Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

CeBit 2012�den ETA G�r�nt�leri

CeBIT Bili�im Eurasia �da, standlar�m�z yo�un ilgi oda��yd�. ��z�m orta��m�z MK Program ve K�br�s bayimiz Mahir Bilgisayar ile ana bayisi Startek Bilgisayar standlar�m�z� ziyaret eden m��terilerimizi, bayilerimizi, ��retmenlerimizi ve ETA ile tan��mak isteyenleri zevkle a��rlad�.

Standlar�m�zda en son versiyonumuz Eta:SB�ye ilgi a��rl�ktayd�.Ziyaret�ilerimiz V.8 SQL ve ETA:SQL versiyonlar�m�zdaki son mod�ller ve yenilikleri be�eniyle kar��lad�lar.