Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL

KES�N M�ZAN B�LD�R�M� ETA'DA HAZIR

Kesin Mizan al�nabilmesi amac�yla Muhasebe IV mod�l�nde Beyannameler / Vergi Beyannameler k�sm�n�n en alt�na Kesin Mizan D�k�m� ba�l��� alt�nda bu i�lemi yapan bir b�l�m eklendi.

V.8 ve SQL Kullan�c�lar�m�z: Kesin Mizan Bildirimi ve 8.19/1.19 versiyonlar�m�zla gelen di�er yenilikler i�in son exelerimizi www.eta.com.tr adresinden indirebilirler.

V-7 Kullan�c�lar�m�z: Kesin Mizan Bildirimi ve 7.10/7.11 versiyonlar�m�zla gelen di�er yenilikler i�in son exelerimizi www.eta.com.tr adresinden indirebilirler.