Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 35 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.25 ve ETA:SQL 1.25’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 
 

UZUN VADELİ İŞVEREN PRİMİ İNDİRİMİ SAHALARI

Borç kısmına 198 Uzun vadeli işveren primi indirimi ve alacak kısmına 297 Uzun vadeli işveren primi indirimi sahaları eklenerek teşvik rakamlarının muhasebeye entegre edilebilmesi sağlandı.

TEKNOKENT GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

Bordro sicil kartı “Teknokent G.V.İndirimi” seçeneklerine 3-Diğer eklendi ve Bordro istihdam teknokent parametrelerine Diğer oranı eklendi.

MESLEK KODLARINDA İLAVE

Personel kartlarında seçilen meslek kodları güncellendi. Buna bağlı olarak EtaMeslekKodu.ini dosyası yenilendi.

PARAMETRE GÜNCELLEME

Bordro / Servis / Sabit Tanımlar / İşyeri Parametreleri / Sigorta Kolları Vergi Tanımları 10/2008 ve sonrası olan bölümde yer alan 1.Tüm Sigorta Kollarına Tabi ve 2.SGDP'ye Tabi bölümlerinde yer alan İşv.Ks.Vad oranının yeni şirket açılış işlemi yapıldığında 2 olarak gelmesi sağlandı.

İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Bordro SGK Raporları/Giriş ve Çıkış Bildirim Listesi raporuna F3->XML Oluştur eklendi. Bu seçenek ile oluşturulan XML dosyasını “XML’i göndermek için SGK sayfasını aç” işaretlenerek otomatik olarak SGK sayfasına yüklenmesi sağlandı.

BORDRO MODÜLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• Personel Sicil Kartı ekranına Muhtelif Parametreler sekmesi eklendi.
• Kart Tanımları / Personel Muhtelif Parametreler Listesi eklendi.
• Personel Sicil Kartı ekranına Askerlik Durumu, Terhis Tarihi, Tecil Tarihi, Ehliyet Var, Seyahat Edebilir, Sigara Kullanıyor mu ve Özel Sigorta Primi eklendi. Bu sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapora eklendi.
• Netten brüte ekranına birden fazla şirkette işlem gridi eklendi.

BORDRO ÜCRET PUSULASININ TOPLU MAİL GÖNDERİLMESİ

Bordro / Raporlar / Bordro Raporları / Ücret Pusulası (e-posta) raporu eklendi. Bu raporun Ücret Pusulası şeklinde düzenlenip, personel bazında pdf uzantılı dosya olarak alınarak, personel kartında belirtilen e-mail adreslerine toplu olarak gönderilmesi sağlandı. Dizayn dosyası eklendi.

 
E-FATURA
 

• E-Fatura bilgileri ekranının genel sekmesindeki belge profili (Senaryo) sahasına 3-Yolcu Beraber Eşya (TaxFree) ve 4-İhracat seçenekleri eklendi.
• Belge profili 3- Yolcu Beraber Eşya olan e-faturalar için uyruk kodu, pasaport numarası ve pasaport veriliş tarihi sahaları eklendi.
• E-Fatura bilgileri ekranının e-Arşiv sekmesindeki Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) bilgileri, e-faturada da kullanılabilmesi amacıyla ödeme sekmesine alındı. ÖKC bilgilerine fiş saati ve fiş tipi sahaları eklendi.
• E-Fatura şema dosyaları yukarıdaki değişikliklere göre güncellendi. Faturaların güncellenen şema dosyaları ile düzgün görüntülenmesi için, görüntüleyici (Browser) programlarında gerekli tadilat işlemleri yapıldı.
• E-Fatura modülünün Servis\Sabit Tanımlar\İşletme Bilgileri ekranına, Yolcu beraber eşya(Taxfree) faturalarında kullanılmak üzere, Vergi iadesinin yapılacağı aracı kurum bilgileri eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki diğer bilgiler sekmesine, İhracat faturalarında kullanılmak üzere, yabancı firmanın ilgili ülkedeki kayıtlı unvanın alınacağı saha seçimi için unvan sahası eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki vergi bilgileri sekmesine, fatura tiplerine göre default vergi istisna kodları eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki e-Arşiv bilgileri sekmesinde, Ödeme kaydedici cihazlar için ÖKC kullanımı ve default fiş tipi parametreleri ilave edildi. ÖKC bilgilerinin kullanıcı bazlı olarak da tanımlanabilmesi sağlandı.
• Tevkifatlı e-faturalarda belge tipi olarak 1-İade seçeneğinin de kullanılabilmesi sağlandı.
• Gelen/Giden e-fatura dosyalarının yüklenmesi işleminde, fatura oluşturulduktan sonra muhasebe fişinin yazdırılabilmesi sağlandı.

E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Fiş Başlık Açıklama Bilgileri grubu içerisine “Eski Bakiye Tutarını Ekle”, “Fatura Toplamını Ekle” ve “Yeni Bakiye Tutarını Ekle” parametreleri ilave edildi.

RAPOR YÖNTEMİ PARAMETRESİ

Arşive Taşınan Faturalar ekranlarına Rapor Yöntemi parametresi ilave edildi. Bu parametre “2-Veritabanından Oku” olarak seçilirse ekrana listelenecek kayıtların mevcut veritabanından okunması sağlandı.

 
E-FATURA - E-DEFTER
 

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİNDE UYARI

İmzalama (mühürleme) işlemlerinde sertifika bilgileri kontrolü yapılarak, sertifika geçerlilik tarihi (90) günden daha az ise kullanıcının uyarılması sağlandı.

 
FATURA
 

FİŞ TİPİ KONTROLÜ YAPILMASI

Fatura giriş ekranında kayıt öncesi fiş tipi değişikliği ve fatura toplamına göre fiş tipi kontrolü yapılması sağlandı. Fiş tipi değişikliği F8-Detayın altındaki Fiş Tipi Değişikliği butonu ile yapılabiliyor.

İHRAÇ KAYITLI FATURALARDA KDV TUTARININ CARİ BORCUNA EKLENMEMESİ

İhraç Kayıtlı Elektronik Faturalarda KDV tutarının cari kartına işlenmemesi sağlandı. Kesilen entegre muhasebe fişlerinde ise KDV tutarının “Diğer KDV” adlı hesaba kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı.

 
MUHASEBE IV
 

KDV BEYANNAMESİ XML DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK

Kdv(1). Beyannamesi Matrah Matrah 1 sayfasında bulunan 6736 Sayılı Kanunun (6/2a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler tablosunda değer olmasında halinde, GİB tarafından XML dosyasında yapılan değişiklik programımıza eklendi.

BA-BS MUTABAKAT MEKTUBUNDA İLAVE SAHA

• Muhasebe 4 modülü, BA/BS mutabakat mektubunda kullanılmak üzere ilgili cari kodunun mutabakat tarihindeki bakiyesinin yazdırılabilmesi amacı ile yeni sahalar MUH4.TXT dosyasına eklendi. • BA/BS Mutabakat Mektubu formu içerisinde kullanılmak üzere cari kartın vergi dairesi ve vergi hesap numarası kod sahalarını MUH4.TXT dosyasına eklendi.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

KDV Beyannamesinde 01/09/2016 tarihinde matrah bölümüne ilave edilen 6736 sayılı kanun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler programa ilave edildi.

KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ / TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI

Muhasebe IV Modülü / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV2 Beyannamesi Tanımı / Matrah/Tutar Hesapları (Kısmi / Tam Tevkifat) ekranlarında bulunan satırların sayısı 20'ye çıkarıldı.

CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki "Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama" parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen "2-V.H.N / T.C.K.N" seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir.

 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR
 

BARKOD KODU EŞLEŞTİRMESİ

PROFİLO VX 680-E1 ve PROFİLO YK-8200 marka ödeme kaydedici cihazlardan satış bilgileri çekilmek istendiğinde, barkod kodu eşleştirmesi yapılması sağlandı.

“CİHAZDAKİ SATIŞLARI SIFIRLA (Z PLU)” PARAMETRE İLAVESİ

Cihazdaki Satışların Geri Alınması ekranına “Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z PLU)” parametresi ilave edildi.

 
TRANSFER
 

EK VERGİ KODU ALANLARININ TRANSFER EDİLMESİ

Excel’den fatura transferi sırasında ek vergi kodu alanlarının da transfer edilmesi sağlandı.

DİGİ SM 100 TERAZİYE STOK BİLGİSİ AKTARMA

Digi SM 100 teraziye bilgi aktarımı transfer modülüne yapılmıştı. yeni dosya yapısına göre digi.txt oluşturuldu.