Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: ÇEK-SENET

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL

Soru:
Firma Çek Çıkış işlemi yapılıyor. Muhasebe bağlantılı olarak fiş kayıt ediliyor. Ancak firma çek çıkışı için kullanılan ve banka modülünde tanımlanan banka kartındaki muhasebe kodu oluşan muhasebe fişinde kullanılamıyor, default hesabın kullanıldığı görülüyor. Ne yapılmalıdır?
Cevap:
Çek/Senet modülünde, Servis > Sabit Tanımlar > Saha tanımları bölümünde, Firma çek çıkış fişi saha tanımı bölümünden Muhasebe Kodu sahası işaretlenerek aktif hale getirilir.

Soru:
Çek tahsil işleminde, masraf tutarını nereye yazmalıyım?
Cevap:
Çek tahsil fişinde, ek bilgilerde gider tutarı alanına masraf tutarı yazılır.

Soru:
Dövizli çalışan bir cari karta, farklı döviz türü olan çek çıkışı yapılıyor. (Örneğin Cari Kart döviz türü USD, çıkışı yapılan Çek EURO). Çıkışı yapılan çek tutarının cari karttaki dövize çevrilmesi nasıl yapılır?
Cevap:
Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Ç/S Genel Parametreleri bölümünden Döviz Çek/Senetlerinde Hedef Kart İçin Döviz Çevirimi Uygula parametresi işaretlenir.

Soru:
Çek kart listesi arama ekranlarında çek kalemlerinde girilen çeklerin banka adı ve banka şube adını görmek istiyorum. Ne yapabilirim?
Cevap:
Çek/Senet kart listesinde bağlantı 1 bölümünde aşağıdaki query yazılarak banka adı ve şube adı görünebilir.

SELECT BANKADI, BANSUBADI
FROM ETA_MASTER..BANKTAN,ETA_MASTER..BANKSUBETAN
WHERE ETA_MASTER..BANKTAN.BANKNO=:CSKBANHESBANKOD AND
ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBNO=:CSKBANHESSUBKOD AND
ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBBANKANO=:CSKBANHESBANKOD

Soru:
Çek/Senet giriş ya da çıkış işlemi yapıldı. Döküm almak istediğimde Ortalama vadesini boş getiriyor. Dizayn içerisinde Ortalama Vade ile ilgili kodlar dizayna eklenmişti. Ne yapabilirim?
Cevap:
Çek/Senet giriş ya da çıkış fişindeyken F8-Parametreler’den Ortalama Vade hesaplaması yapılınca dökümde Ortalama Vade çıkar.

Soru:
Çek/Senet’te çekin belli kısmı kapandıktan sonra tutara nasıl müdahale edilir?
Cevap:
Şirket Genel Parametrelerde, Ç/S parametresinde kısmi kapama işaretlenerek tutara müdahele edebilme şansı oluşabiliyor. Kapanan ve açık kalan kısım çek kartında ve raporlarda görülebilir.

Soru:
Kesilen firma çeklerinin listesi cari kart bazında nasıl alınır?
Cevap:
Çek/senet/raporlar/kart listeleri/firma çek kart listesi ekranında son kart kodu sahasına ilgili cari kodu yazılarak listeleme yapılır.

Soru:
Sıra senet nasıl basılır?
Cevap:
İlgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.

Soru:
Portföy numarası nasıl otomatik belirlenir?
Cevap:
Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına girilir. İlgili pozisyonun başlangıç numarası belirlenir.

Soru:
Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında "2 NUMARALI HATA OLUŞMUŞTUR" mesajı geldiğinde ne yapılır?
Cevap:
İlgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır şekilde dikdörtgen içerisine alınmış olan başlıkla içindeki değerler "0" a eşitlenir.

paket=0
vatincluded=0
cumulativetotal=0
invoicewcue=0
rbgrouping=0

Soru:
Çek/Senet Modülü Çek Çıkış ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu nasıl görülür?
Cevap:
Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir. Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :

SELECT CSKPORTFOYNO'PORTFOY NO',CSKVADETAR'VADE TARİHİ',CSKSONHARPOZKOD'POZİSYON', DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) 'ÇEK KAÇ GÜNLÜK'
FROM CSNKART
WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

Soru:
Çek/Senet modülünde çek çıkış bordrosu kayıt edildiğinde muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu yerine bu hesabın alt seviyesinin çalışması nasıl sağlanır?
Cevap:
Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkış Bordro Fişi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalışacaksa yazılıp kayıt edilir.

Soru:
Çek girişinde vade tarihinin işlem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülü, Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

Soru:
Girilen döviz çekinin vadesi gelip tahsil edildiğinde TL değerinin tahsil edilen tarihteki kurdan hesaplanması nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımalar/Parametreler/ Genel Parametreler/Çek/Senet Genel Parametreleri bölümünde Dövilzli Çek/Senet TL Tutarını Yeniden Hesapla parametresi işaretlenir.

Soru:
Müşteri çek giriş bordroda birden fazla girilen müşteri çeklerinin ortalama vadeleri nasıl görülür?
Cevap:
üşteri çek giriş bordro üst kısımda bulunan F8-det.bilg. yanındaki tırnağa basılıp, ortalama vade seçilince girilmiş çeklerin ortalama vadesi görülebilir.