Başlık V-7’DEN TRANSFERDE MİKTARSIZ VE TUTARSIZ HAREKETLERİN AKTARILMASI
ModülSİSTEM Tarih14.9.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
ETASQLSYS’DE TRANSFER İŞLEMLERİNDE V7’DEN TRANSFER EDERKEN STOK HAREKETLERİNDE MİKTARSIZ VE TUTARSIZ HAREKETLERİNDE AKTARILABİLMESİ SAĞLANDI.

Başlık ŞABLON ŞİRKET OLUŞTURULMASI İŞLEMİ
ModülSİSTEM Tarih14.9.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SİSTEM YÖNETİMİ PROGRAMINDA ŞİRKET OLUŞTURURKEN ŞABLON DOSYASI KULLANILACAK İSE KAYNAK VERİLERİN ŞABLON DOSYASINDAN VEYA MEVCUT BİR ŞİRKET VERİTABANINDAN SEÇİLEREK OLUŞTURULMASI SAĞLANDI.

ŞABLON KAYNAĞI OLARAK ŞABLON DOSYASI SEÇİLİRSE FİŞ SAHA TANIMLARI VE BOYLARI, RAPOR SAHA TANIMLARI VE BOYLARI, DİZAYN DOSYA TANIMLARININ İSTENİLEN ŞABLON DOSYASINA GÖRE ŞİRKET OLUŞTURULUR. ŞABLON KAYNAĞI OLARAK MEVCUT ŞİRKET VERİTABANI SEÇİLİRSE SEÇİLEN ŞİRKETE VE KULLANICISINA AİT ENTAGRASYON TANIMLARI, PARAMETRELERİ, BAŞLIK TANIMLARI, VB. BİLGİLER YENİ ŞİRKETE TAŞINIR.

MEVCUT ŞİRKET VE KULLANICILARA AİT DİZAYN DOSYA ADLARI, SAHA BOY TANIMLARI VE RAPOR TANIMLARI BİLGİLERİNİN ŞABLON TANIM DOSYASINA AKTARILMASI VE ŞABLON TANIM DOSYASINA GÖRE OLUŞTURULMASI SAĞLANDI. BÖYLELİKLE OLUŞTURULAN ŞABLON TANIM DOSYASINDAKİ BİLGİLERİN İSTENİLEN ŞİRKET VE KULLANICILARA AİT TANIMLARA TAŞINMASI SAĞLANDI.
NOT: MEVCUT KULLANICILARIN PROGRAMLARINI GÜNCELLEMESİ DURUMUNDA MASTER VERİTABANI İÇİN VERİTABANI GÜNCELLEME İŞLEMİ(ALTERTABLE) YAPILMALI VE SİSTEM YÖNETİMİ PROGRAMINDA SERVİS/DOSYADAN TOPLU DEĞER OKUMA/DİZAYN DOSYA ADLARI EKRANINDAN “ŞİRKET BAZLI DİZAYN DOSYA ADLARI KULLAN” VE “KULLANICI BAZLI DİZAYN DOSYA ADLARI KULLAN” SEÇENEKLERİNİN İŞARETLERİ KALDIRILARAK İŞLEM ÇALIŞTIRILMALIDIR.

Başlık MUHASEBECİ BİLGİLERİNİN TÜM ŞİRKETLERDE KULLANILMASI
ModülSİSTEM Tarih11.4.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SİSTEM MODÜLÜ SERVİS/TOPLU İŞLEMLER KISMINA EKLENEN YENİ BİR BÖLÜM YARDIMIYLA MUHASEBECİ BİLGİLERİNİN ORTAK BİR NOKTAYA YAZILARAK TÜM ŞİRKETLERDE BU BİLGİNİN KULLANILMASI SAĞLANDI.

Başlık YENİ TÜRK LİRASI (YTL)‘DEN TÜRK LİRASI (TL)’YE GEÇİŞ
ModülSİSTEM Tarih15.1.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Program içerisinde bulunan YTL başlıkları TL olarak düzeltildi. Mevcut bütün dizayn ve tanım dosyalarına ait başlıklar değiştirildi. EtaSQL (ver:1.16) ve EtaSQLV-8 (ver:8.16) olarak program versiyonları değiştirilerek ilave edilen tablolar için EtaUtlAlter (Veritabanı Güncelleme) programı çalıştırılmalı. Yeni exe’lerle programın çalıştırılabilmesi için (Config.eta) dosyasının versiyonu (ver:4) olarak güncellenmelidir.

Başlık VERİTABANI KARAKTER SETİNİN DEFAULT OLARAK TURKISH_BIN OLMASI
ModülSİSTEM Tarih15.1.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sqlset.exe dosyası değiştirilerek ETA kurulum CD’sinden MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.

Başlık OLEXLSF.DLL DOSYASININ OTOMATİK OLARAK KAYIT EDİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih15.1.2009
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
EtaExcel.reg dosyası çalıştırılarak olexlsf.dll dosyasının sistem kitaplığına (register) kayıt edilmesi işleminin, EtaSQLSETUP.exe ve EtaSQLSETUP8.exe ile kurulum yapıldığında otomatik olarak yapması sağlandı.

Başlık BANKA, ŞUBE VE MAKRO TANIMLARININ TÜM MODÜLLERDEN YAPILABİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Banka ve Şube tanımları “Yardımcı İşlemler” menüsüne eklenerek bu işlemlerin herhangi bir modülde iken kullanılabilmesi sağlandı.

Başlık TOPLU İŞLEMLER
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
ETASQLSYS modülü/Servis kısmına Toplu İşlemler başlığı altında yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm İşletme-Bordro-Muhasebe IV modülleri için değerleri toplu bir şekilde bütün şirketlere aktarıyor.

Başlık V-7/EFW’DAN PRATİK ŞİRKET TRANSFERİ
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sistem yönetimi programında transfer işlemleri menüsüne V-7/EFW Şirket Transferi bölümü eklendi. Seçilen V-7/EfW şirketine ait Şirket açma, Kart ve Fiş/hareket aktarma işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlandı. Kart ve Hareket aktarma işlemleri sırasında kart ve fiş aktarma ekranlarında bulunan default değerler kullanılır.

Başlık MODÜL GİRİŞİNDE GÜNLÜK DÖVİZ KURU TANIMLANMASI
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Şirket Bilgileri modülü, Şirket Genel Parametrelerine “Modüllere Girişte Döviz Kur Kontrolü” parametresi eklendi. Bu parametre işaretli ise Kur Takibi modülü hariç tüm modüllere girişte günlük kur bilgileri kontrol ediliyor ve eğer mevcut değilse uyarı mesajı ile kur bilgilerinin girişinin yapılıp yapılmayacağı kullanıcıya soruluyor.

Başlık DÖVİZ KUR GİRİŞİNİN MODÜL İÇİNDEN YAPILMASI
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Yardımcı İşlemler menüsüne “Döviz İşlemleri” grubu eklenerek “Döviz Kur Çevrimi” ve “Günlük Döviz Kurları” seçenekleri bu gruba taşınarak aynı yere “Döviz Kur Girişi” seçeneği eklendi. Döviz kur girişlerinin tüm modüllerde iken yapılabilmesi sağlandı. Config.eta da Kur Takibi modülü kapalı ise Yardımcı İşlemler menüsündeki “Döviz İşlemleri” grubu kullanıma kapalı olur.

Başlık BORDRO PARAMETRELERİNİN AKTARILMASI
ModülSİSTEM Tarih31.12.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Bordro icmal parametrelerinin grid haline getirildi ve toplu parametre kopyalama işlemi yeniden düzenlendi. Sistem modülüne Bordro Toplu Değer Aktarma seçeneği eklendi. Bu bölümde tüm bordro parametrelerinin yeni değerler verilerek istenilen şirketlere seçenekli olarak aktarılabilmesi sağlandı. Ayrıca düzenlenen etabor.ini dosyası ile ilk değerlerin okunabilmesi sağlandı.

Başlık ATTACH/DETACH İŞLEMLERİNDE ŞİRKET BİLGİLERİNİN ŞİRKET TABLOSUNA EKLENMESİ/ÇIKARILMASI
ModülSİSTEM Tarih18.11.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
EtaSqlMng.exe ile Attach/Detach işlemlerinde Attach edilen database’e ait şirket bilgilerinin SIRKET tablosuna eklenmesi sağlandı. Detach edilen database’e ait şirket bilgilerinin ise SIRKET tablosundan çıkarılması/silinmesi sağlandı. Bu sayede bir database Attach edilirken öncesinde Şirket açma, database’i off konumuna getirme ve yüklenecek database’in kopyalanmasından sonra tekrar online konumuna getirme veya Detach edilen bir database’i ayrıca SIRKET tablosundan manuel olarak silme işlemlerine gerek kalmadı.

Başlık DATABASE’LERİN ONLINE / OFFLINE YAPILABİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih18.11.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
EtaSqlMng.exe’de database/database’lerin üzerinde Online/Offline yapılabilmesi sağlandı.

Başlık ŞİRKET LİSTESİNDE TADİLAT
ModülSİSTEM Tarih18.11.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Programa girerken kullanılan şirket listesinin parametrik olarak diğer arama ekranları gibi olması sağlandı. Bu sayede şirket sayısı fazla olan muhasebeciler ve şirketler şirket listesinde kısıtlama yapabilmeleri sağlandı.

Başlık ORTAK TANIMLARDA YENİ PARAMETRE
ModülSİSTEM Tarih21.10.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
ETASQLSYS modülündeki ortak tanımlar/ortak parametreler kısmına yeni bir sekme (Saha Boy Ayarları) içinde “Şirket Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan” ve “Kullanıcı Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan” parametreleri eklendi. Bu parametreler tıklanırsa program eskiden olduğu gibi boy tanım ve diğer pozisyon ayarlarını her şirket ve her kullanıcı için ayrı ayrı saklar. Bir şirkette veya bir kullanıcı için yapılan ayarların diğer şirketler veya diğer kullanıcılar tarafından otomatik olarak görülebilmesi için bu parametrelerden ilgili olanın işaretinin kaldırılması yeterli olacaktır. Bu durumda yapılan ayarlar tüm şirketler/kullanıcılar için geçerli olacaktır. Eğer herhangi bir şirkete ait boy tanımlarının bu şekilde çalışması istenmezse o zaman şirket modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Şirket Parametreleri ekranına yeni eklenen sekme (Saha Boy Parametreleri) içindeki “Saha boy Genel Parametrelerini Uygula” parametresindeki işaretin kaldırılması gereklidir.

Başlık ETASQLSYS (SİSTEM YÖNETİMİ) PROGRAMINDA ŞİRKET OLUŞTURMA İŞLEMİNİN HIZLANDIRILMASI
ModülSİSTEM Tarih29.9.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Şirket oluşturma (Şirket Açma,Yeni Dönem Açılışı, V-7 Toplu Şirket Oluşturma) işlemlerinde şirket veritabanının daha hızlı bir şekilde yaratılması için isteğe bağlı şablon veritabanı (..\Default\Eta_Sablon.mdf/ldf) dosyalarının yeni şirket kodu ile Microsoft SQL Server’e eklenmesi sağlandı.

Başlık FATURA TAHSİLAT EKRANINDA DÜRBÜN SEÇENEĞİ
ModülSİSTEM Tarih13.6.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMINDE TANIMLANAN ÖDEME TIPLERININ FATURA TAHSILAT EKRANINDA KARŞIMIZA GELDIĞI EKRANDA DÜRBÜN SEÇENEĞININ OLMASI VE ILGILI KRITERE UYGUN OLAN TIPLERIN KARŞIMIZA GELMESI SAĞLANDI.

Başlık HIZLI ULAŞIM MENÜSÜNE AİT DEFAULT TANIM DOSYASI
ModülSİSTEM Tarih7.4.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
HIZLI ULAŞIM MENÜSÜNE TÜM MODÜLLERE AIT KISAYOLLAR EKLENEREK DEFAULT DOSYASI OLUŞTURULDU. ETASQL PROGRAMLARININ KURULU OLDUĞU KLASÖRÜN IÇERISINDE BULUNMASI GEREKEN DEFAULT DOSYALARI: "MENUSHORTCUTS.INI" VE "MENUSHORTCUTS.XML"

Başlık TOPLU ŞİRKET OLUŞTURMA EKRANINDAKI İŞYERİ/ŞUBE KARTI AÇMA İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMI MODÜLÜ IÇERISINDEKI V-7/EFW ŞIRKETLERI OLUŞTURMA EKRANINDA V-7/EFW'A AIT "ISYERI.DAT" DOSYASI OLMASA DAHI, ŞIRKETLERE AIT IŞYERI/ŞUBE KARTLARININ AÇILABILMESI SAĞLANDI.

Başlık V-7'DEKİ MUHTASAR BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMI MODÜLÜ IÇERISINDEKI V-7/EFW KART DATA TRANSFERI BÖLÜMÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA, V-7/EFW MUHASEBE-IV MODÜLÜ IÇERISINDE TANIMLANMIŞ MUHTASAR BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL'E AKTARILMASI SAĞLANDI

Başlık V-7'DEKİ VERGİ BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMI MODÜLÜ IÇERISINDEKI V-7/EFW KART DATA TRANSFERI BÖLÜMÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA, V-7/EFW MUHASEBE-IV MODÜLÜ IÇERISINDE TANIMLANMIŞ VERGI BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL'E AKTARILMASI SAĞLANDI

Başlık V-7'DEKİ BİLANÇO VB. GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİN ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMI MODÜLÜ IÇERISINDEKI V-7/EFW KART DATA TRANSFERI BÖLÜMÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA, V-7/EFW MUHASEBE MODÜLÜ IÇERISINDEN KAYIT EDILMIŞ BILANÇO, GELIR TABLOSU VE SATIŞLARIN MALIYETI TABLOSU GEÇMIŞ YIL DEĞERLERININ ETA:SQL'E AKTARILMASI SAĞLANDI.
NOT: TRANSFER IŞLEMI MÜKERRER TRANSFERLERI ÖNLEMEK AMACIYLA MUHASEBE-IV MODÜLÜNE AIT TRANSFER EKRANINDAN YAPILMAKTADIR.

Başlık BORDRO TRANSFERİNDE İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
TRANSFER IŞLEMINDE V7'DEKI IŞE ILK GIRIŞ TARIHI V.8 VE SQL'DE AÇIKLAMA 5 SAHASINA TAŞINDI.

Başlık ANA MENÜDE KULLANICI YETKİSİNE GÖRE MODÜL SEÇİM LİSTESİNİN KULLANILMASI
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
ANA MENÜDE ŞIRKETE AIT TÜM MODÜLLER EKRANA GELIYOR, YETKI TANIMLARI KULLANILARAK KULLANICI BAZINDA LISTENIN DÜZENLENMESI SAĞLANDI

Başlık MODÜL İÇERİSİNDEN ŞİRKET DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
HER MODÜLDE YARDIMCI IŞLEMLER MENÜ GRUBUNA "ŞIRKET DEĞIŞTIR(SHIFT+CTRL+F10)" SEÇENEĞI EKLENDI. BU SEÇENEK YARDIMIYLA MODÜLDEN ÇIKMADAN ŞIRKET/DÖNEM DEĞIŞTIRILEBILIR. BU IŞLEMIN YAPILABILMESI IÇIN AÇIK OLAN BÜTÜN FORMLARIN KAPATILMASI GEREKLIDIR

Başlık FATURA FİŞİNDE İKEN OLMAYAN HİZMET KARTININ AÇILABİLMESİ
ModülSİSTEM Tarih14.3.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
FATURA, İRSALIYE VE SIPARIŞ FIŞ EKRANINDAKI F8-DETAY POP-UP MENÜSÜNE HIZMET KART TANIMLAMA SEÇENEĞI EKLENEREK OLMAYAN HIZMET KARTININ AYNI EKRANDA IKEN AÇILABILMESI SAĞLANDI.

Başlık VERİ AKTARMA MODÜLÜNDE FATURA FİŞLERI AKTARMA.
ModülSİSTEM Tarih28.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
VERI AKTARMA MODÜLÜNDEKI ETA DOSYA AKTARIM BÖLÜMÜNE FATURA AKTARIMI EKLENEREK FATURA FIŞLERIN XML DOSYASINA/XML DOSYASINDAKI FATURA FIŞLERININ VERITABANINA AKTARILMASI SAĞLANDI.

Başlık ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH/DETACH İŞLEMLERİ
ModülSİSTEM Tarih28.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
ETASQLMNG.EXE’YE TOPLU ATTACH/DETACH IŞLEMLERI EKLENEREK BIRDEN FAZLA DATABASE I TOPLU OLARAK SQL VERITABANINA EKLEME YADA VERITABANINDAN ÇIKARMA IMKANI SAĞLANDI

Başlık V-7'DEKI KDV BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDILMESI
ModülSİSTEM Tarih28.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
SISTEM YÖNETIMI MODÜLÜ IÇERISINDEKI V-7/EFW KART DATA TRANSFERI BÖLÜMÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA, V-7/EFW MUHASEBE-IV MODÜLÜ IÇERISINDE TANIMLANMIŞ KDV BEYANNAMESI TANIMLARININ ETA:SQL'E AKTARILMASI SAĞLANDI. NOT:MUHTASAR BEYANNAME TANIMLARININ AKTARILMASI ILE ILGILI ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDIR

Başlık RAPORLARIN LİSTELEME ARALIKLARINDA VERİLEN DEĞERLERİN SAKLANMASI
ModülSİSTEM Tarih4.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
RAPORLARIN LISTELEME ARALIKLARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILARAK SON ALINAN RAPORDAKI ŞEKLIYLE SAKLANMASI SAĞLANDI.

Başlık YILSONU DEVİR İŞLEMLERİNDE TADİLAT
ModülSİSTEM Tarih4.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
YILSONU DEVIR İŞLEMLERI SON TABLO YAPISINA GÖRE GÜNCELLENDI (BORDRO, MBO, ŞIRKET TABLOLARI GÜNCELLENDI.) MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU MODÜLÜ DEVIR SEÇENEKLERINE EKLENDI.

Başlık ETASQLMNG.EXE’DE TOPLU ATTACH-TOPLU DETACH SEÇENEKLERİ
ModülSİSTEM Tarih4.1.2008
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
BIRDEN FAZLA VERITABANINI TOPLU OLARAK EKLEMEK YA DA ÇIKARMAK IÇIN TÜMÜNÜ EKLE-TÜMÜNÜ ÇIKAR SEÇENEKLERI EKLENDI.

Başlık Bordro Kart Transferinde Değişiklik
ModülSİSTEM Tarih12.12.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Bordro kartlarını transfer ederken program V-7 bordro şirketlerinde PERSAILE.DAT dosyası yok ise transfer işlemini kesiyordu. Dosya yoksa transfer işlemine devam etmesi sağlandı.

Başlık Toplu Yedekleme Seçeneği
ModülSİSTEM Tarih12.12.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Birden fazla veritabanını aynı anda yedekleyebilmek için Toplu Yedekleme işlemi eklendi.

Başlık Stok Fişlerine Barkodlu Miktar Girişi Ekrani İlavesi
ModülSİSTEM Tarih26.11.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Stok fişleri üzerinde aynı barkod numarasına ait stok kalemlerinin tek bir satırda toplanarak miktarlarının arttırılması için "Barkodlu Miktar Girişi" ekranı ilave edildi. F8-Detay menüsünün altına yerleştirilen bu ekrana Ctrl+B kısayol tuşu ile de ulaşılabilir.

Başlık V-7'den Mbo Kart Ve Hareketlerinin Aktarilmasi
ModülSİSTEM Tarih26.11.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
V-7'deki Muhasebe Büro Otomasyonu programına ait kart ve hareketlerin ETA:SQL'e aktarılması sağlandı. Not: ETA:SQL'e aktarılan MBO hareketlerine ait muhasebe ve işletme fişleri ile bağlantı kurulabilmesi için öncelikle muhasebe fişlerinin ve bu sete ait ETASQLSYS programı ile işletme hareketlerinin aktarılması gerekmektedir. MBO kart transferleri yapıldıktan sonra kartlardaki ve MBO Genel Parametreleri ekranındaki şirket kodları kontrol edilip, varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra MBO hareketleri transfer edilmelidir.

Başlık Bordro Geçmiş Ay Transferinde İşten Ayrilan Personelin Çikiş Tarihi
ModülSİSTEM Tarih16.10.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Bordro geçmiş ay transferinde personel kartlarındaki işten çıkış tarihi sahası eğer personel kartı silinmişse boş geliyordu. Transfer işleminde tüm aylar taranarak işten çıkış tarihi sahasının silinmeden önceki aydan alınması sağlandı.

Başlık Rakam Formatlamada Değişiklik
ModülSİSTEM Tarih17.9.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Rakamları formatlayan fonksiyonlarda değişiklik yapılarak rakamsal değer eğer belirtilen boydan daha fazla karakter içeriyorsa soldan başlayarak boşlukların birer birer atılması sağlandı.

Başlık F6-Liste Seçiminde 2. Alana Göre Arama
ModülSİSTEM Tarih17.9.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Arama işlemine 2. alan ilave edilerek istenilen kod, adı, vs. sahasında göre arama yapabilme imkanı ilave edildi. Arama içerisinde '*' tuşu ile kelime içi arama fonksiyonu eklendi. İki arama sahasının (ve, veya) koşuluna bağlı olarak aranabilmesi sağlandı

Başlık Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş Fişlerinde Stok Fiyat Kontrolü ile İlgili Değişiklik
ModülSİSTEM Tarih17.9.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri kaydedilirken stok kartı üzerindeki Kontrol Parametreleri sayfasındaki Fiyat Kontrolü parametreleri fişlerdeki tutar değeri ile karşılaştırılarak kontrol ediliyordu, ayrıca kontrol mesajına verilen cevaba göre kayıt işlemlerine devam edilebiliyordu. İlgili modüllerin herbirinde ayrı ayrı yapılan çalışmalar ile karttaki fiyat bilgisi ile fişteki fiyat bilgisinin karşılaştırılması ve kritere uyulmadığında kayıt işlemlerine izin verilmemesi sağlandı.

Başlık Çek/Senet Raporlarında Düzenleme
ModülSİSTEM Tarih15.8.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Çek/Senet modülü içerisindeki İşlem Cinslerine Göre Haftalık Çek Dağılım Raporu, İşlem Cinslerine Göre Haftalık Senet Dağılım Raporu, İşlem Cinslerine Göre Aylık Çek Dağılım Raporu ve İşlem Cinslerine Göre Aylık Senet Dağılım Raporlarında çek/senet kartlarının son pozisyonlarına göre haftalık veya aylık dağılım yapılıyordu, yapılan değişikliklerle çek/senet hareketleri üzerinden dağılım yapılması sağlandı.

Başlık İrsaliye Kullanıcı Parametreleri Ekranına Parametre İlavesi
ModülSİSTEM Tarih11.7.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Tanımsız Satıcı Kodu Kontrolü parametresi ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak irsaliye kayıt işlemi esnasında Satıcı Kodu sahasına tabloda kayıtlı olmayan bir kod belirtildiğinde veya boş geçildiğinde uyarı mesajı gelmesi veya kayıt işlemine izin verilmemesi sağlandı.

Not: Kontroller sipariş modülü üzerinden yapılan irsaliyeleştirme işlemleri için de yapılmıştır.

Başlık Fatura Kullanıcı Parametreleri Ekranına Parametre İlavesi
ModülSİSTEM Tarih11.7.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Tanımsız Satıcı Kodu Kontrolü parametresi ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak fatura kayıt işlemi esnasında Satıcı Kodu sahasına tabloda kayıtlı olmayan bir kod belirtildiğinde veya boş geçildiğinde uyarı mesajı gelmesi veya kayıt işlemine izin verilmemesi sağlandı.
Not: Kontroller irsaliye/sipariş modülleri üzerinden yapılan faturalaştırma işlemleri için de yapılmıştır.

Başlık V-7'den SQL'e Bordro Mesai Tanımları Transferi
ModülSİSTEM Tarih11.7.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
V-7'den SQL'e bordro kart transferine mesai tanımları transferi eklendi.

Başlık V-7’den SQL’e Müstahsil Makbuzu Transferi
ModülSİSTEM Tarih16.6.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
V-7 ve EFW’dan transfer yapılırken müstahsil makbuzlarının transfer işlemi yapıldı.

Başlık Fatura Fişi Üzerinde Olmayan Renk/Beden (Boyut) Kartının Açılabilmesi
ModülSİSTEM Tarih4.6.2007
Versiyonu ETASQL
Açıklama
Fatura fişleri üzerinde barkod kodundan ayrıştırılan veya manuel olarak girilen fakat sistemde kayıtlı olmayan renk/beden(boyut) kartının açılabilmesi sağlandı.

Başlık V-7/EFW Programlarından Toplu Fiş Transferi
ModülSİSTEM Tarih17.5.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
V-7/EFW programlarından toplu fiş tranferi ilave edildi. Şirket bilgileri oluşturma işlemine V-7/EFW'deki şirket dönemlerinin otomatik bulunması ve kullanılan modüllerin menüye gelmesi sağlandı. Toplu kart ve fiş transferi işlemlerine log takibi konularak daha önceden aktarımı yapılmış veya hatalı olan dataların durumlarının görünebilmesi için modüllere ait (check) onay kutuları ilave edildi. Sistem Yönetimi programının transfer işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulara ait bilgiler yardım içerisinde maddeler halinde belirtildi

Başlık Fiş Satırlarında Üst Hücre Bilgisinin Kopyalanması
ModülSİSTEM Tarih17.5.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Grid satır girişlerinde CTRL+* tuşu ile bir üst satırdaki hücre bilgisinin çalışılan hücreye kopyalanması sağlandı.

Başlık V-7'den ETA:SQL'e Bordro Transferinde Ad Soyad ve Anne Adı Sahalarının Taşınması
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
V-7deki personel Adı soyadı sahası SQL'de Adı 1 ve Soyadı 1 sahasına taşındı. Anne adı transfer edilmiyordu, SQL'e taşındı.

Başlık Şirket Seçiminin Alfabetik Sırada Listelenmesi
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Ana menüde şirket kod listesinin şirket adı ve dönemine göre sıralı gelmesi sağlandı.

Başlık Raporların Hızlandırılması ve Grafik Formatında Alınması
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Yazıcı genel tanımları ile yazıcı kontrol kod tanımları değiştirilerek, döküm tipine göre metin formatında veya grafik formatında döküm alınabilmesi sağlandı. Renkli rapor alınabilmesi için genel menülerdeki yardımcı işlemler\renk tanımları\rapor renk tanımları seçeneği ilave edildi.

Başlık V-7/EFW'dan İşletme Fiş Transferi Ekranına Parametre İlavesi
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama

Sistem modülü içerisindeki V-7/EFW'dan Fiş Data Transferi bölümünün işletme transferi ekranına demirbaş tablosu bilgilerinin de aktarılabilmesi için "Demirbaş Tablosunu Aktar" parametresi ilave edildi.

Başlık V-7'den SQL'e Bordro Prim Belgesi, İşyeri ve Muhasebe Hizmet Bilgilerinin Transferi
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Prim belgesi parametreleri, İşyeri bildirgesi parametreleri ve Muhasebe hizmet bildirgesi parametreleri V-7'den ETA:SQL'e transfer edildi.

Başlık Stok Hareket Listesi Raporuna Saha İlavesi
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETAV8SQL -
Açıklama
Stok modülü içerisindeki Stok Hareket Listesi raporunda İskonto Oranı 1-2-3 sahalarının döküme çıkması sağlandı.

Başlık Stok Hareket Listesi Raporuna Saha İlavesi
ModülSİSTEM Tarih10.4.2007
Versiyonu ETASQL
Açıklama
Stok modülü içerisindeki Stok Hareket Listesi raporunda Kalem İskonto Oranı 1-2-3-4-5 sahalarının da döküme çıkması sağlandı.

Başlık Eski Sipariş Fişlerinde Evrak No Kontrolü
ModülSİSTEM Tarih21.3.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Eski sipariş fişleri kayıt edilirken mükerrer evrak no kontrolü yapılması sağlandı. Bu kontrolün yapılabilmesi için fatura ve irsaliye modüllerinde olduğu gibi; Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli ve Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli parametrelerinin yeni eklenen seçeneklerden "2-Genel (Yeni/Eski Fiş)" veya "3-Fiş Tipine Göre (Yeni/Eski Fiş)" olarak seçilmesi gerekmektedir

Başlık Eski Irsaliye Fişlerinde Evrak No Kontrolü
ModülSİSTEM Tarih21.3.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Eski irsaliye fişleri kayıt edilirken mükerrer evrak no kontrolü yapılması sağlandı. Bu kontrolün yapılabilmesi için fatura modülünde olduğu gibi; İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli ve Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli parametrelerinin yeni eklenen seçeneklerden "2-Genel (Yeni/Eski Fiş)" veya "3-Fiş Tipine Göre (Yeni/Eski Fiş)" olarak seçilmesi gerekmektedir

Başlık Eski Fatura Fişlerinde Evrak No Kontrolü
ModülSİSTEM Tarih21.3.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Eski fatura fişleri kayıt edilirken mükerrer evrak no kontrolü yapılması sağlandı. Bu kontrolün yapılabilmesi için; Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli ve Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli parametrelerinin yeni eklenen seçeneklerden "2-Genel (Yeni/Eski Fiş)" olarak veya "3-Fiş Tipine Göre (Yeni/Eski Fiş)" olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu parametreler, başlıkları değişen eski numaralarıyla yani "0-Genel (Yeni Fiş)" veya "1-Fiş Tipine Göre (Yeni Fiş)" olarak bırakılırsa eskiden olduğu gibi sadece yeni fatura kayıt esnasında mükerrer evrak no kontrolü yapılır

Başlık Cari Yıl Sonu Devir Işlemlerinde Tadilat
ModülSİSTEM Tarih23.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Cari Yıl Sonu Devir İşlemlerine Cari Kod,Ad, ve Özel Kod filtresi eklendi. Ayrıca dönem içinde tek tip dövizle çalışmış hesapların bir flag sayesinde, Döviz Devir rakamlarının hareketlerdeki tutarlardan hesaplanması sağlandı.

Başlık V-7/EFW'dan Demirbaş Kartlarının Aktarılması
ModülSİSTEM Tarih23.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sistem programı içerisindeki Kart Data Transferi ve Toplu Kart Data Transferi bölümlerinde yapılan düzenlemelerle V-7/EFW'daki demirbaş kartlarının isteğe bağlı olarak hareketleri ile birlikte ETA:SQL/ETA:V.8.SQL'e aktarılması sağlandı.

Başlık Muhasebeye Entegrasyon Ön İzleme Formunda Tadilat
ModülSİSTEM Tarih23.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Tüm modüllerden Muhasebeye entegrasyon ön izleme formunda parametreye göre değişiklik yapılıp yapılamaması sağlandı.

Başlık Stok Yeni Döneme Devir Işleminde Tadilat
ModülSİSTEM Tarih23.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Stok Yeni Döneme Devir işleminde stok 2.3.4.5.birim miktarları karttaki katsayılara göre hesaplanıyordu. Fiş hareketlerinde değer varsa hareketlerden hesaplanması, fiş hareketlerinde değer yoksa karttaki katsayılardan hesaplanması sağlandı.

Başlık Kartlar Silinince Bu Kartlara Bağlı Not Sayfalarının Silinmesi
ModülSİSTEM Tarih1.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Kartlar silinince bu kartlara bağlı not sayfalarının silinmesi sağlandı.

Başlık V-7/EFW'daki Şirketlerden Toplu Kart Transferi
ModülSİSTEM Tarih1.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sistem programı içerisine eklenen V-7/EFW Toplu Kart Transferi bölümü sayesinde belirtilen şirketlere ait istenen kart bilgilerinin toplu olarak V-7/EFW'dan ETA:SQL'e aktarılması sağlandı.

Başlık V-7/EFW'ye Ait Şirketlerin ETA:SQL'de Otomatik Olarak Oluşturulması
ModülSİSTEM Tarih1.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sistem programı içerisine eklenen V-7/EFW Şirketleri Oluşturma bölümü sayesinde V-7/EFW'daki istenen şirketlerin toplu ve otomatik olarak ETA:SQL'de oluşturulması sağlandı. Ayrıca şirketler toplu olarak oluşturulurken isteğe bağlı olarak işyeri bilgileri de işyeri/şube kartı olarak aktarılabilmektedir.

Başlık V-7 / EFW'den Mamül Ağacı Transferi
ModülSİSTEM Tarih1.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sistem modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan yenilik ile V-7/EFW imalat modülüne ait mamül ağaçlarının ETA:SQL'deki üretim programına reçete kartı olarak aktarılması sağlandı.
Not: Mamül ağaçları transfer edilmeden önce stok kartları transfer edilmiş olmalıdır.

Başlık Sayısal Sahalarda Tamsayı Ve Kuruş Hanesi Ayrı Yazdırılınca Yuvarlama
ModülSİSTEM Tarih1.2.2007
Versiyonu ETAV8SQL -ETASQL
Açıklama
Sayısal sahalar yazdırılırken tamsayı kısmı ile kuruş haneleri ayrı yazdırılınca tamsayı kısmına yuvarlama yapıyordu. Etasqlform.exe ye "Yuvarlama" flag eklendi. Eğer flag işaretli ise sayısal sahalar kuruş hanelerinden ayrı yazdırılınca tamsayı kısmında yuvarlama yapıyor fakat işaretli değil ise yuvarlama yapmıyor.