Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: FATURA

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Faturada stok kodlarını manuel yazıyorum. Bir stok kodunu ikinci kez yazdığımda o kodu ayrı yazmıyor. Daha önce yazmış olduğum satırın miktarına ilave ediyor. Ayrı yazmasını nasıl sağlayabilirim ?
Cevap:
Faturada F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümündeki Barkod parametresi 'H' Hayır olarak düzenlenir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura ekranındayken en son kaydedilen STOK KARTI veya CARİ KARTI nı ekrana görüntülenmek istiyorum.
Cevap:
Fatura ekranındayken CTRL+F7 tuşuna basılır. İlgili tuşa imleç cari bölümündeyken basılırsa son açılan cari kartı, stok kalemleri bölümündeyken basılırsa son açılan stok kartı ekrana görüntülenir. EFW Versiyonunda son açılan cari kartı için CTRL+F9, son açılan stok kartı için CTRL+F7 tuşları kullanılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Fatura ekranında stok kodunda barkodu okumuyor.
Cevap:
Fatura modülü Servis/Saha Boylarından Stok Kodu:20, Stok Cinsi:30, Açıklama: E Boyu:15 şeklinde açıldıktan sonra Servis/Parametrelerde BARKOD ve BARKOD SAHASI "E" olarak seçilmelidir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Nakli yekünlü (Birden fazla sayfalı) faturalar kesiyorum.Aynı zamanda fatura numaralarımı servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.Faturayı yazdırdığımda birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki fatura numarasını sadece 1 (bir) sayı arttırılıyor.Bundan dolayı yeni fatura keserken fatura numarası yanlış geliyor.Sayfa sayısı kadar fatura numarasının arttırılmasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden FATURA SATIR SAYISI [1-150] parametresine kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunana değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse,ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır,61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura da herhangi bir eski faturaya iki kişi girdiğinde sonradan girenin kaydının engellenmesini istiyorum.
Cevap:
Bu engelleme için Fatura da F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünden Tekrar Kayıt Kont. parametresine 'E' değeri verilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura keserken satış fiyatına, son kesilmiş faturadaki satış fiyatının gelmesi mümkün mü?
Cevap:
Fatura ekranında fiyat kısmında *SS yapılıp enter'a basılması gerekmektedir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura keserken stok bağlantılı çalışmıyorum ve stok cinsini elle yazıyorum. Ancak kağıda fatura dökümü aldığımda stok cinsini yazmıyor.
Cevap:
Bu durum stok cinsinin saha boyunun tam açık olmamasından kaynaklanıyor. Saha boyunu açmak için Fatura da, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI bölümüne girilir ve Stok Cinsinin saha boyu '30' olarak belirlenir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Fatura kaydettiğim zaman oluşan muhasebe fişlerinde aynı muhasebe kodları her kalem için ayrı olarak geliyor. Muhasebe kodları aynı olan satırları tek bir satırda nasıl toplayabilirim?
Cevap:
Fatura modülüne girip F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler ekranında "HESAPLARI BİRLEŞTİR :[E/H]" parametresi [E] olarak kaydedilirse sorun çözülür.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Gider veya Gelir faturası keserken muhasebe bağlantısını nasıl yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F7-GİDER YERLERİ veya F8-GELİR YERLERİ bölümünden tanımlanan başlıklar ve muhasebe kodları, GİDER / GELİR faturası ekranında stok kodu üzerindeyken CTRL+F5 tuşuna basılarak ekrana çağırılır ve seçim yaparak kayıt etme imkanı sağlar.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura keserken belirttiğim bir satırdan sonra stok kalemlerinin girişini engellemek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim ?
Cevap:
F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünden kalem satır sayısı [15-150] parametresine yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen satır sayısı girilir. 15-150 arasında girilmesi gereken bu alan işlem esnasında aşılması durumunda program tarafından uyarı mesajı gelir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura ekranına girdiğimde fatura numarası otomatik gelmiyor?
Cevap:
Eğer network sistemde Eta kullanılıyorsa fatura numarası KAYIT esnasında ekrana gelir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Yeni Fatura girmek yerine,daha önceden girdiğim Faturayı nasıl kopyalayabilirim ?
Cevap:
Faturadan,yeni Fatura menüsüne girilir,F7 Fatura listesinden kopyalamak istenilen fatura çağrılır,değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
İptal faturalarını sistemden nasıl silebiliriz.
Cevap:
Fatura,servis,devir işlemleri,fatura devri,istenen tarih ileri bir tarihe atılır. Normal faturalar "H" iptal faturalar "E" olarak devir yapılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Fatura da kalem bazında ortalama vadeyi görmek istiyoruz.
Cevap:
Fatura,servis,saha boyları,vade sahası açılır kalem bazında vadeler girilerek F8 tuşu ile vade hesaplanır F2 tuşu ile genel vadeye aktarılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Faturada stok kodunda barkodu okumuyor.
Cevap:
Fatura modülü Servis/Saha Boylarından Stok Kodu: 20 Stok Cinsi: 30 Açıklama: E Boyu: 15 şeklinde açıldıktan sonra Servis/Parametrelerde Barkod ve Barkod Sahası "E" olarak seçilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Faturadan girilen aynı hesap kodlu stoklar muhasebe fişinde tek satırda birleştirilemiyor.
Cevap:
Faturada F5 Servis/F4 Sabit Tanımlar/F2 Parametreler'de HESAP BİRLEŞTİR (E) yapılarak muhasebe fişinde aynı hesap kodlu stoklar tek satırda birleştirilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İptal ettiğim faturaların Fatura listesinde görünmesini istemiyorum?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F2-DEVİR İŞLEMLERİ,F2-FATURA DEVRİ bölümüne girilir. Bu bölümde karşımıza 2 seçenek gelir,

Normal Faturalar: E/H
İptal Faturalar : E/H

Normal Faturalar (H),İptal Faturalar (E) yazılır ve devir etmek istediğimiz tarihe, en son iptal ettiğimiz Fatura tarihinden (1) bir gün sonraki tarihi yazılıp F2-FATURA DEVRİ işlemi yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Yeni Fatura girmek yerine,daha önceden girdiğim Faturayı nasıl kopyalayabilirim?
Cevap:
Faturadan,yeni Fatura menüsüne girilir,Fatura listesinden kopyalamak istenilen Fatura çağrılır,değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girerken "Kayıt ortamındaki bir arızadan dolayı Fatura dosyalarındaki verilerin bir kısmı ya da tümü kullanılamaz hale gelmiş olabilir.(Backup dosyalarını kullanınız) Dosyaları bu halde kullanmak istediğinizden emin misiniz? Mesajı ile karşılaşılaştım.
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F3-DOSYA BAKIMI,F2-YENİDEN İNDEKSLEME menüsüne girilir.
İndeksleme işlemi yapılarak sorun çözülür. (Yedek alınmadan işlem yapılmamalıdır.)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Faturada barkodlu işlemleri nasıl yapabilirim?
Cevap:
Barkod Opsiyonu ile Çalışma;

1)Stok kartlarında barkod kodları tanımlanmış olmalı (V-6'da açıklama-2, V-7'de kartların 3.sayfasındaki barkod sahası)
2)Fatura modülünün F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELER bölümünde BARKOD [E/H] paremetresi "E" olmalı. BARKOD SAHASI [E/H] parametresi; **(V-6 için) STOK KODU ile BARKOD KODU (AÇIKLAMA-2) aynı ise "H" ise farklı ise "E" olmalıdır.

Bu işlemlerden sonra V-7 için Stok modülünden Barkod İndeksi yapılmalıdır. V-6 için dos ortamında REBBARK.EXE dosyası çalıştırılmalıdır.

Bu işlem için;
Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
C:\ETA6>CD SİRKET (Enter)
C:\ETA6\SİRKET>..\REBBARK
NOT:(V-6, V-7, EFW) Her yeni bir stok kartı açıldığında bu indeksler yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura numarasını otomatik takip etmek için yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
Faturanın F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde ALIŞ-SATIŞ FATURA NO: kısmına ilgili bilgiler girilir. Örneğin fatura numarasının SG 0001 den başlayacağını düşünürsek, ön takı kısmına (SG) yazılması daha sonra fatura numarasının çıkması için NO: kısmına (1) yazılır. Boy kısmına kaç karakter ise o kadar rakam girilir. Örneğin uygulamamız gerekirse ÖN TAKI: SG, NO :1, BOY: 4 olması gereklidir.

VERSİYONU: V-6,V-7, EFW
Soru:
FATURA yazdırdığımda, stok cinsi kısmı yazılı olmasına rağmen döküme çıkmıyor.
Cevap:
Dökümde cinsi kısmının çıkabilmesi için, Faturanın F5-SEVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI kısmında bulunan cinsi parametresinin boy'u 30 hane olarak tanıtılmalıdır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura ekranındayken en son kaydedilen STOK KARTI veya CARİ KARTI nı ekrana görüntülenmek isiyorum.
Cevap:
Fatura ekranındayken CTRL+F7 tuşuna basılır.İlgili tuşa imleç cari bölümündeyken basılırsa son açılan cari kartı,stok kalemleri bölümündeyken basılırsa son açılan stok kartı ekrana görüntülenir. EFW Versiyonunda son açılan cari kartı için CTRL+F9,son açılan stok kartı için CTRL+F7 tuşları kullanılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Faturada ekrana girilen açıklamalara ilaveten nasıl özel açıklama girebilirim?
Cevap:
Fatura ekranında CTRL+F6 tuşuna basılır. Özel açıklama ekranına bilgi girilir ve F2-İŞLEME DEVAM tuşuna basılarak bilgi kayıt edilir. Bu işlem EFW versiyonunda Bilgi Giriş İşlemleri penceresinden Özel Açıklama Girişi seçilerek yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Gider veya Gelir faturası keserken muhasebe bağlantısını nasıl yapabilirim.?
Cevap:
Muhasebe modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F7-GİDER YERLERİ veya F8-GELİR YERLERİ bölümünden tanımlanan başlıklar ve muhasebe kodları, fatura ekranı stok kodu üzerindeyken CTRL+F5 tuşuna basılarak ekrana çağırılır ve seçim yaparak kayıt etme imkanı sağlar.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kaydı yapılan faturaları toplu olarak nasıl yazdırabilirim?
Cevap:
F2-FATURA, F4-TOPLU FATURA BASIMI bölümüne girilir.Listeleme aralıkları verilir,
F8-PARAMETRELER ekranından fatura tipi belitilir. F4-YAZDIRMA tuşuna basılır,ard arda fatura dökümleri alınır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura-muhasebe entegrasyonu yaparken, muhasebe kodları aynı olan mallarımı fiş içerisinde tek satırda nasıl toplayabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden HESAPLARI BİRLEŞTİR [E/H] parametresi "E" yapılır. Bu parametreye "E" verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı hesaba ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır sayısı azaltılmış olur.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura keserken stok kalemlerini çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak nasıl ekrana getirebilirim?
Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İskontolu faturalarımın muhasebeye entegrasyonunda oluşan fişe,mal toplamından İSKONTO rakamını düştükten sonra kalan tutarı yazmasını istiyorum.Yani iskonto rakamını fişe atmasını istemiyorum.
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden İSKONTOLARI DÜŞ [E/H] parametresi "E" yapılır.Bu işlem faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesini Bu sahaya "H" yazılırsa o zaman entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili muhasebe hesaplarına iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Aynı fatura üzerinde farklı kdv'li ürünlerin kaydını nasıl yapabilirim?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümündenKDV [%] parametresi "E", BOY: 3 (üç) yapılır.Bu işlemle fatura stok kalemleri bölümünde KDV sütunu açılır.Fatura keserken üst kısımdaki KDV oranı bölümü sıfırlanmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Tevkifatlı fatura kaydı için yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] SATIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] parametreleri "E" olmalıdır. Fatura bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT esnasında çıkan pencerede KDV TEVKİFATI YAPACAK MISINIZ?, KDV TEVKİFATI [E/H] sorusu "E" yazılır ve F2-KAYDA DEVAM işlemi ile fatura kayıt edilir. ** MUHASEBE modülü ile entegre çalışılıyorsa ENTEGRASYON işlemlerinde GENEL İRTİBATLAR bölümüne KDV TEVKİFATI ile ilgili muhasebe kodları kayıt edilmelidir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Faturada farklı vadelerle girdiğim stok kalemlerinin ortalama vadesini nasıl hesaplatabilirim?
Cevap:
Stok kalemlerini vadeleriyle girdikten sonra CTRL+F8 tuşuna basılır.Çıkan penceredeki ORTALAMA VADE tarihi F2-AKTAR tuşuna basılarak fatura ekranındaki VADESİ bölümüne otomatik olarak aktarılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Faturalarımın muhasebe ile bağlantılarında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebileceğim bir rapor mevcut mudur?
Cevap:
F5-SERVİS, F3-DOSYA BAKIMI, F5-CARİ/MUHASEBE ENT. KONTROLÜ bölümüne girilir. Bu bölüm cari/muhasebe entegrasyonu olmayan veya entegrasyon yapılmış görünüp de karşı kayıtları bulunmayan faturaların listesini verir. Ekranda belirtilen listeleme aralıklarına ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirlenen kıstaslara uyan faturalar gözden geçirilir, cari/muhasebe bağlantısı bulunmayan veya kopuk olan faturaların ekrana veya yazıcıya dökümü alınır. Bu işlem yanlışlıkla cari/muhasebe bağlantısı yapılmadan kaydedilen veya bir şekilde bağlantılı kaydedilip de sonradan bağlantısı kopan(örneğin ilgili aya ait fiş dosyasının silinerek tekrar açılması veya bağlantılı cari hareket kaydının cari modülünden değiştirilmesi gibi) faturaların belirlenmesinde işe yarar.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fatura keserken belli bir satırdan sonra stok kalemlerinin girişini nasıl engelleyebilirim?
Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden KALEM SATIR SAYISI [15-150] parametresine yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen maksimum satır sayısı bu sahaya yazılır. Buraya yazılan rakam aşıldığı anda program kullanıcıyı uyarır. Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Nakli yekünlü (Birden fazla sayfalı) faturalar kesiyorum.Aynı zamanda fatura numaralarımı servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.Faturayı yazdırdığımda birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki fatura numarasını sadece 1 (bir) sayı arttırıyor.Bundan dolayı yeni fatura keserken fatura numarası yanlış geliyor.Sayfa sayısı kadar fatura numarasının arttırılmasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden FATURA SATIR SAYISI F1-150]parametresine kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Faturada dövizli işlemleri nasıl yapabilirim?
Cevap:
Fatura modülünde dövizli çalışma ile ilgili işlemler sırasıyla aşağıda (A-B-C-D) belirtilmiştir.
(A)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
-----------  ----------- ------ --------- --------- ------- -------
 001    TELEFON 1 *1 10.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
------------ --------- -----
FİYAT-1:    10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde
 (*)yıldız enter tuşuna basılır.

(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------- ------ -------- ------  ------- ------- ------
 001   TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
----------- --------- -----
FİYAT-1:  10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM'den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi
 - (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------- ------------ ------ --------- --------- ------- -------
 001  TELEFON 1 *1      2.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
------------ --------- ----- KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE' DM DEĞERİ:500.000

Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek, Faturanın F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ "DÖVİZ KUR SAHASI" (E) yapılmalıdır.Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.Bu tarihli kur tabloda bulunmalıdır.
 (D)

STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------   -------- ------ ---------- ---------- -------- -------
 001  TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
---------- ---------     -----
 FİYAT-1: 10    DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa;Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır. Fiyat hanesine (***) yazılıp enter tuşuna basılır.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Kapalı fatura kestiğim halde muhasebede oluşması gereken fiş türü tahsil veya tediye olması gerekirken mahsup oluyor.
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümüne girilerek SERBEST MESLEK MAKBUZU [E/H]  parametresi kontrol edilmelidir. Bu parametrenin "E" olması halinde program KDV tutarını MAL TOPLAMI üzerinden hesaplar. Dolayısıyla Mal toplamı üzerinden yapılan iskonto veya benzeri indirmleri dikkate almaz. Bu parametreyi genellikle Serbest Meslek Makbuzu kullanan işletmeler kullanır. Parametrenin "H" olması halinde program normal düzende işleyişi gerçekleştirir. Bununla birlikte kayıt edilen faturada İSKONTO yapılmış ise program muhasebede Mahsup fişi yarattığı unutulmamalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Faturayı yazıcıdan matbu forma dökerken stok kodları dizayn içerisinde olmasına rağmen form üzerine çıkaramıyorum.
Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümündeki stok kodunun büyüklüğü fatura dizaynındaki stok kodunun büyüklüğüne eşit olmalıdır. Bununla birlikte aynı durum stok kalemleri içerisinde bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir. Görüldüğü gibi saha boyları ile fatura dizaynında kullanılan boylar birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura bilgilerimi matbu kağıda dökerken yazıcı boş kağıt çıkarıyor.
Cevap:
Fatura dizayn dosyasının içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:\ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)

VERSİYONU: V-6
Soru:
Fatura modülünde Hizmet/Masraf faturası nasıl kesebilirim.?
Cevap:
V-5 ve V-6 'da Hizmet/Masraf faturası kesmek için izlenmesi gereken yol şudur.
Fatura modülünde yeni fatura bölümüne girilir. Cari bilgileri girildikten sonra, stok kalemleri bölümüne geçilir. Stok kodu hanesine, ilgili hizmetin muhasebe kodu yazılır,ENTER tuşuna basılmadan CTRL+ -->(CTRL+SAĞ OK) ile yana geçilir.Stok cinsi sahasına hizmetin türü yazılır. Son olarak hizmetin tutarı yazılarak fatura kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura modülünde iskonto-1 ile iskonto-2 'yi aynı anda kullanmaktayım. İskonto-2'nin TOPLAM dan İSKONTO-1 düştükten sonraki ara toplam (Toplam-İskonto-1) üzerinden hesaplanması için yapmam gereken işlem nedir?
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına "4567" sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM  : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000 TL

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Faturada iskonto yapıyorum.İkinci yapacağım iskontoyu ilk yaptığım iskonto değeri üzerinden, yani iskonto üzerinden iskonto yapmak istiyorum.
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu satır numarası [7] yazılır ve F2- ile kayıt edilir.

     BAŞLIK  TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000 TL

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Eski faturaya girdiğimde "MUHASEBE FİŞİ BULUNAMAMIŞTIR" ve hemen ardından "MUHASEBE KAYDI YAPILAMAZ" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu tür bir hata mesajı gelmesinin değişik sebepleri olabilir. İlk olarak muhasebe fişi üzerinde değişiklik yapılmış olabilir ya da muhasebe'den FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılmış olabilir.Bu sebeplerden dolayı fatura-muhasebe arasındaki bağlantı koptuğu için bu mesaj gelebilir veya muhasebe fişi iptal edilmiş olabilir. İndeks dosyasının bozulmasından dolayı bilgilere mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Bu durumda Muhasebede ilgili aya ait fiş dosyasına indeksleme yapmak gerekir.(MUHASEBE,F5-SERVİS,F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F3-YENİDEN İNDEKSLEME,F3-FİŞ DOS.YEN.İNDEKSLEME) (Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.) Aynı zamanda ilgili aya ait muhasebe fiş dosyasının sistemden silinmiş olma ihtimali de vardır. Eğer muhasebe fişi kullanıcı tarafından değiştirilmiş veya silinmiş ise fatura iptal edilerek tekrar girilmelidir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
İade faturası ile ilgili entegrasyon işlemlerini nasıl yapabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden ilk olarak yeni bir entgere dosyası oluşturulur.(İADE.DAT) Stok entegrasyonu bölümünebelirlenen İade hesap planı kodu belirtilir. Tanımlanan yeni entegre dosyası F5-ENT.DOSYA TABLOSU yazılır ve kayıt edilir.Faturanın F5-SERVİS bölümünde bulunan PARAMETRELER kısmındaki ENTEGRASYON DOSYA SEÇİMİ [E/H] parametresine"E" değeri verilir.İade faturası kayıt edilirken çıkan pencereden İADE.DAT satırı seçilerek işleme devam edilir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Fatura modülünde iade işlemlerini nasıl yapabilirim?
Cevap:
Öncelikle İADE [E/H] parametresine "E" değeri verilmelidir. Yapılan işlem müşteriye yapılan satış işleminin iadesi ise ALIŞ faturası kesilmelidir. Eğer Satıcıdan gelen mallara ilişkin,yani alış işleminin iade işlemi ise SATIŞ faturası kesilmelidir. Bununla birlikte entegrasyon tanımlarında KDV ile ilgili tanımların yine bu şekilde yapılacağı unutulmamalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura girişi esnasında, stok kalemlerinin girişini yaparken F6-KART LİSTESİ'nden seçim yaptığımda "STOK KODU BULUNAMAMIŞTIR" mesajı geliyor.
Cevap:
Fatura modülünün F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümünde düzenleme yapılır. Bu düzenleme ile stok kodu sahasının boyuna "20" değeri verilmelidir. Bununla birlikte barkod numaralarının stok kartında AÇIKLAMA2 sahasında kullanılması durumunda eğer barkod indeks dosyası yaratılmamış ise yine bu hata ile karşılaşılacaktır. V-6 da ilgili şirket dizini içerisinde stok kartlarına barkod indeksi yapılmalıdır.Bunun için "REBBARK.EXE" program dosyası çalıştırılmalıdır.

 Bu işlem için;
 Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
 C:\ETA6>CD SİRKET (Enter)
 C:\ETA6\SİRKET>..\REBBARK
 V-7 ve EFW da ise bu işlem servis bölümünde bulunan BARKOD İNDEKSİ YARATMA seçeneği ile yapılabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Faturayı Muhasebe bağlantısı yaparak kayıt ederken "Detay KDV'lerin tutar toplamı ekranın ön yüzünde yazılı bulunan KDV' den farklı bulunmaktadır. " MUHASEBE KAYDI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DÜZELTMEYİ YAPINIZ" mesajı ile karşılaştım.
Cevap:
(V-7 İçin), F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisindeki entegrasyon tanımlarının 1. ve 2.sayfasında bulunan Alış, satış veya iade işlemleri ile ilgili muhasebe kodlarının girişinde KDV Hesabı yazılmamış veya aynı anda 5.sayfada bulunan detay KDV hesaplarının tanımlandığı bölüme de yazılmış ise bu hata ile karşılaşılır. Bununla birlikte faturada kullanılan KDV oranı ile ilgili hesap kodu entegrasyon tanımlarının 5.sayfasında tanımlanmış olması gereklidir.

*** V-6 için bu işlem; fatura modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fatura girişi yapılıp kayıt aşamsında " SATIŞ İSKONTO 1 HESABI BELİRTİLMEMİŞTİR." veya "MUH1-2 HESABI BULUNAMAMIŞTIR" vb. mesajlar ile karşılaşıyorum.
Cevap:
Bu tür hata mesajları ile karşılaşıldığında (V-7 İçin) F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisindeki muhasebe hesap kodlarının yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kodlar 1, 2, ve 5. Sayfada bulunur.

*** V-6 için bu işlem; FATURA modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çok kullanıcılı programımda parametrelerden tanımlamama rağmen yeni fatura ekranında,fatura numarasını otomatik olarak getirmiyor.
Cevap:
Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde fatura modülünü aynı anda kullanan birden fazla sayıda kullanıcı olabilir. Eğer aynı fatura numarası aynı anda birden fazla sayıda fatura kesen kullanıcıda ekrana gelirse bu kullanıcıların şaşırmasına ve hata yapmalarına yol açabilecektir. Bununla birlikte hangi kullanıcı önce F2-KAYIT tuşuna basar ve kaydı tamamlar ise sözkonusu fatura numarası ona ait olacaktır. Bu durumda diğerleri için bu numara geçerli olmayacaktır. Bu konudaki tutarsızlığı önlemek için programda şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır. Program yeni fatura girişinde otomatik olarak gelecek numarayı ekrana getirmemekte ancak kayıt tamamlandığı takdirde bu numarayı faturaya ilave etmektedir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fatura modülünde eski bir fatura ekrana çağrıldığında; "FATURA KALEMLERİNDEN BAZILARI BULUNAMAMIŞTIR." veya "CARİ KAYDI BULUNAMAMIŞTIR" mesajları geliyor. Bu durumda kontrol edilmesi gereken noktalar nelerdir. ?
Cevap:
Stok modülünden ilgili Stok kartları silinmiş olabilir. Bununla birlikte hareketler de silinmiş ise yedeklere başvurulmalıdır. Eğer hareketler mevcut ise kartlar aynı kod içerecek şekilde tekrar yaratılmalı ve stok modülünden F5-SERVİS F3-DOSYA İŞLEMLERİ,F2-DOSYA BAKIMI, F3-DOSYA DÜZELTME,F4-KART HAREKET KONTROLÜ işlemi ile kartın ön yüzü ile arka yüzü tutarlı hale getirilmelidir.

- İndeks dosyalarının bozulmasından dolayı bilgiler mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Servis bölümünden HAREKET YENİDEN İNDEKSLEME yapılmalıdır.
(Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.)

- Eğer Stok kartı mevcut ancak karta bağlı hareketler silinmiş ise fatura girişleri tekrar yapılmalıdır.

- Bununla birlikte sistemde DEPO modülü kullanılıyor ise faturaların hangi depo kullanılarak girişinin yapıldığı araştırılmalı ve sözkonusu depo seçilerek fatura ekrana getirilmelidir.

- Yukarıdaki işlemler CARİ için de geçerlidir. Sırasıyla yukarıdaki maddeler incelenmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fatura keserken ikinci birime göre tutar hesaplamak için yapmam gereken işlem nedir?
Cevap:
Fatura keserken ilgili stok kaleminin satırında tutar hanesine "*2" yazılarak hesaplamanın ikinci birim üzerinden yapılması sağlanır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fatura modülünden muhasebe bağlantısı yaparken MAL ALIŞ ve MAL SATIŞ hesaplarının kebir kısmının entegrasyon dosyasına bağlı kalmaksızın cari hesaba göre değişken olabilmesi için yapmam gereken işlem nedir?
Cevap:
İşletmenin aşağıdaki şekilde hesap planı yapısı olduğunu kabul edelim.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 01 MARMARA BÖLGESİ SATIŞLARI
600 01 001 A Malı Satışları
600 01 002 B Malı Satışları
600 01 003 C Malı Satışları
600 02 EGE BÖLGESİ SATIŞLARI
600 02 001 A Malı Satışları
600 02 002 B Malı Satışları
600 02 003 C Malı Satışları
600 03 AKDENİZ BÖLGESİ SATIŞLARI
600 03 001 A Malı Satışları
600 03 002 B Malı Satışları
600 03 003 C Malı Satışları

Marmara Bölgesine satış yapılırsa 600 01 ???
Ege Bölgesine satış yapılırsa 600 02 ???
Akdeniz Bölgesine satış yapılırsa 600 03 ???

kodlu hesaplara programın entegre bağlantı yapabilmesi için;
a) Stok kartlarının MUH.KOD.ALIŞ ve MUH.KOD.SATIŞ bölümlerine sadece
3.seviyedeki (??? = 001, 002, 003 vb.) muavin kodları yazılır.

Örneğin:
MUH.KOD.ALIŞ : 001
MUH.KOD.SATIŞ: 001 gibi.

b) Cari kartların AÇIKLAMA-2 sahasına; cari kartın ait olduğu bölgeye göre: 600 01,
 600 02, 600 03, 600 04, 600 05 kebir kodları yazılır.

c) Entegrasyon tablosundaki "STOK ENTEGRASYONU:" parametresine M (Muavin) yazılır. Alttaki STOK KEBİR ENTEGRASYONU ve STOK MUAVİN ENTEGRASYONU bölümleri boş bırakılır.

d) Fatura modülüne girilir, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR F4- ÖZEL TANIMLAR F2-PARAMETRELER bölümüne girilir. Bu ekranda bulunan STOK ENTEGRASYONU CARİDEN parametresine "E" yazılıp F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.Sonuç olarak program yukarıda belirtilen kriterler dahilinde muhasebe fişi üretecektir