Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: E-DEFTER

Soru:
Süresi dolan mali mühür için hangi işlemler yapılır?
Cevap:
Kamu SM kurumuna başvuruda bulunulur. Yeni mali mühür geldikten sonra tekrar sürücü kurulumuna gerek yoktur. Şifre işlemleri Kamu SM internet sayfasından yapılır. E-Defter ve E-Fatura genel parametrelerindeki şifre bölümleri güncellenir.

Soru:
E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?
Cevap:
EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.

Soru:
E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?
Cevap:
Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.

Soru:
Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir?
Cevap:
"Muhasebe -> Servis -> Dosya İşlemleri -> Fiş Ayrıştırma" bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.

Soru:
Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir?
Cevap:
"Muhasebe -> Servis -> Dosya İşlemleri -> Toplu Belge Tür değişikliği" bölümünden değişiklik yapılabilir.

Soru:
Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
Cevap:
E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.

Soru:
E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?
Cevap:
Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890-201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları

Soru:
E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl incelebilir?
Cevap:
"E-Defter -> Raporlar -> E-Defter Dökümü" bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.

Soru:
E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu?
Cevap:
E-Defter İşlemleri -> Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.

Soru:
E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır?
Cevap:
E-Defter -> Dosya İşlemleri -> Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar -> E-Defter Kontrol raporları alınır.

Soru:
Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi?
Cevap:
"Şirket Bilgileri -> Servis -> Sabit Tanımlar -> Kullanıcı Parametreler -> Şirket Kullanıcı Parametreleri" bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.

Soru:
Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir?
Cevap:
Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar -> Muhasebe Belge Tanımları -> Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)

Soru:
Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak belirlenir?
Cevap:
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar -> Muhasebe Belge Tanımları -> E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK -> Dekont, MAS -> Masraf Formu gibi.

Soru:
Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?
Cevap:
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar ? Muhasebe Belge Tanımları bölümünden;
a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8-Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir.

b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6-Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.

Soru:
E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı?
Cevap:
E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

Soru:
Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim?
Cevap:
E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır.