Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: CARİ

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL

Soru:
Cari karta ait kalan kredi ve risk limitlerinin görülmesi için ne yapabilirim?
Cevap:
Cari kartında iken F8-Detay butonuna basılır. Açılan ekranda Kredi ve Risk Analizi sayfalarından kalan kredi ve risk değerlerinin yanında detaylı olarak kredi ve risk analiz değerleri görülebilir.

Soru:
Cari kart listesi üzerinde iken aynı kartın hareketlerini kolayca nasıl görebiliriz?
Cevap:
Kart listesi ekranı üzerinde Bağlantı1 simgesi bulunmaktadır. Bu simgenin yanındaki aşağı ok butonuna tıklanarak, cari kart hareketleri ekranı açılır ve ilgili cari kartın hareketleri listelenir.

Soru:
Bir cari karta ait son bakiye durumu ile birlikte, henüz cari bakiyeye yansımamış sipariş ve irsaliye toplamlarını hangi rapordan alabilirim?
Cevap:
Cari / Raporlar / Bakiye listeleri / Detaylı bakiye listesinden alınabilir.

Soru:
Cari modülünde, bakiye listesi başlıkları İngilizce gelebilir mi?
Cevap:
Rapor almadan önce CTRL+Q tuşuna basılır. Gelen ekranda İngilizce rapor işaretlenerek rapor başlıklarının İngilizce çıkması sağlanır.

Soru:
Yeni cari kart açılırken bağlantılar sayfasındaki muhasebe hesap kodu bölümüne yeni muhasebe kodu yazılıyor. Kart kayıt edildiğinde muhasebe kodu hesap planında otomatik açılmıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Şirket bilgileri, sabit tanımlar, parametreler, genel parametreler, cari genel parametreleri bölümündeki entegrasyon parametrelerinde ‘Muhasebe Kaydı Yap’ parametresine Hayır seçeneği seçildiği için yeni cari kartta tanımlanan muhasebe hesap kodunu hesap planına eklenmiyor. Bu parametre Evet ya da Sor yapılmalıdır.

Soru:
Müşteri/Satıcı Cari kartlarında Kredi/Risk Limiti kontrolü yapılıyor. Bu kontrole faturalanmamış Alış/Satış İrsaliyelerinin tutarlarını nasıl dahil edebilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Cari Genel Parametreler bölümünden Faturalanacak Giren İrsaliyeler (-) / Faturalanacak Çıkan İrsaliyeler (+) parametresi işaretlenir.

Soru:
Cari karttaki bakiye ile ekstredeki bakiye birbirini tutmadığında ne yapılır?
Cevap:
Özel fişlerden girilen hareketler cari bakiye değerlerini etkilemez. Özel fiş girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Soru:
Sıfır tutarlı faturaların cari hesap ekstresinde görülmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı parametresine "Evet" ya da "Sor" değeri verilir.

Soru:
Cari kart listesinde carilere ait telefon numaralarının da görüntülenmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Cari kart listesinde Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden tasarım görünümüne geçilir. Sahalardan Ekleye basılır. Eklenen kolonun 2. satırında Bağlantılı Saha seçilir. Gelen ekranda Bağlantı Tablosu ADRESLER yapılır. Bağlantı Tablosu Bağlantı Sahası ADRKOD1 yapılır, Bağlantılı Saha ADRTEL1 yapılır, İfade ADRITEMNO=1 yazılır. Başlık ile Ad kısmına TELEFON1 yazılabilir. SQL tuşuna basılıp tasarım ekranı kapatıldığında telefon bilgisi görünecektir.

Soru:
Fatura keserken cari kartlar çağrıldığında vade bilgisinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Cari kartının ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü bölümüne kaç günlük vade uygulanacaksa yazılır. Fatura keserken vade tarihi otomatik hesaplanır.

Soru:
Cari vade farkı raporu alınırken vade farkı oranı (%) nasıl değiştirilir?
Cevap:
Oranı değiştirmek için Eta Sistem bölümüne girilir (etasqlsys). Ortak Tanımlar/ Vade Farkı Grup Tanımları kısmından oranlar değiştirilebilir.

Soru:
Cari kartı bağlantılar sayfasındaki adres bilgilerinin ön değerleri nasıl getirilir?
Cevap:
Şirket bilgileri / Cari Genel Parametreler bölümünde Diğer Bilgiler sekmesinde Cari Kart Adres Seçimi ön değerleri değiştirilir.

Soru:
Cari modülünde İşlem türlerine göre, Muhasebe bağlantısı yapıldığında Muhasebe fişlerine açıklama nasıl getirilir? Örneğin dekont işlemi yapıldığında farklı bir açıklama ya da nakit işlemi yapıldığında farklı bir açıklama olarak Muhasebe fişine çıkması.
Cevap:
Cari modülü içinde Servis işlemleri, Muhasebe Bağlantıları, Muhasebe Grubu kodu seçilir, Ör. (CARMUHGRP) Seçilen Muhasebe Grubu’nun içinde, İşlem Türlerinin karşısındaki BORÇ SAT.AÇIK., ALACAK SAT AÇIK. veya diğer açıklama sahalarına istenen tanımlamalar yapılabilir.

Soru:
Caride mahsup fişi işlerken birden fazla tarihe aynı anda giriş nasıl yapılır?
Cevap:
Caride saha tanımlarında mahsup fişinde işlem tarihi kolonu açılarak birden fazla tarihe ait hareketler tek fişe işlenebilir.

Soru:
Cari-II modülünde tanımlanan cari/stok fiyat listesindeki stok fiyatlarının tamamı tek seferde %10 artırarak nasıl değiştirilir?
Cevap:
Cari-II modulünde Servis / Dosya İşlemi/ Cari-stok paketi fiyatı değiştirme, fiyat değiştirme parametresinde Fiyat hesap. Yöntemi : 2-Matematiksel işlem, Fiyatlara matematiksel işlem bölümüne Mevcut fiyat : * ve 1.10 yazılır.

Soru:
Hareket girişlerinde cari kartına özgü bir uyarı mesajının gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Cari kart ek bilgiler sayfasında ki Uyarı Mesajına istenen mesaj yazılır. Eğer sabit uyarı mesajları belirlendi ise bu uyarı mesajlarının listeden seçimi de sağlanabilir. Sabit mesajların tanımı için Servis/Sabit Tanımlar/Derece ve Uyarılar/Ödeme Uyarıları bölümüne girilir. İstenen sabit mesajlar tanımlanarak kayıt edilir. Bu şekilde cari kartlar da uyarıların sabit listeden seçilmesi sağlanmış olur.

Soru:
Cari kartlara ait bakiyelerin bugünkü USD ve Euro karşılıkları nasıl listelenir?
Cevap:
Sql düzenleyicide aşağıdaki query yazılır. SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE, (SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='USD' AND DOVHARTUR='AKTALS')'BUGÜN Kİ USD KURU', CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='USD' AND DOVHARTUR='AKTALS')'USD KARŞILIĞI', (SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='EURO' AND DOVHARTUR='AKTALS')'BUGÜN Kİ EURO KURU', CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='EURO' AND DOVHARTUR='AKTALS')'EURO KARŞILIĞI' FROM CARKART WHERE CARKOD=:CARKOD

Soru:
Cari Kart kodu nasıl değiştirilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde. Servis İşlemleri/ Dosya işlemleri/Kart kodu Değiştirme /Cari Kart Kodu Değiştirme bölümünde eski ve yeni kod yazıldıktan sonra F-2 işlem butonuna basılarak yapılabilir.

Soru:
Baş harfleri büyük diğer harfleri küçük yazılmış cari ünvan bilgilerinin tamamı nasıl büyük harfe çevrilir?
Cevap:
SQL sorgusu yazılabilecek bir ekran da (SQL Düzenleyici ya da Query Analyzer) ve aşağıdaki sorgu yazılır.

UPDATE CARKART
SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN)

Soru:
Cari hareketinden muhasebe fişine giden açıklama nasıl değiştirilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreleri’ne girilir, Entegrasyon Parametreleri sayfasına seçilir. Muh. Borç Satır açıklaması ve Muh. Alacak Satır Açıklaması bölümleri istenen şekilde düzenlenir.

Soru:
Cari kartı, ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü fatura ekranındaki vade tarihine nasıl otomatik getirilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreler/ muhtelif kontroller ekranında, muafiyet uygula parametresi işaretlenir.

Soru:
Yapılmış olan cari hareketler içindeki en yüksek, en düşük ve ortalama değerin görülmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Aşağıdaki query yazılır.

SELECT
MIN (CARHARTUTAR) AS En_Düşük,
MAX (CARHARTUTAR) AS En_Yüksek,
AVG (CARHARTUTAR) AS Ortalama_Deger
FROM CARHAR

Soru:
Cari karttaki detay açıklamalar bölümündeki başlıklar nasıl değiştirilir?
Cevap:
Cari modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Başlık Tanımlamaları bölümünden Cari Kart Detay Açıklama başlıkları bölümüne girilerek başlıklar değiştirilir.

Soru:
Örnek Etiket basımı
Cevap:
Örnek etiket basımı 1:
XPOS YPOS
--------- ---------
CARKOD 1 1
UNVAN 2 1
ADADRES1 3 1
CARBAKİYE 4 1
XPOS istenen sahanın etiket üzerinde kaçıncı satırda çıkacağını (1.satırda carikodu, 2.sırada ünvanı’nı yazsın), YPOS ise soldan sağa vereceği boşluk sayısıdır (hepsi aynı hizada isteniyorsa YPos satırları 1 olmalıdır.)
Örnek etiket basımı 2:
SAHA KODU SAHA ADI X POS Y POS BOY
----------- --------- ----- ----- -----
KODU : 1 1 9
CARKOD 1 10 40
CİNSİ : 2 1 9
CARUNVAN 2 10 40
YETKİLİ : 3 1 9
CARYETKILI 3 10 40
AÇIKLAMA: 4 1 9
CARACIK1 4 10 40

Soru:
Cari kartlarında, fatura ve bütün fiş tiplerinde default olarak belirlenen bir döviz kodu ve türünün kendiliğinden gelmesini nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Genel/Şirket Genel Parametreleri ekranının "Diğer Parametreler" sekmesinde, cari ile ilgili satırda "ÇEVRİM TİPİ : 8-Genel tanımlanan döviz" seçilir. Aynı satırda istenen döviz kodu ve türü de tanımlanmalıdır.

Soru:
Cari modülünde hareket fişine girildiğinde imlecin ilk olarak üst başlıktaki tarih kısmına gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Cari/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Konumlanacak Bölüm 1-üst başlık (fiş tarihi) seçilir ve kayıt yapılır.