Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 130 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.26 ve ETA:SQL 1.26’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BANKA
 

BANKA MODÜLÜNDE KUR FARKI FİŞİ OLUŞTURULMASI

Banka modülü içerisindeki Servis/Dosya İşlemleri bölümüne Kur Farkı Oluşturma menüsü eklendi. Konu ile ilgili olarak Banka Genel Parametreleri ekranına Kur Farkı Muhasebe Kodu (Kar) ve Kur Farkı Muhasebe Kodu (Zarar) sahaları ilave edildi.

CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI

Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.

 
BORDRO
 

İMALAT / BİLİŞİM TEŞVİKİ

Personel Sicil kartına ve Bordro parametrelerine “İşveren Sigorta Prim Teşviki” 1 – 00687, 2 – 17103(İmalat/Bilişim), 3 - 27103(Diğer), 4 – 37103” eklendi. Bu seçeneklerden biri parametre ve personel kartında seçildiğinde, ilgili teşvik hesaplaması yapıldı.

KREŞ DESTEĞİ

Bordro parametreleri Vergi parametreleri kısmına Kreş Desteği Ödenek no ve Gv Destek oranı eklendi. Belirtilen ödeneğe belirtilen oran kadar asgari ücret üzerinden gelir vergisi muafiyeti sağlandı.

İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİ DİZAYN SAHALARINA YENİ İLAVELER

İşten çıkış bildirgesi dizayn sahalarına;
754 Belge Türü(son ay)
755 Belge Türü(önceki ay)
756 Prim İkramiye Tutar(son ay)
757 Prim İkramiye Tutar(Önc.Ay) eklendi.

BES BİLGİLERİ FON TİPİ SEÇENEKLERİNDE 3-FAİZSİZ SEÇENEĞİ

Bordro modülü / Personel Kartı / Diğer Bilgileri sekmesinde bulunan “Bes Bilgileri” alanına Fon Tipi seçeneklerine 3-Faizsiz seçeneği eklendi.

GÜN NET TUTAR VE SAAT NET TUTAR ( KESİNTİLER HARİÇ ) SAHALARI

Ücret Pusulası (E-Posta) dizayn sahalarına mesai tiplerine göre 611-630 arası “Gün net tutar ve saat net tutar (Kesintiler Hariç)” sahaları eklendi.

ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARINDA AÇIKLAMA SAHASI

Bordro puantaj kartında ödenek ve kesinti tanımlarına açıklama sahası eklendi.

F3 → TXT OLUŞ. BUTONU

Bordro Modülü, Servis → Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranına F3 → TXT Oluş. butonu eklendi. Bu buton ile SGK Bildirimlerine ait bilgileri Metin Belgesine (TXT) dosyasına aktarılabilir. Oluşturulan Metin Belgesini (TXT), Muhasebe IV ve İşletme Defterinde yer alan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü → SGK Bildirimleri sekmesindeki TXT Oku butonu ile okunabilir. Aynı zamanda oluşturulan Metin Belgesi (TXT) Beyanname Düzenleme Programına (BDP) aktarılabilir.

AYDAKİ GÜN SAYISINA GÖRE NETTEN BRÜTE HESAPLAMA

Bordroya, “Ücret Günlük Hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse ve kartta ücret günlük ise aydaki gün sayısına göre netten brüte hesaplama yapılması sağlandı.

İKRAMİYE DIŞINDAKİ KAZANÇ TUTARININ SGK TAVANI ALTINDA HESAPLANMAMASI

E-Bildirgede ikramiye (PRIM_IKRAMIYE) dışındaki kazanç tutarının (PEK eksi PRIM_IKRAMIYE) SGK tavanı altında hesaplanmaması sağlandı.

ÇOKLU PUANTAJ ÖDENEK KISMINA NET TUTAR SAHASININ EKLENMESİ

Çoklu puantaj ödenek kısmına net tutar sahası eklenerek, net tutarın da toplu olarak kaydedilebilmesi sağlandı.

PUANTAJ İŞLEMLERİNİN TOPLU OLARAK BİR LİSTE ŞEKLİNDE YAPILABİLMESİ

Bordro/Puantaj Kartı/Toplu Puantaj Değişikliği seçeneği eklendi. Bu bölümde tanım kısmına değiştirilmek istenen sahalar yazılıp, “İşlem” seçeneği ile istenilen personellerin ilgili değerleri listelendiği pencere açılıp, istenen alanlardaki değerler toplu olarak değiştirildikten sonra kayıt işlemi yapılır.

16322 SAYILI TEŞVİK KANUNU

Bordro parametreleri/İstihdam kısmına “16322 sayılı sigorta prim indirimi” ve “16322’de yıllık izine kanun” seçenekleri eklendi. Raporlarda bu kanuna göre hesaplama yapılması sağlandı.

BES ÖNCESİ NET KAZANÇ SAHASI

Ücret pusulası (e-posta) dizayn sahalarına Bes Öncesi Net Kazanç sahası eklendi.

NET İKRAMİYE SAHALARI

Özel tanımlı rapora 776 Net İkramiye, Özel tanımlı icmale 782 Net İkramiye sahası eklendi.

ÜCRET PUSULASI DİZAYNI AÇIKLAMA BİLGİSİNDE DÜZENLEME

Bordro Ücret Pusulasında bulunan açıklama metinin "**/**** AYINA AİT BU BELGENİN BİR NUSHASINI VE ADIMA TAHAKKUK EDEN TUTARIN TAMAMINI NAKDEN / BANKADAN ALDIM. İMZA:" şeklinde değiştirildi.

DOĞUM VE ÖLÜM İZİNLERİNİN NORMAL GÜN SAHASINA EKLENMESİ

Doğum ve ölüm izin tiplerinin, “Mesai tanımlarına taşı” işleminde Normal gün sahasına eklenmesi sağlandı.

ÜCRET PUSULASI (E-POSTA) DİZAYNINDA YENİ SAHALAR

Bordro Ücret Pusulası (e-posta) raporuna Diğer Mesai Tipleri için 561-610 arası sahalar dizayn dosyası alanlarına eklendi.

SAHA KODU SEÇİMİ VE ARAMASI

Özel rapor tanımı ekranındaki Saha Kodu alanında buton ile saha kodu seçimi yapılabilmesi ve gelen pencerede Ctrl+F ile arama işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı. Pencereden seçilen sahaya ait açıklama, Eta tipi ve saha boyu değerlerinin otomatik getirilmesi veya saha kodu yazılıp Enter tuşuna basılarak da ilgili değerlerin taşınması sağlandı.

EK BİLGİ SAHALARININ SGK GİRİŞ EKRANINA TAŞINMASI

Personel Kartı Ek bilgi sahalarının değerlerinin SGK işçi giriş/çıkış bildirimi web sayfasında ilgili alanlara taşınması sağlandı.

PERSONEL SİCİL KARTINA PDF DOSYASI İLAVESİ

Bordro Modülünde, Personel Sicil kartı / Resimler sekmesine pdf formatında evrakların da kayıt edilebilmesi sağlandı.

SGK OTOMATİK E-BİLDİRGE GÖNDERİMİNDE SAYFA ÇIKIŞINDA DÜZENLEME

SGK sayfasında, otomatik e-bildirge gönderiminde, ilgili aya ait bordro tahakkuk fişi pdf olarak görüntülenip, kayıt edildikten sonra ekrandaki çarpı butonu ile çıkıldığında, SGK sayfasından tamamen çıkılmaması sağlandı.

TOPLU PARAMETRE KAYDI

Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Toplu Parametre Kaydı kısmında yeni eklenen “Asgari Ücrete Gv. Aşan Tutar İndirimi Uygula” parametresi, toplu parametre kaydı ekranına eklendi.

KANUN NO SEÇİLEBİLMESİ

Bordro Servis/Sabit Tanımlar/Kanun No Tanımları eklendi ve modülde ilgili ekranlarda kanun no seçilebilmesi sağlandı.

TÜM TEŞVİKLER RAPORU

Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Tüm Teşvikler Raporu eklendi ve kanun numaralarına göre teşvik raporu alınabilmesi sağlandı.

ARGE TEŞVİK RAPORU

Yeni rapor olarak, Bordro Raporlar/Teşvik Raporları/Arge Teşvik Raporu eklendi.

BES ÖNCESİ NET KAZANÇ SAHASI

Ücret Pusulasına Bes Öncesi Net Kazanç Sahası eklendi.

DİĞER SİGORTA KOLU NO VE MESAİ TİPİ BAZINDA DİĞER SİGORTA KOLU PARAMETRESİ

Fiili hizmet süresinden yararlanan personel için SGK hesaplamasında normal gün ve hafta sonu ayrı hesaplama yapması için, Puantaj kartına diğer sigorta kolu no ve mesai tipi bazında diğer sigorta kolu parametresi eklendi.

BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

• Bordroda, geçmiş ayda çalışma seçeneği seçilirse ilgili ayın değerleri ile entegrasyon yapılıp ilgili aya muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.
• Bordro muhasebe entegrasyonu muhasebe bağlantı gruplarına asgari ücret ve huzur hakkı eklendi. Eğer farklı ücretler için farklı muhasebe kodları ve aynı muhasebe fişine kayıt isteniyorsa, ücret türü seçeneği tümü seçilip, muhasebe bağlantı gruplarına farklı kodlar seçilerek işlem yapılabilir.

 
CARİ
 

ADRES BİLGİLERİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Cari/Raporlar/Cari Kart Listeleri/Adres Bilgileri raporunun F3 sahalarına “vergi dairesi”, “vergi numarası” ve “TC kimlik numarası” eklendi.

VADE REFERANS TARİHİ SAHASININ İLAVESİ

Kapanmamış Hareketlerin Ödeme / Yaşlandırma Raporu Ekranına “Vade Ref. Tarihi” sahası eklendi.

CARİ BİLGİLERİNİN İNTERNETTEN VERGİ NUMARASINA GÖRE OTOMATİK TANIMLANMASI

Cari modülünden ve Muhasebe IV ek cari kart tablolusundan tanımlanacak carileri, vergi hesap numarasına göre bularak bilgilerin otomatik olarak getirilebilir. Bunun için, Sistem Modülü → Ortak Tanımlar → Ortak Parametreler → Diğer Parametreler bölümüne "Noterler Birliği Kullanıcı Kodu ve Şifre" alanları eklendi. Bordro Sicil Kartı, Cari Kart, Muhasebe Hesap Planı ve Muhasebe 4 Müşteri/Satıcı Kart ekranındaki T.C. Kimlik No ve Vergi Hesap No sahalarına sorgulama yapmak için butonlar konuldu. Sorgulanan bilgileri işlem yapılan ekrana aktarma işlemi yapılabilir. Ayrıca sorgulanan bilgiler kaydedilebilir ve farklı şirketlerde kullanılabilir.

 
ÇEK SENET
 

KART KODU SAHASININ İLAVESİ

Çeksenet listesi son pozisyonlar gridinin son kolonuna "Kart Kodu" sahası eklendi. Ekrandaki "Son Kart Tipi" parametresi baz alınarak kart koduna göre rapor alınabilir.

 
DEMİRBAŞ
 

"YENİDEN DEĞERLEME" VEYA "ENFLASYON DÜZELTMESİ" İŞLEMLERİ

Demirbaş Modülü → Yıllık Hareketler → Yeniden Değerleme / Enflasyon Düzeltmesi ekranına "İşlem Tipi" parametresi eklendi. Bu parametre ile "Yeniden Değerleme" veya "Enflasyon Düzeltmesi" işlemleri gerçekleştirilebilir.

 
DIŞ TİCARET
 

İTHALAT VE SERVİS KISMINA AİT LOG TANIMLARI

Sistem İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Yetki Bağlantı Tanımları ve Log Bağlantı Tanımlarında Dış Ticaret modülüne ait ithalat ve servis kısmına ait log tanımları eklendi.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI

Fatura modülündeki İhracat Faturasında belirtilen genel masraf (navlun, sigorta) tutarlarının oluşturulan E-Fatura dosyasında ayrıca ek saha olarak dahil edilmesi sağlandı.

YURT DIŞI ADRES TANIMININ YENİ YILA AKTARILMASI

Serviste bulunan Yurt Dışı Adres tanımlarının 2018 şirketine aktarılması sağlandı.

 
E-FATURA
 

GELEN FATURALARI ONAYLAMA

Gelen faturaların sorgulama süresi fatura tarihine göre 30 günden 60 güne çıkarıldı.

DEVİR İŞLEMİ

2017 dönemi E-Fatura modülü içinden Servis → Sabit Tanımlar → Fiş Tipi/Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımları ekranındaki bilgilerin yeni döneme devir yapıldığında aktarılması sağlandı.

BELGE TİPİ SEÇENEĞİ

E-Faturaları gönderme ekranına E-Arşiv ve E-Fatura belge tipine göre seçim yapabilmek için Belge Tipi parametresi ilave edildi.

“3-DEĞİŞİKLİK YAPMA” SEÇENEĞİ

E-Fatura ve E-Arşiv Dönüştürme bölümlerine Eski Fatura No Taşıma seçeneklerine “3-Değişiklik Yapma” eklendi. Böylece transfer dosyası ile birlikte gelen fatura numarasının e-fatura/e-arşiv numarası olarak kullanılması sağlandı.

FİŞ TİPİ/KART KODU BAZLI DİZAYN TANIMLARI

Servis/Sabit Tanımlar bölümüne “Fiş Tipi/Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımları” eklendi. Bu ekrandan Fiş Tipi veya Cari Kart kodu bazında dizayn tanımı yapılabilir.

SIFIR TUTARLI İHRACAT FATURASI DÜZENLENMESİ

Sıfır tutarlı ihracat faturası düzenlenebilmesi sağlandı.

SGK’YA TEVKİFATLI E-FATURA DÜZENLENMESİ

SGK’ya düzenlenen e-faturalarda da tevkifat uygulanabilmesi sağlandı.

 
E-DEFTER
 

E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER

• Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme ekranında gönderme işlemi öncesi kontrollere, çalışılan dönemden bir önceki ay/yıla ait berat dosyalarının GIB sistemine yüklendiğine ait on-line kontrol yapıldı. Şubeli e-defter tutan mükellefler için de bir önceki şube no ve ay/yıla ait yüklendiği kontrolü sağlandı. Böylelikle dönem atlama yapılarak yükleme işleminin yapılması engellendi.
• Şubeli e-defter tutan mükellefler için Servis → Sabit Tanımlar → Şube Dönem Tanımları menüsü eklenerek, şirket mali dönemine ait bütün şube bilgilerinin tanımlanabilmesi sağlandı.
• E-Defter genel parametrelerine uygulama başlangıç ay/yıl dönemi eklendi. Böylelikle dönem içinde e-deftere geçiş yapan mükellefler başlangıç dönemiyle birlikte muhasebe kayıtlarını e-defter koşullarına göre tutabilmesi sağlandı.
• E-Defter genel parametrelerine uygulama başlangıç madde no ve kalem no sahaları eklendi. Böylelikle dönem içinde başka programdan geçiş yapan mükelleflere, defter kayıtlarını kaldığı madde numarasından devam edebilme imkanı sağlandı.
• İşlem takip tablosunda başlangıç ve bitiş hesap kodu sahaları, kalem sıra no olarak değiştirildi. Böylelikle ara dönemde e-defter uygulamasına geçiş yapan mükellefler kaldığı kalem sıra numarasından devam edebilme imkanı sağlandı.
• Defteri Mühürleme ekranında onaylı kontrol işlemi parametresine bağlı olarak ekranda fazladan uyarı mesajı gösterilmesi engellendi.
• Mühürleme işlemi aşamasında işlem gören dosya hatalı veya kontrollerden geçemiyorsa, aynı defter Id ve parça numaraları diğer dosyanın da hatalı olarak işlenmesi sağlandı. Böylelikle kontrolden başarılı geçen dosyanın eksik olarak GİB’e gönderilmesi engellendi.
• Tasfiye veya Nevi değişikliği olduğu durumlarda, tasfiye öncesi, sonrası tarih veya nevi değişikliği tarihinin muhasebe fişi oluşurken bu tarihlere göre kontrol edilmesi sağlandı.
• Defter oluşturma öncesi kontrollere, bir önceki yıl dönemine ait aylık devir işlemi yapılmadı ise hata mesajı verilmesi sağlandı.
• E-Defter modülünde "V-A1.26.004" versiyonu ile birlikte programın güncel olması zorunlu hale getirildi. Güncel olmayan versiyonlarda e-defter dosyalarının oluşturulması ve/veya gönderilmesi engellenmiştir.
• Hesap dönemi bilgileri, beratlar GİB'e gönderildikten sonra değiştirilmesi engellenmiştir.
• E-Defter Uygula parametresi, beratlar GİB'e gönderildikten sonra değiştirilmesi engellenmiştir.
• Dönem başı ve sonunda muhasebe fişlerinde açılış ve kapanış yevmiye kayıtlarının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.
• Şirket türü (nevi) değişikliği olduğu durumlarda E-Defter Genel ParametreleriŞube/Tasfiye Bilgileri sekmesine "Nevi Değişikliği Bilgileri" sahaları eklenerek kontroller yapılmıştır.
• Tasfiye bilgilerinde tasfiye tarihinin ayın başı olarak tanımlanması zorunlu hale getirildi.
• İşlem Takip Düzenleme ekranına "Dosya Konumu" sahası eklendi. Böylelikle farklı program geçişlerinde ilgili dosya konumuna göre dosya içerikleri kontrol edilerek işlem takip bilgileri oluşturuldu.
• E-Defter Dosya Silme ekranında parçalı dosyalarının bulunması durumunda silme işleminde tüm parçaların silinmesi zorunlu hale getirildi.
• Şube bazlı şirketlerde dosyalar GİB'e gönderildikten sonra şubeli veya şubesiz çalışma şekline geçiş engellendi. Şubeli/Şubesiz geçişlerin dönem başı yapılabilmesi sağlandı. Aylık devir öncesi tüm şubelere ait beratların GİB'e gönderildiği/geri alındığı kontrolü yapılarak devir işleminin yapılaması sağlandı. Şube Tanımlarına şube açılış ve kapanış tarihi sahaları kontrol amaçlı ilave edildi.
• E-Defter Dosya Kontrolü ekranına "Dosya Konumu" sahası eklendi. Böylelikle farklı dönemlere ait e-defter dosyalarının bulunduğu dizinlere bakılarak Şema kontrollerinin yapılması sağlandı.
• Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme ekranında gönderilmiş ve gönderilecek berat dosyalarının muhasebe hesap bakiyelerinin aynı olması sağlandı.
• Hataların önüne geçilebilmesi amacı ile E-Defter dosyalarının şema/şematron/imza kontrolü yapılmadan imzalanması engellendi.

 
ETİKET YAZDIRMA
 

QR KAREKODLU BARKOD YAZDIRILABİLMESİ

Stok kartı barkod bilgilerinde bulunan Barkod Tipi sahasına “12-Karekod” seçeneği ilave edildi. Böylelikle barkod etiket yazdırma modülü, DocMage ve EtaUtlView programlarından QR karekodlu barkod yazdırılabilmesi sağlandı.

 
FATURA
 

FATURA BELGE TİPİ “5-DİĞER” SEÇENEĞİ

E-Fatura uygulamasına tabi olan mükelleflerin alım veya satış işlemlerinde, e-fatura harici belge düzenleyebilmeleri için fatura belge tipi “5-Diğer” seçeneği ilave edildi.

BELGE TİPİ ÖKC FİŞİ OLARAK GİRİLEBİLMESİ

Alış faturasında belge tipi ÖKC fişi olarak girilebilmesi sağlandı. ÖKC fişlerinde cari kartın e-Fatura uygulamasına tabi kontrolü kapatıldı.

İHRACAT VE İTHALAT KARTI AÇILABİLMESİ

Fatura modülü içerisinden ihracat ve ithalat kartı açılabilmesi ve güncellenebilmesi sağlandı.

VADE TARİHİNİN VERİLEN GÜN KADAR OTOMATİK GELMESİ

Kapalı fatura girişi yapılınca karşımıza gelen tahsilat girişi ekranında ödeme türlerinin karşısında bulunan vade tarihi bölümünde (*) yıldız GUN verilerek vade tarihinin verilen gün kadar otomatik olarak gelmesi sağlandı.

GENEL MASRAFLARIN FATURA LİSTESİ RAPORUNA EKLENMESİ

10 adet genel masraf tutarı fatura listesi raporuna ilave edildi.

FATURA LİSTESİ RAPORUNDA İNTAÇ/KAPANIŞ TARİHİ SAHASININ İLAVESİ

Fatura Raporları/Fatura Listesi Raporu saha boylarına faturadaki “İntaç/Kapanış” tarihi sahası eklendi.

FATURA LİSTESİ SAHA BOYLARI İLGİLİ MUHASEBE FİŞİ BİLGİLERİNİN İLAVESİ

Fatura/Raporlar/Fatura Listesi saha boylarına, ilgili faturaların muhasebe fişlerine ait referans numarası, fiş numarası ve yevmiye numarası ilave edildi.

 
GENEL
 

BÜYÜK/KÜÇÜK HARF DUYARLI VE TAM SÖZCÜK EŞLEŞTİRMELİ ARAMA

Arama ekranında bulunan Sorgu menüsüne “Büyük / Küçük Harf Eşleştir” ve “Yalnızca tam sözcükleri bul” seçenekleri ilave edilerek, arama işlemlerinde menü seçeneklerine göre kayıtların bulunması sağlandı.

ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞİRKETİN ANLIK YEDEK ALINMASI

Her modülün Yardımcı İşlemler menüsüne "Şirket Yedekleme" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile EtaSQL MNG (Veritabanı Yönetimi) programının Seçenekler → Yedekleme Parametreleri sekmesinde belirtilen ayarlar kullanılarak isteğe bağlı üzerinde çalışılan şirketin anlık yedek alınması sağlanır. Ayrıca Yardımcı İşlemler menüsüne "Veritabanı Yönetimi" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile ETASQLMNG (Veritabanı Yönetimi) programının modül içinden açılması sağlandı.

ETASQLMNG TIME OUT SET EDİLMESİ

EtaSQLMng’de büyük data ile işlem yapıldığında “çalışma time out” set edildi.

ETASQLMNG TREEVIEW REFRESH

EtaSQLMng’de Refresh() fonksiyonu optimize yapması sağlandı. Veritabanı listeleme ve açılış hızlandırıldı.

ZAMANLAYICIYA BAĞLI YEDEKLEME TANIMLARI YAPILMASI

EtaSQLMNG (Veri tabanı Yönetimi) programının Seçenekler → Yedekleme Seçenekleri bölümüne Görev Zamanlayıcı sekmesinde belirtilen yedekleme seçeneklerine (Günlük, Haftalık, Aylık, Bir kez) göre Yedekleme Parametreleri sekmesinde belirtilen ayarlar kullanılarak otomatik olarak yedekleme yapılır.

YENİ VERGİ DAİRELERİ

Yenilenen Vergi Daireleri programa ilave edildi.

BÜTÜN MODÜLLERDE DUYURU VE GÜNCELLEME NOTLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ

Mevcut versiyonla ilgili yapılmış olan tadilat maddelerinin ilgili modüle ait olanlarının “Yardım / Güncelleme Notları” menüsünden görülebilmesi sağlandı. Program ve önemli mevzuat duyurularının programa ve ilgili modüllere girişlerde otomatik açılması sağlandı. Ayrıca Ana Menüde “Duyuru” butonu, modüllerde ise “Yardım / Duyurular“ bölümünden bu duyuruların görülebilmesi sağlandı.

TARİH SAHALARINDA DÜZENLEME

Rapor ekranlarında bulunan tarih sahalarında tam tarih yazılmadan tuş ile (F2,F3,F4) işlem yapıldığında sorgu hatası oluşmaması sağlandı.

GENEL

• Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonlarda kullanılan BDE (Borland Database Engine) bağlantı mimarisi yerine, ADO (ActiveX Data Object) teknolojisine geçildi. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha güvenli bilgi transferi sağlanmıştır. ADO teknolojisi mevcut işletim sistemine entegre olarak çalışmakta olup, sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.
• Sunucu Lisans Yönetimi uygulaması sayesinde sunucu (server) bilgisayar üzerinden, terminal (client) bilgisayarlar arasında on-line bağlantı lisans kontrolü sağlanmıştır. Aktif kullanıcı kontrolü sayesinde terminal bilgisayarların enstalasyon işlemi kaldırılmıştır. Böylelikle belirlenen bir bilgisayar sunucu olarak tanımlanıp enstalasyon yapılması yeterli olacaktır. Terminal bilgisayarlar için ayrıca kontrol yapılmadan istenilen terminalden programa erişim yapılabilmektedir. Anlık olarak aktif kullanıcıların hangi terminalden, hangi modüllere erişim yaptığı takip edilebilmekte ve terminaller arası haberleşme, sonlandırma ve log takibi yapılabilmektedir.
• Yazılım Güncelleme uygulaması sayesinde programların en son güncel halini internet sunucumuz üzerinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Özelleştirilmiş güncelleme özelliği sayesinde istenilen program modüllerini, uzantı dosyalarını indirip yükleyebilirsiniz. Yükleme öncesi mevcut dosyalarınızı yedekleyebilir, indirilen geçici dosyaları otomatik olarak silebilir veya off-line güncelleme işlemi ile diğer bilgisayarlara güncelleme yapılabilir. Güncelleme işlemi öncesi programlar üzerinde yapılan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.
• Kayıt Arama Listelerinde yapılan yapısal düzenleme ile daha hızlı ve detaylı arama yapılabilmesi sağlanmıştır. SDAC (SQL Server Data Access) bağlantı mimarisi sayesinde sunucu bilgisayara doğrudan erişim yapılarak kayıtlara daha hızlı arama yapılabilmekte, kayıtlar anlık sıralanabilmekte, detaylı arama özelliği ile birden fazla sahaya çoklu filtreleme yapılarak arama yapılabilmektedir.

DETAY BİLGİLER SAHASINDA DÜZENLEME

Fiş ve Kart ekranlarında bulunan Detay Bilgiler sahası (255) karakter uzunluğunda genişletildi. Böylelikle dizayn dökümlü kart ve fişlerde ayrıca e-fatura dosyasında daha geniş açıklama alanı basılması sağlandı. Bu işlem için şirket veritabanı güncellemesi (EtaUtlAlter) yapılması gereklidir.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

İŞLETME FİŞ GİRİŞİ

İşletme defteri modülünde yeni fiş girişi ekranında bilgileri girip, kayıt ettikten sonra sıra no hücresindeki rakamın sol veya ortada yazması sağlandı.

İŞLEM KODUNA AİT ÖN DEĞERLERİN OTOMATİK GELMESİ

İşletme Defterine Fişten Dosyaya Transfer yapıldığında İşlem Koduna ait ön değerlerin otomatik gelmesi sağlandı.

BEYANNAME DEĞERLERİNİN YENİ ALANLARA OTOMATİK OLUŞMASI

KDV1 Beyanname Dökümü → Ekler sekmesine Tablo Oluştur tuşu eklendi. Bu tuş ile Gelir fişlerindeki kısmi tevkifatlar otomatik olarak ilgili bölümlere getirilmesi sağlandı. KDV2 Beyanname Dökümü- Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesine Tablo Oluştur tuşu eklendi. Bu tuş ile Gider fişlerindeki tam ve kısmi tevkifatlar otomatik olarak ilgili bölümlere getirilmesi sağlandı. KDV1 beyannamesinde yer alan istisnalar ise Gelir fişlerindeki tam, kısmi ve diğer iade hakkı sahalarındaki değerler baz alınarak ilgili bölümlere getirilmesi sağlandı.

326 KODLU TAM İSTİSNANIN KDV BEYANNAMESİNDE İŞLEMLER TABLOSUNA GELMESİ

İşletme modülünün gelir fişindeki tam istisna sahasındaki tanıtılan 326 kodlu istisnanın KDV beyannamesinde bulunan istisnalar ve diğer iadeler bölümündeki tam istisna kapsamına giren işlemler tablosuna gelmesi sağlandı.

EVRAK NO SAHA BOYUNDA DÜZENLEME

İşletme/Raporlar/İşletme Defteri/Defter Dökümü/F3 Saha Boy Evrak No 40 hane olması talep edildi.

İŞLETME FİŞİNDE UNVANIN DEVAMI ALANLARINDA İSİM YAZILARAK ARAMA YAPILMASI

İşletme fişinde Soyadı/Unvan sahasına yazılan değer VKN tablosunda, Adı/Unvan devamı sahasına yazılan değer ise T.C.K.N tablosunda arama yapar.

DEFTER-BEYAN ENTEGRASYON SİSTEMİNE GEÇİŞ

Defter-Beyan sistemine göre İşletme Defteri modülü güncellendi. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin ETA tarafından tutulan İşletme kayıtlarının defter-beyan sistemine aktarılması sağlanmıştır. Defter-Beyan sisteminde kullanılan tanımlar (Belge Tür, Alış-Satış, Kayıt Tür, Kayıt Alt Tür, Birim, Ödeme Tür vs.) için Sistem YönetimiOrtak Tanımlar sekmesine İşletme Defter-Beyan Tanımları bölümü eklenmiştir. Ayrıca 2 farklı muhasebeci tanımı yapabilmesi için Sistem YönetimiOrtak TanımlarOrtak ParametrelerDiğer Parametreler bölümüne alanlar ilave edildi. Mükellef bilgileri için İşletme Genel Parametrelerine Entegrasyon Bilgileri sekmesi eklendi. MBO ve Bordro modülerinden İşletme Defteri modülüne Entegrasyon işleminde Defter-Beyan sistemine göre ilgili güncellemeler yapıldı.

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Hem Serbest Mesleğe hem de işletmeye tabi olunca, E-Beyan sisteminden işlem yapıldığında defter türünü seçip kayıt işlenip, ETA’dan hareketler beyan sistemine gönderildiğinde hepsini serbest meslek türüne atmak yerine seçenek halinde sunulmasını sağlandı.

GELİR BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

2017 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişikliklerin Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Gelir Beyannamesine uygulanması sağlandı.

 
KASA
 

CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI

Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.

 
MUHASEBE
 

MUAVİN DEFTER RAPORU

Muhasebe Modülü → Hareket Listesi bölümünde yer alan Borç/Alacak parametresi, Raporlar → Defterler → Muavin Defter (Saha Seçimli) bölümüne de eklendi.

SAHA BOYLARINDA YENİ ALANLAR

Muhasebe → Raporlar → Defterler → Muavin Defter (Saha Seçimli) Bölümünde F3 Saha Boylarına Belge Türü, Miktar, Ödeme Şekli, Kalem Sıra No, Belge Türü Açıklaması alanları ilave edildi.

 
MUHASEBE IV
 

ÜCRETLİNİN AİT OLDUĞU AY SAHASINDA DÜZENLEME

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dökümü, Ekler sekmesinde bulunan istihdamı Teşvikine ilişkin bildirim ekranının, “Ücretlinin Ait olduğu Ay” sahasının “Aylık-1.Ay,2.Ay,3.Ay” şeklinde olan ayların, BDP’deki güncel haliyle (Ocak, Şubat, Mart...) 12 ay olması sağlandı.

İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ

Muhasebe IV Modülü → Beyannameler sekmesine, "İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi" bölümü eklendi. Bu bölümde ilgili tanımlar ile Fatura/Muhasebe modüllerinden işlem yapılabilir.

ÇALIŞTIRILAN TOPLAM İŞÇİ SAYISI ALANI

Muhasebe IV Modülü → Muhtasar Beyanname / Muhtasar Beyanname Dökümü / Ekler sekmesinde, İşyeri/İşçi Bilgileri alanına “Toplam İşçi Sayısı" alanı ilave edildi.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Kurumlar Vergisi beyannamesi güncellendi ve yeni alanlar eklendi.

“SAHALARI BEYANNAMEYE GÖRE SINIRLA” PARAMETRE İLAVESİ

İndirilecek KDV Listesi/Faturaları Kullanarak Döküm ve Muhasebe Fişlerini Kullanarak Döküm ekranlarına “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretli ise oluşturulacak Excel Tablosundaki alanlar GİB'in belirlediği boy tanımlarına göre oluşur.

MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname dökümü, Ekler sekmesine beyanname düzenleme programında mevcut olan Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim kısmının eklenmesi ve değerlerin otomatik gelmesi sağlandı.

MUHTASAR PRİM VE HİZMET BİLDİRİMİ DÖKÜMÜNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname Prim ve Hizmet Bildirimi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesine beyanname düzenleme programındaki haliyle değişiklik yapıldı.

YENİ TEVKİFAT ORANI

KDV 1 ve KDV 2 beyannamesinde Dökümü, Ekler Sayfasında, Kısmı Tevkifat Uygulamasında, "Tevkifat Oranı" bölümünde “2/10” oranı, "3/10" oranı olarak değiştirildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İLE İLGİLİ TALEP

Muhasebe IV, Beyannameler, İndirilecek KDV listesi, faturaları kullanarak döküm listesini Excel dosyasına aktarma işleminde "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi" sahasının 100 karakterden ve "Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı" sahasının 70 karakterden fazla olmaması sağlandı.

YENİ MUHTASAR BEYANNAMESİ

Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü, Ekler, İstihdamın Teşvikine ilişkin bildirim sekmesinde "Terkin edilebilecek Tutar(5)" sütununda yazan tutarın, Vergiye Tabi işlemler sekmesinde "4447 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar" sahasına otomatik gelmesi sağlandı.

VERGİ DAİRESİ LİSTESİNDE GÜNCELLEME

Programımızdaki Vergi Dairesi Listesine ilaveler yapıldı.

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV KDV Beyannamesi Bölümünde İndirimler Sekmesinde "Önceki Dönemden Kdv Tutarında Değişiklik Varsa Bu Alan Doldurulacaktır" Şeklindeki Bdp Programındaki Yeni Bölüm programımıza eklendi.

 
RAPORLAR
 

KARTOTEKS SAHALARININ İLAVE EDİLMESİ

Satın alma sözleşme fişi oluşturulup, siparişe dönüştürüldüğünde, Sözleşme fişi ekranından çıkmadan ilgili sipariş fişinin görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi sağlandı. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

E-FATURA GENEL PARAMETRELERİ YETKİLENDİRMESİ

Yetki tanımlamada şirket bilgileri modülünün içinde e-fatura genel parametreleri yetkilendirmesi eklendi.

AGİ SEKMESİNDE 3. ÇOCUK İÇİN VERİ GİRİŞİ ALANI

Sistem Yönetimi, Toplu Değer Aktarma, Bordro Aktarmada, Agi sekmesinde 3. Çocuk için veri girişi alanı eklendi.

 
SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ
 

SİPARİŞ FİŞİNİN YAZDIRILMASI

Raporlar modülü → Özel Tanımlı Raporlar → Form Dizaynı sekmesinde yer alan butonların özelliklerindeki Button Fonksiyonu parametresine Kartoteks kod, cins ve Özel Kod 1-5 sahaları eklendi.

 
SİPARİŞ
 

E-FATURA VE E-İRSALİYE GÖRÜNTÜLEME MENÜSÜ

Sipariş kapama fişinde yazdırma seçeneklerine e-Fatura ve e-İrsaliye görüntüleme menüsü eklendi.

STOK SATIŞ SİPARİŞ RAPORUNDA SATICI KODU

Sipariş Modülü → Raporlar → Stok Raporları → Stok Satış Sipariş Raporu bölümünde Stok Listeleme Aralıkları Sekmesine Satıcı Kodu eklendi.

SiPARIŞ ALIŞ VE SATIŞ KALEM LİSTESİ BÖLÜMÜNDE SATICI KODU

Sipariş Modülü → Raporlar → Sipariş Kalem Listeleri → Sipariş Alış ve Satış Kalem Listesi bölümünde Muhtelif Parametreler Sekmesine Satıcı Kodu eklendi.

SİPARİŞ ALIŞ VE SATIŞ SEVKIYAT LİSTESI BÖLÜMLERİNDE SATICI KODU

Sipariş → Raporlar → Sipariş Sevkiyat Listesi → Sipariş Alış ve Satış Sevkiyat Listesi Bölümlerine Satıcı Kodu eklendi.

SİPARİŞ İŞLEMLERİ KONTROL

Sipariş Modülü → Raporlar Bölümünde Sipariş Satış ve Alış Kalem Listeleri Excel'e aktarıldığında tekrar eden tüm kolonların her satırda yazılması sağlandı.

SİPARİŞ DÖKÜMÜ

Sipariş dizaynında 15500 numaralı tablo (depo stok kartları tablosu) 15501 no.lu tablo olarak hareketlere sadece stok kodu ile bağlandığında, sipariş dökümünde ilgili satırdaki stoğun hangi depolarda bulunduğunun ve bakiyesinin döküm alınması sağlandı.

 
STOK
 

RENK/BEDEN VE BARKOD OLUŞTURMA

Stok kartı F8 detay “Toplu RB ve Barkod oluşturma” seçeneği ve Stok/Servis/Dosya işlemleri/”Stok kartına toplu Renk Beden ve Barkod oluşturma” eklendi. Renk beden stok tanımlarında bulunan boyutların Stok barkod tanımlarına otomatik olarak gelmesi ve barkodun da oluşturulması sağlandı.

DÖVİZ BİRİM FİYATI

Sipariş → Raporlar → Stok Raporları → Stok Satış Sipariş Kapama Raporu F3-Saha boyları bölümüne döviz birim fiyatı eklendi. Dizayn dosya adlarına ait seçimlerde dosya listesi için dizayn dosya tanımları menüden tekrar kayıt edilmelidir.

KAR/ZARAR ANALİZİ RAPORUNUN HIZLANDIRILMASI

Kar/zarar analizi raporunun hızlı alınması sağlandı.

STOK KARTINA PDF DOSYASI EKLENEBİLMESİ

Stok kartı, Yeni Kart içerisinde, Resimler sekmesinde, Resim ekleme işleminde PDF formatında olan dosyaların da eklenebilmesi sağlandı.

 
TRANSFER
 

PDKS PROGRAMINDAN DOSYA AKTARMA

Transfer modülü, bordro transferinde txt harici Excel’den de dosya aktarımı sağlandı.

 
VERİ AKTARMA
 

TRANSFER TANIMLARI

Veri Aktarma modülüne İşletme Defteri için Fişten Dosyaya Transfer ve Dosyadan Fişe Transfer tanımları eklendi.

MUHASEBE IV MÜŞTERİ/SATICI KART BÖLÜMÜ EKLENDİ

Veri Aktarma modülü, Aktarma İşlemleri, Şirketler Arası Aktarım, Kart Aktarma menüsüne Muhasebe IV Müşteri/Satıcı Kart bölümü eklendi.

 
YÖNETİM ANALİZİ
 

CARİ KOD ARALIĞI

Yönetim Analizi → Raporlar → Cari Hareket Analizi Bölümüne Cari Kod Aralığı eklendi.

"NET ORT.FİYAT" VE "NET TUTAR" KOLONLARI

Yönetim Analizi / Stok Hareket Miktar Analizi raporuna "NET ORT.FİYAT" ve "NET TUTAR" kolonları eklendi.