Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: BORDRO

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İşyerimde SSK ya tabi olmayan çalışanlarım var. E-Bildirge düzenlediğim zaman SSK ya tabi olmayan bu kişiler e-bildirgeye dahil oluyor ve hata oluşuyor. Bu kişilerin e-bildirgeye dahil olmamasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
SSK ya tabi olmayan kişilerin personel sicil kartlarında bulunan TABİ OLDUĞU SİGORTA KODU sahasına 99 değeri verilerek e-bildirgeye ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesine dahil olmaması sağlanır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Kamu kuruluşlarında bir ay ilgili ayın 15'inden başlar ve sonraki ayın 14'ünde biter. (Verilen tarihler dahil)Bu durumda aylık hizmet ve pirim belgesinde ve e-bildirgede giriş ve çıkış tarihleri üzerinde bulunulan ayın tarihleri kontrol edildiği için hatalı olmaktadır.
Cevap:
Bordro modülü F-5 Servis, F-4 Sabit tanımlar, F-4 Bordro parametreleri, F-2 İcmal parametrelerinde RESMİ KURUM(15-14): E/H parametresi (E) EVET yapılarak bu sorun çözülür

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Bordro'do sağlık belgesini için eş ve çocuk bilgilerini tek tek giriyorum ancak en son tanıttığım bilgi kalıyor. Önceki kayıtlarım kayboluyor ?
Cevap:
Sağlık belgesi girerken mutlaka TC.KİMLİK NO: sahası doldurulması gerekir. Çünkü program kayıtları TC.KİMLİK NO ' larına göre yapmaktadır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Özel bir sigorta şirketinden sigortalı olan bir personelin gelir vergisi matrahından özel sigorta bedeli düşmesi gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabilirim ?
Cevap:
F3 Puantaj-F2 Puantaj kartından ilgili personel çağrılır ve gelir vergi ind.1 sahasına rakam yazılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Personelime yol parası ödeneği veriyorum. Ödenekler kısmına yol parasının brütünü yazmam gerekiyor, verdiğim paranın brütünü nasıl bulabilirim.?
Cevap:
Puantaj işlemi sayfasında tanıtılan yol parası ödeneğine net rakam yazılır. Daha sonra puantaj işlemlerindeki Toplu Netten Brüte işlemi bölümünde ödenek no'su belirtilerek F4 Ödenek Netten Brüte işlemi yapılır. İşlem sonunda puantaj sayfasına bakıldığında yazdığımız netin brütünü programın otomatik bulduğunu görmüş oluruz.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Ücretli izin kullanan personellerde sorun yaşıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarını yanlış hesaplıyor.
Cevap:
SSK tavanının üzerinde ücret alan personelde ücretli izinli bulunulan süreyi tavanı hesaba katmadan brüt ücret üzerinden hesapladığı görüldü. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLARI, F4-BORDRO PARAMETRELERİ, F2-İCMAL PARAMETRELERİ bölümünden 'Yıllık İzin Orantı' parametresi 'E' olarak değiştirildi.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bordroda fazla mesai saati yazmama rağmen ücretlendirmeyi normal çalışma gibi yapıyor. Fazla mesai katsayısının %50 fazla olmasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
Bu işlem için fazla mesai katsayısının arttırılması gerekiyor. F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-ÜCRETLER, F2-MESAİ ZAM ORANLARI bölümüne girilir. Fazla mesai katsayısı '1,5' olarak değiştirilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Personelin bordro icmaline ait tüm bilgilerini alıyorum, SSK raporu aylık prim ve hizmet belgesi raporunda personeli göremiyorum.
Cevap:
Personel sicil kartında giriş tarihi ile çalışılan ay arasında herhangi bir tutarsızlık olup olmadığı kontrol edilir. Muhtemelen giriş tarihi çalışılan aydan sonraki bir tarih olarak verilmiştir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Personel kartında ve serviste sakatlık ile ilgili tanımlar yapılmasına rağmen ücret pusulasında personelin sakatlık derecesi ile ilgili kısmı maaşını etkilemiyor?
Cevap:
Servis, İcmal parametrelerindeki "ÖZEL ÖDENEK" sahasına "E" verilmesi gerekmektedir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Ödeneklerden brüt hesaplanması nasıl yapılıyor.
Cevap:
Bordro,puantaj kartına net rakam yazılır. Toplu netten brüte ekranına gelerek ödeneğimizi hangi ödenek kısmına yazmışsak ödenek no kısmına belirtilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Bordroda geçmiş aylara nasıl dönebiliriz.
Cevap:
Bordro,servis,geçmiş aylara dönme, tarih yazılıp kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Bordro'da sakatlık indirimini nasıl gösterebilirim ?
Cevap:

 • Personel sicil kartında "özel indirim" parametresi E olmalıdır.
 • F3-şirket devir işlemleri F4-Tüm şirketlere ait işlemler F2-Bordro Tanımları Bölümündeki "Özel İndirim" rakamı sıfırlanmalıdır.
 • F5-Servis F4-Sabit Tanımlar F4-Bordro Parametreleri F3-Ssk Vergi Yüzdeleri Bölümündeki "Sakatlık İndirim Tutarları" yazılmalıdır.

 • VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Birden fazla soyadı olan kişiler e-bildirgede düzgün çıkmıyor.
  Cevap:
  Birden fazla soyadı olan kişilerde iki soyadı arasına / karakteri konularak e-bildirgede ilgili hanelere gelmesi sağlanır.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Bordro SSK Aylık Prim Belgesi XML olarak hazırlanıp internet ortamından gönderilirken 3 nolu hata veriyor.
  Cevap:
  Bordro F5 Servis, F4 Sabit Tanımlar, F5 İşyeri Parametreleri, F3 Prim Belgesi parametreleri ekranındaki İşyeri Sicil Numarasının KONTROL KODU dahil eksiksiz bir şekilde yazılması gerekiyor.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Bordro'da dizayn dosya tanımları boş geliyor.
  Cevap:
  CD'den DIZDOSYA.DAT dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis - F4 Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2 -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.

  VERSİYONU: v-6, V-7, EFW
  Soru:
  Özel tanımlı raporlardan yeni tanım yapıldıktan sonra önceki rapor tanımları görünmüyor.
  Cevap:
  Yeni yapılan tanım dosyası şirkete ait klasörden programın yüklü olduğu klasöre taşınarak sorun çözülür.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  İhbar tazminatı hesaplaması yapılamıyor.
  Cevap:
  A. Bordro F5 Servis F4 Sabit Tanımlar F3 Ücretler F3 Ödenekler ekranına ihbar ile ilgili saha tanımlanır.
  B. Bordro F5 Servis F4 Sabit Tanımlar F2 Vergi Parametreleri F3 Ver.Param.II ekranında ihbar tazminatı ödenek no belirlenir.
  C. Personel sicil kartı üzerinde iken personelin çıkış tarihi yazılarak F5 Diğer işlemler menüsünden ihbar tazminatı seçilerek işlem yapılır.

  Program hesaplanan tazminat tutarını ilgili personelin puantaj kartına yazacaktır. Ayrıca istenirse raporlardan da liste alınabilir.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bordro Özel Tanımlı Raporlarda Herhangi Bir Rapor Dökümünde Rakamların Başına ASCII Karakterler Geliyor ?
  Cevap:
  Bu tip sorunlarda rapor dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının "18" den daha fazla olmamasına dikkat etmek gerekir

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Uluslararası nakliye şirketimiz var. Personellerimiz deniz aşırı çalışıyorlar.Personellerimizin bordrolarını nasıl düzenlememiz gerekir ?
  Cevap:
  * ETA ' da bu tip bir bordro düzenlemek için denizcilik firması isimli parametrenin " E " ( Evet ) olması gerekir.

  Parametre aşağıda görüldüğü gibi bordro modülünün servis kısmında yer alır.

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ

  * Bu personellerin puantaj işlemini yaparken ise yurtdışında geçirdiği günler puantaj kartındaki Diğer bölümüne yazılması gerekir. Puantaj işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir.

  F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI


  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bordromu düzenledim ve icmal dökümüne bakıyorum. Fakat dökümde deniz gelir vergi matrahı normal kümülatif gelir vergisi matrahına eklemiyor.
  Cevap:
  * Deniz gelir vergi matrahı, Normal gelir vergi matrahına eklendiğinde matrah sürekli artacak ve fazladan vergi ödenecektir.Bu iki matrahın ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Firmamızda yabancı uyruklu personeller çalışıyor. Bordro icmali aldığımda bu personellerin ssk primi gözüküyor. Fakat aylık bildirge aldığımda bu personellerin ssk primini göremiyorum.
  Cevap:
  * Personel sicil kartı açarken yabancı uyruklu personeller varsa sigorta pozisyonu kısmına mutlaka " B " yazılmalıdır.Personel sicil kartı aşağıdaki gibi açılır.

  F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F2 YENİ KART*

  Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan sonra sigorta pozisyonu olarak belirlenen " B " nin yüzdelerini belirtmek gerekir.Sigorta pozisyonunun yüzdesini belirtmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F2 VERGİLER,F2 MUHTELİF PARAMETRELER

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Personellerimin icmal dökümüne baktığımda ssk rakamlarını görebiliyorum. fakat aylık bildirge alırken rakamlar " 0 " ( sıfır ) olarak çıkıyor.
  Cevap:
  * Bu tip bir sorunla karşılaşıldığında ilk önce personel sicil kartında işe giriş tarihi kontrol edilmelidir.

  VERSİYONU: V-7
  Soru:
  Bordro modülünün, özel tanımlı raporlarından ETAZARF.FMT dökümü alıyorum sayfa atlatıyor.
  Cevap:
  *Yeni bir yazıcı tanımı yapılır.
  ANA MENÜ F5 SERVİS İŞLEMLERİ, F3 YAZICI TANIMLARI, F2 YAZICI TANIM DOSYASI İSİM CİHAZ TANIM DOSYASI S.Ad. DENEME LPT1 normal.esc 60

  ETAZARF.FMT 'nin içinden "Sayfa boyu" değeri kaldırılır.
  * Döküm alınırken SHIFT+F4 tuşları yardımı ile yeni yapılan yazıcı tanımı seçilir.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Firmamızda bazı personeller netten brüte çalışıyor. Netten brüte işlemini yaptıktan sonra icmal ' imize bakıyoruz ve brüt rakamın net rakamın altında kaldığını görüyoruz.
  Cevap:
  * Eğer firmada netten brüte çalışılıyorsa ilk önce personellerin 1 aylık brüt maaşı hesaplanır. Puantaj işlemini yaparken normal :30, SSK Gün : 30 şeklinde kayıt edilir.Puantaj işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir.

  F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI

  * Personel sicil kartı eski karttan personel bulunarak

  F5 DİĞER İŞLEMLER

  kısmından netten brüte işlemi Yapılır.Personel eski kartı bulmak için

  F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART

  * Tekrar Puantaj kartına gelinerek o personelin ay içinde çalıştığı gün kadar Puantaj işlemi yapılır.
  * Mesai zam oranları bölümündeki "Normal" in katsayısı kontrol edilmelidir. Burada yazan rakamı "1.00" olmasına dikkat edilmelidir.
  Mesai zam oranlarını kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ ZAM ORANLARI

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bordro özel tanımlı raporlarda her hangi bir rapor dökümünde rakamların başına ASCII karakterler geliyor.
  Cevap:
  * Bu tip sorunlarda rapor dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının "18" den daha fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.Özel tanımlı raporun dizayn dosyasını kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F4 RAPORLAR, F5 ÖZEL TANIMLI RAPORLAR, F3 ÖZEL RAPOR TANIMI, F3 ESKİ TANIM

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Personelim 1. ayda işten ayrıldığı halde 4 aylık ssk bordrosu aldığımda (1.2. ve 3. aylar boş) 4. ayda kazanç gösteriyor.
  Cevap:
  * Bordronun icmal parametrelerinde bulunan SSK çalışılan gün ortalamasına " E " ( Evet ) yapılaması gerekiyor.İcmal parametreleri için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Vergi iadesi hesaplarken 3. satırda * enter yaptığımda "Özel Gİder İnd. Sonraki Vergi Tutarı" yanlış hesaplıyor.
  Cevap:
  * Şirketin dizini altında geçen yıla ait gelir vergi dilimleri tanımlı olmalıdır.Kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
  ETA ' nın içindeyken F9 daha sonra F10 tuşlarına basılarak sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran şöyledir.
  C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu yazılarak enter tuşuna basılır.
  C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken ise dır GVDIL000.dat yazılarak tekrar enter tuşuna basılır.
  C:\eta?\şirketkodu>GVDIL000.dat adında bir dosya bulunuyor olması gerekir. Dosya bulunamadı mesajı alınıyor ise.
  C:\eta?\şirketkodu> bölümündeyken cd.. yazılarak enter tuşuna basılır.
  C:\eta?> directory ' e dönüldüğünde exit yazılır ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
  ETA ' ya döndükten sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri tanımını yapmak gerekir.
  Gelir vergisi tanımını yapmak için

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR VERGİ DİLİMLERİ

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Firmamızda özürlü personeller çalıştırmaktayız. Özürlü olan personelin bordrosunu düzenledik ve icmal ' ini aldık. İcmal dökümünde "özel İndirim Tutarı" Yanlış hesaplıyor.
  Cevap:
  * Ssk vergi yüzdeleri bölümde bulunan sakatlık derecelerine ait günlük rakamlar silinmelidir. Ssk vergi yüzdelerini kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F3 SSK VERGİ YÜZDELERİ

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Personellerimize her ay avans ve belirli zamanlarda da ikramiye veriyoruz.Yaptığımız ödenek veya kesintinin net rakamı yazarak brüt ' ünü nasıl hesaplatılabilirim?
  Cevap:
  * Personel sicil kartında o personelin o içinde yapılan ödenek veya kesintisinin net rakamı yazılır.
  * Personel sicil kartında istenilen kesintilere "E" denir.
  * Personel sicil kartında " Sigorta pozisyonu 1 veya 2 " yapılır.(SSK Hesaplanmaması için)
  * Eğer varsa Puantaj kartında bulunan " SSK Gün" silinir.
  * Personel sicil kartında " Netten Brüte " işlemi yapılır.
  * Karşımıza çıkan rakam alınacak ödeneğin Brüt tutarı olacaktır.
  * Tüm düzenlemelerden sonra o personele ait gerçek bilgiler eski haline getirilir ve puantaj işlemi tekrardan yapılır.
  Not : Eğer personel o ay dilim atlıyorsa o zaman hesaplamayı elimizle yapmamız gerekir.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Hazırladığım bordroda gelir vergisini hesaplatamıyorum.
  Cevap:
  * Personel sicil kartındaki "Gelir vergisi"parametresi kontrol edilmelidir.
  * Gelir vergisi tanımları yapılmamış olabilir kontrol edilmelidir.Gelir vergisi tanımlarını kontrol etmek için izlenen yol.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR VERGİ DİLİMLERİ

  * Gelir vergi tanımlarını kayıt ederken dönem mutlaka boş geçilmelidir.
  * Özel indirim tutarı yanlış yazılmış olabilir.(Günlük tutar yazılmalıdır ya da doğruluğu kontrol edilmelidir.Özel indirim tutarını kontrol etmek için izlenen yol.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F2 MUHTELİF PARAMETRELER  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ ZAM ORANLARI

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Hazırladığım bordroda Gelir vergisini eksik hesaplıyor.
  Cevap:
  * Gelir vergisi dilimleri yanlış tanımlanmış olabilir.Gelir vergisi tanımlarını kontrol etmek için izlenen yol.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR VERGİ DİLİMLERİ

  * Dönem kısmını mutlaka boş kaydetmek gerekir. ( Örnek : Yıl :2001, Dönem 1/2 : boş )
  * Şirket dizini altında gelir vergi dönemlerinin olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer varsa bu dosyalar silinmelidir. Kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
  ETA ' nın içindeyken F9 daha sonra F10 tuşlarına basılarak sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran şöyledir. C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu yazılarak enter tuşuna basılır.
  C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken ise dır GVDIL*.dat yazılarak tekrar enter tuşuna basılır.
  C:\eta?\şirketkodu>GVDIL*.dat adında bir dosya bulunmuş ise bunun silinmesi gerekir.( Örnek : C:\>eta7>şirketkodu>DEL GVDIL011.dat)
  Dosya bulunamadı mesajı alınıyor ise.
  C:\eta?\şirketkodu> bölümündeyken cd.. yazılarak enter tuşuna basılır.
  C:\eta?> directory ' e dönüldüğünde exit yazılır ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
  ETA ' ya döndükten sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri tanımını yapmak gerekir.
  * Personelin Kümülatif Gelir vergisi matrahı bir sonraki dilime dahil olmuştur.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Bordro muhasebe entegrasyonu yaparken nasıl bir yol takip etmeliyim ?
  Cevap:
  * Personellere ait sicil kartlarında Asgari Ücretli - Diğer Ücretli Personeller özel kodlarla birbirlerinden ayrılmalıdır.
  * Entegre hesap kodları tam ve eksiksiz tanımlanmalıdır.
  * Entegrasyon esnasında path tanımı mutlaka doğru verilmelidir.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Personellerimden biri ihbar tazminatı almaya hak kazandı ihbar tazminatını nasıl hesaplatabilirim ?
  Cevap:
  * İhbar tazminatı için bir ödenek tanımlanır.Ödenek tanımı yapabilmek için izlenmesi gereken yol.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F3 ÖDENEKLER

  * Vergi iade parametreleri bölümünde ise daha önce tanımladığımız ödenek ' in sıra nosunu İHBAR TAZ. ÖDENEK NO kısmına belirtmemiz gerekir.Vergi iade parametreleri için izlenmesi gereken yol

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3 VERGİ İADE PARAMETRELERİ

  * Bu tanımlar yapıldıktan sonra Personel sicil kartı eski karttan ihbar tazminatı hesaplatılacak personel çağrılır ve F5 DİĞER İŞLEMLER bölümünden ihbar tazminatı seçilerek hesaplatılır.

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bir firmamda bordro icmalinde F2 LİSTE dediğimde görünen değerler döküm aldığımda çıkmıyor.
  Cevap:
  * Bu tip durumlarda icmal raporunun içinde bulunan F3 SAHA BOYLARI bölümü kontrol edilmelidir. Saha boylarında istenilen tanım yoktur veya tanımlanmıştır. Tanımlı ise saha boyu belirtilmemiştir. İlgili bölümlere saha boyları eklenerek döküm alınabilir.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Programda aylık devir işlemini yaptım. Bir önceki ayda giriş yapmış personelin brüt rakamını değiştirmek istiyorum. Bordro ' da değişiklik yapmak istediğim aya giriyorum ve değişikliği yapıp kayıt ediyorum. Tekrar bordro ' ya bulunduğum ayla girdiğimde yapılan değişikliği göremiyorum.
  Cevap:
  * Bordro programında eski dosyalar üzerinde çalışılırken yapılan değişiklikler sadece o ayda kalır ve bir sonraki aylara yansımaz.
  * Değişiklik yapılmak isteniyorsa devir ' in o aya geri alınması gerekir. Bu işlemler MS-DOS ' tan yapılır.
  * Örnek : C:\eta?\şirketkodu>copy bor0101.* bordro.* olarak kopyalamak gerekir.
  Yazılan komutun açıklaması : copy bor0101( 0101 ' in açılımı 2001 yılının 1 ayıdır. Önemli olan dönülmek istenen ayın ve yılın doğru verilmesi gerekir. )

  Xenix/Unix işletim sisteminde Yapılması gereken işlem ;
  - Programdan çıkarak işletim sistemi prompt'una düşülür.
  ($_ )
  - Bulunulan dizin kontrol edilir. Bunun için;
  $ pwd (enter)
  /usr/eta
  $
  - Üzerinde işlem yapılacak şirket dizini içerisine girilir. Daha sonra dizin kontrol edilir.
  $ cd AKPA (enter)
  $ pwd (enter)
  /usr/eta/AKPA
  - Geçmiş aya ait bordro dosyalarının ismi değiştirilerek bir önceki aya kesin dönüş yapılır.(Dikkat ! Çalışılan aydaki bilgiler silinir ve geçmiş aya dönülür. Düzeltme işlemi yapıldıktan sonra devir işlemi yapılır.)
  $ cp bor0298.dat bordro.dat
  $ cp bor0298.ind bordro.ind
  Örnekte görüldüğü gibi Mart ayında çalışan işletme yapılan hatalı devir işlemi nedeniyle bir önceki ay olan şubat ayına geri dönüş yapmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra devir yapılarak çalışılan aya geri dönülür.
  NOT : Bu tip sorunlarda devir ' i geri alabilmek için mutlaka devir işlemi esnasında
  sorulan "Devirden önce bordro dosyalarının yedeğini almak istiyor musunuz" mesajına evet denilmelidir.

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Aldığım bordro icmalinde tek bir personelin SSK matrahı yanlış hesaplanıyor.
  Cevap:
  * Ssk vergi yüzdeleri bölümünde ssk taban ve ssk tavan kısımları kontrol edilmelidir.Ssk vergi yüzdelerini kontrol etmek için izlenen yol

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F4 BORDRO PARAMETRELERİ, F3 SSK VERGİ YÜZDELERİ

  * Kart bilgileri bölümünden hatalı olan personel kartı çağırılır. Sağ tarafta "BU AYDA DAHA ÖNC. BORDROYA AİT" kısmının altında UYGULANAN SSK TABANI ' nında bir rakam yazılı ise bunun silinmesi gerekir.Kart bilgilerini kontrol etmek için izlenen yol

  F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bir personelim işten çıktı. Çıkış nedenini çıkış bildirim listesi ( Ek 2 ) dökümünde nereye yazabilirim ?
  Cevap:
  * Personel sicil kartında bulunan ACIKLAMA 4 sütünuna çıkış nedeninin yazılması gerekir.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bu ay bir şirketimde normal bordro devrinden önce kısmi bordro devri yaptım. Şimdi ise kısmi bordro devrini iptal etmek istiyorum.
  Cevap:
  * Kısmi bordro devrini iptal etmek için kart bilgilerinde Sağ tarafta BU AYDA DAHA ÖNC. BORDROYA AİT kısmının altında bulunan tüm rakamların silinmesi gerekir. Kart bilgilerini kontrol etmek için izlenen yol

  F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bir şirketimde Personellerimin her birine özel mesai yüzdesi uygulamak istiyorum.
  Cevap:
  * İcmal parametrelerinde bulunan Özel Prim Sistemi parametresine " E " ( Evet ) denilmesi gerekiyor. İcmal parametrelerine gitmek için aşağıdaki yol izlenir

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ

  Personel sicil kartında özel mesai uygulanacak personel çağırılır ve bu kartın içinde AÇIKLAMA2 sahasına "#OP X" şeklinde ( X : yüzde belirten bir rakam ) bir değer yazılır.( Örnek : #OP 25.0 veya #OP 17.5) Bu durumda fazla mesai tutar hesaplamalarında esas teşkil edecek brüt rakam / (1-X/100) formülüne göre bulunur.

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bir şirketimde Personellerime avans kesintisini uygulamak istiyorum.
  Cevap:
  Kesintiler bölümünde AVANS başlığı altında bir tanım yapılır.Kesintiler bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F4 KESİNTİLER

  * Vergi iade parametreleri bölümünde AVANS KESİNTİ NO : kısmına daha önceden tanımlanan kesintilerdeki avans ' a ait sıra no ' su verilir. Bu sahanın tam altına ise avans kesintisine uygulanan damga vergisi oranı belirtilir.Vergi iade parametreleri için izlenmesi gereken yol

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3 VERGİ İADE PARAMETRELERİ

  * Bu durumda program bordro hesaplamaları yaparken belirtilen sıra nolu kesintiye herhangi bir tutar yazılmışsa bu tutarı ilgili damga vergi oranı ile çarparak oluşan avans damga vergi tutarını diğer ödemelerden kaynaklanan damga vergisine ekler. Kullanıcı Tanımlı Raporlarda avanstan kaynaklanan matrahı, damga vergisini ve avans hariç damga vergisini görmek için 401-402-403 nolu sahalar kullanılabilir.

  VERSİYONU: V-7, EFW
  Soru:
  Bir şirketimde Personellerime avans kesintisini uyguluyorum fakat damga vergisini yanlış hesaplıyor.
  Cevap:
  * Vergi iade parametreleri bölümündeki AVANS KESİNTİ NO : sahasının tam altındaki avans kesintisine uygulanan damga vergisi oranının değerini kontrol etmek gerekir.

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Personelime ait tasarruf fonu kesintisi ile ilgili tutarın bordro raporlarında çıkmamasının nedeni nelerdir?
  Cevap:
  * İcmal parametrelerinde bulunan tasarruf fonu parametreleri düzenlenmelidir.İcmal parametrelerine gitmek için aşağıdaki yol izlenir

  F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ

  * Personel Sicil Kartında bulunan Sigorta pozisyonu sahasına "SG" değeri verilmiş ise program bu personelden tasarruf fonu kesmez. Bu parametre "EMEKLİ" olan kişilerde kullanılmaktadır.
  * Personel sicil kartında tasarruf fonu parametresine "E" değeri verilmelidir.
  Personel eski kartı bulmak için

  F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART

  -Servis bölümünde bulunan MESAİ ZAM ORANLARI menü seçeneğindeki tasarruf fonu parametreleri üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır. Çünkü program default olarak icmal parametrelerini dikkate almaktadır. Eğer bu bölümde düzenleme yapılmış ise tasarruf fonu parametrelerine "H" değeri verilip verilmediği kontrol edilmelidir.
  Mesai zam oranlarını kontrol etmek için izlenen yol.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ ZAM ORANLARI

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Bordro raporlar bölümünde 4 aylık sigorta bildirim listesi almak istiyorum karşıma şu mesaj geliyor "BORDRO DOSYALARI 4 AYLIK SSK BiLDiRGESiNE UYGUN DEGİLDİR" bu mesajın gelme nedeni nedir?
  Cevap:
  * Kanunen 4 aylık sigorta bildirim listesi Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık dönemlerini kapsamaktadır. Bu nedenle kullanıcının yanlış ayda rapor aldığından söz etmek gerekir. Öncelikle bordro programına girerken ekrana gelen "ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ AY VE YILI GİRİN" ifadesinin altındaki tarih kontrol edilmelidir. Bu tarih 4 aylık dönemin sonundaki ay olmalıdır.

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bordro modülünde özel tanımlı rapor alırken, işten ayrılan personelimin listede niçin yer alıyor.
  Cevap:
  * Personel sicil kartına çıkış tarihi yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir.Personel eski kartı bulmak için

  F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
  * Söz konusu personel puantaj yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.Puantaj işlemini kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir

  F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
  * Son olarak Bordroda modülünde özel tanımlı raporlar kısmına gelinip F6-DOSYA LİSTESİ ' nden ilgili rapor dosyası ekrana getirilir. Bu ekranda yeralan PUANTAJ KONTROLÜ parametresine "E" değeri verilir. Bu parametre puantajı kontrol etmektedir. Bu parametre ile birlikte ÇALIŞMA KONTROLÜ parametresine "1" değeri verilmelidir. Böylelikle program çalışılan ayda bulunan personeli listeleyecektir.Özel tanımlı raporlar bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F4- RAPORLAR, F5- ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR TANIMI, F3- ESKİ TANIM

  VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
  Soru:
  Şirketimizde bazı personellerimiz özel hayat sigortası veya sağlık sigortası ile ilgili prim ödemesi yapıyorlar bordroma bu primleri ne şekilde yansıtabilirim ?
  Cevap:
  * Özel sağlık sigortası ile ilgili primler PERSONEL PUANTAJ KARTINDA bulunan GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ ile ilgili sahaların herhangi birisine yazılır.Puantaj işlemine gitmek için izlenen yol aşağıdaki gibidir.

  F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bordro modülünde fark bordrosu, ikramiye bordrosu veya ara bordro gibi bazı raporlar almak için yapmam gereken nedir?
  Cevap:
  * Personel kartları ve buna bağlı puantaj bilgileri girilip gerekli raporlar alınır. Daha sonra servis bölümünde bulunan KISMİ BORDRO DEVRİ menü seçeneğinden devir yapılır. Bu aşamadan sonra ara bordro düzenlenir. Bu bordronun hesaplanmasında program bir önceki bordroda yer alan kümülatif değerleri dikkate aldığı unutulmamalıdır.Kısmi bordro devrini yapmak için aşağıdaki yol izlenir

  F5 SERVİS, F2 DEVİR İŞLEMLERİ, F3 KISMİ BORDRO DEVRİ

  VERSİYONU: V-6
  Soru:
  Bordro modülünde puantaj işlemlerinde ücretlendirme işleminin yaptığım sırada "ÜCRETLER.DAT DOSYASI BULUNAMAMIŞTIR" hata mesajı geliyor yapmam gereken işlem nedir?
  Cevap:
  Program ücretlendirme işlemini yaparken servis bölümünde ÜCRET CETVELİ alt bölümünde bulunan seçenekleri dikkate almaktadır. Bu seçeneklerin tanımlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bununla birlikte bu tanımlamalar personel sicil kartlarını da etkilemektedir.Personel kartlarının 3. Sayfasında bulunan ücretlendirme ile ilgili sahaların tutarlı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.Ücret cetvelini kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F5 ÜCRET CETVELİ

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bordro modülünde personellere ait maaş değerlerini bankaya verilmek üzere hazırlanmak için neler yapmalıyım ?
  Cevap:
  * Bu işlem raporlar bölümünde bulunan ÖZEL TANIMLI RAPORLAR menü seçeneğinden yapılır. Bu bölümde birden fazla banka ile çalışılıyor ise yine birden fazla dosya yaratılmalıdır. Programı default olarak "kredi.fmt" dosyasını kullanmaktadır. Rapor tanımında yer alacak sahalar ve uzunlukları rapor içerisinde bankanın belirlediği sırada tanımlanır. Ancak her bankanın data yapısı içerisinde kullandığı rakam tipi farklı olmaktadır. Bu rakam tipleri programda genişletilmiş yardım seçeneğinden bakılarak tanımlanmalıdır.Özel tanımlı raporlar bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F4- RAPORLAR, F5- ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR TANIMI

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bordro modülünde servis parametrelerini tanımladım. Personel sicil kartında detayları ve kartlara ait puantaj değerlerini girmeme rağmen aylık SSK raporu ile ilgili değerler oluşturamıyorum. Bunun nedeni ne olabilir ?
  Cevap:
  * Burada dikkat edilmesi gereken nokta personel kartlarının girişini yaparken karta ait GİRİŞ TARİHİ ile ÇALIŞILAN AY ' ın tutarsız olmasından kaynaklanmaktadır. Personel sicil kartında yeralan giriş tarihi çalışılan ay ve yıla göre tekrar düzenlenmelidir. Bununla beraber GİRİŞ TARİHİ ' nin yazılmaması da bu hataya neden olmaktadır.

  VERSİYONU: V-6, V-7
  Soru:
  Bordro modülünün yıl ortasında kullanılmaya başlayan bir işletmede o döneme kadar devreden kümülatif değerlerin girişi ne şekilde yapılmalıdır ?
  Cevap:
  * Programın servis bölümünde bulunan KART BİLGİLERİ menü seçeneğinden ekrana gelen tablodan her personele ait kümülatif değerler ayrı ayrı girilerek kayıt edilir.Kart bilgilerine ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.

  F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME, F2 KART BİLGİLERİ