Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARIAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 182 adet maddeyi kapsamaktadır.
Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir..

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19’a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.


   


BARKOD ETİKETİ  
BARKOD ETİKETİNDE STOK RESMİNİN ETİKETE BASTIRILMASI  

Barkod etiketi yazdırırken, ilgili stok resminin etikete bastırabilmesi sağlandı.

 
BANKA
BANKA EKSTRE RAPORUNDA YENİ SAHALAR  

Dekont Masraf, Dekont Stopaj ve Dekont Fon kolonları Borç ve Alacak olarak ikiye ayrıldı, en altta dip toplamları alındı. Mas.Düş.Net Tutar sahası kaldırıldı ve yerine NET BORÇ TUTARI {Borç-(Masraf+Stopaj +Fon)}, NET ALACAK TUTARI {Alacak-(Masraf+Stopaj+Fon)} ve NET BAKİYE TUTARI sahaları eklendi. Ayrıca Masraf, Stopaj ve Fon Tutarlarının toplamlarını gösteren MASRAFLAR BORÇ TOPLAMI ve MASRAFLAR ALACAK TOPLAMI sahaları eklendi.

 
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
BORDRO
ÖDENEKLERİN NET TUTARININ RAPORDA ÇIKMASI
Bordro özel tanımlı icmal ve özel tanımlı raporlarda, ödeneklerin net tutarının çıkması sağlandı. Bu işlem için yeni kodlar ilave edildi.

 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİM RAPORLARINDA SIRALAMA SAHASI
Bordro, raporlar, asgari geçim indirim raporları, Aylık AGİ, Yıllık AGİ ve Asgari Geçim İndirimi bordrosu raporlarına sıralama sahası eklendi.

 
5510 NOLU KANUN İNDİRİMİNİN EKLENMESİ
4447 ve 5921 nolu kanuna tabi personellerin işveren sigorta indirimlerine ek olarak 5510 nolu kanundan kaynaklanan indirimin de hesaplanarak dahil edilmesi sağlandı. 4447 nolu kanundan son yararlanma süresi 31/12/2015 tarihi olarak değiştirildi.

 
BORDRO MODÜLÜNDE MADEN FİRMALARI İÇİN HESAPLAMALARIN YAPILABİLMESİ
Madencilik firmalarına yönelik Personel Sicil kartına “Yeraltında çalışan işçi” seçeneği eklendi. Seçenek işaretlendiğinde gelir vergisi matrahı hesaplanırken işçi priminin ve işsizlik işçi payının sadece ödeneğe ait kısmı matrahtan düşüldü. Yeraltında çalışan personelde maaştan gelir vergisi kesilmediği için mesai tanımı mesai tipinde gelir vergisine tabii seçeneğinin kaldırılması gerekiyor.

 
BORDRO MODÜLÜNDE ÖZEL TANIMLI RAPOR SAHALARININ ARTTIRILMASI
Bordro modülünde, özel tanımlı rapor dökümü/özel tanımlı icmal dökümüne net mesai kazançları sahaları eklendi.

 
MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA YENİ KODLAR
Bordro muhasebe entegrasyonu hesapların belirlenmesi ekranındaki (Bment) F4-Sahalar/Alacaklı hesaplar bölümüne 273 Gelir Vergisi - Asgari Geçim İndirimi tutarı sahası eklendi.

 
BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU İÇİN YENİ KODLAR
Net Ödenen ve Agi Tutarının ayrı satır olarak muhasebeye entegre edilebilmesi amacı ile 201 nolu saha yerine kullanılmak üzere entegrasyon kodlarına 271 (Net Ödenen-AGİ Tutarı) ve 272 (Agi Tutarı) nolu sahalar eklendi.

 
BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU İÇİN YENİ KODLAR
Net Ödenen ve Agi Tutarının ayrı satır olarak muhasebeye entegre edilebilmesi amacı ile 201 nolu saha yerine kullanılmak üzere entegrasyon kodlarına 271 (Net Ödenen-AGİ Tutarı) ve 272 (Agi Tutarı) nolu sahalar eklendi.

 
BORDRO MODÜLÜ ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA SATIR SAYISININ ARTTIRILMASI
Bordro modülü Özel Tanımlı Raporlar /Yeni Tanım / Veri sekmesindeki 361 olan satır sayısı arttırıldı.

 
BORDRO MODÜLÜNDE 6111 SAYILI TORBA KANUNLA BELİRLENEN İSTİHDAM TEŞVİKİNE AİT GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILDI.
Bordro Genel parametrelerine 6111 sayılı istihdam teşviki indirimi seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse bu şirkette 6111 sayılı teşvikin genel olarak uygulanacağını belirtmiş oluyoruz. Bu teşvik ile belli şartlara uyan personelin sigorta primi işveren payının işsizlik fonundan karşılanması sağlanıyor.

Personel sicil kartına 6111 sayılı teşvik parametreleri grubu eklendi.

6111 Sayılı Teşvik Uygulanacak mı seçeneği işaretlenirse bu personele teşvik uygulanacağı belirtilir. Personelin 18 yaşından büyük olması ve diğer işveren teşviklerinin uygulanmaması gerekir.

Teşvik Kriteri Parametresinin Seçenekleri:

0-Yok : Bu seçenekte teşvik normal personel için uygulanmaz ancak işkur tarafından gönderilmiş personeller için 6 ay teşvik uygulaması olabilir.

1 - Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip : Bu seçenek mesleki yeterlilik belgesi almış personeller için kullanılır. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 48 ay, 29 yaşından büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır.

2 - İşgücü Yetiştirme Kursu Almış : Bu seçenek işkur veya mesleki teknik eğitim veren kurumlardan kurs almış personel için geçerlidir. 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 36 ay, 29 yaşından büyük erkeklerde 24 ay teşvik uygulanır.

3 - Yukarıdaki 2 madde Dışındakiler : 1 ve 2 nolu maddeye uymayan personeller için 18 yaşından büyük kadınlarda ve 18- 29 yaş arası erkeklerde 24 ay uygulanır.

İŞKUR Tarafından Gönderilmiş : İşkur tarafından gönderilmiş personel ise yukarıdaki seçeneklerde belirtilen sürelere ek olarak 6 ay daha teşvik uygulanır.

 
PUANTAJ KARTINDA EKSİK GÜN NEDENİ
Bordro modülü-Servis-Sabit Tanımlar-Parametreler-İcmal Par. sekmesine “Aylık Devir Parametreleri” grubu içerisinde “Eksik Gün Nedeni Sıfırlansın mı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse Eksik Gün Nedeni yeni aylık devir işleminde puantaj bilgilerine taşınmıyor.

 
YENİ BORDRO İSTİHDAM PARAMETRESİ
Bordro istihdam parametrelerine “Ücretli İzin Günlerini Puantaj Detayından Hesapla” parametresi eklendi. Parametre işaretlenirse e-bildirge dökümünde ay içerisinde teşvik kanun no değişiyorsa, yıllık izin günleri puantaj detayından hesaplanarak hangi kanuna ait kısımdaysa (ay içindeki tarih olarak) o kanun numarasına ait günlerin yıllık izin günleri dikkate alınarak hesaplanması sağlandı.

 
YENİ MESAİ TANIMI SAHALARI
Bordro/Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Mesai tanımları kısmına Mesai tanımları 2 eklendi. Bordro personel kartına “Mesai Türü 0-Mesai Tanımı 1, 1-Mesai Tanımı 2 seçeneği eklendi. Böylece 2 farklı Genel mesai tanımı yapılarak personelin istenilen mesai türüne göre hesaplama yapılabilmesi sağlandı.

 
BORDRO MODÜLÜNDE YENİ RAPOR : AYLIK PERSONEL İCMALİ
Bordro modülü Raporlar/Bordro Raporları bölümüne Aylık Personel İcmali isimli yeni bir rapor eklendi. Rapor verilen ay aralıklarındaki tüm ayları personel bazında aynı sayfaya aşağıda belirtilen formatta döküyor.

Ay Ad Soyad G.V. Matrahı Küm.G.V. Sig.Mat.Net …………
           
01/2011 xxxxx        
02/2011 xxxxx        
03/2011 xxxxx        
           
Toplam          


 
İCMAL DÖKÜMÜNÜN İKİ TARİH ARASI VE YILLIK ALINABİLMESİ
İcmal dökümüne ”Birden fazla ayın icmal raporu alınsın seçeneği ve başlangıç-bitiş ayları eklendi. Seçenek işaretlenir ve başlangıç bitiş ayları verilirse belirtilen ayların dökümü toplu olarak yapılabilir.

 
PERSONEL SİCİL KARTI SİLME KONTROLÜ
Şirket Bilgileri modülü Genel Parametreler / Bordro Genel Parametrelerine Bordro Kartı silme kontrolü: 0-Kontrol yok 1-İzin verme 2-Uyar seçeneği eklendi. İzin verme seçeneğinde kartın silinmesi engellendi.

Not: Bordro personel kartı V7’den farklı olarak ay bazında açılan bir kart değil ve tüm ayları kapsayacak şekilde bir dosya içerisinde açılıyor dolayısıyla herhangi bir ayda silindiğinde iptal işlemi o kartla ilgili tüm bilgilerin ve tüm ayların silinmesi anlamına geliyor. Geçmiş aylara dönüldüğünde silinen kartla ilgili bilgilerin bulunması mümkün değil.

 
PUANTAJ DETAYINDA MESAİ TİPİ
Puantaj kartı puantaj detayı kısmına Normal gün tipi ve Haftasonu gün tipi seçimi eklenerek otomatik doldur ile puantaj detayı doldurulduğunda ilgili seçeneklerde belirtilen mesai tipinin taşınması sağlandı

 
PUANTAJ DETAYINDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI
Puantaj kartındaki puantaj detayı sayfasından eksik gün hesaplanırken günlere ait mesai tipleri dikkate alınarak çalışılmayan gün sayısı bulunuyordu. Buna ilaveten günlerin dışında eğer çalışılan saat, günlük çalışma saatinden (7.5 –parametrik-) az ise eksik saatler toplanıp eksik gün olarak hesaplanması sağlandı.

 
ÖZEL RAPOR TANIMLARINDAKİ METİN YAZDIRMA SAHASININ EXCEL DÖKÜMÜNDE ÇIKMASI
Özel rapor tanımlarında M ile tanımlanan Metin Yazdırma sahasının Excel dökümlerinde çıkması sağlandı.

 
EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTESİ RAPORUNUN SIRALANMASI
Bordro / Raporlar / SGK Raporları / Giriş-Çıkış Bildirgeleri / Eksik Gün Bildirim Listesi raporunun program tarafından TC Kimlik No'ya göre sıralanması sağlandı.

 
DEVİR İŞLEMİNDE EKSİK GÜN NEDENİ SAHASININ SIFIRLANMASI
Devir işlemi sırasında puantaj bilgileri sıfırlanmasa da eksik gün nedeni sahasının sıfırlanması sağlandı.

 
E-BİLDİRGEDE EKSİK GÜN NEDENİ
Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni sıfır veya boş ise boş olarak dökülmesi sağlandı. Puantaj kartında eksik gün nedeni boş bırakılırsa boş olarak kayıt edilmesi sağlandı.

 
BORDRO MODÜLÜNDE TEKNOKENT G.V İNDİRİMİ
Bordro istihdam parametrelerine Teknokent G.V. indirimi, doktoralı oranı ve doktorasız oranı seçenekleri eklendi. Personel sicil kartına Teknokent G.V. indirimi “0-Yok, 1-Doktoralı, 2-Doktorasız “ seçeneği eklendi. Genel parametre işaretlenir ve personel kartında 1-Doktoralı veya 2-Doktorasız seçeneklerinden biri seçilirse bu personel için parametrelerde belirtilen oran üzerinden gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

 
CARİ
CARİ FİŞ KALEM BÖLÜMÜNDEKİ CARİ KODA GÖRE ARAMA YAPILMASI  
Cari modülü, hareket fişi, eski fiş arama kıstaslarında cari fiş kalem bölümündeki cari koda göre arama yapılması sağlandı.  
FATURALAŞMAMIŞ İRSALİYELERİN RAPORA DAHİL EDİLMESİ  
Ödeme Raporu ve Yaşlandırma Raporu ekranlarına “Faturalaşmamış İrsaliyeler Katılsın mı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenerek, rapor kriterlerine uygun olan faturalaşmamış irsaliyelerin de isteğe bağlı olarak rapora dahil edilmesi sağlandı.  
DÖVİZ BORÇ TUTAR, DÖVİZ ALACAK TUTAR VE DÖVİZ BAKİYE SAHALARININ EKLENMESİ  
Cari Modülü - Raporlar - Hareket Raporları -Tahsilat Özet Listesi Raporu ve Cari II Modülü - Raporlar - Ödeme Eşleme Listeleri - Eşlemeli Tahsilat Özel Listesi Raporu F3 Saha Boylarına, Döviz Borç Tutar, Döviz Alacak Tutar ve Döviz Bakiye sahaları eklendi.  
CARİ RAPORLARINDA SMS GÖNDERİMİ  
Cari raporlarındaki yazışma başlığına SMS Bağlantısı bölümü eklendi. Bu bölümden sms gönderimi için txt, xls ve csv formatlarında dosya oluşturulabiliyor. Oluşturulan dosyanın içeriğinde yer alması için ekrandan mesaj girilebildiği gibi yapılan sabit dizaynların kullanılması da sağlanabiliyor.  
E-POSTA ADRES DEFTERİ OLUŞTURMA  
Cari raporlarındaki yazışma başlığına E-Posta Adres Defteri Oluşturma bölümü eklendi. İlk olarak bu bölümden cari karttaki istenen e-posta adresleri bir dosyaya kayıt ediliyor. Daha sonra ETA: Elektronik Posta Gönderme programındaki adres defterine bu bilgiler oluşturulan dosyadan çekiliyor.  
CARİ EKSTREDE KUR BİLGİSİNİN GÖZÜKMESİ  
Cari ekstre de kur bilgisinin gözükmesi sağlandı. Saha boylarına kur bilgisi eklendi.  
ÖZEL KART NO SAHASINDA CARİ KART LİSTESİ SEÇİM BUTONU  
Cari kartında bağlantılar sayfasında bulunan "özel kart no" sahasına cari kart listesi seçim butonu eklendi.  
ESKİ FİŞTE KALEM İŞLEM TARİHİNE GÖRE ARAMA  
Cari hareket fişi kalemlerdeki işlem tarihine göre eski fiş araması yapılması amacıyla Cari modülü/Cari Hareket Fişi/Eski Fiş Arama ekranına işlem tarihi sahası eklendi.  
HESAP EKSTRESİ RAPORUNDA AYLIK ARA TOPLAM  
Cari modülünde hesap ekstresi raporundaki tarih ara toplam parametresi ile ara toplamın ay sonlarına göre alınması sağlandı.  
CARİ DEVİR FİŞİNDE KARTLARIN ÇALIŞMA KONTROLÜNÜN İSTEĞE BAĞLI YAPILMASI  
Şirket Modülü Cari Genel Parametreler ekranının son sayfasına “Devir Fişlerinde Kart Çalışma Kontrolü” parametresi eklendi, bu parametre işaretlenirse program devir veya özel devir fişlerinde kart çalışma kontrolünü yapar, parametre işaretsizse kart çalışma kontrolü yapılmaz. Diğer tüm fişlerde bu parametreye bakılmaksızın kart çalışma kontrolü yapılır.  
GENEL HAREKET RAPORUNA TELEFON BİLGİLERİNİN EKLENMESİ  
Cari Genel Hareket Raporundaki F3 saha boylarına cari kartındaki İşyeri Adresi satırındaki Telefon 1, Telefon 2 ve Telefon 3 bilgileri ilave edildi.  
KAPANMAMIŞ CARİ HAREKETLERİN YENİ DÖNEME DEVRİ  
Cari devir ekranına eklenen “Kısmi Kapanmış Hareketleri Devret” parametresine bağlı olarak kısmi ödeme yapılmış fakat tamamı kapatılmamış hareketlerin kalan tutar ile yeni döneme aktarılması sağlandı.  
STOKLU EKSTRE RAPORUNDA MİKTAR2 VE MİKTAR3 SAHALARI  
Cari modülünde bulunan stoklu ekstre raporu saha boylarına miktar2 ve miktar3 sahaları eklendi.  
EKSTRE DÖKÜMÜNDE AÇIKLAMA  
Cari ekstre raporu çekleri topla parametresi işaretlenerek rapor alındığında Açıklama bölümüne '2 adet çek girişi ya da 2 adet çek çıkış işlemi ' şeklinde açıklama yazılması sağlandı.  
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
CARİ II
TEK DÖVİZLİ RAPORLARA İLAVE
Cari modülü, raporlarda bulunan ödeme/yaşlandırma raporlarındaki, ödeme raporu, yaşlandırma raporu ve kapanmamış hareketlerin yaşlandırma raporu, ETA:V8-SQL’de Cari II modülü, dövizli raporlar, tek dövizli raporlar kısmına ilave edildi.

 
ÇEK - SENET
ÇEK/SENET HAREKET LİSTESİ EKRANI F3 SAHA BOYLARINA ÇEK NUMARASININ EKLENMESİ
Çek/Senet Hareket Listesi raporu saha boylarına Çek/Senet Kartı/ Ek Bilgiler/Banka Bilgileri bölümüne ait tüm sahalar eklendi.

 
GİRİŞ TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHE ÇIKIŞ YAPILAMASIN PARAMETRESİ
Çek ve senetlerin giriş tarihinden önceki bir tarihe çıkış yapılması engellendi. Şirket modülü /Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Çek Senet Parametreleri formundaki “Diğer Parametreler” sayfasına eklenen yeni bir parametreyle bu işlemin kontrol edilmesi sağlandı.

 
FİRMA ÇEK/SENET İŞLEMLERİNDE PARÇALI ÖDEME YAPILABİLMESİ
Çek/Senet Genel Parametreleri ekranına Firma Çek/Senet Kısmi Kapama Onayı parametreleri eklendi. Bu parametreler işaretlendiği durumda firma çek ve senetleri kısmı / parçalı olarak ödeme/kapama yapılabiliyor.

 
ÇEK/SENET RAPORLARINDA EK BİLGİLER
Çek/Senet kartı-Ek Bilgiler-Düzenleme Bilgileri bölümündeki tüm sahalar Raporlar-Kart Listeleri-Müşteri Çek Kart Listesi, Firma Çek Kart Listesi, Müşteri Senet Kart Listesi ve Firma Senet Kart Listesi raporlarına eklendi.

 
MÜŞTERİ VE FİRMA ÇEK GİRİŞ BORDROSUNDA VADE TARİHİNE GÖRE SIRALAMA İMKÂNI
Çek/Senet modülü, Çek/Senet Hareketi, yeni fiş, müşteri ve firma çek giriş bordrosunda birden fazla çek girişi yapıldığında kayıt esnasında vade tarihine göre sıralama yapılması sağlandı. Sıralama işlemi fiş içerisinde Ctrl + U tuşu ile yapılabilir.

 
GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ
Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynlı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

 
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
ETASQLMNG
TÜM ŞİRKETLERİ YEDEKLERKEN DÖNEM SEÇMEK
ETASQLMNG programında Tümünü Yedekle bölümüne veri tabanının içeriğinde geçen ifadenin seçilebilmesini sağlayan bir buton eklendi. Bu sayede örneğin sadece 2011 yılı şirketlerinin seçilebilmesi sağlanmış oldu.


YEDEKLENECEK DOSYA YOLUNUN KAYITLI KALMASI
ETASQLMNG ile yedekleme yapılırken yedeklenecek dosya yolunun kayıtlı kalması ve yedekleme sırasında dosya klasör yolu bir kere hangi bölüm seçildi ise bir sonraki yedeklemede default o yolun gelmesi sağlandı.


ŞİRKET VERİTABANI DATA PATH YOLUNUN TOPLU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
EtaSqlMng de veritabanı menüsüne “Veritabanı Yolu Değiştirme” seçeneği eklendi. Bu seçenek ile programın farklı bir sürücüye ya da yola tekrar kurulması durumunda şirket yollarının toplu olarak değiştirilmesi yapılabiliyor.


ETİKET YAZDIRMA
DEPO KODU SEÇİLEREK BARKOD ETİKETİ BASILMASI
Etiket yazdırma, stok etiketi bölümünde depo kodu seçilerek sadece belirtilen depoya göre barkod etiketi basılması sağlandı.

 
FATURAYA GÖRE BARKOD ETİKETİ BASILMASI
Etiket Yazdırma menüsüne Fatura Etiketi eklendi. Böylece, fatura seçilerek faturadaki ürünlere ve miktarlarına göre barkod etiketi basılması sağlandı.

 
İRSALİYEYE GÖRE BARKOD ETİKETİ BASILMASI
Etiket Yazdırma menüsüne İrsaliye Etiketi eklendi. Böylece, irsaliye seçerek irsaliyedeki ürünlere ve miktarlarına göre barkod etiketi basılması sağlandı.

 
FATURA
FİŞLERDE RENK/BEDEN BAKİYE GÖSTERİMİETA:SQL
Stok kullanıcı parametreleri Stok Bakiye Gösterimi parametresi seçeneklerine “3-Genel Bazlı Boyut Bakiye ve 4-Depo Bazlı Boyut Bakiye” seçenekleri eklendi. Belirtilen seçeneğe göre, stok, fatura, irsaliye ve sipariş fişlerinde Renk/Beden boyut bakiye miktarlarının “Devir, Giren, Çıkan, Bakiye, Muhtemel Bakiye “ şeklinde gösterilmesi sağlandı.

 
FİŞLERDE RENK/BEDEN BAKİYE GÖSTERİMİ          ETA:SQL
Stok kullanıcı parametreleri Stok Bakiye Gösterimi parametresi seçeneklerine “3-Genel Bazlı Boyut Bakiye ve 4-Depo Bazlı Boyut Bakiye” seçenekleri eklendi. Belirtilen seçeneğe göre, stok, fatura, irsaliye ve sipariş fişlerinde Renk/Beden boyut bakiye miktarlarının “Devir, Giren, Çıkan, Bakiye, Muhtemel Bakiye “ şeklinde gösterilmesi sağlandı.

 
STOK KARTINA AİT 1. ÖZDEŞ KODUN FATURA KALEMİNE TAŞINMASI          ETA:SQL
Şirket Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri ekranında Diğer Parametreler sayfasında bulunan “Diğer Parametreler” grubuna “Stok Kartındaki Özdeş Kodu Fişe Taşı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde; Fatura/İrsaliye/Sipariş fiş girişi sırasında stok kodu yazılıp enter tuşuna basılırsa ilgili stok kartında bulunan özdeş kodlardan 1.sırada yazılı olan kod fatura kalemine taşınır. Parametre işaretli değilse bu işlem yapılmaz.

 
“TANIMSIZ STOK KODU” PARAMETRESİ
Fatura modülü kullanıcı parametreleri “Ön Değerler/Kontroller 2” grubuna “Tanımsız Stok Kodu” parametresi eklendi. Bu parametre ile programın seçenekli olarak tanımsız stok kodu yazıldığında kayıt işlemine devam etmemesi veya kullanıcı uyarıldıktan sona devam etmesi sağlandı.

 
STOK KART TANIMLAMAYA TEK TUŞ İLE ULAŞABİLME
Fatura, irsaliye ve sipariş fiş girişlerinde, F6 tuşuna basılarak yeni stok kart tanımlama ekranının açılması sağlandı. Var olan stok kartının üzerinde F6 tuşuna basıldığında ise ilgili stok kartının kart bilgilerine ulaşılıp düzeltme yapılabilir.

 
FATURA VE İRSALİYEDE BAĞLANTILI SİPARİŞ FİŞLERİNDEKİ BİLGİLERİN YAZDIRILMASI
“3655 : Fatura - Sipariş Kalemleri Döngüsü“ ve “6650 : İrsaliye - Sipariş Kalemleri Döngüsü” altına yeni işlem kodları eklenerek, irsaliye veya fatura fişlerinin bağlı olduğu sipariş fişlerindeki kalem satırlarına ait bilgilerin yazdırılabilmesi sağlandı.

 
FATURA MODÜLÜNDE “VADE TARİHİ DOLU MU KONTROLÜ” PARAMETRESİNİN EKLENMESİ
Fatura modülünde, Fatura Genel Parametrelerinde ilk sayfada bulunan Fatura Girişinde Vade Tarih Kontrolü grubuna “Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü” parametresi eklendi. Bu parametre kullanılarak, vade tarihi girilmeden fatura kaydı yapılmaması sağlandı.

 
FATURA RAPORLARINA “ARA TOPLAM AYLIK” PARAMETRESİNİN EKLENMESİ
Fatura, raporlar, fatura listesi ve fatura kalem listesi raporunda, liste ekranına eklenen “Ara Toplam Aylık” parametresi ile ara toplamın aylık veya günlük olması sağlandı.

 
FATURA SATIŞ KALEM LİSTESİ RAPORU, DÖVİZ TUTAR KOLONUNUN DİP TOPLAMININ ALINMASI
Fatura satış/alış kalem listesi raporlarında “Döviz Toplamı” parametresi eklenerek Döviz Tutarı sahasının dip toplamının alınması sağlandı.

 
FATURA KALEM LİSTELERİNE YENİ KRİTERLER
Fatura listeleri, alış ve satış kalem listesi raporları, Muhtelif Parametreler sekmesine “Düzenleme Bilgileri” grubu eklenerek raporların Hazırlayan Tarih, Hazırlayan Personel Kodu, Kontrol Eden Tarih, Kontrol Eden Personel Kodu, Onaylayan Tarih, Onaylayan Personel Kodu aralıklarına göre alınabilmesi sağlandı.

 
KALEM İSKONTOLARIN KDV ORANINA GÖRE AYRI MUHASEBE HESAPLARINA AKTARILABİLMESİ
KDV oranına göre kalem iskontoların ayrı muhasebe hesaplarına aktarılabilmesi için Fatura modülü Muhasebe Grup Tanımları/Fatura Grup Tanımları bölümüne 3. sekme olarak KDV Detayları bölümü eklendi. Bu bölümde İşlem türünde kalem iskontolar belirleniyor. Yine bu sayfada tanımlanan KDV oranı ve muhasebe kodlarına göre muhasebeleştirme işlemi gerçekleşiyor. Bu sayfada muhasebe hesabı ve açıklama tanımları boş bırakılırsa program Fatura Bilgileri sekmesindeki tanımları kullanıyor.

Muhasebe entegrasyonunun bu sayfadaki tanıma göre gerçekleşmesi için Şirket Bilgileri/ Fatura Genel Parametreleri/Muhasebe Ent. Parametreleri sayfasındaki Kalem İndirim Hesapları Çek parametresinin 1-KDV Detay Bilgilerini Kullan şeklinde tanımlanması gerekiyor.

 
FİŞ TİPİ BAZINDA SMM YANSITMASI
Şirket Modülü/Fatura Genel Parametreleri/Muhasebe Bağlantı Bilgileri grubundaki “Stok SMM Yansıtmasını Yap” parametresinin yanına “Fatura Fiş Tipleri” parametresi eklendi. Bu sahaya yansıtma yapılacak fiş tipleri aralarına birer virgül konularak girilir ve yansıtma işlemleri sadece bu yazılı olan fiş tiplerine uygulanır.

 
FATURA MUHASEBE ENTEGRASYONU
Fatura modülünden oluşturulan kapalı fatura, muhasebe ile entegre yapıldığında oluşan fişin isteğe göre mahsup fişi yerine tahsil/tediye fişi olması olması sağlandı. Bu işlem için fatura genel parametreleri / muhasebe entegrasyon parametreleri bölümünde tahsil ve tediye fiş tipleri belirlenmelidir. Ayrıca yine bu bölümdeki kapalı faturayı cariye işle parametresi 0-Hayır olarak belirlenmelidir.

 
TEVKİFATLI FATURA KESERKEN TEVKİFAT NOSU SEÇİLMESİ
Tevkifatlı faturalar için fatura içerisinde tevkifat oranı seçilmesi sağlandı. Yapılan bu tadilat ile fatura modülünde farklı tevkifat oranları ile çalışılıyorsa her bir tevkifat oranı için fiş tipi tanımlamak yerine fatura içerisindeki toplamlar sayfasından uygulanacak tevkifat oranı seçilebiliyor.

 
FATURA MODÜLÜ FATURA KALEM LİSTELERİ RAPORUNA T.C. KİMLİK NO SAHASININ EKLENMESİ
Fatura modülü / Raporlar / Fatura Kalem Listeleri / Fatura Alış ve Satış Kalem Listeleri F3 saha boylarına T.C. Kimlik No sahası ilave edildi.

 
VADE TARİH KONTROLÜ
Şirket Bilgileri Modülü / Fatura Genel Parametreleri ekranına eklenen Fatura Girişinde Vade Tarihi Kontrolü parametresi ile fatura kalemlerindeki vade bilgisine fatura tarihinden önceki bir tarihe vade girilmesinin kontrol edilmesi sağlandı.

 
DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynın da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

 
TOPLU FATURA OLUŞTURMA
Yeni fatura ekranındayken F2-Kayıt menüsüne eklenen Toplu Kayıt bölümü ile belirlenen cari kart aralıklarına toplu halde fatura oluşturulacak şekilde programda değişiklik yapıldı

 
YAZDIRILMAMIŞ FATURA FİŞİNDEN ÇIKARKEN UYARI
Fatura kullanıcı parametrelerine alış ve satış faturaları için ayrı ayrı olmak kaydıyla 2 kontrol parametresi eklendi, bu parametreler işaretlenirse ve fatura kayıt edildikten sonra yazıcıdan yazdırılmadan ekrandan çıkılmak istenirse program kullanıcıyı uyarır.

 
GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynlı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

 
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
GENEL
ÇALIŞILAN DÖNEMİN GÖRÜLMESİ  
Program modülleri içerisinde üst bölümde şirket kısa ismi ile beraber şirket döneminin de görülmesi sağlandı.

 
DOCMAGEDE ALINAN DÖKÜMLERİN E-MAİL İLE GÖNDERİLEBİLMESİ VE F6-EXPORT İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ  
Docmagede alınan dökümlerin e-mail ile gönderilebilmesi ve F6-Export işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.

 
ALTER TABLE İŞLEM MENÜSÜNDE ŞİRKET DÖNEMİ SEÇİLEBİLMESİ  
Hedef Veritabanı bölümünün yanına yeni bir “Veritabanı Seç/Kaldır” isminde yeni bir parametre eklendi. Gelen ekranda veritabanı adı ya da içinde geçen ifade belirtilir ve seçim işlemi yapılır. Eğer belirtilen kıstasa uygun daha önceden seçilmiş olan veritabanları var ise onların da seçimi kaldırılır.

 
ENTEGRASYON SIRASINDA FİŞ SATIRLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ  
Muhasebeye entegrasyon yapılan modüllerde entegrasyon sırasında ekrana gelen muhasebe fişi ön izleme ekranına F7-Hesap Topla tuşu dahil edildi. Bu sayede ekrana gelen muhasebe fişinde sadece birleştirilmek istenen satırlar kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Bilindiği gibi daha önceden öz izleme formuna F6-Satır Birleştir tuşu ilave edilmişti. Bu tuş yardımı ile de fişin tamamındaki hesaplar için birleştirme yapılabiliyor.

 
ENTEGRE FİŞLERİN KAYIT KONTROLÜ  
Eski fişlere giriş yapıldığında daha önceden oluşmuş, fakat sistemde mevcut olmayan entegre fişlerinin kayıt kontrolü yapılarak tespit edilen fişlerle ilgili olarak uyarı mesajı verilmesi sağlandı.

 
E-POSTA GÖNDERMEDE ADRES DEFTERİ  
Eta E-Posta gönderme programında Seçim butonuna basıldıktan sonra açılan “Toplu Posta (E-Mail) Gönderme İşlemi” ekranında yazılan bilgilerin “Kaydet” butonu ile kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca “E-POSTA” sahasındaki butona basılarak açılan “Adres Seçim Listesi” penceresinden yeni adres eklenebilmesi, mevcut adreslerin güncellenmesi veya silinmesi imkanı sağlandı. “Toplu Posta(E-Mail) Gönderme İşlemi” ile e-posta gönderme işlemi yapıldığında adres listesinde(kayıtlı adresler içinde) mevcut olmayan e-posta adreslerinin e-posta gönderme işlemi çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak ekranda açılan “Yeni Adresler Listesi” ekranında toplu olarak kaydedilmesi sağlandı.

 
İRSALİYE
STOK KARTINA AİT 1. ÖZDEŞ KODUN FATURA KALEMİNE TAŞINMASI           ETA:SQL
Şirket Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri ekranında Diğer Parametreler sayfasında bulunan “Diğer Parametreler” grubuna “Stok Kartındaki Özdeş Kodu Fişe Taşı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde; Fatura/İrsaliye/Sipariş fiş girişi sırasında stok kodu yazılıp enter tuşuna basılırsa ilgili stok kartında bulunan özdeş kodlardan 1.sırada yazılı olan kod fatura kalemine taşınır. Parametre işaretli değilse bu işlem yapılmaz.

 
STOK KART TANIMLAMAYA TEK TUŞ İLE ULAŞABİLME
Fatura, irsaliye ve sipariş fiş girişlerinde, F6 tuşuna basılarak yeni stok kart tanımlama ekranının açılması sağlandı. Var olan stok kartının üzerinde F6 tuşuna basıldığında ise ilgili stok kartının kart bilgilerine ulaşılıp düzeltme yapılabilir.

 
FATURA VE İRSALİYEDE BAĞLANTILI SİPARİŞ FİŞLERİNDEKİ BİLGİLERİN YAZDIRILMASI
“3655 : Fatura - Sipariş Kalemleri Döngüsü“ ve “6650 : İrsaliye - Sipariş Kalemleri Döngüsü” altına yeni işlem kodları eklenerek, irsaliye veya fatura fişlerinin bağlı olduğu sipariş fişlerindeki kalem satırlarına ait bilgilerin yazdırılabilmesi sağlandı.

 
CARİ ÖZEL KART KODUNA FATURALAMA
İrsaliye modülü, Tekli faturalama ekranına “Cari Özel Kart Koduna Faturala” parametresi eklendi.

 
İRSALİYE KALEM LİSTESİ RAPORUNA FİŞ ÖZEL KOD SAHALARININ EKLENMESİ
İrsaliye modülü, Raporlar, İrsaliye Kalem Listeleri raporlarının saha boylarına Fiş Özel Kod 1-3 sahaları eklendi.

 
İRSALİYEDE TOPLU FATURALAMA İŞLEMİNDE KALEMLERİN STOK KODUNA GÖRE SIRALANMASI
İrsaliye Modülünde tekli ve toplu faturalama işlemleri listeleme aralıklarına “Satırları Sırala” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse program fatura formunu oluşturduktan sonra satırları sıralama işlemi yapar.

 
DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynın da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

 
STOK KALEMLERİ FİYAT VE TUTAR SAHALARININ KONTROLÜ
Şirket/Fatura genel parametreleri/Diğer parametrelere “Fişte Tutarı Miktar ve Fiyattan Otomatik Hesapla” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse fişte tutar kısmına ne yazılırsa yazılsın sahadan çıkışta tutarın fiyat ve miktar çarpımı olarak yeniden hesaplanıp yazılması sağlandı.

 
GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynlı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

 
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
İŞLETME DEFTERİ
İSTİSNALARIN KDV BEYANNAMESİNE FİŞLERDEN OTOMATİK ÇEKİLMESİ
İstisnaların KDV beyannamesine fişlerden otomatik çekilmesi sağlandı. Bu işlem için işletme hareketi girilirken istisna kolonunda istisna kodu seçilir. İstisna kodları Sistem Yönetimi bölümündeki Ortak Tanımlar / İstisna Tanımları bölümünden tanımlanır. Yine Sistem Yönetimindeki Servis / Ortak Tabloları Oluşturma bölümünden İstisna tanımları tekrardan oluşturulursa şu an kullanılan istisna tanımları program tarafından otomatik oluşturulur.

KDV BEYANNAMESİ YAZDIRILIRKEN SAYFA SEÇİMİ
Ön ve arka sayfaları birlikte içeren yeni bir dizayn (kdv.edt) dosyası hazırlandı. Kullanıcı ekran görüntüsünü 2 sayfayı beraber aldıktan sonra yazıcı seçiminde sayfaları ayrı ayrı veya birlikte alarak ön ve arka sayfaları bastırabilir.

KASA
KASA HAREKET FİŞ GİRİŞ EKRANINDA CARİ BAKİYE BİLGİLERİNİN GÖRÜLEBİLMESİ
Kasa hareket fiş giriş ekranında satırlarda ilgili cari kartı seçildiğinde sol alt köşede cari bakiye bilgilerinin görülebilmesi sağlandı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

KUR TAKİBİ
KUR TAKİBİNDE GEÇMİŞE YÖNELİK TOPLU KUR GÜNCELLEME
Kur Takibi modülünde geçmişe yönelik iki tarih arası belirterek belirlenen tarihlerdeki kurların toplu olarak güncellenmesi sağlandı.

MUHASEBE
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI
Muhasebe Hesap Listesinde, 649 nolu hesap ismi "FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR" yerine, "DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI" olarak tanımlandı.

 
MUHASEBE KASA DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK
Saha seçimli defterler rapor gurubuna Kasa Defteri raporu eklendi. Bu rapor yardımı ile kasa defteri saha seçimli ve ekstre formatında alınabiliyor.

 
MUHASEBE FİŞİNDE DETAY AÇIKLAMALARIN ARTTIRILMASI
Muhasebe fiş girişindeki detay açıklamalar bölümündeki, tanımlanabilen açıklama sayısı ETA:V.8-SQL’ de 10 adetten 30 adete arttırıldı.

 
MUHASEBE MODÜLÜNE YENİ RAPOR: HESAP EKSTRESİ
Muhasebe modülü Raporlar / Mali Analizler kısmına “Hesap Ekstresi” başlığı altında yeni bir rapor eklendi. Bu rapor yardımı en fazla, en az değer kriterleri verilerek hesaplara ait hareket dökümleri alınabilir.

 
FİŞ CAMBAZI AÇIKKEN FİŞE MÜDAHALE
Muhasebe fişi içerisinde fiş cambazı açık iken alt taraftaki fiş bölümüne veya arka planda kalan fişe müdahale edilebilmesi sağlandı.

 
DÖVİZLİ MUHASEBE FİŞ GİRİŞİNDE YENİLİK
Dövizli muhasebe fişi girişi sırasında döviz değeri yazıldığında TL karşılığının, hesap planında tanımlanan "hesap çalışma tipine" göre, alacak çalışan hesaplarda alacağa borç çalışan hesaplarda borç kısmına gelmesi sağlandı.

 
AYLIK MİZANDA TARİHİN SEÇİLEN ÇALIŞMA AYI OLARAK GELMESİ
Muhasebe, raporlar, mizan, aylık mizanda listeleme aralıklarında mizan tarihinin ana menüde şirket seçiminde çalışma tarihindeki ay olarak gelmesi sağlandı.

 
DEFTER DÖKÜMLERİNDE SAYFA SAYISI MESAJI
Muhasebe modülü defter dökümlerinde sayfa sayısı alırken ekrandaki mesajın sürekli kalması sağlandı.

 
DÖVİZLİ BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI  
Excel dosyasındaki banka ekstrelerinin muhasebe fişine atılması sırasında (Banka dosyasından Fişe Transfer Alt+F9) açılan ekrana döviz dağılımı grubu eklenerek, bankadan gelen dövizli ektresinin transfer işlemi sırasında istenilen döviz kuru ya da döviz tablosundaki kurla çarpılarak muhasebe fişine transfer işleminin yapılması sağlandı.

Döviz Dağılımı grubunda yer alan sahalar ve içerikleri şu şekildedir; Döviz Dağılımı grubu eğer işlemler dövizli olarak yapıldı ise kullanılır. “Döviz Tarihi” sahasında çekilmek istenen kura ait tarih, “Döviz Kodu” ve “Döviz Türü” sahalarında da çekilmek istenen döviz kodu ve türü belirtildikten sonra enter ile geçildiğinde “Döviz Kuru” sahasına sistemle tanımlı olan kur taşınır. Ayrıca manuel olarak da sahadaki değer değiştirilebilir. “Kur Çevrimi Yap” parametresi işaretli ise fişe transfer işleminde ekrada belirtilen döviz değerlerine göre hesaplama yapılır. Döviz kuru sahası boş ise ekranda belirtilen döviz kodunun ve türünün Excel dosyasında yer alan işlem tarihindeki değeri kullanılarak hesaplama yapılır. Eğer döviz kuru bulunamaz ise fişe boş değer atanır. “Döviz Kodu” ve “Döviz Türü” sahalarına Şirket Bilgileri modülü Şirket Genel Parametreleri ekranındaki muhasebe modülü için döviz çevrimi tipinde belirtilen döviz kodu ve türü otomatik olarak taşınır. Eğer bu sahalar boş ise default olarak döviz kodu olarak “USD” döviz türü olarak da “AKTALS” değerleri gelir.

 
MUHASEBE II
DEFTERLER BÖLÜMÜNDE SAHA SEÇİMLİ RAPOR
Muhasebe II modülü, Miktarlı Raporlar bölümüne saha seçimli defterler eklendi.

MUHASEBE IV
GRUPLANAN CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI
Muhasebe IV’ deki “Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama'” parametresine göre gruplanan cari kart sayısı 500’e çıkartıldı. Bilindiği gibi bu parametre BA/BS raporları hazırlanırken aynı merkeze ait birden fazla cari hesabın, ana hesap altında tek bir satırda toplanmasını sağlıyor.

MÜSTAHSİL MAKBUZ BİLGİLERİNİN TRANSFER EDİLEBİLMESİ
Muhasebe modülünden fiş olarak girişi yapılan Müstahsil Makbuz bilgilerinin, Muhasebe IV modülünde Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne transfer edilebilmesi sağlandı. Not: Daha önceden faturadan girilen müstahsil makbuzlarının ödemelere ilişkin bildirim bölümüne taşınması programımıza ilave edilmişti.

KDV 2 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
Muhasebe IV modülünde, KDV 2 beyannamesi tanımı - mükellef bilgileri kısmına, Vergiye Tabi Matrah ve Tevkif Edilen KDV Tutarı (kesinti miktarı) sahaları eklendi. Oluşan xml dosyası buna göre güncellendi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ RAPORUNDA SIRALAMA YAPILABİLMESİ
Faturalardan oluşan indirilecek KDV listesi raporunda, liste ekranına konan bir seçim kombosu ile, faturaların tarihe veya referans noya göre sıralanarak döküm alınabilmesi sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE FATURA MODÜLÜNDEN BİLGİ TRANSFERİ YAPILMASI
Muhtasar Beyannamesi/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne fatura modülünden bilgi transferi yapılması sağlandı. Bu sayede fatura modülünden girilen müstahsil alım makbuzları, ödemelere ilişkin bildirim bölümüne F7-Değer Oluştur butonu ile taşınabiliyor. Bu işlem öncesinde Muhtasar Beyanname Tanımları/ Ortak Tanımlar bölümündeki Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri uygun şekilde doldurulmalıdır.

BA/BS KODUNUN FATURADAN MUHASEBEYE ENTEGRE EDİLEN FİŞE TAŞINMASI
Muhasebe IV modülünde, kullanıcı parametrelerine BS/BA Kodu – Özel Kod aktar” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği takdirde, program kesilen faturadaki cari kodunu ya da cari muhasebe hesap kodunu (Yöntem 2 için bilgi çekme şekline göre) muhasebe fişindeki belirlenen açıklamaya taşıyor. Aynı zamanda faturada iskonto uygulanmış ise muhasebe fişinde ilgili satırın özel koduna iskonto kodunu yazıyor.

MUHTASAR BEYANNAMEYE İŞÇİ SAYILARININ ÇEKİLMESİ
Muhtasar Beyanname Tanımı/Diğer tanımlar bölümündeki Bordro Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri bölümünde birden fazla şirket tanımlanabilmesi sağlandı. Bu sayede bu bölüme birden fazla bordro şirketi tanımlanır ve program muhtasar beyannameyi oluştururken işçi sayıları bu şirketlerin verilerinden hesaplar.

MUHTASAR BEYANNAME ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM SAYFASI
Muhtasar beyanname tanımları / Diğer tanımlar bölümüne eklenen Ödemelere İlişkin Bildirimi Bas parametresi ile Muhtasar beyannamesini xml oluştururken "Ödemelere İlişkin Bildirim” bölümüne tanımlanan bilgilerin xml dosyasına dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi sağlandı.

KESİN MİZAN DÖKÜMÜ
Muhasebe-IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameler kısmının en altına “Kesin Mizan Dökümü” başlığı altına bu işlemi yapan bir bölüm eklendi.

BA/BS FORMLARINDA ÜNVAN BİLGİSİNİN KARAKTER SAYISININ ARTTIRILMASI
Soyadı/Unvan sahasının boyu 80 karaktere çıkartıldı, fakat XML dosyası oluşturulurken beyannameleri göndermekte kullanılan BDP programı ile uyumlu olması için bu 80 karakterin ilk 60 adedi kullanılır.

MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI
Beyannameler - muhtasar beyanname - muhtasar beyanname tanımları-ödeme tür tanımlarında ödeme kodu 011 ve 012 için, ödeme türünde girilebilecek hesap kodu sayısı her grup için 10’dan 50’ye çıkartıldı.

MUHASEBE-IV BA/BS FORMLARININ FATURA FİŞ TİPLERİNE GÖRE OLUŞTURULMASI
Muhasebe-IV modülünde BA-BS formları için fatura modülünden bilgi çekilirken fiş tiplerine göre de oluşturulması sağlandı. İşlem öncesinde F8-Parametreler tuşu kullanılarak fiş tip seçimi yapılabilir.

SİPARİŞ
FİŞLERDE RENK/BEDEN BAKİYE GÖSTERİMİ          ETA:SQL
Stok kullanıcı parametreleri Stok Bakiye Gösterimi parametresi seçeneklerine “3-Genel Bazlı Boyut Bakiye ve 4-Depo Bazlı Boyut Bakiye” seçenekleri eklendi. Belirtilen seçeneğe göre, stok, fatura, irsaliye ve sipariş fişlerinde Renk/Beden boyut bakiye miktarlarının “Devir, Giren, Çıkan, Bakiye, Muhtemel Bakiye “ şeklinde gösterilmesi sağlandı.

 
STOK KARTINA AİT 1. ÖZDEŞ KODUN FATURA KALEMİNE TAŞINMASI           ETA:SQL
Şirket Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri ekranında Diğer Parametreler sayfasında bulunan “Diğer Parametreler” grubuna “Stok Kartındaki Özdeş Kodu Fişe Taşı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde; Fatura/İrsaliye/Sipariş fiş girişi sırasında stok kodu yazılıp enter tuşuna basılırsa ilgili stok kartında bulunan özdeş kodlardan 1.sırada yazılı olan kod fatura kalemine taşınır. Parametre işaretli değilse bu işlem yapılmaz.

 
KALEM LİSTELERİ RAPORUNDA AÇIKLAMA-1, AÇIKLAMA-2, AÇIKLAMA-3 KOLONLARININ OLUŞTURULMASI
Sipariş Raporları, Sipariş kalem Listeleri, Sipariş Alış/Satış Kalem Listeleri raporlarının saha boylarına Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 kolonları ilave edildi.

 
STOK KART TANIMLAMAYA TEK TUŞ İLE ULAŞABİLME
Fatura, irsaliye ve sipariş fiş girişlerinde, F6 tuşuna basılarak yeni stok kart tanımlama ekranının açılması sağlandı. Var olan stok kartının üzerinde F6 tuşuna basıldığında ise ilgili stok kartının kart bilgilerine ulaşılıp düzeltme yapılabilir.

 
FATURA VE İRSALİYEDE BAĞLANTILI SİPARİŞ FİŞLERİNDEKİ BİLGİLERİN YAZDIRILMASI
“3655 : Fatura - Sipariş Kalemleri Döngüsü“ ve “6650 : İrsaliye - Sipariş Kalemleri Döngüsü” altına yeni işlem kodları eklenerek, irsaliye veya fatura fişlerinin bağlı olduğu sipariş fişlerindeki kalem satırlarına ait bilgilerin yazdırılabilmesi sağlandı.

 
SİPARİŞ MODÜLÜ RAPORUNA DÖVİZ FİYATI EKLENMESİ
Sipariş modülü / Raporlar / Sipariş Kalem Listeleri / Sipariş Alış ve Sipariş Satış Kalem Listeleri F3 saha boylarına Döviz Fiyatı ilave edildi.

 
TERMİN TARİHİNİN OTOMATİK GELMESİ
Yeni sipariş girerken kalemlerde bulunan termin tarihi kısmında (vade tarihindeki gibi) *nn yazılınca nn gün sonranın tarihinin gelmesi sağlandı.

 
DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI
Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynın da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

 
SİPARİŞ KALEM LİSTELERİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR
Sipariş modülü-Raporlar-Sipariş Kalem Listeleri-“Sipariş Alış Kalem Listesi”, “Sipariş Satış Kalem Listesi”, “Boyutlu Sipariş Alış Kalem Listesi” ve “Boyutlu Sipariş Satış Kalem Listesi” raporlarına İSK-1 %, İSK-2 %, İSK-3 %, İSK-4 %, İSK-5 % ve KALAN TUTAR sahaları eklendi.

 
STOK KALEMLERİ FİYAT VE TUTAR SAHALARININ KONTROLÜ
Şirket/Fatura genel parametreleri/Diğer parametrelere “Fişte Tutarı Miktar ve Fiyattan Otomatik Hesapla” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse fişte tutar kısmına ne yazılırsa yazılsın sahadan çıkışta tutarın fiyat ve miktar çarpımı olarak yeniden hesaplanıp yazılması sağlandı.

 
GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynlı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

 
BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ  
Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

 
SİSTEM
ŞİRKET KODUNDA KULLANILAN KARAKTERLER
Şirket açarken, şirket kodunda Türkçe karakterler veya nokta, virgül, bölü vb. karakterlerin kullanılması durumunda kullanıcının uyarılması sağlandı.

 
KISITLAMA İLE İLGİLİ PARAMETRE
Sistem modülü kullanıcı kart tanımları 2.sayfada bulunan “Yetkiler” grubuna “Fiş Seçimlerini Kısıtla” başlığı ile yeni bir parametre eklendi. Bu parametre ile kısıtlamaların fiş seçim listelerinde uygulanıp uygulanmayacağı belirlenebiliyor.

 
V7/EFW DEN TESLİM EDİLEN SİPARİŞLERİN TRANSFER EDİLEBİLMESİ
V7/EFW den sipariş fişleri transfer edilirken, teslim edilen siparişlerinde transfer edilebilmesi amacı ile sipariş transfer ekranına Teslim Edilen Siparişleri Aktar parametresi ilave edildi.

 
RAPORLARI KISITLAMA
Sistem modülü kullanıcı kart tanımları 2. sayfada bulunan “Yetkiler” grubuna “Raporları Kısıtla” başlığı ile yeni bir parametre eklendi. Bu parametre işaretlenirse kısıtlamalar eskiden olduğu gibi çalışır; eğer işaretlenmezse kısıtlamalar rapor harici işlemlerde (eski karta/eski fişe giriş-bazı aktarma/transfer ve dosya bakımı işlemleri gibi) çalışır, fakat raporlarda kısıtlamalar uygulanmaz.

 
İPTAL EDİLEN FİŞİN ŞİRKET LOG TABLOSUNDA KAYIT BİLGİSİNİN TUTULMASI
İptal edilen fişin iptal tarihi ve iptal eden kullanıcı kodunun şirket log tablosuna yazılarak ilgili log kaydının sistemde kalması sağlandı. Bu bilgilere ilişkin rapor Kayıt Bilgisi Raporalarından alınabiliyor.

 
KAYIT BİLGİSİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR  
Sistem modülü-Raporlar-Kayıt Bilgisi Raporu’na “İptal Tarihi” ve “İptal Eden Kul.Kodu” sahaları eklendi, Saha Boylarına “İptal Tarihi”, “İptal Eden Kul.Kodu” ve “İptal Eden Kul.Adı” sahaları eklendi. Ayrıca İzleme (Log) Raporları-F8-Yardımcı Parametreler deki “İşlemler” listesine “8-İptal (Entegre Fiş)” ve “9-Eski kaydı Tekrar Kaydet(Entegre Fiş)” seçenekleri eklendi.

 
KISITLAMA İŞLEMLERİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ (ETA:SQL Versiyonu)  
ETA:SQL versiyonunda bulunan kod bazında kısıtlama işlemlerinin kapsamı genişletildi. Yapılan tadilat ile kod bazında kısıtlama işleminin hareketlerdeki kısıtlamasına ilaveten, raporlarda ve kart arama ekranlarında da çalışması sağlandı.

 
ENTEGRE FİŞLERDE KAYNAK MODÜL YETKİ KONTROLÜ  
Yetki ve log detayları girişlerine bütün modüller için başka bir modülden oluşan (entegre fiş) fişler için kontroller ilave edildi.

 
STOK
FİŞLERDE RENK/BEDEN BAKİYE GÖSTERİMİ          ETA:SQL
Stok kullanıcı parametreleri Stok Bakiye Gösterimi parametresi seçeneklerine “3-Genel Bazlı Boyut Bakiye ve 4-Depo Bazlı Boyut Bakiye” seçenekleri eklendi. Belirtilen seçeneğe göre, stok, fatura, irsaliye ve sipariş fişlerinde Renk/Beden boyut bakiye miktarlarının “Devir, Giren, Çıkan, Bakiye, Muhtemel Bakiye “ şeklinde gösterilmesi sağlandı.

 
TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ SAHALAR
Toplu Fiyat Değişikliği gridine, KDV NO, KDV DAHİL Mİ, BAŞ.TARİHİ, BAŞ.SAATİ, BİT.TARİHİ ve BİT.SAATİ sahaları eklendi.

 
STOK MODÜLÜNDE “TUTAR İNDİRİMİNİ MİKTARLA ÇARP” PARAMETRESİNİN EKLENMESİ
ETA:SQL versiyonunda, Stok Genel Parametrelerine eklenen “Tutar İndirimini Miktarla Çarp” parametresi kullanılarak, stok kartındaki fiyatlar bölümünde tanımlanan iskonto tutarlarının, fiş girişleri sırasında miktarla çarpılması sağlandı.

 
STOK KAR/ZARAR ANALİZ RAPORUNUN CARİ KOD VE ÖZEL KODLARINA GÖRE ALINMASI  
Stok kar zarar analiz raporunda, cari kod ve cari kart özel kod aralığı seçilerek rapor alınması sağlandı.

 
YENİ ÇIKIŞ FİŞİNDE BAKİYE KONTROLLERİNİN FİŞİN TARİHİNE GÖRE YAPILMASI  
Şirket modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri kısmında ilk sayfada bulunan Stok Bakiye Kontrolleri grubu içine “Kontrolleri Yeni Fişlerde Yap” seçeneği eklendi. Bu seçenek kullanılarak yeni stok fiş kaydı sırasında bakiye kontrolü yapılıp yapılmaması belirlenir, ayrıca bu parametrenin hemen yanında olan bir kombo seçeneği ile de kontrolün stok kartındaki bakiye değerinden mi yoksa ilgili tarihteki bakiye değerinden mi yapılacağı belirlenir. İkinci seçenekte stok hareketleri taranacağından büyük veriye sahip stoklarda kayıt öncesi bir bekleme olabilir.

 
INTER-POS’A BİLGİ AKTARIMI  
İnter Pos marka pos cihazına stok kartlarının aktarımı için stok kodu dışında, bir plu numarası ile aktarılması için bir dizi çalışma yapıldı.

Stok Kartlarına Plu Numarası Üretilmesi :

Stok genel parametreleri ekranına PLU No Bilgileri grubu altında parametreler eklendi. PLU numaraları, bu bölümdeki parametreye bağlı olarak stok kartına ait Açıklama 1-2-3-4-5 sahalarından birinde takip edilir. Ayrıca numaraların otomatik ilerlemesi için yine bu bölümde evrak no grubu tanımlanır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Stok /Servis / Dosya İşlemleri/ Stok Toplu Plu No Oluşturma bölümünden bütün stok kartları için toplu plu numarası üretilir. Yeni açılan stok kartlarında da bu numara sıradan otomatik ilerler. Transfer modülünde uygulanması :

Transfer modülü içerisinden stok kartlarının dışarı aktarılması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde oluşturulan dosyaya PLU kodu olarak stok kodu yerine ilgili açıklama sahasındaki PLU numarası gönderilir. Aynı şekilde faturaların içeri alınması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde de okunan PLU kodu önceki versiyonlarımızdaki kullanım mantığına ilave olarak barkod kodu ve stok kodu dışında ilgili açıklama sahasındaki PLU numarasına göre de arama yapılarak stok kartına ulaşılır.

 
METİN DOSYASINDAN AKTARIMDA OLMAYAN STOK VE CARİ KARTLARIN AÇILABİLMESİ  
Metin Dosyasından Fatura Transferi ve Metin Dosyasından Cari Fiş Transferi ekranlarına eklenen Olmayan Stok/Cari Kartlı İçin Uyar parametresi işaretlenirse kullanıcıya ilgili stok veya cari kartının tanımlı olmadığı ve yeni kart tanımlamak isteyip istemediği sorulur. Mesaja evet cevabı verilirse yeni kart tanımlama ekranı açılır ve buradan kart kayıt edilir.

 
DEPOLAR ARASI HAREKET RAPORU  
Stok modülü raporlar kısmına “Depolar Arası Hareket Raporu” adlı yeni bir rapor eklendi.

 
STOK KARTLARININ TOPLU OLARAK SİLİNEBİLMESİ  
Stok kartlarının toplu olarak silinebilmesi sağlandı. Bu işlem Stok / Servis /Dosya İşlemleri/İşlem Görmemiş Kartların Silinmesi bölümünden yapılıyor.

 
STOK KART KODUNA GÖRE ESKİ FİŞ ARAMA  
Stok hareket fişi eski fiş arama bölümünde stok kart koduna göre arama yapabilmesi sağlandı.

 
STOK KARTINDA OTOMATİK BARKOD NUMARASI OLUŞTURULMASI  
EAN_13’e göre otomatik barkod numarası oluşturulması sağlandı. Bu işlem için ilk olarak şirket bilgileri, stok genel parametreleri, ek bilgiler sekmesinde bulunan ülke kodu, firma kodu ve başlangıç no bilgileri girilir. Uygulama için stok kartı, bağlantılar sekmesindeki barkod kodları bölümünde ilgili stok için kaç adet barkod üretilecekse katsayı bölümlerine katsayı belirtilir. (İstenirse fiyat, renk ve beden gibi bilgilerde yazılabilir.) Daha sonra F8-Detay ın altındaki Toplu Barkod Oluşturma bölümünden ilgili stok kartı için barkod üretilir.

 
FİYAT KONTROL SAHASI
Stok genel parametrelerine Stok Fiyat Kontrolü ve Fiyat Kontrolü Değerleri başlığında bir grup parametre eklendi. Bu Parametreler yardımı ile satış ve alış sırasında belirlenen fiyatların altında ve üstünde alış ve satış yapılması engellenebilir. Bu parametreler şöyle çalışır:

Fiyat Kontrol Şekli;
1 - Stok Kartından : Fiyat kontrol değerleri stok kartından yapılır. (Genel parametredeki değerler dikkate alınmaz.)
2 - Kart Öncelikli : Stok kartında fiyat kontrol değerleri varsa bunlar dikkate alınır, yoksa Genel parametrelerdeki değerler dikkate alınır.
3 - Parametre Öncelikli : Genel parametrelerde en az-en çok alış ve satış değerleri varsa (doluysa) bunlar dikkate alınır, yoksa stok kartındaki değerlere göre kontrol yapılır.

STOK II
STOK DAĞILIMLI DEPO MALİ ENVANTER RAPORUNDA YENİ PARAMETRELER  
Stok II Modülü - Raporlar - Depo Raporları - Stok Dağılımlı Depo Mali Envanter Raporu - Ek Parametreler Sekmesi - Bakiye Bilgileri grubuna “Stok Bakiyesi Olan Mallar” ve “Stok Bakiyesi Olmayan Mallar” parametreleri eklendi.

 
DEPO DAĞILIMLI STOK GENEL HAREKET LİSTESİNDE DEPOLARIN DİP TOPLAM BİLGİLERİNİN GÖRÜNMESİ  
Rapor formunda Ek Parametreler sekmesindeki Toplam bilgileri grubuna “Stok Detay Toplamları” parametresi eklenerek döküm sonunda depoların toplamı olarak stokların dökülmesi ve en sonda dip toplam dökülmesi sağlandı.

 
STOK DAĞILIMLI MALİ ENVANTER RAPORUNA DÖVİZLİ DÖKÜM SEÇENEKLERİ  
Stok dağılımlı mali envanter raporuna Dövizli Döküm seçenekleri eklendi. Bu rapordaki ek parametreler sayfasındaki Dövizli Rapor seçeneği işaretlenirse girilen döviz kodu ve döviz türüne göre döküm alınabilmesi sağlandı.

 
STOK DAĞILIMLI DEPO KAR ZARAR ANALİZİ RAPORU
Stok II modülünde Raporlar/Depo Raporları kısmına Stok Dağılımlı Depo Kar Zarar Analizi Raporu isimli yeni bir rapor eklendi. Bu rapor yardımı ile depo bazında kar zarar analizi yapılabilir.

TRANSFER
XLSX UZANTILI EXCEL DOSYASINDAN TRANSFER  
Transfer modülünde, Genel Transfer / Transfer Tanımı ekranına, transfer işlemi yapılırken, Excel 2007 ve Excel 2010 dosyalarından da transfer işlemi yapılabilmesi amacı ile Dosya Tipi bölümüne 5-Excel (XLSX) seçeneği eklendi.

 
BİRDEN FAZLA SAYFADAKİ EXCEL BİLGİSİNİN TRANSFER EDİLMESİ  
Transfer modülünde, Genel Transfer / Transfer Tanımı ekranına, Excel’den transfer işlemi yapılırken belli bir sayfadaki ya da birden fazla sayfadaki bilginin transfer edilebilmesi için Okunacak Excel Sayfaları seçeneği eklendi. Bu seçenekte belirli bir sayfa ya da tüm sayfalar seçilebiliyor.

 
İRSALİYE HAREKETLERİNİN TRANSFER EDİLMESİ  
Transfer modülüne yeni ilave edilen Dosyadan Transfer İşlemi/İrsaliye Transferi bölümünden, İrsaliye hareketlerinin Text ve Excel formatındaki dosyalardan transfer edilebilmesi sağlandı. Bilindiği gibi daha önce sipariş ve fatura için bu ilave yapılmıştı.

 
MUHASEBE FİŞ SATIR BİRLEŞTİRME PARAMETRESİ  
Transfer modülü, Dosyadan Transfer/Muhasebe Fiş Transferi işleminin yapıldığı ekrana Muhasebe Fiş Satır Birleştirme parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği zaman, program Şirket Modülü/Muhasebe Genel Parametreler/Diğer Parametreler/Satır Birleştirme Parametreleri kısmında bulunan parametrelere uygun olarak transfer edilen fişler için satır birleştirme işlemini yapar.

 
SİPARİŞ AÇMA/KAPAMA FİŞLERİNİN TRANSFERİ  
Text dosyadan ve Excel dosyasından DFN tanım dosyasına göre sipariş açma/kapama fişlerinin toplu olarak aktarılması sağlandı.

 
EXCEL FORMATINDAKİ FATURA HAREKETLERİNİN TRANSFER EDİLEBİLMESİ  
Excel formatında oluşturulan fatura hareketlerinin, Transfer modülümüz aracılığı ile programımıza transfer edilebilmesi sağlandı. Transfer işlemi, modül içindeki Dosyadan Transfer İşlemi başlığı altındaki Fatura Transferi bölümünden yapılıyor.

 
TEXT FORMATINDAKİ MUHASEBE FİŞLERİNİN TRANSFER EDİLMESİ  
Text formatındaki muhasebe fişlerinin, ETA Transfer modülü kullanılarak programımıza transfer edilmesi sağlandı.

 
BORDRO PUANTAJ TRANSFERİ  
Transfer Modülü/Genel Transfer başlığı altına Bordro Puantaj Transferi isimli yeni bir bölüm eklendi. Bu kısımdan bordro puantaj bilgileri transfer edilebiliyor. İlk olarak bu kısımdaki Tanımlar sekmesinden puantaj kartına transfer edilmek üzere hazırlanmış sabit genişlikli text dosyasının yapısı tanımlanır. Saha kodu kısmında transferin yapılabilmesi için sicil no ve mesai tipleri, mesai detayı kısmında ise gün, saat dakika veya tutar belirtilir. Başlangıç ve boy bölümünde text dosyasındaki ilgili alanın değerleri belirtilir. Text dosyasındaki sahalar sabit genişlikli olmalıdır ve her satır bir personel kaydını içermelidir. Yapılan bu tanımlamalar Tanım Kodu başlığında yazılan değere F2-Kayıt tuşu ile kaydedilir. İstenirse bu tanım F7-Dosya/xml ile xml dosyasına yazılıp taşınabilir. F8-XML Dosya ile xml’den tanım program alınabilir. Genel sayfasında belirtilen dosya adına ve personel kriterlerine göre puantaj bilgileri transfer edilir.

 
INTER-POS’A BİLGİ AKTARIMI  

İnter Pos marka pos cihazına stok kartlarının aktarımı için stok kodu dışında, bir plu numarası ile aktarılması için bir dizi çalışma yapıldı.

Stok Kartlarına Plu Numarası Üretilmesi :

Stok genel parametreleri ekranına PLU No Bilgileri grubu altında parametreler eklendi. PLU numaraları, bu bölümdeki parametreye bağlı olarak stok kartına ait Açıklama 1-2-3-4-5 sahalarından birinde takip edilir. Ayrıca numaraların otomatik ilerlemesi için yine bu bölümde evrak no grubu tanımlanır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Stok /Servis / Dosya İşlemleri/ Stok Toplu Plu No Oluşturma bölümünden bütün stok kartları için toplu plu numarası üretilir. Yeni açılan stok kartlarında da bu numara sıradan otomatik ilerler.

Transfer modülünde uygulanması :

Transfer modülü içerisinden stok kartlarının dışarı aktarılması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde oluşturulan dosyaya PLU kodu olarak stok kodu yerine ilgili açıklama sahasındaki PLU numarası gönderilir. Aynı şekilde faturaların içeri alınması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde de okunan PLU kodu önceki versiyonlarımızdaki kullanım mantığına ilave olarak barkod kodu ve stok kodu dışında ilgili açıklama sahasındaki PLU numarasına göre de arama yapılarak stok kartına ulaşılır.

 
METİN DOSYASINDAN AKTARIMDA OLMAYAN STOK VE CARİ KARTLARIN AÇILABİLMESİ  
Metin Dosyasından Fatura Transferi ve Metin Dosyasından Cari Fiş Transferi ekranlarına eklenen Olmayan Stok/Cari Kartlı İçin Uyar parametresi işaretlenirse kullanıcıya ilgili stok veya cari kartının tanımlı olmadığı ve yeni kart tanımlamak isteyip istemediği sorulur. Mesaja evet cevabı verilirse yeni kart tanımlama ekranı açılır ve buradan kart kayıt edilir.

 
COCA COLA’DAN SATIŞ İADE FATURASI TRANSFERİ  
Metin dosyasından fatura transferi bölümünden yapılan Coca Cola transferi işleminde ilgili TXT dosyasının içeriğinde genel toplamı (-) olan satırların programa satış iade faturası olarak aktarılabilmesi sağlandı.

 
COCA COLA FİRMASININ PROGRAMINDAN ALINAN FATURA.TXT DOSYASININ PROGRAMA FATURA OLARAK AKTARILABİLMESİ
Coca Cola firmasının programından alınan fatura.txt dosyasının programa fatura olarak aktarılabilmesi sağlandı. Metin Tipi ‘3-Eta Tanımlı’ olarak seçildiğinde COLAFATURA.DFN tanım dosyasına göre ilgili text dosyasındaki faturaların transfer edilmesi sağlandı. Faturalardaki depozito satırlarının açıklama satırı olarak kaydedilip tutarlarının da kdv altı indirim/ilave sahalarına aktarılabilmesi için; transfer ekranındaki ‘Depozito Satırı’ parametresinin işaretlenmesi ve depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartı Tanımları ekranında tanımlanması gerekmektedir.

HONDA PROGRAMINDAN ETA’YA MUHASEBE FİŞİ TRANSFERİ
Honda’nın programından txt formatın da oluşan muhasebe fişlerinin transfer edilebilmesi sağlandı. Bu işlem Transfer modülündeki Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Muhasebe Fiş Transferi bölümünden yapılabiliyor.

HUGİN ER 5200 T POS CİHAZI İLE BAĞLANTI  
Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne HUGİN ER 5200 T POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS’ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebilir.

 
IBM POS CIHAZI İLE BAĞLANTI  
Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne IBM POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS’ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebilir.

 
PEROS POS CİHAZI İLE BAĞLANTI
Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne PEROS POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS’ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebiliyor.

İNTERPOS’TA YAPILAN İADE HAREKETİNİN ETA’YA TRANSFERİ
Transfer’de Interpos’ta yapılan gider pusulası (iade işlemi) ile ilgili hareketin ETA’ya transferi sağlanarak gün içerisinde POS’tan yapılan iade işlemlerinin ETA’da görülebilmesi sağlandı.

ÜRETİM
FATURA VEYA SİPARİŞ TARİHİNİN EMİR AÇMA FİŞİNE TAŞINMASI  
Üretim genel parametrelerine “Toplu Emir Açmada Tarih 0-İşlem Tarihi, 1-Fatura/Sipariş Tarihi Seçeneği” eklendi. Toplu emir açma işleminde sipariş veya faturadan emir fişine değer aktarılırken 2. seçenek seçildiğinde, fatura veya sipariş tarihinin emir açma fişine taşınması sağlandı.

 
SATIRLARI BİRLEŞTİR SEÇENEĞİ  
Toplu emir açma, fatura taşıma ve sipariş fiş taşıma ekranlarına “Satırları Birleştir Seçeneği” eklendi. Aynı tarih, stok kodu ve reçete kodu olan satırların birleştirilebilmesi sağlandı.

 
ÜRETİM ESNASINDA KRİTİK SEVİYE KONTROLÜ YAPILMASI  
Üretim emir açma ve kapama işleminde, hammaddelerin kritik seviyelerinin kontrol edilerek uyarı mesajı vermesi sağlandı.

 
ROTA TAKİBİNDE OPERASYON BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ  
Rota takibi kısmında Emir fişindeki üretilecek miktar ile rota hareketlerindeki işlem miktarı farklı ise ilk rota takibine girişte, kontroller yapılıp uyarı verilmesi ve istenirse üretilecek miktarın rota işlem miktarına eşitlenmesi sağlandı.

 
REÇETE TANIMLANIRKEN OLMAYAN STOK KARTININ AYNI EKRANDAN AÇILMASI  
Üretim modülünde, reçete tanımlarken olmayan stok kartının aynı ekrandan açılabilmesi sağlandı. Stok Kodu kullanılan sahalarda * ile arama imkanı da sağlandı.

 
ÜRETİM REÇETE KART DETAY LİSTESİ RAPORUNDA DÖVİZLİ MALİYET SAHASI  
Üretim modülünde bulunan Üretim Reçete Kart Detay Listesi raporunun saha boylarına “Döviz Kodu”, “Döviz Türü”, “Döviz Toplam Maliyet” sahaları eklendi.

 
REÇETEDE YAZILAN FİYAT NOLARINA GÖRE STOK KARTLARINDAN FİYATLARIN ÇEKİLMESİ  
Reçete kart detay listesinde, reçete kartında fiyat yoksa (sıfırsa) ve fiyat no kısmında değer var ise, fiyatın fiyat no’ya göre hesaplanarak dökülmesi sağlandı.

 
OTOMATİK EMİR AÇMA VE KAPAMA  
Üretim toplu emir fişi girişi kısmına Fatura taşıma seçeneği eklendi. Ekranda belirtilen kriterlere uyan faturaların seçilerek fatura içerisinde reçetesi olan mamüller var ise mamüle ait reçetelerin bulunarak toplu emir açma fişine taşınması ve emir açma işleminin yapılabilmesi sağlandı.

 
ÜRETİM TASARIM MALİYET LİSTESİNDE MİKTAR SÜTUNUNUN DİP TOPLAMI  
Üretim tasarım maliyet listesinde miktar sütununun dip toplamının alınması sağlandı.

 
ÜRETİM TOPLU EMİR KAPAMA FİŞİNDE STOK KARTINA MALİYETİ TAŞI SEÇENEĞİ
Üretim toplu emir kapama fişine emir kapama fişinde olduğu gibi maliyet sekmesi ve stok kartına maliyet taşıma bilgileri eklendi. Buraya yazılan değerler toplu olarak kapanan emirlerin tümü için geçerli olacak şekilde stok fiyatlarına üretimde oluşan maliyeti taşıyor.

ÜRETİM MODÜLÜ TOPLU EMİR FİŞİ KAPAMA İŞLEMİ
Toplu emir açma ve kapama fişinde kayıt sorusunun bir kez sorulması sağlandı.


VERİ AKTARMA
ÇEK/SENET FİŞLERİNE BAĞLI KARTLARINDA DİĞER ŞİRKETE PROGRAM TARAFINDAN AKTARILMASI  
Veri aktarma modülünde şirketler arası aktarım / fiş aktarımı / çek senet fiş aktarımı bölümünden fişler aktarılıyor. Fişler istenildiği gibi diğer şirkete gidiyor. Bu tadilat ile fişlere bağlı kartlarında diğer şirkete program tarafından aktarılması sağlandı.

 
FİŞ AKTARIMLARINA EVRAK NO KONTROLÜNÜN EKLENMESİ  
Veri aktarma modülünde Şirketler Arası Aktarım / Fiş Aktarımı / Cari Fiş Aktarımı, Muhasebe Fiş Aktarımı, Çek/Senet Fiş Aktarımı, İrsaliye Fiş Aktarımı, Sipariş Fiş Aktarımı, Kasa Fiş Aktarımı ve Banka Fiş Aktarımı bölümlerine fatura fiş aktarımındaki gibi hedef evrak no kontrollerinin eklenmesi sağlandı. Bu kontrol sayesinde aktarım yapılacak hareketlerin karşı şirkette olup olmadığı kontrol edilip aktarım buna göre yapılabiliyor.

 
DOSYADAN FİŞE TRANSFERDE KASA HAREKET TARİHİ  
Veri aktarma modülünde kasa modülü için dosyadan fişe transfer tanımında hareket kolonlarındaki işlem tarihi sahaları arasına kasa hareket tarihi eklendi.