Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 99 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.25 ve ETA:SQL 1.25’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

İCRA TAKİBİ BÖLÜMÜNDE DÜZENLEME

İcra hesaplama tipine 3-Net Kazanç+Agi / Oran seçeneği eklendi.

ÜCRET PUSULASININ BİRDEN FAZLA AY İÇİN ALINABİLMESİ

Ücret pusulası ekranına “Birden Fazla Ayın Raporu Alınsın” seçeneği ve ilk ay, son ay seçenekleri eklenerek belirtilen aylar arası ücret pusulasının tek dökümde alınabilmesi sağlandı.

00687 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASI

• Bordro parametreleri / İstihdam 00687 Sayılı SGK/GV/DV Teşviki Uygulanacak mı parametresi eklendi.
• Personel kartına “İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki(00687)” eklendi.
• Bu parametreler işaretlenirse teşvikin hesaplanması sağlandı.
• Bordro / Servis / Beyanname İşlemleri / Muhtasar Beyanname Değer oluşturma eklendi.
• Bu kısımda 00687 sayılı teşvikten yararlanan personellerin verilen aylardaki hesaplamalarının yapılıp oluşan değerlerin Muhasebe4 / Muhtasar beyanname / Ekler / İşyeri / İşçi bilgileri kısmına yazılması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜNDE BES SEÇENEĞİ

Bordro Özel tanımlı rapor dökümü ve özel tanımlı icmal dökümü ekranına BES seçeneği eklendi. İstenirse sadece BES’e tabi olan personel dökülebilir.

ÖZEL İNDİRİMDE NETTEN BRÜTE HESAPLANMASI

Engelli vergi indirim (özel indirim) bordrosunda, Netten Brüte Hesaplamada indirim tutarının net ücrete eklenmesi sağlandı.

TEŞVİK İŞLEMLERİ

01/06/2017 tarihinden itibaren ilgili şartlara uyan işçi girişlerinde kanun numarasının 00687 yerine 01687 olması sağlandı.

ZORUNLU BES UYGULAMASI

• 1000 ve üzeri personel çalıştıran iş yerleri için 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu bireysel emeklilik sistemi programımıza ilave edildi.
• Zorunlu BES ile ilgili olarak Bordro Genel Parametrelerine Zorunlu BES uygulama parametreleri ilave edildi.
• Personel sicil kartı Diğer Bilgiler sayfasına Bes Bilgileri ilave edildi. Özel tanımlı raporlar ve özel tanımlı icmal raporuna Bes ile ilgili sahalar ilave edildi.

İCRA TAKİBİ UYGULAMASI

Personellere gelen icraların otomatik takip edilebilmesi için İcra Takibi özelliği ilave edildi. İcra ile ilgili tanımlama Servis/İcra Takip/İcra Takip Girişi bölümünden tanımlanır ve personellerin ücret pusulalarına Toplu Netten Brüte işlemindeki F7-İcra Takip Kesintisi butonu ile yansıtılır. İcra Takip Listesinden toplam ve kalan icra değerlerine ilişkin rapor alınabilir.

AGİ DAHİL NETTEN BRÜTE HESAPLAMA

Personel kartı F8 Detay Bilgi ve Toplu netten brüte kısmına Agi dahil netten brüte seçeneği eklendi. Verilen net ücretin içerisinde AGİ dahil olarak hesaplama işlemi yapılması sağlandı.

BORDRO 6486 SAYILI KANUNUN SÜRESİNİN UZATILMASI

Bordro 6486 sayılı kanunun 1. Listesi 31/12/2017 tarihine kadar uzatıldığı için, programımızda tarih kısıtlaması kaldırılarak düzenleme yapıldı.

TOPLU YEMEK TUTARI KAYDETME

Personel sicil kartındaki Yemek Fiş Tutarı bölümüne toplu olarak değer yazılabilmesi için Puantaj Kartı/Toplu Yemek Günü Kaydetme bölümüne Yemek Tutarı ilave edildi.

UZUN VADELİ İŞVEREN PRİMİ İNDİRİMİ SAHALARI

Borç kısmına 198 Uzun vadeli işveren primi indirimi ve alacak kısmına 297 Uzun vadeli işveren primi indirimi sahaları eklenerek teşvik rakamlarının muhasebeye entegre edilebilmesi sağlandı.

TEKNOKENT GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

Bordro sicil kartı “Teknokent G.V.İndirimi” seçeneklerine 3-Diğer eklendi ve Bordro istihdam teknokent parametrelerine Diğer oranı eklendi.

MESLEK KODLARINDA İLAVE

Personel kartlarında seçilen meslek kodları güncellendi. Buna bağlı olarak EtaMeslekKodu.ini dosyası yenilendi.

PARAMETRE GÜNCELLEME

Bordro Servis Sabit Tanımlar İşyeri Parametreleri Sigorta Kolları Vergi Tanımları 10/2008 ve sonrası olan bölümde yer alan 1.Tüm Sigorta Kollarına Tabi ve 2.SGDP'ye Tabi bölümlerinde yer alan İşv.Ks.Vad oranının yeni şirket açılış işlemi yapıldığında 2 olarak gelmesi sağlandı.

İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Bordro SGK Raporları/Giriş ve Çıkış Bildirim Listesi raporuna F3->XML Oluştur eklendi. Bu seçenek ile oluşturulan XML dosyasını “XML’i göndermek için SGK sayfasını aç” işaretlenerek otomatik olarak SGK sayfasına yüklenmesi sağlandı.

BORDRO MODÜLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• Personel Sicil Kartı ekranına Muhtelif Parametreler sekmesi eklendi.
• Kart Tanımları Personel Muhtelif Parametreler Listesi eklendi.
• Personel Sicil Kartı ekranına Askerlik Durumu, Terhis Tarihi, Tecil Tarihi, Ehliyet Var, Seyahat Edebilir, Sigara Kullanıyor mu ve Özel Sigorta Primi eklendi. Bu sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapora eklendi.
• Netten brüte ekranına birden fazla şirkette işlem gridi eklendi.

BORDRO ÜCRET PUSULASININ TOPLU MAİL GÖNDERİLMESİ

Bordro Raporlar Bordro Raporları Ücret Pusulası (e-posta) raporu eklendi. Bu raporun Ücret Pusulası şeklinde düzenlenip, personel bazında pdf uzantılı dosya olarak alınarak, personel kartında belirtilen e-mail adreslerine toplu olarak gönderilmesi sağlandı. Dizayn dosyası eklendi.

 
DIŞ TİCARET
 

BAŞLIK TANIMLARINA İLK DEĞERLERİN TAŞINMASI

Dış Ticaret Genel Parametrelere F3 → İlk Değerler tuşu eklenerek Başlık Tanımlarına ilk değerlerin taşınması sağlandı.

LİSTELERDE HIZLI ARAMA

Ülke Listesi, İl ilçe Listesi, Gümrük Listesi, Gümrük Rejim Listesi, Paket Listesi, Kargo Firma Listesi, Vergi Daire Listesi, Tüik İşlem Kod Listeleri, Muhtasar Bey. Kod Listeleri, Kurumlar Bey. Kod Listeleri, Gelir Bey. Kod Listeleri, Geçici Bey. Kod Listeleri içinde hızlı arama özelliği eklendi.

 
E-FATURA
 

GENEL İNDİRİM VE GENEL MASRAFLARIN DETAYLI GÖSTERİLMESİ

E-Fatura Genel Parametreler ekranına, “Genel İndirimleri Detaylı Yaz” ve “Genel Masrafları Detaylı Yaz” parametreleri ilave edildi. Bu parametreler HAYIR olarak seçilirse, eskiden olduğu gibi genel indirimler toplamı tek bir grubu içerisinde ve genel masraflar toplamı tek bir grubu içerisinde gösterilir. EVET olarak işaretlenirse her bir genel indirim veya masraf satırı için ayrı ayrı grubu oluşturulur.

“TÜMÜNÜ YAZDIR” SEÇENEĞİ

E-Fatura modülünde e-faturaları gönderme alanında “tümünü yazdır” seçeneği eklendi.

“BAĞLANTILI İRSALİYELERİ FATURALAŞTI YAP” SEÇENEĞİ

Yüklenen fatura ile bağlantılı irsaliyelerin faturalaştı pozisyonuna getirilmesi sağlandı. E-Fatura Yükleme ekranına, “Bağlantılı İrsaliyeleri Faturalaştı Yap” seçeneği ilave edildi.

DÖNÜŞTÜRÜLEN FATURALARIN DÖVİZLİ BELGE TİPİNİN BELİRTİLEBİLMESİ

E-Fatura/E-Arşiv Dönüştürme ekranına, dönüştürülen faturaların Dövizli Belge tipinin belirtilebilmesi için “Dövizli Belge” seçeneği ilave edildi.

LİSTELEME YÖNTEMİ

Gönderme ekranına “Listeleme Yöntemi” seçeneği eklendi. Yöntem olarak “2-Veritabanından Oku” seçildiğinde, fatura sayısı fazla olan durumlarda ekranın daha hızlı dolması sağlandı. Bu seçeneğe default değer verilebilmesi için E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına E-Fatura Listeleme Yöntemi parametresi ilave edildi.

• Faturaların entegratör sunucusuna gönderilmesi esnasında, faturanın sunucuya iletilip iletilmediği tekrar sorgulanarak, durum kodunun “4-GÖNDERİLDİ” olarak işlenmesi sağlandı.
• Faturaların entegratör sunucusundan alınması esnasında, faturanın sunucudan başarılı olarak indirilmesi sonrası, sunucuya okundu bilgisinin gönderilmesi sağlandı.
• Gelen faturaları onaylama ekranında F5-Güncelle tuşu ile entegratör sunucusu üzerinden faturaların gönderilme zamanının çekilmesi ve böylelikle ticari faturaların gönderilme zamanına göre yanıtlanabilmesi sağlandı.
• Gelen faturaların yüklenmesi işleminde, kalem indirimlerin detaylı olarak işlenmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki fiş kalem açıklamalarına, paket kart bilgileri ilave edildi.
• E-Fatura bilgileri ekranındaki taşıyıcı firma bilgilerinin, tanımlı kargo firmaları listesinden seçilebilmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreler Açıklama Bilgileri sekmesinde yer alan "Fiş Başlık Açıklaması" ve "Fiş Kalem Açıklaması" sahaları ikişer adete çıkartıldı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Fiş açıklamaları ekranına “Eski Bakiye, Yeni Bakiye ve Fatura Toplamı Ekle” parametreleri ilave edildi.
• E-Fatura Genel Parametreleri Kalem açıklamaları ekranına “Seri Kart Kodu Ekle” parametresi ilave edildi.
• Fatura içerisinde fiyat ve tutar sıfır ise, e-fatura veya e-arşiv faturasına dönüştürme işlemi yapılması sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Diğer Bilgiler ekranına “Kalem İndirimlerini Detaylı Yaz” parametresi ilave edildi. Bu şekilde birden fazla kalem indirimin e-fatura da görülebilmesi sağlandı. Şema dosyaları bu işleme göre güncellendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri Diğer Bilgiler ekranına “Paket Detaylarını Yazma” parametresi ilave edildi. Bu parametre yardımı ile paket kartı kullanımında detayların yada paket satırının yazılabilmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Fiş açıklamaları ekranındaki Detay Açıklamaları Ekle parametresine “3-Açıklamaları Başlıkları İle ayraçsız Ekle” seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile özel hastanelerin istediği formattaki bilgilerin Fatura Genel Açıklamalar bölümünden alınması sağlandı.
• E-Fatura modülü Gelen faturaları onaylama ekranında toplu yazdırma işleminin yapılması sağlandı.
• Onay Bekleyen Faturalar ekranındaki Belge yanıtı sahasına “3-Otomatik Kabul Edildi” seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile onaylama süresi geçen faturalar 3-Otomatik Kabul Edildi yapılıyor ve Kabul klasörüne otomatik taşınıyor.
• E-Fatura bilgileri ekranının genel sekmesindeki belge profili (Senaryo) sahasına 3-Yolcu Beraber Eşya (TaxFree) ve 4-İhracat seçenekleri eklendi.
• Belge profili 3- Yolcu Beraber Eşya olan e-faturalar için uyruk kodu, pasaport numarası ve pasaport veriliş tarihi sahaları eklendi.
• E-Fatura bilgileri ekranının e-Arşiv sekmesindeki Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) bilgileri, e-faturada da kullanılabilmesi amacıyla ödeme sekmesine alındı. ÖKC bilgilerine fiş saati ve fiş tipi sahaları eklendi.
• E-Fatura şema dosyaları yukarıdaki değişikliklere göre güncellendi. Faturaların güncellenen şema dosyaları ile düzgün görüntülenmesi için, görüntüleyici (Browser) programlarında gerekli tadilat işlemleri yapıldı.
• E-Fatura modülünün Servis\Sabit Tanımlar\İşletme Bilgileri ekranına, Yolcu beraber eşya(Taxfree) faturalarında kullanılmak üzere, Vergi iadesinin yapılacağı aracı kurum bilgileri eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki diğer bilgiler sekmesine, İhracat faturalarında kullanılmak üzere, yabancı firmanın ilgili ülkedeki kayıtlı unvanın alınacağı saha seçimi için unvan sahası eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki vergi bilgileri sekmesine, fatura tiplerine göre default vergi istisna kodları eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki e-Arşiv bilgileri sekmesinde, Ödeme kaydedici cihazlar için ÖKC kullanımı ve default fiş tipi parametreleri ilave edildi. ÖKC bilgilerinin kullanıcı bazlı olarak da tanımlanabilmesi sağlandı.
• Tevkifatlı e-faturalarda belge tipi olarak 1-İade seçeneğinin de kullanılabilmesi sağlandı.
• Gelen/Giden e-fatura dosyalarının yüklenmesi işleminde, fatura oluşturulduktan sonra muhasebe fişinin yazdırılabilmesi sağlandı.

E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Fiş Başlık Açıklama Bilgileri grubu içerisine “Eski Bakiye Tutarını Ekle”, “Fatura Toplamını Ekle” ve “Yeni Bakiye Tutarını Ekle” parametreleri ilave edildi.

RAPOR YÖNTEMİ PARAMETRESİ

Arşive Taşınan Faturalar ekranlarına Rapor Yöntemi parametresi ilave edildi. Bu parametre “2-Veritabanından Oku” olarak seçilirse ekrana listelenecek kayıtların mevcut veritabanından okunması sağlandı.

 
E-DEFTER
 

DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ

GİB tarafından yayımlanan (V 1.5) E-Defter Uygulama Kılavuzundaki yeni yönteme göre dizin yapısının oluşturularak dosyaların saklanması sağlandı. Eski dosyaların yeni sisteme göre saklanabilmesi için E-Defter modülünde Servis Dosya İşlemleri E-Defter Dosya Arşivleme bölümünden işlem yapılmalıdır. İşlem sonrasında e-defter dosyalarının yeni saklama dizinine aktarımı tamamlanmış olur.

 
E-FATURA / E-DEFTER
 

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİNDE UYARI

İmzalama (mühürleme) işlemlerinde sertifika bilgileri kontrolü yapılarak, sertifika geçerlilik tarihi (90) günden daha az ise kullanıcının uyarılması sağlandı.

 
FATURA
 

YAZDIR İŞLEMİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI

Faturaya ait Muhasebe Fişi Basımı seçeneklerinden Yazdır işlemine “Ctrl+M”, Seç Yazdır işlemine ise “Shift+Ctrl+M” kısayol tuşları eklendi.

FATURADA BELGE TİPİNİN DEFAULT DEĞERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura modülü kullanıcı parametreleri ön değerler sayfasına Perakende Satış Fişi Ön Değerleri parametresi ilave edildi. Bu bölümde seçilen fiş tipi için, fatura girişinde Belge Tipi 3-OKC Fişi gelmesi sağlanır. Ayrıca parametrede cari kodu belirlendi ise Cari kodu otomatik olarak faturaya gelir.

FİŞ TİPİ KONTROLÜ YAPILMASI

Fatura giriş ekranında kayıt öncesi fiş tipi değişikliği ve fatura toplamına göre fiş tipi kontrolü yapılması sağlandı. Fiş tipi değişikliği F8-Detayın altındaki Fiş Tipi Değişikliği butonu ile yapılabiliyor.

İHRAÇ KAYITLI FATURALARDA KDV TUTARININ CARİ BORCUNA EKLENMEMESİ

İhraç Kayıtlı Elektronik Faturalarda KDV tutarının cari kartına işlenmemesi sağlandı. Kesilen entegre muhasebe fişlerinde ise KDV tutarının “Diğer KDV” adlı hesaba kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı.

 
FATURA II
 

FATURA MASRAF DEĞERLERİNİN FİŞ TOPLAMINI ETKİLEMEDEN SATIRLARA DAĞITILMASI

Fatura II modülü içerisindeki genel masraf saha başlık tanımları ekranındaki, yansıtma şekli sahasına “4-Yansıtma yapma” seçeneği eklendi. Fatura ekranındaki F8-Detay menüsüne “Yansımayan Masrafları Satırlara Dağıt” işlemi eklendi. Böylelikle genel masraflar gridindeki yansımayan masraflar toplamının satır tutarlarına ilave edilerek dağıtılması sağlandı.

 
FATURA - E-FATURA - DIŞ TİCARET
 

FATURA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İÇİN BAĞLANTISIZ KAYIT OLUŞTURABİLME

Fatura ekranındaki dış ticaret bilgileri bölümüne Kapanış Tarihi (intaç) ve Dosya Durumu (özel) sahaları ilave edildi. Dosya durumu “1-Açık” olarak belirtilirse diğer modüllere entegre bağlantı yapılmadan fatura kayıt edilmesi sağlandı. Dosya durumu “0-Kapandı” olarak belirtilmişse, kapanış tarihine göre diğer modüllere entegre bağlantıların yapılması sağlandı.

E-FATURA DOSYASI GÖNDERİLEN İHRACAT FATURALARININ TEKRAR KAYIT EDİLEBİLMESİ

GİB’e gönderilen ihracat e-faturalarının XML dosyası değiştirilmeden faturanın tekrar kayıt edilebilmesi sağlandı. Belge yanıtının On-Line gönderim kullanılmadan da sorgulanabilmesi sağlandı. Sorgulama sonucu belge yanıtına bağlı olarak, ihracat referans takip numarası, gümrük beyanname numarası ve fiili kapama (intaç) tarihi sahalarının entegratör sunucusundan getirilmesi sağlandı.

İHRACAT KARTINA AİT SAHA BAŞLIKLARININ E-FATURA XML DOSYASINA İLAVESİ

Dış ticaret modülündeki ihracat kartına ait saha başlıklarının, kullanıcı tanımlı parametreye göre e-fatura xml dosyasına ilave edilmesi sağlandı. İhracat kartında teslimat adresi belirtilmişse, fatura adresi yerine teslimat adresi bilgilerinin e-fatura xml dosyasında kullanılması sağlandı. Fatura toplamına yansımayan masraf bilgilerinin de e-fatura xml dosyasına ilave edilmesi sağlandı. Dövizli faturada TL bilgileri ve vergi (kdv,ötv,ek vergi, vb.) değerleri olmadan sadece döviz bilgilerine göre e-fatura xml dosyası oluşturulabilmesi sağlandı.

 
FATURA - İRSALİYE - SİPARİŞ
 

“6-PAKET KARTI” SATIRLARININ KONTROLÜ VE HESAPLANMASI

Kayıt işlemi esnasında paket satırına ait toplamın, paket detayları toplamına göre kontrol edilerek uyarı verilmesi sağlandı. 6-Paket kartı satırına ait yansıyan KDV, indirim, masraf vb. bilgilerin paket detaylarına göre hesaplanarak tabloya kayıt edilmesi sağlandı.

 
FATURA - İRSALİYE - SİPARİŞ - SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ
 

DÖVİZ VE TL GÜNCELLEME

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülleri döviz değerleri ekranına Döviz tutarından TL güncelle ve TL tutarından döviz güncelle butonları eklendi. Masraf veya İndirimlere ait döviz değerlerinin de güncellenmesi sağlandı.

DÖVİZ DEĞERLERİNİN GÖSTERİLMESİ

Fatura döviz kodu belirtilmiş ise bu dövize ait fiş toplam bilgilerinin hesaplanarak gösterilmesi sağlandı. Döviz kodları farklı girilmiş ise faturanın döviz kuruna göre TL değerleri üzerinden döviz değerlerinin hesaplanması sağlandı. Fatura döviz tutarı ile hesaplanan döviz tutarı farklı ise, kayıt öncesi uyarı kontrolü yapıldı.

 
GENEL
 

WINDOWS 10 GÜNCELLEME SONRASI YAŞANAN HATALI KONFİGÜRASYON PROBLEMİ

Windows 10, sürüm 1607 sonrası yapılan işletim sistemi güncellemesi nedeniyle “Hatalı Konfigürasyon!” mesajı vererek tekrar enstalasyon yapılması gerekiyordu. Yapılan ek kontroller ile uyarı mesajı olmadan programın çalışması sağlandı.

BANKA VE ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Çek girişi, banka tanımı gibi bölümlerde kullanılan banka ve şube bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için sys_bankasube.xml dosyası güncellendi.

İL / İLÇE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Adres alanlarında kullanılan il ve ilçe bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için EtaSQL.def dosyası güncellendi.

 
İRSALİYE
 

FATURA İLE İRSALİYE ARASINDAKİ 7 GÜN KONTROLÜNDE UYARI MESAJI

Faturalaştırma işleminde İrsaliye ile Fatura tarihi arasında 7 gün fark var ise programımızın uyarı mesajı vermesi sağlandı.

FİŞ TİPİ SEÇİMİ

F5 Faturalama ekranında fiş tipi seçiminin yapılabilmesi sağlandı.

 
MUHASEBE IV
 

BA/BS RAPORUNDA GRUPLAMA

Hesap planı veya ek cari kart tablosunda aynı vergi hesap numarasına sahip birden fazla kart tanımlı olup, BA/BS oluşturulurken bu kartların vergi hesap numarasına göre gruplanması sağlandı. Bunun için, Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri ekranında yer alan Gruplama Parametresi "2-VKN/TCKN" olmalıdır.

KDV DİĞER TANIMLAR MUHASEBE KODU TANIMLARININ ARTTIRILMASI

KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranındaki Sayfa 1 sekmesinde yer alan Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları bölümündeki sahalar, Sayfa 2 sekmesine alınıp gride dönüştürüldü ve ilgili bölümdeki her bir tanım için maksimum 50 adet muhasebe kodu tanımlanabilir duruma getirildi.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER

• Beyannameler, Muhtasar Beyanname → Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname dökümü → SGK Bildirimleri sekmesindeki, Kanun No Kodu bölümüne 00687 no.lu Teşvik numarası eklendi. • Muhasebe IV, Beyannameler → Muhtasar Beyanname → Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü - Sgk Bilgileri alanında Sigortalı Çalışan Bilgileri bölümünde Tahakkuk Neden Kodu ve Açıklamalarının otomatik gelmesi sağlandı. • Muhtasar Beyannameye yeni eklenen alanlar programımıza eklendi.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÜNCELLEME

• Muhasebe IV Modülü, Beyannameler → Vergi Beyannameleri → Kurumlar Vergi Beyannamesi bölümüne Kurumlar Vergi Beyan. Tanımı adından yeni tanım ekranı eklendi. Bu tanım ekranından Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mahsup Edilecek Vergiler bölümlerine otomatik değer getirebilmek için muhasebe hesap kodlarının tanımlanması sağlandı.
• Ekler sekmesinde yer alan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, AR-GE Bilgileri ve Ek Bilgiler sekmesinde güncellenen bölümler programa dahil edildi.

RESMİ TATİL GÜNLERİNE “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ” İLAVESİ

Yıllık Çalışma ve Tatil Günleri Tanımları ekranındaki Resmi Tatil Günleri bölümüne "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü" seçeneği eklendi. Ayrıca ilgili ekrana F5 → İlk Değer butonu eklendi. Bu buton ile ekrandaki Yıl sahasında belirtilen yıla (2009-2022) ait ilk değerlerin ekrana getirilmesi sağlandı.

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR

Kdv Beyannamesinde bulunan İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesine otomatik değer getirilebilmesi için, Muhasebe-IV Modülü → Beyannameler → Kdv Beyannamesi → Kdv(1) Beyannamesi Tanımı → Sabit Tanımlar ekranının Sayfa 2 sekmesine "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar" adında tanım tablosu eklendi. Bu tanım tablosunda belirtilen tanımlara ait bilgiler, Kdv (1) Beyannamesi dökümü ekranında F7 → Değer Oluştur işlemi yapıldığında ilgili bölümlere otomatik gelecektir.

BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ

Muhasebe 4 modülünde, Kurumlar, Geçici ve Gelir Vergi Beyannameleri Ekler bölümünde muhasebeden kayıt edilen Bilanço ve Gelir Tablosunun görülebilmesi sağlandı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI SAHASI

Geçici Vergi Beyannamesindeki İstisnalar başlığı altında bulunan İstisna Türü kısmına eklenen Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası sahasının programa ilave edilmesi sağlandı.

KDV BEYANNAMESİ XML DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK

Kdv(1). Beyannamesi → Matrah → Matrah 1 sayfasında bulunan 6736 Sayılı Kanunun (6/2a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler tablosunda değer olmasında halinde, GİB tarafından XML dosyasında yapılan değişiklik programımıza eklendi.

BA-BS MUTABAKAT MEKTUBUNDA İLAVE SAHA

• Muhasebe 4 modülü, BA/BS mutabakat mektubunda kullanılmak üzere ilgili cari kodunun mutabakat tarihindeki bakiyesinin yazdırılabilmesi amacı ile yeni sahalar MUH4.TXT dosyasına eklendi.
• BA/BS Mutabakat Mektubu formu içerisinde kullanılmak üzere cari kartın vergi dairesi ve vergi hesap numarası kod sahalarını MUH4.TXT dosyasına eklendi.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

KDV Beyannamesinde 01/09/2016 tarihinde matrah bölümüne ilave edilen 6736 sayılı kanun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler programa ilave edildi.

KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI

Muhasebe IV Modülü Beyannameler KDV Beyannamesi KDV2 Beyannamesi Tanımı Matrah/Tutar Hesapları (Kısmi Tam Tevkifat) ekranlarında bulunan satırların sayısı 20'ye çıkarıldı.

CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki "Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama" parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen "2-V.H.N T.C.K.N" seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir.

 
MUHASEBE IV - İŞLETME
 

İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde yer alan Muhtasar Beyanname Dökümü ekranının Ekler sekmesine İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümü eklendi. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümüne otomatik değer getirebilmek için öncelikle Bordro Modülü  Servis  Beyanname İşlemleri Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranından gerekli değer oluşturma işlemleri yapıldıktan sonra Muhtasar Beyanname Dökümü ekranına gelerek beyanname oluşturma işlemleri yapılmalıdır.

 
MUHASEBE II
 

EVRAK NO SAHA BOYLARININ ARTTIRILMASI

Miktarlı Raporlar, Hareket Listesi, Ekstre ve diğer ekranlarda evrak no sahasının boyu arttırıldı.

 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR
 

• Stok kartı Diğer Bilgiler Kart Özellikleri bölümüne Tartılabilir Ürün sahası ilave edildi.
• Stok kartı Diğer Bilgiler sayfasına OKC Bilgileri bölümü ilave edildi. Bu bölüme PLU No, Departman No, Cihaza Gönderilmesin parametreleri ilave edildi. Departman No sahası boş ise, departman numarası eski mantığa göre Özel Kod-5 sahasından okunmaya devam edildi.
• ÖKC modülü içerisindeki PLU Verilerinin Cihaza Yüklenmesi ekranına PLU No Kullanımı parametresi ilave edilerek cihaza gönderilecek PLU numaralarının, ekrandan belirtilen numaradan itibaren otomatik olarak ilerletebilmesi veya stok kartından alınması sağlandı.
• ÖKC modülünde HUGIN marka cihazlarla çalışılabilmesi sağlandı. (Bu cihazlar satış bilgilerini geri vermediği için sadece PLU gönderimi yapılabilmektedir.)

BARKOD KODU EŞLEŞTİRMESİ

PROFİLO VX 680-E1 ve PROFİLO YK-8200 marka ödeme kaydedici cihazlardan satış bilgileri çekilmek istendiğinde, barkod kodu eşleştirmesi yapılması sağlandı.

“CİHAZDAKİ SATIŞLARI SIFIRLA (Z PLU)” PARAMETRE İLAVESİ

Cihazdaki Satışların Geri Alınması ekranına “Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z PLU)” parametresi ilave edildi.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

LOG İZLEME RAPORLARINDA SAHA BOYU DÜZENLEMESİ

ETASQLSYS içerisinde yer alan Raporlar → İzleme (Log) Raporları bölümünde F3-Saha Boy ayarlarındaki Fiş Evrak No alanının boy değeri arttırıldı.

 
TRANSFER
 

ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ

Transfer modülünde yer alan On-Line Transfer işlemleri bölümündeki Fatura fişlerinin kriterlerinin belirlendiği ekranda Fatura No alanının saha boyu arttırıldı. Ayrıca fatura tiplerinin seçilebileceği F8-Parametreler butonu ilave edildi.

EK VERGİ KODU ALANLARININ TRANSFER EDİLMESİ

Excel'den fatura transferi sırasında ek vergi kodu alanlarının da transfer edilmesi sağlandı.

DİGİ SM 100 TERAZİYE STOK BİLGİSİ AKTARMA

Digi SM 100 teraziye bilgi aktarımı transfer modülüne yapılmıştı. yeni dosya yapısına göre digi.txt oluşturuldu.