Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

MODÜL ADI / TANIMFİYAT (TL)

STOK 1230
  + Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
+ Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar
 

CARİ 1230
  + Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi + Cari Bazlı Fiyat Takibi
+ Cari Kart Detay Açıklamaları + Otomatik Vade farkı Fişi
 

FATURA 1230
  + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
+ Stok / Hizmet Paket Uygulamaları
 

MUHASEBE 1790
  + Masraf Merkezleri Takibi + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi  

ÇEK / SENET 1230
  + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi  

İRSALİYE (1) 950
  + Tekli ve Toplu Faturalama + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları  

SİPARİŞ (2) 1350
  + Stok Rezerv Takibi + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları  

KASA 840

BANKA 840
  + Kredi Kartı İşlemleri  

KUR TAKİBİ 620
  + İnternetten Döviz Güncelleme  

KARTOTEKS 840

DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 950

ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU (6) 950

ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 1450

MİKTARLI MUHASEBE (5) 950

ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) 1450

DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) 1230
  + Dövizli Raporlar + Dövizli Muhasebe + Kur Takibi  

BORDRO 2800
  + Özel Okul Bordrosu + Farklı Şube Takibi + Personel Kart Detay Açıklamaları  

DEMİRBAŞ * 2050

MUHASEBE IV  Tek Kullanıcı 950
    Çok Kullanıcı 1700
  + Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri  

E-BEYANNAME (15) (17)  Tek Kullanıcı 680
                    Çok Kullanıcı 1250
  + Toplu Beyanname Hazırlama + Gönderme + İndirme  

İŞLETME DEFTERİ (2) 1000
  + Stok ile Entegre Çalışabilme  

ÜRETİM 2250
  + Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi
+ Muhasebe Entegrasyonu + Rota Takibi
 

BÜTÇE (5) 840

ETİKET YAZDIRMA * 1350
  + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri  

RAPORLAR * 1900

TRANSFER * 1650
  + POS ve Yazar Kasalar ile Veri Alışverişi + PDKS’den Veri Aktarımı
+ TXT ve XLS Dosyalarından Sipariş, Fatura, İrsaliye Transferi
 

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (3) 1800
  + Satın Alma Süreç Takibi
+ Satış Teklif Takibi
 

VERİ İŞLEME * 620
  + SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması
 

E-FATURA (Sınırsız Firma için)*(8)(3) 8300
E-DEFTER (Sınırsız Firma için)*(8)(5) 5950

TÜİK ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ* (16) 1790
  + Tüik Anket Verilerini Hazırlama
 

OPSİYONLARFİYAT (TL)

E-ARŞİV (Sınırsız Firma için)* (8) (9) 2500
  E-Arşiv Faturası Hazırlanması  

DÖVİZLİ RAPORLAR 950
  + Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması  

PARTİ TAKİBİ * 950
  + Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi  

PLASİYER TAKİBİ * 850
  + Satıcı Takibi  

RENK / BEDEN VE FARKLI BOYUTLU MAL TAKİBİ * 2300
  + 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi  

SERİ NO * 2300
  + Seri No’larına Göre Stok Takibi  

TİCARİ PAKETLERFİYAT (TL)

Ticari İşletmeler ve KOBİ’ler için Özel paketlerdir.  

E I 3150
  Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi  

E II 3750
  Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi  

E III 5250
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E IV 5900
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E V 4050
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E VI 4650
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E VIII 6850
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E IX 5750
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E X 8250
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Üretim+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

ETA : SQL FİYATLANDIRMA KOŞULLARI
1. Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2.ETA:SQL, Microsoft SQL Server 2005, 2008 veya 2012 Express Edition ile birlikte gelir.

3. Microsoft SQL Server 2012 (Runtime)’ı, kullanmak isteyen müşterilerimiz, ETA veya ETA Yetkili Satış Merkezlerinden lisans satın alabilirler.

4. ETA:SQL fiyat listemizdeki ürünlerimiz, EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte sunulur.

5. Fiyatlarımıza, Programın Yüklenmesi, Kitap ve DVD, Programı Kullanacak Tüm Personelin EĞİTİMİ ve Bir Senelik SERVİS Garantisi dahildir.

       Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile, firmamız en iyi neticenin alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile birlikte pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

6. 'ÇOK KULLANICILI' uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara Ana Makine + 1 Terminale kadar Muhasebeci Müşterilerimiz için %10, Ticari Müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana Makine +1 Terminale, +1 Terminal daha ilave edildiğinde Tek Kullanıcı Fiyatının Muhasebeci Müşterilerimiz için %10’u, Ticari Müşterilerimiz için %25’i ilave edilir. Daha sonraki her ilave terminal için Tek Kullanıcı Fiyatının %15’i ilave edilir.

7. Aynı Programların aynı versiyonlarının, aynı ilde, birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda, aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci Müşterilerimize % 50 indirimli, Ticari Firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

8. Uzaktan Bağlantılı Terminal kullanılacak sistemler, Özel Satış ve Fiyatlandırma Koşullarına tabidir.

9. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:SQL’e geçişte, yeni konfigürasyon bedeli ile eski konfigürasyon bedeli arasındaki fark talep edilir. Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa, sadece ETA:SQL’e geçiş yapılan sistemin eski konfigürasyon bedeli mahsup edilir.

10. Satıştan kaldırılmış versiyonlardan geçişte, eski konfigürasyon bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6 programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin % 70’i talep edilir.

b. ETA for Windows programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin fiyatları talep edilir.

11. Müşterimizin, daha sonra satın alacağı ilave modüllerde Paket İndirimi uygulanmaz, Fiyat Listesinde belirtilen modül fiyatları uygulanır. Sonradan alınan modüller için Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir.

12. Peyderpey alınan modüller, Fiyat Listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğine tamamlanıyor ise, daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı arttırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

13. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

14. Müşterilerimizin, Değişiklikler ve/veya Rapor Dizaynları talep etmeleri halinde, ETA teknik imkanlar çerçevesinde bu talebi karşılar ve talebe uygun bedel talep eder.

15. Exe Yenileme ve Versiyon Yenileme hizmet bedelidir, iade alınmaz.

16. ETA:SQL Versiyonumuzda, Programların kullanıcı tarafından diğer firma ya da şahıslara devrinde, geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %12’si talep edilir. ETA:SQL ile birlikte alınan Microsoft SQL Server 2012, 2008 veya 2005 devredilemez. Müşterimiz dilerse Express Edition kullanabilir veya Microsoft SQL Server 2012 (Runtime)’ı, ETA veya ETA Yetkili Satış Merkezlerinden satın alabilir.

17. Müşterilerimizin, Ek modül ve Terminal İlavesi siparişlerinde, kullandığı programların son versiyonlara uyumlu olması gerektiğinden, versiyon yenileme bedeli de talep edilir.

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. Fatura modülü ile birlikte çalışır.

2. Stok modülü ile birlikte çalışır.

3. Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.

4. Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar’la birlikte çalışır.

5. Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.

6. Muhasebe ve Miktarlı / Dövizli Muhasebe modülleri ile birlikte çalışır.

7. "*" işaretli Tüik Elektronik Veri Transferi, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Transfer, Demirbaş, Etiket Yazdırma, Raporlar, Renk/Beden, Seri No, Parti Takibi, Plasiyer Takibi, Veri İşleme modülleri/opsiyonları kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diper modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

8. E-Fatura ve E-Defter modülleri ile e-Arşiv Opsiyonu alım tarihinden itibaren ilk yıl hariç “Yıllık Yenileme ve Lisans Bedeline” tabidir. Diğer Modüllerin Güncel Versiyonda olması gereklidir.

9. E-Arşiv Opsiyonu, Fatura ve E-Fatura modülleri ile birlikte çalışır.

10. Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dahil değildir. Örnek : Renk/Beden opsiyonu.

11. Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayimiz tarafından özel olarak fiyatlandırılır.

12. Ticari paketlere Kartoteks, Dövizli Raporlar ve Kur Takibi modülleri dahil edilmiştir.

13. 4 Haziran 2008 tarihinden itibaren yeni müşteri alımlarında ve ana versiyon geçişlerinde Paket l ve ll’ye Kasa modülü, Paket lll, lV, V, VI, Vlll, lX, X'a Kasa ve Banka modülü dahil edilmiştir.

14. V-6, V-7 ve EFW’de Yazar Kasa modülümüzün karşılığı ETA:SQL’de Transfer modülüdür. Geçiş bedeli Transfer modülü fiyatı üzerinden hesaplanır.

15. Muhasebe IV ve E-Beyanname modülü “Tek Kullanıcı” ve “Çok Kullanıcı” olarak ayrı fiyatlandırılmaktadır. Çok kullanıcı fiyatı tüm kullanıcı adetleri için geçerlidir.

16. Muhasebe ve Bordo modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize Tüik modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir.

17. Muhasebe IV ve İşletme modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize E-Beyanname modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir.