Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: DEPO

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
DEPO MODÜLÜNDE F2 DEPO HAREKETLERİ / F3 DEPOLAR ARASI HAREKET yada F4 FASON HAREKET Bölümlerinde ekrandaki,saha boylarını(stok kodu) genişletmek ya da daraltmak istiyorum.
Cevap:
STOK MODÜLÜNDEN, F5 SERVİS / F4 SABİT TANIMLAR F3 SAHABOYLARI kısmından yararlanılarak değiştirilebilir F2 KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
ETA'da DEPO MODÜLÜNDE F3 DEPOLAR ARASI HAREKET yada F4 FASON HAREKET bölümlerinde STOK KARTLARINI barkod kodları aracılığı ile cağırmak ve işlem yapmak istiyorsam ne yapabilirim ?
Cevap:
ETA'da DEPO MODÜLÜNDE F5 SERVİS bölümünde Ekranın alt kısmında yeralan BARKODLU ÇALIŞMA parametresine "E" verildiği zaman F3 DEPOLAR ARASI HAREKET yada F4 FASON HAREKLET yapılırken stok kart seçimi barkod kullanılarak yapılır. Bu parametrenin düzgün çalışması için stok kartlarında barkod sahaları doldurulmuş olmalı ve STOK MODÜLÜNDE F5 SERVİS / F3 DOSYA İŞLEMLERİ / F5 BARKOD İNDEKSİ YARATMA kısmında bulunan bölüm yardımıyla F2 İNDEKSLEME işlemi yapılmış olmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Herhangi bir depodan girişi yapılmış faturalar başka bir depodan çağırıldığında "FATURA KALEMLERİNDEN BAZILARI BULUNAMAMIŞTIR"mesajı geliyor. Bu durumda nelere dikkat etmeliyim?
Cevap:
ETA'da depolar, şirket olarak yaratılmakta ve takip edilmektedir. Herhangi bir fatura girişi yapıldığında oluşan stok areketle ri fatura girişinin yapıldığı depo/şirkette saklanır. Kullanıcı eski faturalara girip bu faturaları görmek isterse bu faturaların girişinin hangi depodan yapıldığına dikkat etmelidir. Burada depo kod veya numaraları fatura girişi sırasında fatura numarası sahasının ilk karakterlerinde kullanılır ise daha pratik ve tutarlı bir şekilde seçim yapılabilir.

Örneğin:Fatura No: D014-654342 gibi.
Fatura numaralarının bu şekilde girilmesi durumunda matbu forma döküm alırken numaralar fatura dizaynı içerisinde bu özellik dikkate alınarak düzenlenmelidir.