Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: DATABANK

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Yeni bir şirket açtığıktan sonra databanka girdiğimde ekrana "DATABANK DOSYALARI BULUNAMAMIŞTIR, DOSYALARI İLGİLİ PROGRAMIN SERVİS BÖLÜMÜNDEN AÇABİLİRSİNİZ.DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?" mesajı geliyor.
Cevap:
Programın ilk defa kullanıldığında servis bölümünden yeni databank dosyası açılması gerekmektedir. Yeni dosya açmak için F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F4-YENİ DOSYA ölümüne girilir. Bu bölüm kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Databank kartındaki bir sahaya daha önceden belirlediğim standart bilgileri seçerek nasıl girebilirim? Örneğin öğrenim durumu sahasına ilkokul, ortaokul, lise, yüksek okul değerlerini seçerek getirmek istiyorum.
Cevap:
Öncelikle databank kartında istenilen sahaya seçerek gelmesi istenilen sabit ifadeler not sayfası yardımı ile hazırlanır. Bunun için F9-YARDIMCI İŞLEMLER, F4-NOT SAYFASI (V6'da F3) açılır. Sırasıyla seçilmek istenilen değerler yazılır.

Örneğin;
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
YÜKSEKOKUL
ÜNİVERSİTE

yazıldıktan sonra F2-SAKLA tuşuna basılır. Ekrana gelen SAKLANACAK DOSYA ADINI GİRİNİZ: bölümüne OKUL.TXT yazılıp enter tuşu ile bu dosyanın kaydı tamamlanır. Daha sonra bu dosya, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F6-BİLGİ DOSYALARI bölümüne aşağıdaki gibi tanımlanır. Bu ekrandaki SAHA1 ve SAHA2 değerleri F7-SAHA ADLARI ile ekrana getirilir.

DOSYA ADI SAHA1     SAHA2  BOY
OKUL.TXT ÖĞRENİM 20

Yapılan bu tanımlamalardan sonra databank kartına girilir. SAHA1'e tanımlanan saha üzerinde F7-SAHA SEÇİMİ tuşuna basılır. Ekrana gelen sabit ifadelerden istenen değer seçilerek işleme devam edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Databank kartında istediğim bir numara sahasına, otomatik numara nasıl verebilirim?
Cevap:
İstenilen sahaya otomatik numara verilebilmesi için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümüne girilir. OTO.NUMARA 1 veya OTO.NUMARA 2 bölümlerinin herhangi birinin SAHA KODU sahasında F7-SAHA ADLARI tuşuna basılır. Ekrana gelen saha adlarından otomatik numara verilmek istenilen seçilir. ÖN TAKI sahasına numaranın başına sabit bir değer gelmesi isteniyorsa yazılır. NO sahasına numaranın kaçtan başlayacağı yazılır. Son olarak BOY sahasına ise numaranın kaç haneden oluşacağı yazılıp yapılan tanımlar kayıt edilir.

ÖRNEK:
SAHA KODU ÖN TAKI NO BOY
OTO.NUMARA 1:KART KODU KA- 1 4
OTO.NUMARA 2:EVRAK NO AA-         4 785 5

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Databank kartlarında standart sahalarım var. Bu sahalara göre farklı dizaynlarda dökümler alabilir miyim?
Cevap:
İstenilen dökümün alabilmesi için ilk olarak F5-SERVİS, F4-SABIT TANIMLAR, F5-DİZAYN DOSYALARI bölümüne girilip, otomatik dizayn seçimi yapılacak saha adları, F7-SAHA ADLARI tuşu yardımıyla seçilerek kayıt edilir.

Örneğin;
Muhtarlar için tasarlanmış bir databank dosyasında kartlarda, bulunan TÜRÜ sahasının dizayn dosyaları bölümüne tanımlandığını varsayalım. Bu sahaya IKAMET yazıldığında IKAMET.DFB ye bağlı olarak tanımlanan dizaynın, SURET yazıldığında ise SURET.DFB ye bağlı olarak tanımlanan dizaynın yazıcı çıktısını almak mümkün olacaktır. Bu dizayn dosyalarının çalışılan şirket dizini içerisinde bulunması gereklidir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Databankımda belirli kıstaslara uyan kayıtları yeni bir şirketteki databank dosyasına nasıl aktarabilirim?
Cevap:
Aktarım işlemi yapmadan önce yeni bir şirket açılır. Yeni şirket açıldıktan sonra transfer işlemine geçilir. Transfer işlemi için; Bilgilerin bulunduğu şirkette, F5-SERVIS, F3-DOSYA BAKIMI, F6-KAYIT TRANSFERI bölümüne girilir. Aktarılması istenilen kartların listeleme aralıkları tanımlanır. F2-TRANSFER İŞLEMİ uşuna basıldıktan sonra ekrana gelen TRASFER YAPILACAK DOSYAYI BELİRLEYİNİZ ekranındaki DATABANK DOSYA İSMİ sahasına ŞİRKETKODU\DATABANK.DAT yazılarak F2-TRANSFER İŞLEMİNE DEVAM tuşu ile transfer tamamlanır.

Örnek:
DATABANK DOSYA İSMİ :SIRKET2\databank.dat

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Açmış olduğum databank kartlarını, eski karttan F6-DOSYA LİSTESİ ile ararken farklı kıstaslara göre bulmak istiyorum.
Cevap:
Bu işlem için farklı indeks adları tanımlanmalıdır. Farklı indeksler tanımlayabilmek için F5-SERVIS, F4-SABIT TANIMLAR, F4-İNDEKS ADLARI, bölümüne girilip yaratılmak istenen indeks dosyasının adı girilir.

SAHA1 bölümüne hangi sahaya göre arama yapılacaksa F7-SAHA ADLARI tuşu yardımı bu saha seçilerek kaydedilir. Yapılan işlemin geçerlilik kazanması için bilgi dosyası baz alınarak indeks dosyası yaratılmalıdır. Bunun için F5-SERVİS, F3-DOSYA BAKIMI, F5-YENiDEN İNDEKSLEME bölümüne girilip tanımlamış olduğumuz indeks dosya adının karşısına "E" değeri verilerek indeksleme işlemi başlatılır. Databank programına girerken sorulan INDEKS DOSYASI sahasına oluşturulan bu indeks dosyasının ismi yazılır yada F6-İNDEKS LİSTESİNDEN seçilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Databank modülünde matematiksel işlem hangi bölümde ve ne şekilde yapalirim?
Cevap:
Matematiksel işlemler, raporlar bölümünün altında bulunan özel tanımlı raporlar menü seçeneği kullanılarak yapılır.
Örneğin ;
Yapılacak uygulamada AA ve BB isimli iki saha kullanılacaktır. Bu iki saha ile İlgili olarak toplama, çarpma, bölme, çıkarma ve yüzde hesaplama işlemleri için yapılması gereken tanımlamalar aşağıdadır.

F4-RAPORLAR,
F4-KUL.TANIMLI LİSTE,
F3-YENİ TANIM

bölümüne girilir. Hazırlanacak rapor dosyası için bir isim verilir. ( deneme.fmt ) Page Down tuşu ile arka sayfaya geçerek aşağıdaki tanımlama yapılır.

 Saha Kodu Saha Başlığı Toplam Sayfa Boyu
KOD KOD 10
AA AA    E 14
BB BB E 14
 $TOPLAM= AA+BB
 $TOPLAM TOPLAM 14
 $ÇIKAR= AA-BB
 $ÇIKAR ÇIKARMA 14
 $CARPIM=            AA*BB
 $CARPIM ÇARPIM 14
 $BOLUM= AA/BB
 $BOLUM BOLUM 14
 $YUZDE= BB/AA*100
 $YUZDE YÜZDE 14
 $TOPLAM= harici bir değişken olup bu değişkene bir değer ataması yapılmaktadır.
 $TOPLAM sahası ise; üst satırda yapılan değer ataması sonucu oluşan değerin raporda çıkmasını sağlayan tanımdır. Yukarıdaki tanımlamalar sonrasında istenen  döküm alınabilir.