Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 25 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27’ye yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

ÇOKLU PUANTAJ EKRANINDA DİĞER SİGORTA KOLU SEÇENEĞİ

Bordro modülü, Çoklu Puantaj ekranı mesai tanımları kısmına “Diğer Sigorta Kolu” seçeneği eklendi.

İŞTEN ÇIKMIŞ OLANLAR SEÇENEĞİ

Personel Sicil Kart Listesi ve Personel Sicil Kart Listesi 2 raporlarına İşten Çıkmış olanlar seçeneği eklendi.

BORDRO ÖZEL TANIMLI ÖZET AYLIK İCMAL RAPORU

Bordro Raporları/Bordro Özel Tanımlı Özet Aylık İcmal Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen tarih aralığında aylık toplam özet değerlerinin raporlanabilmesi sağlandı.

ÜCRET ARTIŞI MALİYET RAPORU

Bordro Raporları/ Ücret Artışı Maliyet Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen oran veya sabit tutar verilerek, net veya brüt ücret artışı sonucunda oluşacak ücret ve işveren toplam maliyetinin raporlanabilmesi sağlandı.

ORANSAL ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

Bordro Ücret Değişikliği ekranına hesaplama şekli 1- Ücret 2-Oran seçeneği eklendi. Yüzde olarak oran verilip oransal değişikliğin yapılabilmesi sağlandı.

HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ SAHALARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

Hesap Dönemi Başlangıç/Bitiş sahalarının değiştirilebilmesi ve Txt oluşturma sırasında bu tarihlerin baz alınarak bordro modülünden değer çekilmesi sağlandı.

İSTİHDAM 6322 SAYILI KANUN SEÇENEKLERİ

Bordro parametreleri/ İstihdam 6322 sayılı kanun seçenekleri 0-Yok, 1-16322, 2-26322 şeklinde düzenlendi.

KIDEM TAZMİNATINDA DÜZENLEME

Kıdem Tazminatı hesaplama ekranına Tavanı aşan ödeme tutarı ve Fazla tutar ödenek no sahaları eklendi. Bordro parametreleri vergi parametreleri kısmına Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenek no eklendi. Tavanı aşan ödeme tutarına yazılan tutarın belirtilen ödeneğe aktarılması sağlandı. Yeni eklenen sahalar kıdem tazminatı raporunda da eklendi.

Kıdem tazminatı hesaplama kısmında “Bir ayda gün” sahasına istenilen günün yazılarak hesaplanması sağlandı.

PERSONEL SİCİL KARTINA “ENGEL BİTİŞ TARİHİ” SAHASI

Personel sicil kartına “Engel Bitiş Tarihi” sahası eklendi. Bu sahaya yazılan tarihten sonraki aylarda engel indirimi hesaplanmaması sağlandı.

KANUN NO SEÇENEKLERİNE “16322” İLAVESİ

Aylık prim belgesi kanun no ve Tüm teşvikler raporu kanun no seçeneklerine “16322” eklendi. Personel sicil kartı içerisinde “Uygulanacak Kanun No” sahasına bu madde numarası yazılmalıdır.

 
E-DEFTER
 

E-DEFTER DOSYA OLUŞTURMA VE SİLME İŞLEMLERİNDE İLAVE KONTROLLER

E-Defter dosya oluşturma ve dosya silme öncesi kontrollere, dosyanın daha önceden GİB sunucusunda mevcut olup olmadığı kontrol edilerek varsa işleme devam edilmemesi sağlandı.

E-DEFTER DOSYA MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNDE AKILLI KART ÜZERİNDEN SERTİFİKA SEÇİMİ

Defter oluşturma/mühürleme veya gönderme işlemlerinde akıllı kart cihazının içerisinde bulunan ve tarihi geçmemiş birden fazla sertifika varsa seçilebilmesi, geçerli bir adet sertifika varsa otomatik olarak bu sertifikanın kullanılması sağlandı. Bu işlemler için E-İmza (EtaUtlESign) kütüphane dizini güncellenmelidir.

MUHASEBE FİŞ KAYIT İŞLEMLERİNDE ONAYLI DEFTER KONTROLÜ

E-Defter uygulamasına tabi mükellefler için, ilgili döneme ait e-defter dosyaları oluşturulmuş ise muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin engellenmesi sağlandı. Böylelikle dosyaların oluşturulduğu veya GİB’e gönderildiği durumlarda onaylı defter kontrolü yapılarak muhasebe modülü veya diğer modüller üzerinden muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin yapılması engellenmiştir.

 
E-FATURA
 

E-FATURA BELGE PROFİLİ

E-fatura iade olduğu durumlarda, belge profili “Temel Fatura” olması kontrol edildi.

 
GENEL
 

GENEL DÜZENLEME

•   Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonda kullanılan ADO ( ActiveX Data Object ) bağlantı mimarisi yerine, SDAC ( SQL Server Data Access ) teknolojisine geçilmiştir. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha hızlı bilgi transferi sağlanmıştır. SDAC teknolojisi sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans (daha düşük hafıza, daha hızlı veri aktarımı) ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.

•   İlk Kurulum (EtaSetup) uygulaması sayesinde güncel program dosyaları, internet adresi (http://cdn.etaserver.com/eta/EtaSetup.exe) üzerinden herhangi bir CD olmadan sadece konfigürasyon(config.eta) dosyası ile, seçilen versiyon dosyaları indirilip kurulabilmektedir.

•   Açık olan modüllerin tamamının topluca kapatılabilmesi için ana menü çıkış butonunun tümünü kapatması sağlandı. Kapatılmak istenen modüllerin aktif olan menüleri için kullanıcının uyarılması sağlandı.

•   Ana Menü ekranında yeni duyurular varsa, Duyuru ekranının otomatik olarak gösterilmesi sağlandı. Kullanıcı Duyuru butonuna kapatmadığı sürece duyuru ekranı açık kalacaktır.

•   Ana Menü ekranı durum çubuğuna şirket kodu ve dönem bilgisi eklendi.

•   Modüllerde bulunan fiş ekranlarına belgeler sekmesi eklendi, böylelikle fişlere birden fazla resim, dosya (Pdf, Word, Excel) belgeleri eklenebiliyor.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde "7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler" alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.

DEFTER DÖKÜMÜ

İşletme modülü, Raporlar, Defter dökümü raporu alındığında “kalem sıra numaraları düzensiz devam etmek istediğinize emin misiniz Evet ve Hayır” şeklinde karşılaşılan soruya “Tümüne Evet” seçeneği eklendi.

 
MUHASEBE IV
 

KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde "7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler" alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.

SABİT İŞLEM KODLARI SAYFASINDA DÜZENLEME

Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı (Kurum) ekranında, Sabit İşlem Kodlarının sayfasına, 20 - 7143S.Kanun Kapsamında Oluşan KKEG, 2018 3.dönem itibari ile geçerli olacak şekilde yapıldı.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

GÜVENLİ ŞİFRE UYGULAMASI

Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket genel parametrelerinde bulunan Beyanname Parametreleri sekmesinde “Gib İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri” alanında şifrelerin güvenlik açısından yıldızlı* olması sağlandı.