Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: ÇEK / SENET

VERSİYONU: V-7
Soru:
Firma çeki giriyorum. Firma çeki tahsil olmamasına rağmen raporlarda pozisyonu Ödendi olarak görünüyor.
Cevap:
Bu durum, firma çeki için tanımlanan banka kodunun eksik tanımlanmasından kaynaklanıyor. Düzelmek için Ana menudeyken F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞİRKETE AİT TANIMLAR, F2-ENTEGRASYON TABLOSU, F3-BANKALAR, F2-BANKA CARİ TAHSİL SENET KODLARI bölümüne girilerek tanımlanan ilgili banka kodunun boş bırakılan alanları doldurulur. Eğer bu boş bırakılan alanlara bir şey yazılamayacaksa 'x' yazılarak geçilir ve kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
CEK/SENET modülünde Firma Çek çıkışında Pozisyonuna Tanzim yerine ödendi yazıyor.
Cevap:
Ana Menü/Devir İşlemleri/Üzerinde Çalışılan Şirket İşlemleri/Entegrasyon Tablosu/Bankalar bölümünden muhasebe modülü olmasa bile burada muhasebeyle ilgili tanımların yapılması yeterli.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çek/senet modülünde Çek Çıkış veya Diğer İşlemler bölümünde F6 veya F7 tuşları yardımıyla çek seçimi yapıyorum. Ekrana çek bilgilerim geldiğinde enter tuşuna basıldığım zaman "DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu hata ekranda yeralan bordrodaki portföy numarası sahasının yeterli genişlikte olmamasından kaynaklanmaktadır. Sözkonusu saha veya sahaların genişliklerini değiştirmek için servis bölümünde SAHA BOYLARINA ilişkin düzenlemeler yapılması gerekir. Bunun için Çek/Senet modülününde ;

F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR,
F4-ÖZEL TANIMLAR,(MÜŞTERI ÇEKİ) İÇİN,
F2-MÜŞTERİ Ç/S ÖZEL T,(FİRMA ÇEKİ) İÇİN İSE
F2-FİRMA Ç/S T,
F3-ÇEK SAHA BOYLARINDAN Portföy numarasına "15" değeri vermeliyiz.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Firma Çek Çıkışı yapılırken, çekin pozisyonu "TANZİM"olması gerekirken "ÖDENDİ" olarak görüyorum nasıl düzeltebilirim?
Cevap:
Bu hatanın düzeltilebilmesi için Entegrasyon Tanımları içerisinde bulunan BANKALAR menü seçeneğindeki Banka Cari Tahsil Kodları düzenlenmelidir. Bu düzenlemede program muhasebe hesap kodunu kontrol ettiğinden dolayı sözkonusu kod kullanılmasa dahi herhangi bir değer verilmelidir. (Örneğin XXX )

VERSİYONU: V-6
Soru:
Müşteri çek giriş, çıkış ve diğer işlemlere ait bordrolardan girilen birden fazla çek hareketini program cari karta işlerken tek bir hareket olarak işlediğini fark ettim.Bunun çözümü nedir?
Cevap:
Program çek hareketlerini cari karta işlerken iki ayrı yöntem kullanmaktadır. İlk yöntemde girilen tüm hareketler detaylı olarak her bir hareket için ayrı ayrı kayıt üreterek cari kartına işlemektedir. İkinci yöntemde ise tüm hareketleri özet olacak şekilde tek bir kayıt olarak cari karta işlemektedir. Bu iki yöntemin seçimi ile ilgili parametre programın ENTEGRASYON kısmındaki GENEL İRTİBATLAR bölümünde bulunmaktadır. Bu seçeneğin 4. Sayfasında ÇEK/SENET MODÜLÜNDEN CARİ HESAP MODÜLÜNE başlığı altındaki DETAY KAYIT seçeneğine "E" değeri verilmelidir. Bu durumda program girilen her hareketi detaylı olarak cari hesap modülüne işleyecektir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çek senet modülünde mevcut müşteri çeklerini bankaya tahsile gönderiyorum. Bu işlem için çek/senet modülünde MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞI menüsünde bulunan YENİ BORDRO seçeneğini kullanmaktayım. İşlemi yapıldıktan sonra çeke ait pozisyon kullanılan bankanın pozisyonu oluyor. Bununla birlikte tahsile gönderilen çeklerin vadesi gelmediği halde çeklerin tahsil edilmiş olduğunu görmekteyim. Bu durumda ne yapmam gerekir.?
Cevap:
Programda Çek çıkışı kullanıldığında sözkonusu çekler işlem sonunda tahsil edilerek ilgili hesaplara işlemektedir. Kullanıcının çekleri vadesi öncesinde banka koduna göre tasnif edilmiş bir şekilde ve tahsile verilen çekler adı altında bir pozisyonda saklayabilmesi için bu konuda farklı bir çek pozisyonu yaratmak gereklidir. Bankaya ait tahsile verilen çek adı altında bir pozisyon yarattıktan sonra Çek/senet modülünde DİĞER İŞLEMLER bölümünde İŞLEM KODU olarak (MI) muhtelif işlem seçeneği kullanılmalıdır. Aşağıdaki örnekte portöyde bulunan çekler vadesi gelmeden önce iş bankasına tahsile gönderilmektedir. Bunun için 1. İşlem yapılmaktadır. Bu işlem sonunda pozisyon İŞ-TAH-ÇEK olacaktır. Çeklerin vadesi geldiğinde ise eski pozisyonda olan çeklere ait tutarlar ilgili banka hesabına geçmektedir. Kullanılan kod da aşağıda görüldüğü gibi BANKA KODU'dur.

Örnek :
Önceki Pozisyon Sonraki Pozisyon
1.İşlem MI
PORTFÖY ====> İŞ-TAH-ÇEK
2.İşlem MI
İŞ-TAH-ÇEK   ====> İŞ768 (Banka Kodu)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çek arama yöntemlerinin herhangi birisinden pozisyona göre C/S araması yapmaktayım ekrana "DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK" hata mesajı veya LİSTE SONU geliyor.(söz konusu pozisyonda çeklerin bulunduğunu biliniyor)
Cevap:
Program çek/senet işlemlerini yaparken Enetgrasyon tanımları içerisinde bulunan SABİT POZİSYONLARI kullanmaktadır. Bu tür bir hata geliyor ise kontrol edilmesi gereken noktalar şunlardır;

- Sistemde türkçe karakterler ile ilgili bir sorun olabilir. Kullanıcı ORTAK PARAMETRELER'de bulunan TÜRKÇE KLAVYE parametresinine "H" değeri vererek devre dışı bırakmış olabilir. Bu durumda o ana kadar girilen çeklerdeki türkçe karakter içeren pozisyon ifadeleri arama kıstaslarında kullanılamayacaktır.

- Sabit pozisyonlarda bulunan ifadeler sonradan değiştirilmiş olabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Eski çek bordrolarına girdigim zaman ekrana "XX nolu satıra kayıtlı çek bulunamamıştır" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu hata mesajı senetler için de geçerlidir. Hata mesajı gelen bordrodaki çek veya senet kalemleri silinmiş olabilir. Silinme sebepleri arasında;

- Yeni yıla geçiş amacıyla yapılan devir işlemin yanlış yapılması nedeniyle olabilir.Kullanıcı veya sistem tarafından belirlenen pozisyonlar devir sırasında kullanılmamış ve devredilememiştir.

- Çek çıkış veya diğer işlemlere tabi tutulmuş çeklerin giriş bordrolarını kullanıcının değiştirmesi durumunda bu hata meydana gelmektedir. Program kullanıcının çek giriş bordrosunu tekrar kaydetmesi halinde uyarı mesajı vermektedir. "ESKİ BORDRONUN TEKRAR KAYDI UYUMSUZLUK YARATABİLİR" Bu uyarı mesajına rağmen kullanıcı işleme devam eder ve bu çekin bulunduğu çek çıkış bordrosunu ekrana çağırır ise sözkonusu çekin bulunamadığına yönelik hata mesajı ekrana gelir.

- Bu hata mesajının bir başka sebebi ise çalışılan şirket dizini içerisinde bulunan ve çek kartlarını içeren bilgi dosyalarının sistemden silinmesidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girdigim çek veya senetlerin tutarlarının cari kartına işlemediğini görmekteyim.
Cevap:
Çek/senet modülünde yapılan işlemlerin çek/senet hareketlerinden yapılması durumunda program;

- Cari kart ve hareketlere,
- Çek/senet kartları ve bordrolarına
- Entegrasyon tanımları ile muhasebe fişlerine kayıt eder. Eğer kullanıcı işlemleri çek/senet hareketleri yerine çek/senet kartlarından yapar ise cari ve muhasebe modüllerine işlemez. Kullanıcılar cari kartlara ve muhasebeye işlemek istemedikleri veya bir önceki seneden devreden çek veya senetleri işlemek için bu yöntemi kullanırlar.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Bankaya çek çıkış işlemi yapıyorum.İşlem sonundaki pozisyon BANKA KODU olması gerekirken "CİRO" olarak gözüküyor bunu ne şekilde düzeltebilirim?
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.

- Banka cari kartı açılır.
- Entegre tanımlarda bulunan bankalar menü seçeneğine girilir. Cari ve tahsil işlemlerinde kullanmak üzere yeni bir banka kodu yaratılır.
- Müşteri çek girişleri yapılır. Çek çıkışında iki ayrı seçenek bulunur. Bunlar SATICI KODU ve BANKA kodlarıdır. Kullanıcı F5 POZİSYON ekranında daha önce tanımladığı banka kodunu kullanması gerekirken F6 CARİ KART listesinden tanımlamış olduğu banka cari kart kodunu seçerer kayıt işlemi yaparsa yukarıda belirtilen ata meydana gelir. Çünkü F6 KART listesinden seçilen kodu SATICI KODU sahasına aktarmakta ve kayıt sonrasında çeke ait pozisyon CİRO olmaktadır.Burada seçim mutlaka F5 POZİSYON'ların yer aldığı ekrana bakılarak yapılmalıdır

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Firma çek çıkışı yapıyorum 2. sayfadaki Banka Kodu sütununu atlamıyor.
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.

ANA MENÜDE
F3 ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ
F5 ENTEGRASYON TABLOSU
Cıkan Pencerede (Entegre.dat) Enter
F3 BANKA CARİ TAHSIL KODLARI
Çalıştımız Bankaları girmemiz gerekiyor.
(Firma Çeki girerken F5 ile görebiliriz.)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Müşteri senet girişinde Döviz girişide yapmak istiyorum.
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.

F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S TANIMLARI
F2 PAREMETRELER
Döviz Sahası                                                    
Bu sahaya "E" verilirse müşteri senet giriş/çıkış/diğer işlemler kısımlarında ekrana gelen ŞEHİR sahasının tipi ve boyu döviz olarak değiştirilir, böylece kullanıcı senet tutarını hem TL ve hem de döviz olarak girebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Cari modülüne baktığım zaman ödendi ibaresini EVET görüyorum, C/S modülünde ise Portfoy olarak görmekteyim.
Cevap:
F3 C/S HAREKETLERİ
F6 TAHSİLAT
Tahsilattan ekranından yapılan işlemler Çek/Senet modülündeki bilgilerde değişiklik yapmadığından işlemler bu modülden yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
C/S modülündeki özel kod girişlerini cek ve senetlerin cari ve muhasebe kayıtlarında göremiyorum.
Cevap:
Müşteri C/S Bordrolarında 2.Özel kod kullanılmalıdır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
C/S modülünde bütün evraklar için vade farkı hesaplamak istiyorum
Cevap:
F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S SABİT TANIMLAR
F2 PAREMETRELER

Vade Farkı Tarzı Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her biri için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vade tarihi ve toplam tutar kullanılarak vade farkı hesaplanır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
C/S işlemlerimin cari karta işlememesini sağlayabilir miyim?
Cevap:
Yeni Bordroda F6 Cari kart listesi yerine Çeki verenin kodu bölümüne ele giriş yapılıp Alt-Ok tuşu ile devam edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çek bordrolarında 2.sayfadaki bazı sütunları gormek istemiyorum.
Cevap:
F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S SABİT TANIMLAR
F3 ÇEK SAHA BOYLARI

Bölümüne ulaşılarak istenmeyen sütunlar sıfır (0) verilerek F2 kayıt edilir.

VERSİYONU: EFW
Soru:
C/S bordrolarında listeden ekrana C/S çağırmak istediğimde C/S ekrana gelmiyor.
Cevap:
F7 C/S LİSTESİ ekranında iken SAHALAR butonuna basılarak SEÇİM ve REK.NO sahalarının seçilen alanlar bölümüne taşınması gerekir. Daha sonra C/S kart listesi ekranında ara tuşu veya mouse ile SEÇİM sütunu işaretlenmelidir.