Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: FATURA

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL

Soru:
Satış faturası düzenlendiğinde ve muhasebe bağlantısı yapıldığında anlık olarak satılan malın maliyet yansıtılması nasıl yapılır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri bölümü Muhasebe Entegrasyonu sayfasında “Stok SMM Yansıtması Yap” parametresi işaretlenir. İlgili stok kartında yansıtma hesabı tanımlanır.

Soru:
İskontolu fatura düzenlenirken, ilgili ürünün net fiyatı anlık olarak nasıl görülür?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülü, Fatura Genel Parametreleri bölümünde Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar parametresinde istenen açıklama sahası belirlenir. Fatura modülünün saha tanımlarından ilgili açıklama sahası aktif hale getirilir.

Soru:
Fatura düzenlenirken ilgili stok kartına ait resim nasıl görülebilir?
Cevap:
Stok kartına resim eklendikten sonra Fatura modülünde Servis > Sabit Tanımlar > Parametreler bölümüne girilir. Stok Kart Resim Görüntüleme parametresi aktif hale getirilir.

Soru:
Fatura kalemlerindeki tutarın miktar 2 ile fiyatın çarpımından hesaplanması nasıl yapılır?
Cevap:
Tutar bölümünde iken *2 Enter yapılır.

Soru:
İşyerimde birden fazla tevkifat oranım var. Yeni satış faturası keserken, Toplamlar sekmesinde bulunan Tevkifat butonu çalışmıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Fatura ekranında bulunan “KDV Tevkifat” parametresi seçilir. Bu seçimden sonra toplamlar sayfasındaki Tevkifat butonu çalışır.

Soru:
Fatura girişi esnasında kalem iskonto 1, 2 ve 3 alanlarını kullanarak birden fazla iskonto yapıyorum. Fakat program iskonto hesaplamasını her seferinde matrah üzerinden yapıyor. Her iskontonun bir önceki iskontodan düşülmüş matrahtan hesaplanmasını nasıl sağlarım?
Cevap:
Şirket bilgileri/servis/sabit tanımlar/parametreler/genel parametreler/stok genel parametreleri ekranında diğer parametreler sekmesinde bulunan “indirim üzerine indirim” parametresi işaretlenir.

Soru:
Faturadan yeni faturaya girildiğinde birçok fatura tipi geliyor. İstenmeyenler nasıl kaldırılabilir?
Cevap:
Fatura modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip tanımlarında, kullanmak istenilmeyen fiş tiplerinin Onay bölümündeki kutucuklar X olarak işaretlenip, kayıt edilmelidir.

Soru:
Faturanın vade tarihi yazılmadan kayıt edilmesi nasıl engellenir?
Cevap:
Şirket bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.

Soru:
Fatura modülünde toplu fatura yazdırma işlemi yapılıyor. Fakat fatura basımında numara atlaması oluyor. Basılması gereken ilgili numaralı fatura yerine başka numaralı fatura basılıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Toplu fatura yazdırma işlemi yapılırken program kriterlere uygun faturaları liste olarak karşımıza getiriyor. Bu listedeki sıralamaya göre faturalar yazdırılıyor. Eğer listede fatura numaraları örneğin sondan başa doğru listelenmişse yazdırma işlemi de bu sıraya göre yapılıyor. Fatura numarasına göre sıralamayı artan sırada yapıp yazdırma işlemi yapılabilir.

Soru:
Tevkifatlı bir fatura girildiğinde, faturanın içinde tevkifat oranı nasıl seçilir?
Cevap:
Fatura içinde, toplamlar sekmesinde, tevkifat sahasındaki buton yardımı ile istenilen oran seçilir ve ana sayfadaki tevkifat parametresi işaretlenir.

Soru:
Faturadan bedelsiz olarak ürün satışı yapılıyor. Fatura toplamları 0 olarak işleniyor. Fakat bu 0 tutarlı faturalar cari hesap ekstresinde nasıl görünebilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerine girilir. Entegrasyon parametreleri sekmesi açılır. Cari bağlantı bilgilerinden Sıfır Tutarlı Faturalar için Cari Kaydı parametresi evet yapılır.

Soru:
Düzenlenen faturalarda, vade tarihinin boş bırakılması istenmiyor. Bu kontrol nasıl sağlanabilir?
Cevap:
Şirket bilgileri modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.

Soru:
Fatura giriş ekranında, birden fazla stok kalemi aynı anda nasıl seçilebilir?
Cevap:
Faturada, kalemler bölümünde Shift+F6 tuşuna birlikte basılır. Stok listesi açılır. Gelen listede Ctrl tuşuna basılı tutularak istenen stoklar mouse ile seçilebilir. Okey tuşu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.

Soru:
Fatura kaydı yaparken “153 no’lu hesabın alt seviyesi mevcuttur” mesajı geliyor. Oysa ben stok kartlarının arkasına muhasebe kodlarını yazmıştım. Ne yapabilirim?
Cevap:
Stok kartlarındaki, Bağlantılar sekmesinde muhasebe kodları yazılmış fakat muhasebe kodunun yanında fiş tip no’su belirtilmemiş ise bu mesaj gelir. Kullanıma uygun bir fiş tipi seçilir.

Soru:
Fatura modülünde iken Stokların Son Alışları ve Son Satışları Cariye göre nasıl listelenir?
Cevap:
Fatura kaleminde Son Alışı ya da Son Satışına bakılmak istenilen stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak Hareket Fiyatları sekmesi açılır Fiyat Tipinden Son Alış ve Son Satış seçilip Cari Kodundan da istenilen cari seçilip o stokun alış ya da satışları F3-İşlem tuşuna basılarak listelenir.

Soru:
İrsaliyeleri şubeye kesip faturayı merkeze nasıl kesebilirim?
Cevap:
Merkez için cari kart açılır. İrsaliyede şubeler için açılan cari kartın ek bilgiler (veya bağlantılar) sekmesindeki Özel kart no’ya merkez için açılan cari kartın kodu yazılır. Sonra şubeye iki ayrı irsaliye kesilip toplu faturalama yaptığımız ekranda ‘özel kart koduna göre grupla’ seçeneği işaretlenir. Böylece kesilen faturada cari kartın kodu gelir. Merkeze faturalar kesilmiş olur.

Soru:
Fatura girişinde, stok kartındaki en, boy ve yükseklik değerini çarpıp Miktar 2’ye nasıl otomatik taşıyabilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametrelerde, Diğer Parametreler sayfasında miktar hesaplama formülüne formül yazılır. Örneğin en * boy * yükseklik değerini ifade eden FISH53*FISH54*FISH55 değeri yazılır. Hesaplanacak Miktar No bölümüne ise Miktar 2 seçilir.

Soru:
Fatura fişi içine girdikten sonra fiş içindeki sekmelere (Ek Bilgiler, Adres Bilgileri vs.) mouse ile tıklama yapmadan nasıl Geçebilirim?
Cevap:
Fişin içine girdikten sonra “Alt” tuşuyla birlikte “2” ye basıldığında Ek Bilgiler yine “Alt” tuşuyla birlikte “3” e basıldığında Adres Bilgileri sekmelerine geçiş yapılır. Alt+4,5,6 … ile de diğer sekmelere ulaşılabilir.

Soru:
Yeni şirketimde kapalı fatura kaydı yaparken bana kasa kodu soruyor. Kasa bağlantısı yapılması nasıl engellenir?
Cevap:
Şirket Bilgilerinde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerinde, Entegrasyon sayfasında, Kasa Kaydı Yap Parametresi “Hayır” yapılır.

Soru:
Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Zatıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.

Soru:
Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.

Soru:
Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir?
Cevap:
ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor.

Soru:
Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülüne girip, Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.

Soru:
İptal faturaları sistemden nasıl silinir?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis/Dosya İşlemleri/İptal Edilen Faturaların Silinmesi bölümüne girilir. Kriterler verilerek F3- İşleme Başla butonuna basılır.

Soru:
Fatura kaydı sırasında muhasebe fişi ön izleme ekranı nasıl kaldırılır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyonu sayfasına geçilir. Fiş Ön izleme "Hayır" değeri verilerek kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe bağlantısı yapılmayan faturalar nasıl bulunur?
Cevap:
Fatura modülünde Raporlar/Fatura Raporları/Fatura Listesinde F8- Parametrelerde sadece muhasebeleşmeyenler işaretlenerek, muhasebeleşmeyen faturalar görüntülenebilir.

Soru:
Fatura modülünden fatura girişi yaparken ürünün istenen tarihteki ve istenen fiyat tipindeki maliyeti nasıl bulunur?
Cevap:
Stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak maliyet fiyat sekmesine geçilir, istenilen tarih ve fiyat tipi belirlenir, F3 Hesapla işlemine basılır. Tamam butonuna basılır ise fiyat faturaya da taşınabilir.

Soru:
Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır?
Cevap:
Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.

Soru:
Faturada istenen satır sayısı aşıldığında uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Faturada Servis/Sabit Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları bölümünde istenen fatura tipine fiş satır sayısı belirtilir.

Soru:
Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır?
Cevap:
SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.

Soru:
Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fişinde görünmesi ve matrah hesabından düşülmesi için ne yapılır?
Cevap:
Fatura II Modülünde Servis/Sabit Tanımlar, İndirim/Masraf Saha Başlıkları, Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Yansıtma Şekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş parametresi seçilir.

Soru:
Fatura girişinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10 iskonto yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura toplamının doğru çıkması nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura II modülünden Servis / Sabit Tanımlar / İndirim / Masraf Saha Başlıkları / Genel indirim saha başlıları kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır işlem koşul kısmına FISFGI022!=0 yazılır.

Soru:
Kapalı faturalarda oluşan muhasebe fişinde 120/320 hesaplarının çalışmaması için ne yapılır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünden Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametre Kap.fat.cariye işleme parametresine (hayır) seçilir.

Soru:
Birden fazla irsaliyenin tek fatura haline getirilmesi durumunda oluşan faturanın üzerinde iken bu faturanın hangi irsaliyelerden oluştuğunun görülmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Faturanın üzerinde iken irsaliye no düğmesine basıldığında açılan pencereden irsaliye bilgileri görülür.

Soru:
Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama nasıl yapılır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.

Soru:
Fatura keserken 2 adet indirim nasıl uygulanır? (Birinci indirim fatura toplamından yapılıyor, ikinci indirim ise "Ara Toplamdan yapılıyor)
Cevap:
Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlar- Parametreler- Fatura Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu işaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde başlıklar kısmındaki " İndirimler " sekmesinde bulunan Formül kısmına "FISF45" (Fiş Ara Toplam), Koşul kısmına "FISFGI022>0" (Fiş Genel İndirim 2 Oranı sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel İndirimler gridine yazılan bu tanımlamanın tüm "Fatura Tip" lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülünde Servis-İndirim/Masraf Saha Başlıkları-Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Genel İndirim 2. satırına İşlem Formülü ve İşlem Koşulu yazılarak kaydedilir.

Soru:
Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.

Soru:
Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de "Alış ve Satış Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine" (E) Evet değeri verilir.

Soru:
Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Cevap:
Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan "Yansıtma Şekli" sütunundan yansıtma şekli "1-Stok Hesabından Düş" seçilir.

Soru:
Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.

Soru:
Üst başlık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst başlık bilgilerine geçişin kısayol tuşu hangisidir?
Cevap:
Ctrl+PGDN tuşu ile geçiş yapılır.

Soru:
Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Cevap:
Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan "Yansıtma Şekli" sütunundan yansıtma şekli "1-Stok Hesabından Düş" seçilir.

Soru:
Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Cevap:
Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan "Yansıtma Şekli" sütunundan yansıtma şekli "1-Stok Hesabından Düş" seçilir.

Soru:
Fatura kalemleri nasıl sıralanır?
Cevap:
F8-Detay ın içerisinde bulunan satırları sırala seçeneği ile bu işlem yapılır.

Soru:
İnternetteki döviz kuru faturaya nasıl taşınır?
Cevap:
Fatura, Döviz Değerleri sayfasında, döviz tarihi, döviz kodu ve döviz türü belirlendikten sonra Döviz Kuru alanında *I yazılır enter tuşuna basılarak tanımlı olan web sayfasından kur bilgisi çekilir.

Soru:
Alım faturasında girilen stok kalemlerine ait maliyeti etkileyen ve ayrı bir fatura olarak gelen, gider veya masraf faturaları stok maliyetlerine nasıl yansıtılır?
Cevap:
Fatura-II/ Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim-Masraf Saha Başlıkları/ Genel Masraf Saha Başlıkları seçilir. Gelen ekranın sağ tarafında bulunan yansıtma şekline stok maliyetine ekle seçilerek kayıt edilir. Daha sonra önceden maliyetsiz olarak girilen fatura eski fatura listesinden bulunarak ekrana çağrılır. Fatura ekranının masraflar sekmesinde bulunan matrah sahası üzerinde iken ilgili sahada bulunan buton vasıtası ile girilen masraf faturası bulunur mouse ile üzerinde bir defa tıklandıktan sonra liste ekranın üst kısmında bulunan seçim butonu tıklanarak gider faturasındaki matrah üzerinde bulunduğumuz sahaya taşınır ve fatura tekrar kayıt edilir. Kayıttan sonra stok maliyetleri girilen matrah oranında arttırılarak tekrar kayıt edilmiş olur.

Soru:
Fatura tipinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi:3 seçilir ve kayıt edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)

Soru:
Faturada fiyatın değiştirilmesi nasıl engellenir?
Cevap:
Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde "Fişlerde Fiyat Değişikliği" Parametresi "değiştirme" olarak seçilir.

Soru:
Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler girildiğinde Muhasebe bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları FATMUHGRP’da işlem türü "Genel / Bağlantısız Stok" satırında ilgili muhasebe kodu yazılır.

Soru:
Muhasebe kaydı sorusu nasıl engellenir?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında, "Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)" olarak belirlenir.

Soru:
Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur uyarısı gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt seviyesi yazılır.

Soru:
Kalemler bölgesinde gridlerde dolaşırken yavaşlama olması nasıl engellenir?
Cevap:
Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.

Soru:
Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?
Cevap:
Fatura da Servis/Sabit Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.

Soru:
Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama nasıl yapılır?
Cevap:
İlgili raporda sıralama sahasında "Saha Adı" kolonunda bulunan butona tıklayarak "FATFISEVRAKNO1" ekrana çağırılır daha sonra "Sıralama Sahası" kolonuna geçilir ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan şeklinde sıralama yapılır.

Soru:
Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülüne girilir.Servis İşlemleri/ Sabit tanımlar /Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp kayıt edilir.

Soru:
Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin işaretli gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. İlgili fatura tipinin KDV DAHİL parametresi işaretlenir.

Soru:
Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamları nasıl gösterilir?
Cevap:
Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak olan bir sorgu ile istenilen işlem yapılabilir.

SELECT FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM) 'GENEL TOPLAM'
FROM FATFIS
WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND
FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10), GETDATE(),020)
GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI

Soru:
Faturada detay açıklama nasıl girilir?
Cevap:
Fatura ekranında F-8 Detay açıklamalar bölümüne istenilen açıklamaları yazıp daha sonra eski fatura ekranında yine aynı tuşla (F-8) bu açıklamalar görülebilir.

Soru:
Fatura yazdırma işlemi sırasında dizayn seçimi nasıl yapılır?
Cevap:
Fatura, Servis /Fiş Tip Tanımları bölümündeki dizayn dosya adı bölümü boş olarak kayıt edilir.

Soru:
Otomatik fatura numarası nasıl verilir?
Cevap:
Örneğin fatura için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımaları bölümüne girilir. Bu bölümde aşağıda görüldüğü gibi ön takı başlangıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir.

Soru:
Fatura ekranında kalem kısmında istenmeyen sahalar nasıl kaldırılır?
Cevap:
Fatura programında Servis/ Sabit Tanımlar/ Saha Tanımları bölümünde ilgili fatura tipi seçilerek sahalar ayarlanır.

Soru:
Stok kartlarının faturaya toplu çağrılması nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok kalemleri bölümü, kod ekranında Shift+F6 tuşuna basılır. İstenen kartlar mouse’la işaretlenir. Onay butonu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.

Soru:
Yeni fatura kesildiğinde istenen herhangi bir alanın cari hesap ekstresi alınırken açıklama bölümüne taşınması nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilerek Entegrasyon Parametreleri sayfasına geçilir. Cari Genel Borç/Alacak Açıklaması sahalarında açıklamaya taşınacak alanlar seçilir.

Soru:
Fatura girişi sırasında genel indirim ve genel masraf başlıkları sabit olarak nasıl tanımlanır?
Cevap:
Fatura-II modülü, Servis/Sabit Tanımlar/ Genel İndirim/masraf başlıkları bölümünden başlıklar tanımlanabilir.

Soru:
Kalemlerde kart listesine basıldığında default hizmet kartı listesinin gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fatura/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki Satır Tipi Parametresi 2-Hizmet kartı seçilir.

Soru:
Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl değişiklik yapılır?
Cevap:
Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik yapılabilir.

Soru:
Dövizli fatura girilirken dövizli fiyatların tek tuşla TL değerleri nasıl hesaplanır?
Cevap:
Ctrl+Y tuşu ile otomatik olarak kaç satır varsa hepsinin TL değerleri hesaplanabilir.

Soru:
Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya ait fatura no’ları nasıl uygulanır?
Cevap:
Etaslqsys fiş tip tanımlarından her farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı seçilir.

Soru:
Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır?
Cevap:
Fatura üzerinde F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar yazılabilir. Açıklamaların başlıkları ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

Soru:
Alım faturasında hesaplanan KDV ile gelen alım faturasındaki yazılı olan KDV’nin aynı olması nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasından “KDV Tutarlarını Değiştir” sekmesi işaretlenip kayıt edilir. Alım faturasında Vergiler sekmesinden KDV detayları bölümünden Fark Tutar sahasına alım faturasında yazılı olan KDV yazılır. Bu alana yazılan KDV rakamı fatura KDV’si olacaktır.