Javascript Menu by Deluxe-Menu.comPROGRAM MODÜLÜ: BANKA

VERSİYONU: ETA : SQL - ETA:V8-SQL

Soru:
Banka modülünde, banka kartı içinde bulunan hesap tipleri nasıl tanımlanır?
Cevap:
Banka, servis, sabit tanımalar, banka hesap tip tanımlarından yeni hesap tipleri tanımlanır.

Soru:
Banka modülünden mahsup kaydı yapmak istendiğinde “ Kayıt Tarihi Çalışılan Günde Değil “ mesajı geliyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
İşlem yapılan banka kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Tarih Kontrol parametresi isteğimiz çalışma şekline uygun duruma getirilir. ( 0-Kontrol yok,1-Günlük, 2-Haftalık, 3- Aylık, 4-Yıllık )

Soru:
Banka ve şube kart tanımları nasıl yapılır?
Cevap:
Programda herhangi modülde iken Yardımcı işlemler / Banka işlemleri bölümünden banka ve şube tanımlanır.

Soru:
Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

Soru:
Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı gelirse ne yapılmalıdır?
Cevap:
Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değiştirilir.

Soru:
Banka kartına muhasebe kodu nasıl verilir?
Cevap:
Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.