Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL

ETA�da
6111 Say�l� Kanun �le �lgili
��stihdam Te�viki �ndirimi� Haz�r

6111 say�l� yasa ile y�r�rl��e giren �stihdam� te�vik yasas� uygulamas� program�m�zda haz�r. Bordro mod�l�nde yap�lan d�zenlemeler ile birlikte, yasa kapsam�nda i�e al�nan personellerin takibi ve e-bildirge haz�rlama i�lemleri yap�labiliyor.

V.8 ve SQL Kullan�c�lar�m�z : 6111 say�l� kanun ile ilgili ��stihdam Te�viki Yasas� Uygulamas�� ve 8.19/1.19 versiyonlar�m�zla gelen di�er yenilikler i�in son exelerimizi www.eta.com.tr adresinden indirebilirler.

Ekran : Personel Sicil Kart�ndaki 6111 Te�vik Parametreleri


V-7.11 Kullan�c�lar�m�z : 6111 say�l� kanun ile ilgili ��stihdam Te�viki Yasas� Uygulamas�� ile ilgili �al��malar�m�z devam etmektedir. �al��malar�m�z �ok yak�nda tamamlanacak. V-7.11 kullan�c�lar�m�z i�in tekrar duyuru yapaca��z.