Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Türkiye'nin en yaygın ve kullanışlı ticari program paketi olan ETA Bilgisayar Programları, bilgisayarlı muhasebe kitaplarında konu olarak tercih ediliyor. Yeni başlayanlar kadar tecrübeli kullanıcıların da muhasebe uygulamalarını uygulamalı anlatımlarla görmesini hedefleyen kitaplar ETA programlarının eğitimini profesyonel olarak veren kişiler tarafından titizlikle hazırlanıyor. Bu kitaplardan, hem kullanıcılarımız hem de programlarımızı öğrenmek isteyenler yararlanabilir.


 

Bilgisayarlı Muhasebe I-II ETA:V.8-SQL

Örnek Bir İşletmenin Kasım ve Aralık Ayı Dönem İçi İşlemleri İle Yıl Sonu İşlemlerinin Muhasebe Büro Ortamında ETA:V.8-SQL’de Kaydedilmesi ele alınmıştır.

Bu kitap, muhasebe ve paket program pratiği yapma imkânı sunmak için hazırlanmıştır. Kitap, muhasebe büro ortamı uygulamasını aktarmaya çalışmıştır. Muhasebe mesleğine adım atmak üzere olanların yaşadığı en büyük sıkıntının, belgeden hareket ederek muhasebe kaydı yapmak olduğu düşünülerek, muhasebe kaydı yapılacak finansal olay verilmemiş, olayın belgesi sunularak ilk önce belgenin nasıl yorumlanacağı anlatılmıştır. Muhasebe büro ortamında geçen her şeyi sunmak gibi bir iddiası olmayan kitap, genel uygulamaya dair ipuçları vermeyi amaçlamıştır.

Muhasebe uygulamasının artık bilgisayar ve ticari yazılımsız uygulanmayacağı gerçeği dikkate alınarak, muhasebeci gözüyle, muhasebe sürecinde kullanıldığı şekliyle, ETA: V.8-SQL anlatılmıştır. Ortalama bir muhasebe bürosunda geçen işlemlerin ETA: V.8-SQL de nasıl yapılacağı anlatılmıştır. ETA:V.8-SQL’in anlatımında, ekran görüntüleri kullanılmış, çok basit dahi sayılabilecek ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde, açıklamalar azaltılmıştır.

Belgeler:
Yorumlanması ve ETA’da Muhasebeleştirilmesi, Faturalar, Perakende Satış Fişi, Z Raporu, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu, Tahsilat Makbuzları, Banka Ekstresi, Ücret Bordrosu.

Raporlar ve Dönem Sonu İşlemleri:
BA/BS Formlarının düzenlenmesi, KDV-Muhtasar Beyannameler, Farklı Formata Alınan Mizanlar, Yevmiye, Kebir, Yardımcı Defter Dökümleri.

ETA:V.8-SQL Özellikli Konular:
BA/BS Kodları Tanımlama ve Bilgi Girişi, Hesap Listesini Başka Firmaya Aktarma, Fiş Cambazı Kullanımı, Yeni Fiş Cambazı Tanımlama.

DORA BASIM YAYIN LTD ŞTİ.
Tel : (0224) 221 38 39
Faks : (0224) 220 36 73

 
 

 

Örnek Uygulama Ağırlıklı ETA:V8-SQL Muhasebe Programı

ETA V-8 SQL örnek uygulamalı ve çözümlü bilgisayarlı muhasebe kitabı, modüllerin tek tek ele alındığı ve başlangıçta modülün açıklanmasıyla birlikte, beraberinde örnek uygulama sorularının yazılarak çözümünün yapıldığı bir kitaptır.

Her modülün sonuna olabildiğince, çözülerek uygulanmak üzere örnek sorular konulmuştur. Adım adım modül içeriğinin, sekmelerin, kısa yolların vs. ne işe yaradığından ziyade, ifade edilen bu kısımların örnek uygulamalarla nasıl yapıldığı daha çok önem arz etmektedir.

Özetle bol bol örnek ile, her modülün uygulaması yapılacak ve öğrenme en üst düzeye çıkacaktır.

 

 
 

 

ETA:SQL ve V.8 Eğitim ve Uygulama Kitabı

Teorik muhasebe ile pratik ETA’yı bütünleştiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alim Karataş muhasebeyi ETA ile yazdı.

Piyasada yaygın olarak kullanılan paket programlarla ilgili birçok eser olmasına rağmen bunların hemen hemen tamamı menülerin açıklanması şeklindeydi. Bu kitaplarda ise, teori ile pratiğin bir araya getirilmesi amaçlandığı için anlatım mümkün olduğunca sade tutulmaya çalışıldı. Kitaplarda, mesleğe yeni başlayanlar ile ETA paket programlarını öğrenmek isteyenler dikkate alınarak genel kullanıcıları ilgilendiren konulara ağırlık verilirken, her modülün sonuna modülle ilgili monografiler de eklenerek anlatım kolaylaştırıldı. Yine, her iki kitabın sonunda kullanımı ve öğrenmeyi kolaylaştıracak 100 soru - 100 cevap bölümüne ve püf noktalarına yer veriliyor.

Kitabın Benzersiz Özellikleri:

* İnternet Destekli
* Monografi Çözümlü
* Ekran Görüntülü Anlatım

Kitap Konuları:

1. Kitapta Anlatılan Modül ve Konular
Bu kitap, ticari modülleri anlatan bu çalışmanın ilk kitabıdır. Bu kitabın içine sene başı açılış işlemlerinden, muhasebeleştirme aşamasına kadar olan ön muhasebe işlemleri konulmuştur.

- Sistem Yönetmeni
- Kasa
- Banka
- Cari - Cari 2
- Stok - Stok 2
- Sipariş
- Fatura - Fatura 2
- Muhasebe
- İrsaliye

2. Kitapta Anlatılan Modül ve Konular
Hazırlanan ikinci kitap ise muhasebe aşamasından başlayarak,
yıl sonu kapanış işlemlerini de kapsayan muhasebe hareketleri anlatılmaktadır.

- Sistem Yönetmeni
- Muhasebe
- Muhasebe 4
- Demirbaş
- Bordro
- Üretim
- Kredi Kartı İşlemleri
- İleri Düzey Entegresyon
- Ödeme Eşleme
- İleri Düzey Yetkilendirme
- Fiş Tipleri Üretme
- Yedekleme
- Güncelleme İşlemleri

Kitap Kimlere Hitap Ediyor?

Bu kitabın aşağıda belirtilen gruplar için faydalı olacağı kanaatindeyiz.
- ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL ticari uygulama programlarıyla çalışan ön muhasebe
ya da genel muhasebe elemanlarına,
- Muhasebe eğitimi alan dersane, lise ve üniversite öğrencilerine,
- Muhasebe mantığını; bir program aracılığıyla modüler yapı çerçevesinde
öğrenmek isteyenlere,
- ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL paket programının eğitimini ya da desteğini vermeyi
düşünenlere,
- Kendi muhasebelerini tutmak isteyen işverenlere.

Kitabı temin edebilmek için Alim Karataş’a ait olan www.etaegitim.com internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

 

 

ETA:V.8-SQL Bilgisayarlı Muhasebe I-II

Hasan Ali Yıldırım ve Çiğdem Özkaya Yıldırım’ın yazdığı kitap Meslek Yüksekokullarına için Metep’e göre hazırlanmış bulunuyor. Temel muhasebe prensiplerini SQL Server ve ETA:V.8-SQL örnekleriyle anlatan kitap ETA:V.8-SQL’i öğrenmek isteyen herkes için yol gösterici olacak şekilde hazırlanmıştır. Kitap, iki ayrı bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde; muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları, bilanço, gelir tablosu, hesap kavramları, hesapların işleyiş kuralları, muhasebe kayıt yöntemleri, muhasebede kullanılan defter ve belgeler konuları incelenmiş örnek uygulamalara ve değerlendirme sorularına yer veriliyor.

İkinci bölümde ETASQLV8 muhasebe paket programının bilgisayara yüklenmesi ayrıntılı olarak anlatılmış, sistem yönetimi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusu ve programda kullanılan çek-senet, banka, kasa, fatura, stok, cari, muhasebe, muhasebe IV, bordro, işletme modülleri ayrıntılı olarak işlenmiştir. Modüllere ait genel ve örnek üzerinde açıklamalar yapılmış değerlendirme sorularına yer veriliyor.

Kitabı temin edebilmek için www.detayyayin.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

ETA:SQL MUHASEBE, ENTEGRE, İŞLETME, BORDRO KİTABI

Recep Parer ve Bilal Çetinkaya tarafından hazırlanan ETA:SQL Muhasebe, Entegre, İşletme, Bordro başlıklı yeni bir kitap yayınlandı.

Bu kitap Muhasebe kurallarını ve bir şirketteki mali işleyişi bilmenin yeterli olmayacağından yola çıkarak Muhasebecilere sektörden bağımsız olarak Muhasebe programları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor.

Kitapta ETA:SQL programı temel alınarak Muhasebe, Entegrasyon, İşletme ve Bordro konuları belgelere dayanarak ve ekranlar yardımıyla detaylı olarak ele alınıyor.

Kitabin basımı Berdan Matbaacılık tarafından yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi ve sipariş vermek için www.etasqlkitap.com adresine başvurulabilir.

 

 

ETA VERSİYON 7 ÜZERİNE UYGULAMALI BİLGİSAYARLI MUHASEBE KİTABI

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak MYO öğretim görevlileri İbrahim Aydaş ve Figen Erol tarafından hazırlanan Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe ETA Versiyon 7 başlıklı yeni bir kitap yayınlandı.

Muhasebe ve vergi uygulamaları ile işletme yönetimi bölümlerinde okutulan bilgisayarlı muhasebe dersleri için kaynak kitap niteliği taşıyan bu yeni kitap, aynı zamanda öğretim elemanlarına, öğrencilere ve muhasebe ile ilgilenen herkese faydalı bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır.

Yazarlara göre muhasebe mesleği ile ilgilenen her kesime hitap eden kitapta ülkemizde en çok kullanılan muhasebe programlarından ETA Versiyon 7’nin pratik kullanımı çözümlü monografiler yardımıyla anlatılmış. Ayrıca Muhasebe bölümlerinde okuyan öğrencilere derslerinde ve ileride iş ortamına girdiklerinde faydalı olmak amacı güdülmüştür. Kitapta son derece sade bir dil kullanılmaya çalışılmış, okuyucunun daha iyi anlaması için konularla ilgili monografiler adım adım ekran görüntüleriyle desteklenerek çözülmüştür.

Kitabın satışları Murathan Yayınevi tarafından yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve sipariş vermek için www.murathanyayin.com.tr adresine başvurulabilir.

 

 

TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE BİLGİSAYARLI MUHASEBE – ETA For WINDOWS

Sabri Önel’in yazdığı kitap, bilgisayarlı muhasebe alanında gün geçtikçe ihtiyaç duyulan kaynaklardan biri olmayı amaçlayan yaygın olarak kullanılan ETA for Windows versiyonunun verimli kullanımına yönelik bilgiler içeriyor. Tekdüzen muhasebe ve ETA olarak iki bölüme ayrılan kitabın ETA ile ilgili bölümünde Cari, Fatura, İrsaliye ve Genel Uygulama başlıkları yer alıyor. Genel Uygulama başlığı altında ise yeni şirket açma, stok kartı tanımı ve bilgi girişi, alış-satış faturası giriş ve çıkışları ve detaylı rapor alınması gibi konular örneklerle anlatılıyor. Bu kitap Windows tabanlı bir muhasebe programını tercih edenlere kaynaklık edecektir.

Kitabı temin edebilmek için www.seckin.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 
 
 

 

Yeni Türk Lirasına Göre Bilgisayarlı Muhasebe - ETA7 -

Orhan Sağçolak ve Özkan Sağçolak’ın yazdığı kitap, YTL'ye geçiş sonrası yapılan değişiklikleri de içeren tekdüzen ve ön muhasebeye ilişkin konuları ele alınıyor. Sekiz bölümde yer alan uygulamalar, monografiler ve örnekler yardımıyla ön muhasebeden, tekdüzen muhasebeye; personel bordro işlemlerinden, enflasyon muhasebesine uzanan yelpazede farklı konular ETA Versiyon 7.7 programı esas alınarak anlatılıyor. Temel mali tabloların kullanıldığı kitap özellikle ETA Programları'yla yeni tanışanlar ve kısa sürede bilgi sahibi olmak isteyenler için ideal bir kaynak görevini üstleniyor.

Kitabı temin edebilmek için www.seckin.com.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 
 

 

MUHASEBE YÖNETİMİ ETA V.8 SQL (Uygulamalı Anlatım)

Bu Kitap, ETA V.8 SQL öğrenicilerinin ve kullanıcılarının muhasebe biliminin teorisini kavramalarını, ticari belgeleri tanımalarını, ticari belgeleri bilgisayar ortamında düzenleyebilmelerini, tekdüzen hesap planını kavrayıp, ETA V.8 SQL programına aktarabilmelerini, muhasebe raporları alabilmelerini, bunları yaparken de alınan raporlara göre vergi beyannamelerini düzenlemelerini ve son olarak yasal defterleri ETA V.8 SQL paket programı üzerinden yazdırmalarını amaçlamaktadır.

 

 
 

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE Paket Programlar 1-II

Değerli Öğrencilerim, Çağdaş işletmelerin tamamında ön muhasebe ya da genel muhasebe işlemleri firma bünyesinde ve paket programlar aracılığı ile bilgisayarlarda tutulmaktadır. Buda çok geniş bir sektöre yayılmış iş çeşitliliği ve istihdam anlamına gelmektedir. Bu kaynak üniversitelerde, bu istihdam alanına yönelik yetiştirmeye çalıştığımız öğrenci gurubu için, hem istihdam olanaklarından yararlanmak hem de kendini geliştirmek isteyen sizlere, bilgiye kolay ulaşabilmenizi sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
Elinizdeki bu kaynakta, ETA:SQL Programları veri tabanı kullanılarak, ön muhasebe ve genel muhasebe işlemlerine karmaşık detaya ve ezbere gerek kalmadan mantıksal bir bakış açısı oluşturmaya çalıştım. Bu mantıksal bakış açısı piyasada kullanılan diğer ticari programlar içinde kullanılabilir.
Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kaynakta, uygulamada karşılaşılacak sorunlar baz alındığından görsellik ve anlatım tekniği bir arada kullanılmıştır. Uygulamacı kimliğim göz önünde bulundurulursa kaynaktaki gözden kaçmış olabilecek hataların hoşgörüyle karşılanacağını umut ediyorum. >

Ali Özdemir
Eylül 2012

Okullarımıza herhangi bir karşılık beklemeden sağladığı program desteği için ETA TİCARİ PAKET PROGRAMLARI LTD.ŞTİ. yetkili ve çalışanlarına, bu kaynağı oluştururken bana göstermiş oldukları sabır ve hoşgörü için de yakışıklı oğlum DEMİR ve güzel eşim GÜNEŞ’E sonsuz teşekkürlerimi sunarım.