Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 33 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.26 ve ETA:SQL 1.26’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BANKA
 

CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI

Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.

 
BORDRO
 

PERSONEL SİCİL KARTINA PDF DOSYASI İLAVESİ

Bordro Modülünde, Personel Sicil kartı / Resimler sekmesine pdf formatında evrakların da kayıt edilebilmesi sağlandı.

SGK OTOMATİK E-BİLDİRGE GÖNDERİMİNDE SAYFA ÇIKIŞINDA DÜZENLEME

SGK sayfasında, otomatik e-bildirge gönderiminde, ilgili aya ait bordro tahakkuk fişi pdf olarak görüntülenip, kayıt edildikten sonra ekrandaki çarpı butonu ile çıkıldığında, SGK sayfasından tamamen çıkılmaması sağlandı.

TOPLU PARAMETRE KAYDI

Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Toplu Parametre Kaydı kısmında yeni eklenen “Asgari Ücrete Gv. Aşan Tutar İndirimi Uygula” parametresi, toplu parametre kaydı ekranına eklendi.

KANUN NO SEÇİLEBİLMESİ

Bordro Servis/Sabit Tanımlar/Kanun No Tanımları eklendi ve modülde ilgili ekranlarda kanun no seçilebilmesi sağlandı.

TÜM TEŞVİKLER RAPORU

Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Tüm Teşvikler Raporu eklendi ve kanun numaralarına göre teşvik raporu alınabilmesi sağlandı.

ARGE TEŞVİK RAPORU

Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Arge Teşvik Raporu eklendi.

BES ÖNCESİ NET KAZANÇ SAHASI

Ücret Pusulasına Bes Öncesi Net Kazanç Sahası eklendi.

DİĞER SİGORTA KOLU NO VE MESAİ TİPİ BAZINDA DİĞER SİGORTA KOLU PARAMETRESİ

Fiili hizmet süresinden yararlanan personel için SGK hesaplamasında normal gün ve hafta sonu ayrı hesaplama yapması için, Puantaj kartına diğer sigorta kolu no ve mesai tipi bazında diğer sigorta kolu parametresi eklendi.

BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

• Bordroda, geçmiş ayda çalışma seçeneği seçilirse ilgili ayın değerleri ile entegrasyon yapılıp ilgili aya muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.
• Bordro muhasebe entegrasyonu muhasebe bağlantı gruplarına asgari ücret ve huzur hakkı eklendi. Eğer farklı ücretler için farklı muhasebe kodları ve aynı muhasebe fişine kayıt isteniyorsa, ücret türü seçeneği tümü seçilip, muhasebe bağlantı gruplarına farklı kodlar seçilerek işlem yapılabilir.

 
CARİ
 

ADRES BİLGİLERİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Cari/Raporlar/Cari Kart Listeleri/Adres Bilgileri raporunun F3 sahalarına “vergi dairesi”, “vergi numarası” ve “TC kimlik numarası” eklendi.

VADE REFERANS TARİHİ SAHASININ İLAVESİ

Kapanmamış Hareketlerin Ödeme / Yaşlandırma Raporu Ekranına “Vade Ref. Tarihi” sahası eklendi.

Cari modülünden ve Muhasebe IV ek cari kart tablolusundan tanımlanacak carileri, vergi hesap numarasına göre bularak bilgilerin otomatik olarak getirilebilir. Bunun için, Sistem Modülü → Ortak Tanımlar → Ortak Parametreler → Diğer Parametreler bölümüne "Noterler Birliği Kullanıcı Kodu ve Şifre" alanları eklendi. Bordro Sicil Kartı, Cari Kart, Muhasebe Hesap Planı ve Muhasebe 4 Müşteri/Satıcı Kart ekranındaki T.C. Kimlik No ve Vergi Hesap No sahalarına sorgulama yapmak için butonlar konuldu. Sorgulanan bilgileri işlem yapılan ekrana aktarma işlemi yapılabilir. Ayrıca sorgulanan bilgiler kaydedilebilir ve farklı şirketlerde kullanılabilir.

 
ÇEK SENET
 

KART KODU SAHASININ İLAVESİ

Çeksenet listesi son pozisyonlar gridinin son kolonuna "Kart Kodu" sahası eklendi. Ekrandaki "Son Kart Tipi" parametresi baz alınarak kart koduna göre rapor alınabilir.

 
DIŞ TİCARET
 

YURT DIŞI ADRES TANIMININ YENİ YILA AKTARILMASI

Serviste bulunan Yurt Dışı Adres tanımlarının 2018 şirketine aktarılması sağlandı.

 
E-FATURA
 

BELGE TİPİ SEÇENEĞİ

E-Faturaları gönderme ekranına E-Arşiv ve E-Fatura belge tipine göre seçim yapabilmek için Belge Tipi parametresi ilave edildi.

“3-DEĞİŞİKLİK YAPMA” SEÇENEĞİ

E-Fatura ve E-Arşiv Dönüştürme bölümlerine Eski Fatura No Taşıma seçeneklerine “3-Değişiklik Yapma” eklendi. Böylece transfer dosyası ile birlikte gelen fatura numarasının e-fatura/e-arşiv numarası olarak kullanılması sağlandı.

FİŞ TİPİ/KART KODU BAZLI DİZAYN TANIMLARI

Servis/Sabit Tanımlar bölümüne “Fiş Tipi/Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımları” eklendi. Bu ekrandan Fiş Tipi veya Cari Kart kodu bazında dizayn tanımı yapılabilir.

SIFIR TUTARLI İHRACAT FATURASI DÜZENLENMESİ

Sıfır tutarlı ihracat faturası düzenlenebilmesi sağlandı.

SGK’YA TEVKİFATLI E-FATURA DÜZENLENMESİ

SGK’ya düzenlenen e-faturalarda da tevkifat uygulanabilmesi sağlandı.

 
ETİKET YAZDIRMA
 

QR KAREKODLU BARKOD YAZDIRILABİLMESİ

Stok kartı barkod bilgilerinde bulunan Barkod Tipi sahasına “12-Karekod” seçeneği ilave edildi. Böylelikle barkod etiket yazdırma modülü, DocMage ve EtaUtlView programlarından QR karekodlu barkod yazdırılabilmesi sağlandı.

 
FATURA
 

FATURA LİSTESİ RAPORUNDA İNTAÇ/KAPANIŞ TARİHİ SAHASININ İLAVESİ

Fatura Raporları/Fatura Listesi Raporu saha boylarına faturadaki “İntaç/Kapanış” tarihi sahası eklendi.

FATURA LİSTESİ SAHA BOYLARI İLGİLİ MUHASEBE FİŞİ BİLGİLERİNİN İLAVESİ

Fatura/Raporlar/Fatura Listesi saha boylarına, ilgili faturaların muhasebe fişlerine ait referans numarası, fiş numarası ve yevmiye numarası ilave edildi.

 
GENEL
 

• Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonlarda kullanılan BDE (Borland Database Engine) bağlantı mimarisi yerine, ADO (ActiveX Data Object) teknolojisine geçildi. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha güvenli bilgi transferi sağlanmıştır. ADO teknolojisi mevcut işletim sistemine entegre olarak çalışmakta olup, sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.
• Sunucu Lisans Yönetimi uygulaması sayesinde sunucu (server) bilgisayar üzerinden, terminal (client) bilgisayarlar arasında on-line bağlantı lisans kontrolü sağlanmıştır. Aktif kullanıcı kontrolü sayesinde terminal bilgisayarların enstalasyon işlemi kaldırılmıştır. Böylelikle belirlenen bir bilgisayar sunucu olarak tanımlanıp enstalasyon yapılması yeterli olacaktır. Terminal bilgisayarlar için ayrıca kontrol yapılmadan istenilen terminalden programa erişim yapılabilmektedir. Anlık olarak aktif kullanıcıların hangi terminalden, hangi modüllere erişim yaptığı takip edilebilmekte ve terminaller arası haberleşme, sonlandırma ve log takibi yapılabilmektedir.
• Yazılım Güncelleme uygulaması sayesinde programların en son güncel halini internet sunucumuz üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Özelleştirilmiş güncelleme özelliği sayesinde istenilen program modüllerini, uzantı dosyalarını indirip yükleyebilirsiniz. Yükleme öncesi mevcut dosyalarınızı yedekleyebilir, indirilen geçici dosyaları otomatik olarak silebilir veya off-line güncelleme işlemi ile diğer bilgisayarlara güncelleme yapılabilir. Güncelleme işlemi öncesi programlar üzerinde yapılan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.
• Kayıt Arama Listelerinde yapılan yapısal düzenleme ile daha hızlı ve detaylı arama yapılabilmesi sağlanmıştır. SDAC (SQL Server Data Access) bağlantı mimarisi sayesinde sunucu bilgisayara doğrudan erişim yapılarak kayıtlara daha hızlı arama yapılabilmekte, kayıtlar anlık sıralanabilmekte, detaylı arama özelliği ile birden fazla sahaya çoklu filtreleme yapılarak arama yapılabilmektedir.

 
İŞLETME
 

EVRAK NO SAHA BOYUNDA DÜZENLEME

İşletme/Raporlar/İşletme Defteri/Defter Dökümü/F3 Saha Boy Evrak No 40 hane olması talep edildi.

 
KASA
 

CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI

Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.

 
MUHASEBE IV
 

“SAHALARI BEYANNAMEYE GÖRE SINIRLA” PARAMETRE İLAVESİ

İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm ve Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm ekranlarına “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretli ise oluşturulacak Excel Tablosundaki alanlar GİB'in belirlediği boy tanımlarına göre oluşur.

MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname dökümü, Ekler sekmesine beyanname düzenleme programında mevcut olan Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim kısmının eklenmesi ve değerlerin otomatik gelmesi sağlandı.

MUHTASAR PRİM VE HİZMET BİLDİRİMİ DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname Prim ve Hizmet Bildirimi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesine beyanname düzenleme programındaki haliyle değişiklik yapıldı.

YENİ TEVKİFAT ORANI

KDV 1 ve KDV 2 beyannamesinde Dökümü, Ekler Sayfasında, Kısmı Tevkifat Uygulamasında, "Tevkifat Oranı" bölümünde “2/10” oranı, "3/10" oranı olarak değiştirildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İLE İLGİLİ TALEP

Muhasebe IV, Beyannameler, İndirilecek KDV listesi, faturaları kullanarak döküm listesini Excel dosyasına aktarma işleminde "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi" sahasının 100 karakterden ve "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı" sahasının 70 karakterden fazla olmaması sağlandı.

YENİ MUHTASAR BEYANNAMESİ

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü, Ekler, İstihdamın Teşvikine ilişkin bildirim sekmesinde "Terkin edilebilecek Tutar(5)" sütununda yazan tutarın, Vergiye Tabi işlemler sekmesinde "4447 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar" sahasına otomatik gelmesi sağlandı.

VERGİ DAİRESİ LİSTESİNDE GÜNCELLEME

Programımızdaki Vergi Dairesi Listesine ilaveler yapıldı.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV KDV Beyannamesi Bölümünde İndirimler Sekmesinde "Önceki Dönemden Kdv Tutarında Değişiklik Varsa Bu Alan Doldurulacaktır" Şeklindeki Bdp Programındaki Yeni Bölüm programımıza eklendi.

 
SATINALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ
 

SİPARİŞ FİŞİNİN YAZDIRILMASI

Satın alma sözleşme fişi oluşturulup, siparişe dönüştürüldüğünde, Sözleşme fişi ekranından çıkmadan ilgili sipariş fişinin görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi sağlandı. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.

 
STOK
 

DÖVİZ BİRİM FİYATI

Sipariş → Raporlar → Stok Raporları → Stok Satış Sipariş Kapama Raporu F3-Saha boyları bölümüne döviz birim fiyatı eklendi. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.

KAR/ZARAR ANALİZİ RAPORUNUN HIZLANDIRILMASI

Kar/zarar analizi raporunun hızlı alınması sağlandı.

STOK KARTINA PDF DOSYASI EKLENEBİLMESİ

 
TRANSFER
 

PDKS PROGRAMINDAN DOSYA AKTARMA

Transfer modülü, bordro transferinde txt harici Excel’den de dosya aktarımı sağlandı.

 
VERİ AKTARMA
 

MUHASEBE IV MÜŞTERİ/SATICI KART BÖLÜMÜ EKLENDİ

Veri Aktarma modülü, Aktarma İşlemleri, Şirketler Arası Aktarım, Kart Aktarma menüsüne Muhasebe IV Müşteri/Satıcı Kart bölümü eklendi.