE İŞLEMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN, E-DEFTER GENEL PARAMETRELER EKRANINA ON-LİNE BERAT AKTARIMI PARAMETRESİ İLAVE EDİLDİ.

• DEFTERLERİN ENTEGRATÖR SUNUCUSUNA GÖNDERİLEREK SAKLANMASI SAĞLANDI. SAKLAMA İŞLEMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN, E-DEFTER ENTEGRATÖR TAKİBİ OPSİYONU OLMALI VE E-DEFTER GENEL PARAMETRELER EKRANINDA ENTEGRATÖR BİLGİLERİ TANIMLI OLMALIDIR.

• DEFTERLERİN MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN 32BİT VEYA 64BİT OLARAK YAPILMASI SAĞLANDI. BÖYLELİKLE MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN DAHA HIZLI VE DAHA BÜYÜK DOSYA BOYLARI İÇİN YAPILMASI SAĞLANDI.

• DEFTERLERİN BROWSER İLE GÖRÜNTÜLENMESİNE İLAVE OLARAK KULLANICI PARAMETRELERİNE, ETA .NET BROWSER SEÇENEĞİ İLAVE EDİLDİ. BÖYLELİKLE 32BİT VEYA 64BİT İŞLETİM SİSTEMİNE GÖRE 65 MB VE ÜZERİ DOSYALARIN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANDI.

• DEFTERLER GİB TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İSE, MUHASEBE MODÜLÜ SERVİS İŞLEMLERİNİN (HESAP NAKLİ, TOPLU BELGE TÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİ,YEVMİYE MADDE NUMARALAMA VB.) YAPILMAMASI SAĞLANDI.

• DEFTER OLUŞTURMA İŞLEMİ ÖNCESİNDE, ÇALIŞAN MUHASEBE HESAPLARININ SİSTEMDE KAYITLI OLUP OLMADIĞI VE ARA HESAP ÇALIŞMA KONTROLLERİNİN YAPILMASI SAĞLANDI. E-DEFTER KONTROL RAPORLARINA, HESAP PLANI KONTROL RAPORU İLAVE EDİLDİ.

• YEVMİYE MADDE SIRALAMA EKRANINDA, BORÇ/ALACAK KALEMLERİ SIRALAMA SEÇENEKLERİ (0:YOK, 1:B/A, 2:B/A+HESAP NO) İLAVE EDİLDİ. SIRALAMA İŞLEMİNİN DAHA HIZLI ŞEKİLDE ÇALIŞMASI SAĞLANDI.

• DEFTER OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİNİN DAHA HIZLI YAPILMASI, BÜYÜK DATALARDA DOSYALARIN ORANTISAL OLARAK PARÇALANMASI, UTF-8 STANDARTLARINA GÖRE (€-EURO, £-POUND, VB.) KARAKTERLERİN KULLANILABİLMESİ SAĞLANDI.

• DEFTERLERİN YEDEKLENMESİ İÇİN, YEDEKLENECEK DOSYA TÜRLERİNİN E-DEFTER GENEL PARAMETRESİNDE TANIMLANMASI SAĞLANDI. E-DEFTER SERVİS/DOSYA İŞLEMLERİ MENÜSÜNE, DEFTERLERİ YEDEKLEME EKRANI İLAVE EDİLDİ. AYLIK DEVİR İŞLEMİ YAPILIRKEN, GENEL PARAMETREDE SEÇİLİ OLAN DOSYA TÜRLERİNİN YEDEKLENMESİ SAĞLANDI.

Baslik ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASI
Module-DEFTER Tarih22.4.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
E-DEFTER / E-FATURA GENEL PARAMETRELERINDEKI ZAMAN DAMGASI BILGILERININ, XMLSIGNATURE-CONFIG.XML DOSYASINDAN GÜNCELLEME IŞLEMINDE UTF DÖNÜŞÜM IŞLEMI YAPILMASI SAĞLANDI. BÖYLECE, TÜRKÇE KARAKTERLER OLDUĞUNDA DEFTER IMZALAMA IŞLEMINDE HATA OLUŞMAMASI SAĞLANDI.

Baslik PARA BİRİMİ KODU SAHASI İLAVESİ
Module-DEFTER Tarih22.4.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
E-DEFTER GENEL PARAMETRELERİNE PARA BİRİMİ SAHASI EKLENDİ. BU SAHA BOŞ İLE KÜÇÜK HARFLE “TRY” OLARAK KABUL EDİLİR.

Baslik E-DEFTER AYLIK DEVİR SIRASINDA UYARI VERİLMESİ
Module-DEFTER Tarih22.4.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
E-DEFTER AYLIK DEVİR SIRASINDA ŞİRKET GENEL PARAMETRELERDEN ÖNCEKİ VEYA SONRAKİ BİR AYA DEVİR YAPILMAK İSTENİRSE UYARI VERMESİ SAĞLANDI.

Baslik İŞLETME/MUHASEBECI PARAMETRELERINDE DÜZENLEME
Module-DEFTER Tarih22.4.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
E-DEFTER İŞLETME/MUHASEBECİ PARAMETRELERİNDE BULUNAN MUHASEBECİ BİLGİLERİNDEKİ SÖZLEŞME BİLGİLERİNİN BELLİ FORMATTA OLMASI SAĞLANDI. EĞER MUHASEBECİ FİRMA BÜNYESİNDE İSE – (TİRE) İŞARETİ KONMASI VE BOŞ OLMAMASI SAĞLANDI.

Baslik KURUM ÜNVANI SAHASININ ARTTIRILMASI
Module-DEFTER Tarih22.4.2015
Versiyonu ETAV8SQL8.23
Aciklama
E-DEFTER İŞLETME/MUHASEBECI PARAMETRELERINDE BULUNAN KURUM ÜNVANI SAHASINDA KARAKTER SAYISI ARTTIRILDI.