Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA V-7.10 ve 7.11 İLE GELEN YENİLİKLER


ETA V-7.11 dahil olmak üzere son dönemlerde programlarımızda yapılan 92 adet yenilik aşağıda yer almaktadır.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA V-7.11’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.     

 

GENEL
  LPT3 VE LPT4 YAZICILARINI KULLANABİLME  
  Menü programında bulunan ve yazıcı tanımlarının yapıldığı ekranda değişiklik yapılarak LPT3 ve LPT4 paralel portlarının da kullanılabilmesi sağlandı.  
  KDV VE İNDİRİM ORANI GİRİŞİNDE ESNEKLİK  
  KDV ve İndirim oranlarının girişi sırasında noktadan sonra en fazla 2 hane veri girilebilmesi daha hassas veri girişi gerektiren işlemlerde sorunlara yol açmaktaydı. Programda yapılan değişiklikle toplam hane sayısı 6 karakteri geçmemek kaydıyla noktadan sonra girilebilecek hane sayısının esnek olması sağlandı.  
  LPR TÜRÜ YAZICI İŞLEMLERİNDE DOSYA ADINI BELİRLEME  
 

Bilindiği gibi yazıcı tanımlarında yazıcı tipi LPR olarak belirtildiği zaman program dökümü geçici bir dosyaya almakta, daha sonra ‘yazıcı’ adlı bir dosya içinde bulunan komut satırını kullanarak bu dosyayı istenen yazıcıya göndermektedir. Programda aşağıdaki değişiklik yapıldı.

Kullanıcı menü programı yazıcı tanımları kısmında kullanmak istediği her bir yazıcı için bir LPR tanımı yapar, burada cihaz/dosya ismi kısmına LPR ibaresinin hemen yanına istediği bir metin dosyası adını yazar. Program döküm sonrasında komut satırını bu dosya içinden okur ve uygular. Böylelikle kullanıcı istediği yazıcıya döküm gönderebilir. Metin dosya adı belirtilmezse daha önceden olduğu gibi 'yazıcı' adlı dosya kullanılır. Bu komut tanım dosyaları yine servis kısmında bulunan ‘PATH TANIMLARI’ kısmında bulunan yazıcı tanımları parametresinde belirtilen bölümde bulunmalıdır.

 
  USB YAZICIDAN ÇIKTI ALMA      
  Bilgisayara USB portundan bağlanan yazıcılardan döküm alınabilmesi amacıyla ek bir utilite program hazırlandı ve üretime verildi. Bu program üretim CD’sinin içinde usb adlı alt bölümün içinde bulunmakta. Programın kullanımı ile ilgili detaylı açıklamalar ve ek dosyalar da aynı bölümün içindedir.  
ADİSYON
  MÜŞTERİYE ADİSYON      
  Adisyon modülünde kayıt giriş ekranında yazdırma tuşuna basınca gelen yazıcı seçim ekranına F4-MÜŞTERİ seçeneği eklendi. Bu seçenek aynen F3-MUTFAK seçeneği gibi çalışır, fakat yazdırma işlemi sonrasında miktar sahasındaki bilgiyi AÇIKLAMA 3 sahası yerine AÇIKLAMA 2 sahasına atar.  
BARKOD ETİKETİ
  BARKOD ETİKETİ YAZDIRMADA DEĞİŞİKLİK      
  Menü programında bulunan ve yazıcı tanımlarının yapıldığı ekranda değişiklik yapılarak LPT3 ve LPT4 paralel portlarının da kullanılabilmesi sağlandı.  
  USB YAZICISINDAN ETİKET YAZDIRMA      
  Barkod modülü stok bağlantılı barkod etiketi yazdırma kısmına ‘ÖZEL DİZAYNLI YAZDIRMA’ eklendi. Bu bölüm yardımıyla kullanıcı tarafından hazırlanan bir dizayn dosyası kullanılarak stok kartında bulunan barkod ve diğer bilgiler USB portuna bağlı yazıcıya (veya herhangi bir windows yazıcısına) gönderilebilir. Bu konuda detaylı bilgi programın kullanım el kitabında verilmiştir.  
BORDRO
  BORDRO MODÜLÜNDE 6111 SAYILI TORBA KANUNLA BELİRLENEN İSTİHDAM TEŞVİKİNE AİT GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILDI.  
  Bordro istihdam yasası parametrelerine 6111 sayılı istihdam teşviki indirimi seçeneği eklendi. Bu seçenek evet olarak belirlenirse bu şirkette 6111 sayılı teşvikin genel olarak uygulanacağını belirtmiş oluyoruz. Bu teşvik ile belli şartlara uyan personelin sigorta primi işveren payının işsizlik fonundan karşılanması sağlanıyor.

Personel sicil kartı beşinci sayfaya 6111 sayılı teşvik parametreleri grubu eklendi.

6111 Sayılı Teşvik Uygulanacak mı seçeneği evet olarak belirlenirse bu personele teşvik uygulanacağı belirtilir. Personelin 18 yaşından büyük olması ve diğer işveren teşviklerinin uygulanmaması gerekir.

Teşvik Kriteri Parametresinin Seçenekleri:

0-Yok : Bu seçenekte teşvik normal personel için uygulanmaz ancak işkur tarafından gönderilmiş personeller için 6 ay teşvik uygulaması olabilir.

1 - Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip : Bu seçenek mesleki yeterlilik belgesi almış personeller için kullanılır. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 48 ay, 29 yaşından büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır.

2 - İşgücü Yetiştirme Kursu Almış : Bu seçenek işkur veya mesleki teknik eğitim veren kurumlardan kurs almış personel için geçerlidir. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 36 ay, 29 yaşından büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır.

3 - Yukarıdaki 2 madde Dışındakiler: 1 ve 2 nolu maddeye uymayan personeller için 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 24 ay uygulanır.

İŞKUR Tarafından Gönderilmiş: İşkur tarafından gönderilmiş personel ise yukarıdaki seçeneklerde belirtilen sürelere ek olarak 6 ay daha teşvik uygulanır.
 
  5921 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME      
  5921 Sayılı Kanunun tarihinin 31 Aralık 2010'a kadar uzatılması sebebiyle Bordro modülümüzde gerekli düzenleme yapıldı.  
  IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI  
  01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası personel kartına eklendi.  
  PERSONEL KARTINDA YENİ SAHALAR      
  Bordro modülünde Personel kartına Banka Kodu, Şube Kodu, Hesap No ve IBAN NO sahaları eklendi.  
  MUHTELİF DEĞİŞİKLİKLER      
 

Bordro modülünde aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.

- İŞYERİ PARAMETRELERİ/GENEL PARAMETRELER’de bulunan SSK SİCİL NO (008) sahası artık kullanılmıyor, ayrıca aynı ekranda sağ tarafta bulunan ve 4 aylık SSK raporunda ve diğer bazı bildirgelerde kullanılan SSK SİCİL NO bilgileri (342-349 ve 356-362) tamamen iptal edildi. Bunların yerine PRİM BELGESİ PARAMETRELERİ ekranında bulunan bilgilerden oluşan SSK SİCİL NO'su (364) kullanılmaktadır.

- İŞYERİ PARAMETRELERİ/GENEL PARAMETRELER ekranı 2.sayfaya İşten Ayrılma Bildiriminin verileceği İŞKUR BİRİMİ eklendi, bu parametre sicil kartından çağrılan bildirim ekranıa otomatik olarak gelmektedir.

- SERVİS/KAYIT DÜZELTME/İŞSİZLİK SİGORTA DEĞERLERİ ekranına ‘EKSİK GÜN SAYISI(EGS)’, 'EKSK GÜN NEDENİ(EGN)' ve ‘EKSİK GÜN AÇIKLAMASI’ kolonları eklendi, bu sahalar aylık devir yaparken otomatik olarak doldurulmakta ve ilgili şahıs için İşten Ayrılma Bildirimi hazırlanırken kendiliğinden gelmektedir.

Programda kullanılan bazı kodlar ve bunların açıklamaları ayrı ayrı metin dosyalarında toplandı, kod değerleri kullanılarak çekilen açıklamalar muhtelif rapor ve bildirgeleride kullanılmakta. Örneğin daha önce sicil kartında bulunan Açıklama 4 sahasından alınan işten çıkış nedeni açıklaması, yine sicil kartında bulunan işten çıkış kodu ve 'iscikkod.txt' dosyası kullanılarak bulunmaktadır. Bu dosyalar aşağıdadır:

Dosya Adı Dosya İçeriği
eksgun.txt Eksik gün nedenleri
iscikkod.txt İşten çıkış nedenleri
sigkodu.txt Sigorta kolu kodu açıklamaları

 
  TÜRKİYE İŞ KURUMU RAPORLARI      
  Bordro modülü raporlar kısmına Türkiye İş Kurumu tarafından işverenlerden istenen üç adet çizelge eklendi; bunlar her ay verilmesi gereken ‘AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ’, işe eleman alımlarında verilen 'İŞE ALINANLAR ÇİZELGESİ' ve işten eleman çıkartmalarda verilen ‘İŞTEN ÇIKARTILANLAR ÇİZELGESİ’dir.
 
  YILLIK İZİN RAPORU      
  Bordro modülü raporlar kısmına Yıllık İzin raporu eklendi. Bu rapor ile son bir yıl+çalışılan aya ait yıllık izin gün değerleri bir rapor halinde alınabilir.  
  ÇOCUK YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK      
  Bordro modülünde çocuk yardımı konusunda yapılan hesaplamalar mevzuat değişikliklerine uygun olarak değiştirildi. Buna göre bu yardıma uygulanan ‘ÇOCUK YARDIMI’, ‘ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ’ ve ‘ÇOCUK YARDIMI SSK MUAFİYETİ’ değerleri 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuklar için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenebilir. Ana menü modülünde benzer şekilde değişiklik yapılarak bu ğerlerinin toplu olarak birden fazla şirkete işlenmesi sağlandı.  
  GELİR VERGİSİ DÜZELTME PARAMETRESİ      
  Bordro program servis kısmı icmal parametreleri ekranında ‘GELİR VERGİSİ DÜZELTME'’parametresi eklendi, bu parametre ile SSK’ya tabi, gelir vergisine tabi olmayan ödeneklerin gelir vergisi matrah hesaplama yöntemi belirlenir, bu konuda detaylı bilgi programların büyük yardımında verilmiştir.  
  EŞ VE ÇOCUK BİLGİLERİ      
  Bordro program sicil kartı üzerinde çalışırken personelin eş ve cocukları için vizite kağıdı veya sağlık belgesi basımı sırasında girilen bilgiler döküm sonrasında kaybolmaktaydı. Programda yapılan değişiklikli bu bilgilerin saklanması ve daha sonraki dökümler sırasında bir listeden seçilerek kullanılması imkanı sağlandı.  
  ÜCRET PUSULASINDA ÖDEME GÜNÜ      
  Bordro modülü ücret pusulası basımı listeleme aralıkları ekranına ÖDEME GÜNÜ ve ÖDEME TARİHİ parametreleri eklendi, ÖDEME GÜNÜ parametresine E verilirse ekranda belirtilen ÖDEME TARİHİ ücret pusulasına basılır, aksi takdirde basılmaz.
 
  İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ      
  Bordro modülünde İşten Çıkış Nedenleri 22'ye çıkarıldı.      
  İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE EK KONTROL      
  Sicil kart giriş ekranında sigortalı işe giriş bldirgesi bastırılmadan önce gelen ve ek bilgilerin girildiği ekranda bildirge düzenleme tarihi işe giriş tarihinden sonra olduğu durumlarda kullanıcı uyarılacak şekilde bir kontrol kondu.  
CARİ
  MUTABAKAT MEKTUBUNDA DÖVİZ BAKİYESİ      
  Bir müşterimizden gelen talep üzerine cari programında mutabakat mektubu yazdırma sırasında kullanılan saha nolarına, cari kartta bulunan döviz bakiye değerinin kusürat kısmını yazıyla yazdırabilmek amacıyla yeni bir saha nosu eklendi (208).  
  TAHSİLAT RAPORUNDA DEVİR DEĞERİ      
  Cari modülü raporlar kısmında bulunan tahsilat raporunda eğer borç/alacak hareketleri kart bakiyesini karşılamıyorsa kartta kayıtlı olan yılbaşı devir değerlerini de işleme katacak şekilde programda değişiklik yapıldı.  
  MUHASEBE ENTEGRASYONU      
  Cari modülünde fiş kaydı sırasında belli şartlar dahilinde muhasebeye entegre fiş kaydı imkanı sağlandı. Bu şartlar cari hareket fişinde bulunan bütün satırlarda tarih ve işlem türünün aynı olması ve tutarların da Borç veya Alacak olarak aynı tarafta toplanmasıdır.
 
  BAKİYE ORTALAMA VADE LİSTESİ      
  Cari modülü raporlar kısmına 'BAKİYE ORTALAMA VADE LİSTESİ' eklendi. Bu rapor kısa tahsilat listesine benzer, cari kart bakiyesini oluşturan hareketlerin ortalama vadesini hesaplamakta kullanılır.  
  KISA TAHSİLAT LİSTESİ      
  Bazı müşterilerimizin talebi doğrultusunda cari programı raporlar kısmına Kısa Tahsilat Listesi adı ile yeni bir rapor eklendi. Bu rapor Tahsilat Listesinin her bir cari kart için tek satır çıkacak şekilde tablo şeklinde dökümünü içerir.  
ÇEK/SENET
IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI  
01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası Çek/Senet modülünde müşteri ve firma çek kartlarına eklendi.
 
ÇEK/SENET GİRİŞİNDE TOPLU ÇEK/SENET YAZDIRMA  
Çek/Senet modülünde firma çek çıkışı sırasında istenirse yapılabilen sıra çek/senet yazdırma işlemi müşteri çek/senet giriş ekranlarına da aktarıldı.  
DEMİRBAŞ
AMORTİSMAN DEFTERİ VE MİZAN RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK  
Demirbaş modülünde bulunan Amortisman Defteri ve Mizan raporlarında değişiklik yapılarak raporun alındığı cari yıla ait toplam amortisman değerinin düzeltilmemiş ve düzeltilmiş olmak üzere ayrı ayrı iki kolon halinde çıkması sağlandı. Not: Bu değişiklik daha önce Enflasyon Düzeltme Raporuna da uygulanmıştı.
 
ENFLASYON DÜZELTME RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK  
Demirbaş modülünde bulunan Enflasyon Düzeltme Raporunda değişiklik yapılarak raporun alındığı cari yıla ait toplam amortisman değerinin düzeltilmemiş ve düzeltilmiş olmak üzere ayrı ayrı iki kolon halinde çıkması sağlandı.  
DEPO
  KART TRANSFERİNDE DEĞİŞİKLİK      
  DEPO modülünde ana depo-2.depo kart transferi ekranında bulunan ve nümerik değerlerin ne şekilde aktarılacağını gösteren AKTARMA TİPİ parametresine 4 kodu ile yeni bir seçenek eklendi, bu seçenek hedef karta bulunan değerin değişmemesini sağlar, yami nümerik bilgiler olduğu gibi korunur. Ayrıca aktarma işlemi sırasında yapılan bir başka değişiklik te eğer koda ait cins bilgisinin değişmiş olması durumunda bu bilginin de aktarılmasıdır.

 
FATURA
  FATURA LİSTESİNDE SIRALAMA      
  Fatura modülü raporlar kısmında bulunan FATURA LİSTESİ dökümü listeleme aralıklarına SIRALAMA parametresi eklendi, bu parametreye bağlı olarak döküm ‘GİRİŞ TARİHİ’, ‘CARİ KODU’, ‘CARİ ÜNVANI’, ‘FATURA VADESİ’, ‘FATURA TOPLAMI’ sahalarındaki bilgiye göre sıralı olarak alınabilir.
 
  KDV GRUPLAMA      
  Menüde bulunan şirket işlemleri/ytl parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam kDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.  
  FATURA LİSTESİNDE VERGİ DAİRESİ VE VERGİ HESAP NO  
  Fatura modülü raporlar kısmında bulunan fatura listesi saha boylarında vergi dairesi ve Vergi Hesap No sahaları eklendi.  
  İSKONTOYU FİYATA YAYMA      
  Stok programı servis/parametreler ekranına ‘İSKONTOYU FİYATA YAY’ ve ‘FİYATTA KUSÜRAT’ parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine ‘E’ verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskontolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusürat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.  
İRSALİYE
  KDV GRUPLAMA      
  Menüde bulunan şirket işlemleri/ytl parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam kDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.
 
  İSKONTOYU FİYATA YAYMA      
  Stok programı servis/parametreler ekranına 'İSKONTOYU FİYATA YAY' ve 'FİYATTA KUSÜRAT' parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine ‘E’ verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskontolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusürat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.  
İŞLETME DEFTERİ
  YILLIK GELİR VERGİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki ekranlarında ve oluşturulan XML dosyasında düzenlemeler yapıldı.
 
  YILLIK GELİR VERGİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DİZAYNLAR  
  GEBYO9.DFB ve EKBY09.DFB adlı yeni dizaynlar programlarımıza eklendi.  
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME  
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.  
  BEYANNAMELERDE MUHTELİF DEĞİŞİKLİKLER  
  Yukarıda belirtilen modüllerde KDV-2, Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Ek beyanname hazırlama ve basım kısımlarında değişiklik yapılarak güncel hale getirildi.  
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKİ E-BEYANNAME HAZIRLAMA  
  Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde Gelir Vergisi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinin maliyeye e-beyanname şeklinde verilmesi için gereken XML dosyasının hazırlanması için programa yeni bir kısım kondu. Bu bölümde daha önceden kaydedilmiş olan Gelir Vergisi Beyannamesi değerleri ve Gelir Vergisi Beyannamesi Eki değerleri kullanılarak xml dosyası hazırlanır.  
  KDV-2 BEYANNAMESİ      
  Beyannameler kısmına KDV-2 beyannamesinin dökümü ve e-beyanname hazırlama kısımları eklendi.  
  KDV TUTAR HESAPLAMADA SEÇENEKLİ İŞLEM  
  İşletme modülü raporlar/mali analizler/kdv icmali listeleme aralıklarına GELİR KDV TUTARINI hesaplama şeklini belirlemek üzere bir parametre kondu, bu parametreye göre KDV tutarı KDV Matrahı ile KDV oranı çarpılarak belirlenir, veya KDV Tutar bilgileri doğrudan kayıtlardan toplanarak oluşturulur.  
  KÜMÜLE KDV DEĞERLERİ      
  İşletme modülü servis/parametreler kısmında bulunan geçmiş ve gelecek yıllara ait KDV matrahlarının girildiği program kısımları kaldırıldı. Çünkü artık alınan bir demirbaşın KDV'si doğrudan malın alındığı yıl düşülmekte, sonraki yıllara devretmemekte. Bu kısmın yerine yıl içinde daha önceden düzenlenen KDV beyannamelerinde bulunan kdv matrah değerleri aylara göre dağıtılmış olarak bulunmakta. Bu ekrandaki bilgileri beyanname dökümü sırasında otomatik olarak yenilenmekte olup beyannamede geçmiş ay değerleri kullanılmaktadır.
 
KASA
  MUHASEBEYE GİDEN AÇIKLAMA      
  Bir müşterimizin talebi üzerine kasa tahsil/tediye fişi girişi sırasında AÇIKLAMA 1 sahasına girilmiş olan açıklamanın entegre muhasebe fiş kalemlerine çıkması sağlandı.
 
KREDİLİ SATIŞ
  ESKİ HAREKETİ KOPYALARKEN TARİH AYNI KALSIN  
  Bir müşterimizin talebi üzerine yeni tahsilat giriş ekranındayken F7-Hareket Listesi tuşuna basılarak hareket kopyalaması yapıldığı zaman tarih sahasında bulunan bilginin (genelde sistem tarihi) değişmemesi sağlandı, daha önce kopyalanan hareketin tarihi gelmekteydi.
 
MENÜ
  YILLIK GELİR VERGİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki ekranlarında ve oluşturulan XML dosyasında düzenlemeler yapıldı.
 
  ÇOCUK YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK      
  Bordro modülünde çocuk yardımı konusunda yapılan hesaplamalar mevzuat değişikliklerine uygun olarak değiştirildi. Buna göre bu yardıma uygulanan 'ÇOCUK YARDIMI', 'ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ' ve 'ÇOCUK YARDIMI SSK MUAFİYETİ' değerleri 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuklar için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenebilir. Ana menü modülünde benzer şekilde değişiklik yapılarak bu değerlerinin toplu olarak birden fazla şirkete işlenmesi sağlandı.
 
  KDV GRUPLAMA      
  Menüde bulunan şirket işlemleri/ytl parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.
 
MUHASEBE
  SOSYAL TESİSLER İÇİN GELİR TABLOSU      
  Kamu kurum kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hazırlamak zorunda oldukları özel gelir tablosunu hazırlamakta kullanılmak üzere raporlar kısmına bir bölüm eklendi. Bu şekilde hazırlanan gelir tablosu normal gelir tablosuna benzemekle beraber alt hesapları da kullanımına izin verir.
 
  BİLANÇO ÖNCESİ EK MESAJ      
  Muhasebe modülünde bilanço tablosu çekimi öncesinde kullanıcıyı yansıtma ve kapanış işlemlerini yapıp yapmadığı konusunda uyarmak üzere ek bir mesaj kondu.
 
  YEVMİYE DEFTERİNDE SAYFA GENİŞLİĞİ      
  Bazı müşterilerimizden gelen yazıcı şikayetleri üzerine yevmiye defteri basılırken sayfadaki kolon sayısı 132'den 130'a düşürüldü.
 
  EXCEL BAĞLANTISI      
  Muhasebe modülü raporlar kısmında bulunan bilanço/gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarına Excel bağlantısı yapılabilmesi amacıylar F5-EXCEL tuşu/butonu eklendi. Böylelikle bu raporlar Excel formatında alınabilir.
 
MUHASEBE II
  GEÇİCİ VERGİ ORANININ BELİRTİLEBİLMESİ      
  Muhasebe-IV modülünde geçici vergi hesaplamalarında kullanılan oran program tarafından sabit olarak yüzde 30 olarak alınmaktaydı, Kurumlar vergisi sabit tanımlar ekranına bu oranın girilebileceği bir parametre eklendi.
 
  GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARININ DÜZELTMESİ      
  Bazı müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 19 nolu enflasyon düzeltme işlemlerinde değer oluşturma tuşuna basıldığında kullanıcıya bir soru sorulmakta, bu soruya verilen cevaba bağlı olarak ilgili hesaplara ait mizan değerlerinin sadece alacak/borç veya bakiye değerleri ekrana gelmekte, daha öncden bu işlemde aylara göre toplam değerler her zaman 0 çıkmakta ve değerlerin girilmesi kullanıcıya bırakılmaktaydı.
 
MUHASEBE III
  KESİN MİZAN DÖKÜMÜ  
  Muhasebe-IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameler kısmına “Kesin Mizan Dökümü” başlığı altına bu işlemi yapan bir bölüm eklendi.
 
  EL TERMİNALİNDEN VERİ AKTARMADA DEĞİŞİKLİK  
  Muhasebe-III modülünde el terminalinden veri girişi sırasında kullanılan tiplere 2 no ile yeni bir tip eklendi, bu tipte kullanılan veri dosyasının yapısı no:1 ile benzer olmakla beraber en sonda bulunan indirim kolonlarının saha genişlikleri 3'ten 6'ya çıkartıldı.
 
MUHASEBE IV
  2010 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ  
  2010 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
 
  KESİN MİZAN DÖKÜMÜ  
  Muhasebe-IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameler kısmına “Kesin Mizan Dökümü” başlığı altına bu işlemi yapan bir bölüm eklendi.
 
  YILLIK GELİR VERGİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki ekranlarında ve oluşturulan XML dosyasında düzenlemeler yapıldı.
 
  YILLIK GELİR VERGİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DİZAYNLAR  
  GEBYO9.DFB ve EKBY09.DFB adlı yeni dizaynlar programlarımıza eklendi.
 
  BA VE BS FORMLARINDA DEĞİŞİKLİK      
  BA/BS formlarında Diğer Mal ve Hizmet sahasının kalkması üzerine bununla ilgili xml ve dizaynlarda düzenleme yapıldı.
 
  GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME  
  Yıllık Gelir ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.
 
  BS VE BA FORMLARINDA DEĞİŞİKLİK      
  Muhasebe-IV modülünde bulunan BS ve BA formlarından e-beyannameye hazırlık olmak üzere kullanılan xml dosyalarının üretilmesi sırasında gerekli olan değişiklikler yapıldı. Bunlar xml başlık bilgisinin değişmesi ve xml dosyalarında kuruşların kullanılmaması şeklindedir.
 
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKİ E-BEYANNAME HAZIRLAMA  
  Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde Gelir Vergisi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinin maliyeye e-beyanname şeklinde verilmesi için gereken XML dosyasının hazırlanması için programa yeni bir kısım kondu. Bu bölümde daha önceden kaydedilmiş olan Gelir Vergisi Beyannamesi değerleri ve Gelir Vergisi Beyannamesi Eki değerleri kullanılarak xml dosyası hazırlanır.
 
  KDV-2 BEYANNAMESİ      
  Beyannameler kısmına KDV-2 beyannamesinin dökümü ve e-beyanname hazırlama kısımları eklendi.
 
  31 NO'LU İSTİSNALARDA KULLANILAN HESAPLAR  
  Muhasebe-IV modülünde KDV Beyannamesi tanımlar kısmında yer alan ve istisna hesaplamalarında kullanılan hesap kodlarının girildiği ekranda değişiklik yapılarak son 5 satırda yer alan hesap kodlarının tamamının 31 no'lu istisnaya ait olarak beyannamelerde kullanılması sağlandı, böylelikle bu hesapların sayısı 5'ten 25'e çıkartıldı.
 
  ORTAK BİLGİLERİNE EK SAHALAR      
  Muhasebe-IV modülünde vergi beyannameleri kısmında bulunan ve şirket ortaklarının bilgilerinin girildiği tabloya 'T.C.Kimlik No' ve 'İrtibat Telefonu' kolonları eklendi, bu bilgiler kurumlar vergisi beyannamesi e-beyanname hazırlamakta kullanılır.
 
  KDV 1 TANIMLARINDA TEVKİFAT İLE İLGİLİ TANIM  
  KDV Beyannamesi alındığında Tablo II'deki değerlerin başına '-' değer geliyordu. Bunun sebebi Tablo II tanımlarının KDV 2 beyannamesi tanımları kısmına yazılmasıydı. KDV 1 Beyannamesi tanım bölümüne Tevkifat KDV Matrah ve Tevkifat KDV Tutar Hesapları olmak üzere iki bölüm eklendi.
 
  MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ/ALIM BİLDİRGESİ      
  Muhasebe-IV modülünde Bildirimler adlı yeni bir kısım eklendi. Şu anda bu kısımıda 'BS-Mal ve Hizmetlerin satışına ilişkin bildirim' ve 'BA-Mal ve Hizmetlerin alımına ilişkin bildirim' yer almaktadır.
 
  MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ/ALIM BİLDİRGESİ E-BEYANNAME  
  Muhasebe-IV modülünde yer alan bildirimler kısmına E-Beyanname hazırlama bölümleri eklendi. Bu bölümler yardımıyla BS ve BA formları xml dosyası şeklinde bilgisayara kaydedilmekte ve bu dosyalar e-beyanname hazırlanırken kullanılmaktadır.
 
  BS VE BA FORMLARI İÇİN ORTAK XML DOSYASI HAZIRLANMASI  
  Muhasebe-IV modülüne yeni eklenen BS ve BA formları ekranlarından kayıt yapılan veri dosyalarından hareketle her iki işlem için ortak bir xml dosyası yaratmak amacıyla programa bir bölüm eklendi.
 
  GEÇİCİ E-BEYANNAME      
  Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde Maliye'nin programına uygun olarak Geçici E-Beyannme (XML) yapıldı.
 
  KDV MATRAHLARININ SAKLANMASI      
  Muhasebe-IV modülü KDV beyannamesi kısmına yıl içinde daha önceden düzenlenen KDV beyannamelerinde bulunan kdv matrah değerlerinin aylara göre dağıtılmış olarak girilebileceği yeni bir bölüm eklendi. Bu ekrandaki bilgiler beyanname dökümü sırasında otomatik olarak yenilenmekte olup beyannamede geçmiş ay değerleri kullanılmaktadır.
 
  KDV HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK      
  Muhasebe-IV modülü Kdv Beyannamesi/Tanımlar/Diğer tanılar ekranına 'ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ: B/A' şeklinde yeni bir parametre eklendi. Bu parametreye B verilirse program ilgili hesaplardaki beyanname döneminden bir önceki ay sonuna kadar olan mizan değerlerinin Borç Bakiyesi Değerlerini toplar(beyanname dönemi ilk ay başlıyorsa açılış fişi değerleri alınır), eğer parametreye A verilirse program bu hesapların beyanname dönemi içindeki alacak toplam değerlerine bakar.
 
  E-BEYANNAME İÇİN XML HAZIRLANMASI      
  Muhasebe IV ve İşletme Modüllerinde KDV ve muhtasar beyanname hazırlama kısımlarına e-beyanname hazırlamakta kullanılan xml formatlı dosyaların oluşturulabilmesi amacıyla birer program kısmı da eklendi. Ayrıca her iki modülde de artık kullanılmayan performans bildirimi beyannamesi dökümleri de kaldırıldı.
 
MÜSTAHSİL MAKBUZU
  TEVKİFAT RAPORUNDA SIRALAMA      
  Müşterilerden gelen talep üzerine Müstahsil Makbuzu Tevkifat Listesine ALFABETİK LİSTE: E/H parametresi eklendi. Bu parametreye E girilmesi durumunda döküm cari ünvanlara göre sıralı olarak gelir.
 
  MÜSTAHSİL MAKBUZU TEVKİFAT LİSTESİNDE SAHA BOYLARI  
  Müstahsil Makbuzu modülü Tevkifat listesine saha boyları eklendi, böylelikle ilgili cari karta (satıcı) ait T.C.Kimlik No'sunun da döküme çıkması sağlandı, bu bilgi cari kart açıklama 3 sahasından alınmaktadır.
 
  MÜSTAHSİL MAKBUZU ALIM LİSTESİNDE CARİ KART ÖZEL KODLARI  
  Müstahsil Makbuzu modülü Alım Listesi listeleme aralıklarına cari kart özel kodları eklendi, böylelikle dökümün cari kart özel koduna bağlı olarak çıkması sağlandı.
 
SERVİS
  FİYAT VE TUTAR KOLONLARI      
  Servis modülü hareket giriş ekranına fiyat ve tutar bilgilerinin girilebileceği iki kolon eklendi. Bu kolonlar yardımıyla yapılacak servis işleminin fiyatı ve tutarı faturalama öncesinde belirlenebilmektedir.
 
SİPARİŞ
  KDV GRUPLAMA      
  Menüde bulunan şirket işlemleri/ytl parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.
 
  İSKONTOYU FİYATA YAYMA      
  Stok programı servis/parametreler ekranına 'İSKONTOYU FİYATA YAY' ve 'FİYATTA KUSÜRAT' parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine 'E' verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskontolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusürat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.
 
STOK
  HAREKET RAPORLARINDA BİRİM      
  Stok modülü raporlar kısmında bulunan GENEL ve YILLIK hareket raporlarında saha boylu liste seçildiği zaman döküme gelen sahalara BİRİM ve 2.BİRİM eklendi, böylece isteyen kullanıcılar dökümde ilgili karta ait bu bilgileri de görebilmektedir.
 
  KOD DEĞİŞTİRMEDE ADİSYON HAREKETLERİ      
  Müşterilerden gelen talep üzerine stok modülündeki SERVİS/KOD DEĞİŞTİRME kısmında değişiklik yapılarak adisyon modülünden açılan adisyon fişlerinde bulunan stok kodlarının da bu uygulamaya katılması sağlandı.
 
  HAREKET GİRİŞİNDE TUTAR GİREBİLME      
  Stok modülünde tekli veya toplu hareket girişinde tutar değerinin sıfırın altında olması durumunda (negatif değer) bir uyarı sonrasında kayıt yapılabilmesi imkanı getirildi. Böylelikle isteyen kullanıcıların stok maliyetlerinde artış yapabildikleri gibi indirim de yapabilmeleri sağlandı.
 
  SAHA DEĞİŞTİRMEDE UYGULAMA SAHASI      
  Stok programı servis/dosya bakımı kısmında bulunan saha değiştirme ekranına hangi sahaların değiştirileceğine daha kolay karar verilebilmesi amacıyla UYGULAMA: E/H parametreleri eklendi. Daha önce bu karar hedef sahanın dolu olup olmamasına göre alınıyordu, bu da dolu olan bir sahanın boşaltılmasını imkansız kılmaktaydı.
 
  GENEL KAR-ZARAR RAPORUNDA KAYNAK PROGRAM KULLANIMI      
  Stok programı raporlar kısmında bulunan Genel Kar-Zarar raporu listeleme aralıklarına kaynak program (stok-fatura-imalat) parametreleri eklendi. Bu parametreler kullanılarak işleme giren stok hareketleri kaynak modüle göre ayıklanabilir.
 
  İSKONTOYU FİYATA YAYMA      
  Stok programı servis/parametreler ekranına 'İSKONTOYU FİYATA YAY' ve 'FİYATTA KUSÜRAT' parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine 'E' verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskontolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusürat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.
 
TRANSFER
  KREDİLİ SATIŞ HAREKETLERİNİN TRANSFERİ      
  Transfer modülü genel transfer işlemi sırasında yapılacak işlemlere 27-28-29 nolar ile sırasıyla kredili satış kartları-hareketleri ve faturaları işlemleri de eklendi.
 
TAKSİTLİ SATIŞ
  SENET BASIMINDA PORTFÖY NO      
  Taksitli Satış modülü senet basımı listeleme aralıkları ekranına portföy no sahaları eklendi, böylelikle artık belirlenen aralıktaki portföy noya sahip senetler döküme katılabilmektedir.
 
YAZARKASA
  SHARP YAZAR KASAYA VERİ AKTARIRKEN EK SAHA  
  Yazar Kasa modülünde PLU bilgilerinin yazar kasaya yollandığı ekrana 'STOK KOD BOY KONTROLÜ' sahası kondu, bu sahaya ‘E’ verilirse program stok kodu boyunu belli kıstaslara göre kontrol eder, 'H' verilirse bu kontrol yapılmaz.