Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

MODÜL ADI / TANIMFİYAT (TL)

STOK 1100
  + Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
+ Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar
 

CARİ 1100
  + Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi + Cari Bazlı Fiyat Takibi
+ Cari Kart Detay Açıklamaları + Otomatik Vade farkı Fişi
 

FATURA 1100
  + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
+ Stok / Hizmet Paket Uygulamaları
 

MUHASEBE 1600
  + Masraf Merkezleri Takibi + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi  

ÇEK / SENET 1100
  + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi  

İRSALİYE (1) 850
  + Tekli ve Toplu Faturalama + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları  

SİPARİŞ (2) 1200
  + Stok Rezerv Takibi + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları  

KASA 750

BANKA 750
  + Kredi Kartı İşlemleri  

KUR TAKİBİ 550
  + İnternetten Döviz Güncelleme  

KARTOTEKS 750

DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 850

ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU (6) 850

ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 1300

MİKTARLI MUHASEBE (5) 850

ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) 1300

DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) 1100
  + Dövizli Raporlar + Dövizli Muhasebe + Kur Takibi  

BORDRO 2500
  + Özel Okul Bordrosu + Farklı Şube Takibi + Personel Kart Detay Açıklamaları  

DEMİRBAŞ * 1850

MUHASEBE IV  (Tek Kullanıcılı) 800
(Çok Kullanıcılı) 1450
  + Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri  

İŞLETME DEFTERİ (2) 900
  + Stok ile Entegre Çalışabilme  

ÜRETİM 2000
  + Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi
+ Muhasebe Entegrasyonu + Rota Takibi
 

BÜTÇE (5) 750

ETİKET YAZDIRMA * 1200
  + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri  

RAPORLAR * 1700

TRANSFER * 1450
  + POS ve Yazar Kasalar ile Veri Alışverişi + PDKS’den Veri Aktarımı
+ TXT ve XLS Dosyalarından Sipariş, Fatura, İrsaliye Transferi
 

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (3) 1600
  + Satın Alma Süreç Takibi
+ Satış Teklif Takibi
 

VERİ İŞLEME * 550
  + SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması
 

E-FATURA (Sınırsız Firma için)*(8)(3) 7400
E-DEFTER (Sınırsız Firma için)*(8)(5) 5300

OPSİYONLARFİYAT (TL)

E-ARŞİV (Sınırsız Firma için)* (8) (9) 2200
  E-Arşiv Faturası Hazırlanması  

DÖVİZLİ RAPORLAR 850
  + Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması  

PARTİ TAKİBİ * 850
  + Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi  

PLASİYER TAKİBİ * 750
  + Satıcı Takibi  

RENK / BEDEN VE FARKLI BOYUTLU MAL TAKİBİ * 2050
  + 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi  

SERİ NO * 2050
  + Seri No’larına Göre Stok Takibi  

TİCARİ PAKETLERFİYAT (TL)

Ticari İşletmeler ve KOBİ’ler için Özel Paketlerdir.  

E I 2800
  Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi  

E II 3350
  Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi  

E III 4700
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E IV 5250
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E V 3600
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E VI 4150
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E VIII 6100
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E IX 5100
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

E X 7350
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Üretim+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi
 

ETA : SQL FİYATLANDIRMA KOŞULLARI
1. Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.

2.ETA:SQL, Microsoft SQL Server 2005, 2008 veya 2012 Express Edition ile birlikte gelir.

3.Microsoft SQL Server 2012 (Runtime) kullanmak isteyen firmalar, ETA veya ETA Yetkili Satış Merkezleri üzerinden lisans satın alabilirler.

4.ETA:sQL fiyat listemizdeki ürünler EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte pazarlanmaktadır.

5. Yukarıdaki fiyatlara programın yüklenmesi, kitap ve CD, aynı anda programı kullanacak olan tüm personelin EĞİTİMİ ve bir senelik SERVİS garantisi dahildir.

Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile firmamız iyi netice alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

6. 'ÇOK KULLANICILI' uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara ana makine + 1 terminale kadar Muhasebeci müşterilerimiz için %10, Ticari müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana makine +1 terminale, +1 terminal daha ilave edildiğinde tek kullanıcı fiyatının Muhasebeci müşterilerimiz için %10’u, Ticari müşterilerimiz için %25’i ilave edilir. Daha sonraki her terminal için tek kullanıcı fiyatı üzerinden %15 ilave edilir.

7. Aynı programların aynı versiyonlarının aynı ilde birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci müşterilerimize % 50 indirimli, ticari firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

8. Uzaktan bağlantılı terminal kullanılacak sistemler özel satış ve fiyatlandırma koşullarına tabidir.

9. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:SQL’e geçişte yeni konfigürasyon bedeli ile eski konfigürasyon bedeli arasındaki fark talep edilir. Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa sadece ETA:SQL’e geçiş yapılan sistemin eski konfigürasyon bedeli düşülür.

10. Satıştan kaldırılmış versiyonlardan geçiş yapılıyorsa eski konfigürasyon bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6 programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin % 70’i alınır.

b. ETA for Windows programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin fiyatları kullanılır.

11. Kullanıcının daha sonra alacağı ilave modüllerde paket indirimi uygulanmaz. Fiyat listesinde belirlenmiş modül fiyatları uygulanır. Sadece daha sonra alınan modüller için bir senelik Eğitim/Servis garantisi verilir.

12. Peyderpey alınan modüller fiyat listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğini oluşturuyorsa daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı arttırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

13. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

14. Kullanıcıların değişiklikler ve/veya rapor dizaynları talep etmeleri halinde ETA teknik imkanlar çerçevesinde bu talebi karşılayabilir ve uygun gördüğü bedeli talep edebilir.

15. Hırsızlık ve doğal afetler (yangın, sel, vb.) sonucunda zayi edilen programların tekrar yüklenmesi için ilgili resmi evraklar ibraz edildikten sonra yalnızca programların zayi olduğu durumda yeni set için versiyon yenileme bedeli talep edilir.

16. Exe yenileme ve versiyon yenileme hizmettir, iade alınmaz.

17. ETA:SQL versiyonumuzda diğer kullanıcılara devir işlemi mümkün değildir.

18. Ek modül ve terminal ilavesi siparişlerinde son versiyona uyumlu olması gerektiğinden versiyon yenileme bedeli alınır.

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. Fatura modülü ile birlikte çalışır.

2. Stok modülü ile birlikte çalışır.

3. Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.

4. Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar’la birlikte çalışır.

5. Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.

6. Muhasebe ve Miktarlı / Dövizli Muhasebe modülleri ile birlikte çalışır.

7. "*" işaretli E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Transfer, Demirbaş, Etiket Yazdırma, Raporlar, Renk/Beden, Seri No, Parti Takibi, Plasiyer Takibi, Veri İşleme modülleri/opsiyonları kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diper modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

8. E-Fatura ve E-Defter modülleri ile e-Arşiv Opsiyonu alım tarihinden itibaren ilk yıl hariç yıllık %10 "Yıllık yenileme ve lisans bedeline" tabidir. Diğer modüllerin güncel versiyonda olması gereklidir.

9. E-Arşiv Opsiyonu, Fatura ve E-Fatura modülleri ile birlikte çalışır.

10. Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dahil değildir. Örnek : Renk/Beden opsiyonu.

11. Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayimiz tarafından özel olarak fiyatlandırılır.

12. Ticari paketlere Kartoteks, Dövizli Raporlar ve Kur Takibi modülleri dahil edilmiştir.

13. 4 Haziran 2008 tarihinden itibaren yeni müşteri alımlarında ve ana versiyon geçişlerinde Paket l ve ll’ye Kasa modülü, Paket lll, lV, V, VI, Vlll, lX, X'a Kasa ve Banka modülü dahil edilmiştir.

14. V-6, V-7 ve EFW’de Yazar Kasa modülümüzün karşılığı ETA:SQL’de Transfer modülüdür. Geçiş bedeli Transfer modülü fiyatı üzerinden hesaplanır.

15. Muhasebe IV modülü “tek kullanıcı” ve “çok kullanıcı” olarak ayrı fiyatlandırılmaktadır. Çok kullanıcı fiyatı tüm kullanıcı adetleri için geçerlidir.