Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: GENEL

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Program yedeklerini CD den tekrar yükledik ama programa girdiğimizde dosyalar bulunamadı diye hata veriyor.
Cevap:
Programda iken F9 F10 la programdan çıkılarak ATTRIB -R -H -A -S /S Komutu ile veya Masaüstü>Bilgisayarım>C>Eta7> de iken CTRL+A ile tümünü seç yapıp sağ click özelliklerden salt okunur özelliği işareti kaldırılır. .

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Program içerisinde herhangi bir raporu ekrana ya da yazıcıdan alırken, raporun ayrıntıları yerine sadece dip toplamlarını istiyorum.Bu işlemi nasıl yapabilirim?
Cevap:
Rapor alınan ekranlarda CTRL+ Q tuşuna basıp gelen ekranda SADECE TOPLAM: E / H parametresini ( E ) EVET yaparsak, dökümlerde sadece toplam bilgileri çıkar.

VERSİYONU: V-7
Soru:
LPT3 portundan döküm alınabilmesi için yazıcının nasıl tanıtılması gerekir?
Cevap:
MS-DOS komut isteminde NET USE LPT3: \\MAKİNA ADI\YAZICI ADI /PERSISTENT:YES komutu ile tanıtılır. Ayrıca Eta'daki tüm exe'lerin yeni olması gerekmektedir. Yazıcı tanımlarına da yeni tanıtacağımız satıra LPT3 tanıtılır ve döküm bu satır aracılığıyla yapılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Program içerisinde çalışırken 28 kodlu hata veriyor.
Cevap:
Harddiskte yeterli boş alan kalmamış. Sistem sorumlusu ile görüşülmesi gerekmektedir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Net use ile atanan printer atamasını nasıl iptal edebilirim?
Cevap:
Bu işlem için yazılacak komut

Net use lpt2 /d

VERSİYONU: V-7
Soru:
XP yazıcıya döküm gönderirken bekletiyor, beklemeyi engellemek için neler yapılabilir?
Cevap:
Eta Cd'si içindeki TİMEOUT dosyası çalıştırılır. Bu dosya Cd içinde yok ise windows'ta REGEDIT içinde Lpt satırı bulunur. "15" olan değer "2" olarak kaydedilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa giriş şifresi unutulursa, programa giriş nasıl yapılır?
Cevap:
Config.eta dosyası tekrar yüklenir ve install alınır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Cd'den şirkete geri yükleme yapılmasına rağmen program çalıştırıldığında "... dosyaları bulunamamıştır" mesajı geliyor.
Cevap:
Ms-dos'a geçilerek Etanın altındaki şirket klasörüne girilerek aşağıdaki komut yazılıp Enter tuşuna basılır,
ATTRIB -H -R

VERSİYONU: V-7
Soru:
Tam ekran çalışılmak istendiğinde ekran donmaya başladı, bilgisayarım kilitleniyor.
Cevap:
a:)Kullandığı ekran kartı driverlarının yeni sürümlerini internetten bulup install ederse çözüm olabilceğini belirtiyoruz.

b:)Müşterimize, bilgisayarındaki Xp'ye Service Pack2'yi yüklemesini öneriyoruz.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Fiyatta ve kuruşta haneler iki hane olarak geliyor. Fiyatta dört hane, tutarda iki hane olmuyor.
Cevap:
Programın ana menüsünde iken F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞİRKETE AİT TANILAR, F5-YTL PARAMETRELERİ bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Tutarda Kuruş Hane No ve Fiyatta Kuruş Hane No parametrelerine istenen küsürat değerleri verilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Usb yazıcıdan yatay döküm alınamıyor. Örneğin aylık prim belgesi yada işçi bildirim listesi gibi.
Cevap:
1- Windows'ta yazdırma seçenekleri YATAY yapılmalıdır.
2- Program içerisinde F5-Servis İşlemleri, F3-Yazıcı Tanımları, F2-Yazıcı Tanım Dosyasına girilerek Tanım Dosyası boş bırakılmak kaydıyla bir tanım yapılıp kaydedilir. İstenilen rapora gidilerek oluşturulan boş tanım dosyasından döküm alınır.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Program çalıştırmak istendiğinde ekrana " CONFIG .ETA dosyası bulunamamıştır" mesajı geliyor?
Cevap:
1-)Çok kullanıcılı bir sistemde terminalde böyle bir mesaj gelelebilir. Böyle bir durumda Terminal makinenin, ana makinenin diskine erişememesi veya dosya paylaşımının tam Olmamasından kaynaklanır.
2-)Program yüklü olduğu dizin içersinde CONFIG.ETA silinmiş olabilir.
3-)Kullanıcı programa başka bir dizin içersinde çalıştırmak istediğinde bu mesajla karşılaşılır.Programı çalıştıran dosya ile CONFIG.ETA aynı dizinde olmalıdır.

VERSİYONU: EFW
Soru:
Yapmış olduğumuz makrolar tüm şirketler için geçerli olmuyor.
Cevap:
Ana Menü/Servis/Path Tanımları bölümüne Makro Tanımı kısmına ilgili dizinin adı yazılmalıdır. ( Örnek : C:\MAKRO\ )

VERSİYONU: EFW
Soru:
XP işletim sisteminde program yarım ekran çalışıyor
Cevap:
Bu işlem için MS-DOS ortamında bir bathc file oluşturulur.
Örnek:
COPY CON ETA.BAT
CD ETA7
MODE CON LINES=25
ETAMENU
CD..

(F6) Tuşuna basılarak kayıt yapılır. Daha sonra masaüstünde oluşturulan kısayola bu batch file dosyası ilave edilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Windows-XP İşletim sisteminde programa girerken 16 Bit MS-DOS Alt Sistemi C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT sistem dosyası, MS-DOS ile Microsoft Windows uygulamalarını çalıştırmak için uygun değil.Uygulamayı bitirmek için Kapat'ı seçin şeklinde bir mesaj veriyor.
Cevap:
C:\WINDOWS\REPAIR klasörü içerisinde bulunan AUTOEXEC.NT dosyası C:\WINDOWS\SYSTEM32 klasörü içerisine kopyalanır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Ağ üzerinde farklı bir bilgisayarda bulunan yazıcıya döküm gönderilemiyor.
Cevap:
Dos ortamına dönülerek NET USE LPT2: \\YAZICININ BAĞLI OLDUĞU MAKİNA ADI\YAZICININ PAYLAŞIM ADI yazılarak enter tuşuyla onaylanır. Komut başarıyla tamamlandı mesajının karşımıza gelmesi gerekir. Bu mesaj geldikten sonra programa dönülerek yazıcı tanımlarında LPT2 olarak bir tanım yapılır ve Shift F4 tuşları yardmımıyla döküm gönderilir.

VERSİYONU: V-6 , V-7
Soru:
Yedekleme-geri yükleme-disket hazırlama gibi işlemler yapmak istediğimde ekran hemen değişerek programa geri dönüyor.
Cevap:
Bu işlem esnasında program ilgili DOS komutlarını arar. (Backup,Restore,Format vs.) Bu dosyaların bilgisayarda yüklü olmaması durumunda bu işlemler yapılamaz.Bu dosyalar sistem danışmanlarından temin edilerek bilgisayara yüklenmelidir.Dosyalar bilgisayarda yüklü olduğu halde aynı sorun devam ediyor ise AUTOEXEC.BAT dosyasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.EFW’da ise bu işlemler bu dosyalara gerek kalmaksızın ana menüde iken WINDOWS İŞLEMLERİ menüsüne girildiğinde rahatlıkla yapılabilir.

VERSİYONU: EFW
Soru:
Programa girmeye çalıştığım esnada "Kullanıcı sayısı çok fazla"diye hata mesajı geliyor , ve programa giremiyorum bu durumda ne yapmalıyım ?
Cevap:
Programların yüklü olduğu dizin içinden (genellikle EFW) NETWORK.ETA dosyası silinerek problem çözülür.Aynı işlem;değişik zamanlarda bir modülden diğer bir modüle geçilmek istendiğinde "HATALI KONFİGÜRASYON" mesajı ile karşılaşıldığında da yapılır.
Örnek :
C:\EFW>DEL NETWORK.ETA {enter}

VERSİYONU: V-7
Soru:
Bir kullanıcı olarak hangi programlara sahip olduğumu bilmiyorum, program içinden öğrenebilir miyim ?
Cevap:
Ana menüde iken sırası ile F4 ve F7 tuşlarına basılarak kullanıcı hakları görüntülenebilir.
(V-6 ve EFW için lütfen 0212-232 51 00’dan 2’yi tuşlayarak üretim departmanı ile görüşünüz.)

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
SİSTEM: WINDOWS NETWORK

Soru:
Kendi bilgisayarıma bağlı olan yazıcıdan döküm alabiliyorum rağmen, terminale bağlı olan yazıcıdan da döküm alabilir miyim?
Cevap:
Öncelikle döküm alınamayan yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan,bu yazıcının paylaşıma açılması ve bir paylaşım adı verilmesi gerekir.Bu işlem "BAŞLAT-AYARLAR-YAZICILAR" menüsü takip edilerek gerçekleştirilir.Daha sonra ise ETA'ya dönülerek yazıcı tanımları bölümünden "CİHAZ" sahasına aşağıdaki tanımlama yapılır:

\\BİLGİSAYARADI\YAZICIPAYLAŞIMADI

Örnek;
\\TERMINAL2\OKI2

Buradaki bilgisayar adı yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın "AĞ KOMŞULARI"nda görülen adıdır.Bu işlemler bittiğinde ETA içinden döküm alınmak istendiğinde SHIFT+F4 tuşları yardımı ile döküm alınmak istenen yazıcı ile ilgili satırın üzerinde iken enter'a basılarak döküm alınır.
Ana makina olarak NT SERVER veya terminal olarak NT WORKSTATION kullanılan bazı sistemlerde,yukarıdaki işlemler bir sonuç vermeyebilir.Böyle durumlarda yukarıdaki tüm işlemler yine yapılır,farklı olarak ETA’nın yazıcı tanımlarında cihaz bölümüne LPT2 yazılarak döküm gönderemeyen terminallerin AUTOEXEC.BAT dosyasına aşağıdaki komut satırı ilave edilir:

NET USE LPT2: \\BİLGİSAYARADI\YAZICIADI
Yine bir sonuç alınamıyor ise sistemi kuran bilgisayar firması aranır.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Ana menüde iken şirket değiştirmek istediğimde program kilitleniyor.
Cevap:
CEVAP :MS-DOS komut istemi ekranında programların yüklü olduğu dizin'e girilerek SIRKET.ETA dosyasının adı değiştirilir.Daha sonra SIRYARAT dosyası çalıştırılarak bu dosya yeniden yaratılır.Aşağıda bu işlemleri aynen ekrandaki ifadeleri ile göreceksiniz.

C:\ETA?>REN SIRKET.ETA S.ETA
C:\ETA?>SIRYARAT

" Bu program Eta Ticari Programları'nda şirket bilgilerini tutan "sirket.eta" dosyası yanlışlıkla silindiği zaman kullanılır. Program, üzerinde çalışılan bölümde bulunan alt bölümleri ve "config.eta" dosyasında bulunan bilgileri kullanarak "sirket.eta" dosyasını yaratır. İşlem tamamlandıktan sonra MENÜ programında "Şirket Bilgileri" kısmında şirketlerle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi ve adres-özel kod gibi boş olan sahaların doldurulması uygun olacaktır."

Devam etmek için enter tuşuna basınız...
Program versiyonunu giriniz..
6 : Versiyon 6
7 : Versiyon 7
W : Eta for Windows
diğer : programdan çıkış

Versiyon:7
Şirket Adı:BORDRO
sirket.eta dosyasına eklendi.
Şirket Adı:DIZAYN
sirket.eta dosyasına eklendi.
Şirket Adı:MFB
sirket.eta dosyasına eklendi.
Şirket Adı:YY
sirket.eta dosyasına eklendi.
Şirket Adı:BOR
sirket.eta dosyasına eklendi.
Şirket Adı:M
sirket.eta dosyasına eklendi.
İşlem tamamlandı.
C:\ETA?>

VERSİYONU: V-6,V-7
Soru:
Programda yazıcı tanımlamaları yapılmış olmasına rağmen herhangi bir döküm almak istediğimde "YAZICI HAZIR DEĞİL" mesajı çıkıyor.
Cevap:
Kontrol edilmesi gereken noktalar;
-Yazıcı kablosu kontrol edilmelidir.
-Yazıcının hazır durumda olup olmadığını ifade eden "on line" veya "ready" düğmesi kontrol edilmelidir.-Yazıcı tanımlarındaki DEFAULT satırı kontrol edilmelidir. Bu satırda yer alan cihaz seçimi tutarlı olmalıdır. Bu sahada DOSYA, ETA.NOT ifadeleri yazıyor ise program yazıcıya göndermek yerine harddisk üzerinde bir dosyaya gönderim yapacaktır.
- Programın ORTAK PARAMETRELER bölümünde bulunan YAZICI TEST KODU parametresi kontrol edilmelidir. Program bu parametrenin 144 olması durumunda yazıcıya bir test sinyali göndermektedir. Bazı durumlarda bu parametreye"0" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6 V-7
Soru:
Program içerisindeki herhangi rapor seçeneğinden yazıcıya döküm alınmak istendiğinde tarih ve saat ile ilgili sahaların çıkmaması için ne yapmam gerekir?
Cevap:
Programın ortak parametrelerinde yeralan"Raporda Tarih ve Saat "parametresi "H" durumuna getirilmelidir. Eğer geçici olarak bu ifadelerin çıkmaması isteniyor ise rapor almadan önce listeleme aralıkları ekranında CTRL-Q tuşlarına basılarak ekrana gelen pencereden bu parametreye ait düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenleme tamamen geçici olup raporlar bölümü terkedildiğinde tanımlar eski haline geri döner. EFW’da ise raporlama ekranında CTRL+Q tuşları olmadığından ana menüde yapılacak olan değişiklik yeterlidir.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Program "etamenu.exe" veya bir batch file yardımıyla çalıştırılmak istendiğinde ekrana "HATALI KONFİGÜRASYON" mesajı geliyor ise ne yapmalıyım?
Cevap:
Bu hata mesajı programın ilk yüklendiği aşamada karşımıza gelecektir. Programın çalıştırılabilmesi için kuruluş işlemi olarak adlandırılan "INSTALL" işleminin yapılması gerekir. Bu işlem programların yüklü olduğu dizin içerisinde yapılmalıdır.
V - 7. 4. 0: Ana makinada INSTALL7 yazılıp enter'a basılır, çıkan parametreler ETA Install departmanındaki yetkiliye okunur ve karşı parametreler yazılıp enter ' a basılır. Bu durumda install bekleme modunda kalır. Ana makinada bu şekilde bırakılıp terminallere geçilir, terminallerde INSTALL7 N yazılıp enter' a basılır ve terminal no gelir. Rakamla terminalin sıra  no’su yazılıp enter' a basılır, "terminal enstelasyon işlemi tamamlandı" mesajı gelir, varsa diğer terminallere de aynı şekilde install işlemi yapılır. Terminallerde install işlemi bittikten sonra ana makinaya geçip E ve enter tuşlarına basılır. Böylece install işlemi tamamlanmış olur. Daha detaylı bilgi için program kutusundan çıkan V-7 yükleme işlemleri formuna başvurabilirsiniz.

NOVELL 2.2 ve ÜSTÜ : Bu sistemlerde ana makina kullanılmadığı için ilk terminal ' den INSTALL6 veya INSTALL7, daha sonraki terminallerden sıra ile INSTALL6 veya INSTALL7 N diye alınır. Bu sistemlerde programlar F sürücüsünde yüklüdür.

WIN95, 98 : Bu sistemlerde ana makina INSTALL6 veya INSTALL7, terminaller ise INSTALL6 N veya INSTALL7 n şeklinde Novell 'de olduğu gibi alınır. Yanlız bu sistemlerde program ana makinanın C:\> ' sinde yüklü olduğu için install C:\> konumunda alınır. Terminaller ise sistemi kuran kişinin tanımlamasına bağlıdır. Bunlar ise D, E, F, G gibi sürücülerdir. MS-DOS komut sistemine geçilip sistemi kuran kişi sürücüyü ne olarak tanımlamışsa install o sürücüye geçilip alınır.

WIN - NT : Böyle bir sistemde; V-6 için install alacak yetkilinin ETA install yetkilisine sistemin NT olduğunu kesinlikle söylemesi gerekir. Çünkü NT sistemindeki install farklı bir şekilde verilir.

XENIX : Bu sistemde install, $ ' da iken INSTALL6 diye alınır. Dikkat edilecek husus install6 yazarken küçük harfle (Türkçe) yazılması gerektiğidir. Xenix sisteminde terminallere install almaya gerek yoktur.
 ETA FOR WINDOWS : Bu sistemde ise Xenix'te olduğu gibi sadece ana makinadan install alınır.Terminallerde install almaya gerek yoktur. ETA for Windows’ta INSTALLW diye yazılıp install alınır.
Unutulmaması gereken bir konu da şudur; Xenix ve ETA For Windows hariç çok kullanıcılı sistemlerde INSTALL6 N veya INSTALL7 N yazıldığında kullanıcıya terminal numarası sorulur. Burada terminal numarası rakam ile 1 (Bir) veya çok terminal varsa 2, 3, 4 diye yazılır. Bu numaraların makinaya etiketlenmesi veya herkesin görebileceği bir yere asılması hem bayi ve müşterilerin işlerini hızlandırır, hem de gereksiz zaman kaybını önler.

VERSİYONU: V-7
Soru:
V-7.4.0 ' da terminallere install alırken geçersiz terminal tanımlaması veya ilk önce ana makinadan install alınız gibi mesajlar geliyor ne yapabilirim?
Cevap:
Tarihlerin bütün bilgisayarlarda aynı olması gerekir. Saatler ise en fazla 15 - 20 dakika ileri veya geri olabilir. Terminallerde E, F, G gibi sürücülere geçip install alınırken bu makinaların direkt root ' a bağlanması gerekir. Yani F:\ETA7> olmaması gerekir. F sürücüsüne bağlanıp oradan ETA7 ' ye cd ETA7 yazılıp girilmesi gerekir. Ana makinanın C sürücüsünün (Win95, Win98, Win NT), Nowell sistemlerinde de F sürücüsünün paylaşıma açılması gerekir. Genelde NT ve Novell sistemlerinde programın yüklü olduğu yere paylaşım açılır. Yukarıda da açıklandığı gibi install alınırken paylaşımı doğrudan C veya F sürücüsüne vermemiz gerekir. Install işlemi bittikten sonra paylaşımları istediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Windows ' da masa üstündeki saati iki kere tıklattığımız zaman tarih ve saat özellikleri gelir. Buradan saat dilimine geçip (GMT + 02.00), Win98 için Atina İstanbul, Minsk; Win95 için ise Atina, İstanbul , Helsinki seçilir. Günışığından yararlanmanın da kaldırılması gerekir. Mümkünse Supervisor yetkisi olan user ile girmek daha iyi olur.

VERSİYONU: V-6,V-7
Soru:
Novell sistemde ana makina çalışıyor fakat terminallerde install alındığı halde "Hatalı Konfigürasyon" mesajı geliyor.
Cevap:
Bunun nedeni ana makinada ETA için açılan kullanıcıya hak verilmiş, fakat terminallerde hangi kullanıcı ile girilmiş ise onun ETA bölümünü kullanma (write) hakkı verilmemiş olmasıdır. Bu hak verilip tekrar INSTALL6 N veya INSTALL7 N ile girilip install alındığı zaman program çalışır. Buna rağmen program çalışmıyorsa config.eta dosyası kontrol edilmelidir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
V-6 ' dan V-7 ' ye geçiş yaptım. Ana makinadan INSTALL7 çalıştırılıp install alındığı halde "Hatalı config.eta" mesajı geliyor.
Cevap:
Kullanıcının girdiği bilgisayarın map (path)'inde yer alan ETA6/ETA yazısı silinir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Programım çalışıyor, makinayı kapatıp tekrar açıp programa girmek istediğimde ETA logosu geliyor, enter ' a bastığım zaman ekran kararıyor.
Cevap:
ETA dizininde bulunan SETUP.ETA ' nın ismi değiştirilip tekrar ETAMENU yazıp program çalıştırılmalıdır. Yeniden install alınmasına gerek yoktur.

VERSİYONU: EFW
Soru:
EFW kullanıyorum.Terminallerimden biri "Hatalı Konfigürasyon" veriyor.
Cevap:
EFW dizininde bulunan NETWORK.ETA silinip tekrar program çalıştırılır ve sorun çözülür. Bu sorun için yeniden install alınmasına gerek yoktur.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
ETA programlarını yeni aldım/exe yenilemesi yaptım.Install alıp ETA'ya giriyorum, Stok modülüne girip çalıştırdıktan sonra Cari ' ye girince programdan dışarıya atıyor.
Cevap:
Bunun nedenini öğrenmek için Eta programının yüklü olduğu bölüme girip ETACARI yazıp enter tuşuna basın. Eğer "error in exe file" mesajı veriyor ise ilk önce config.eta dosyasına baktırmak gerekir, config.eta ' da Cari modülü açık değilse Üretim bölümü (0212 233 51 00) aranmalıdır."Hatalı config.eta" veya "Hafıza yeterli değil" mesajı veriyor ise bayilerimiz Bayi Destek departmanımızı, müşterilerimiz ise Eğitim/Servis departmanımızı aramalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Win95 (Win98, Win2000) İşletim sistemim var birbiri ile bağlantılı olarak çalışıyorlar.Ana makinadan INSTALL6 ile install aldım program çalışıyor. Terminalden INSTALL6 N yazıp install almaya çalıştığımda "config.eta dosyası bulunamamıştır" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu durumda ana makinaya erişim hakkını tam vermek gerekir. Erişim hakkı tam verildikten sonra ETA install departmanı aranır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bir kullanıcı olarak hangi programalara sahip olduğumu bilmiyorum, program içinden öğrenebilir miyim ?
Cevap:
Ana menüde iken sırası ile F4 ve F7 tuşlarına basılarak kullanıcı hakları görüntülenebilir.
(V-6 ve EFW için lütfen 0212-232 51 00’dan 2’yi tuşlayarak üretim departmanı ile görüşünüz.)

VERSİYONU: V-7
Soru:
Bir kullanıcı olarak hangi programalara sahip olduğumu bilmiyorum, program içinden öğrenebilir miyim ?
Cevap:
Ana menüde iken sırası ile F4 ve F7 tuşlarına basılarak kullanıcı hakları görüntülenebilir.
(V-6 ve EFW için lütfen 0212-232 51 00’dan 2’yi tuşlayarak üretim departmanı ile görüşünüz.)

VERSİYONU: V-7
Soru:
Bir kullanıcı olarak hangi programalara sahip olduğumu bilmiyorum, program içinden öğrenebilir miyim ?
Cevap:
Ana menüde iken sırası ile F4 ve F7 tuşlarına basılarak kullanıcı hakları görüntülenebilir.
(V-6 ve EFW için lütfen 0212-232 51 00’dan 2’yi tuşlayarak üretim departmanı ile görüşünüz.)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SİSTEM: XENIX

Soru:
Xenix işletim sistemim var. Install6 ' yı çalıştırdığım zaman "config.eta not found" mesajı geliyor.
Cevap:
$ 'da iken I sav* deyip save bölümü olup olmadığına bakılır, yok ise mkdir save yazarak bölüm açılmalı ve config.eta dosyası cp config.eta save yazarak kopyalanmalıdır. save bölümü var ise aynı şekilde config.eta dosyasının kopyalanması gerekmektedir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bilgisayarımda PC Clean virüs programı var.ETA ' nın program disketinde bulunan KUR6.EXE dosyasında Hllo 13277 isimli virüs alarmı veriyor.
Cevap:
Böyle bir virüsün ETA programlarında bulunmadığı araştırmalarımız sonucu saptanmıştır. KUR6.EXE içindeki bazı kodları PC Clean virüs programı virüs olarak algılamaktadır. Eğer müşterilerimiz ve bayilerimiz programı yüklemeye çalıştıklarında yükleyemiyorlarsa, bilgisayarın setup ' ındaki virüs warning seçeneğini disabled konumuna getirmeleri gerekir.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Programa ilk girildiği esnada "KAYIT ORTAMINDAKİ BİR ARIZADAN DOLAY ...........DOSYALARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI BOZULMUŞ OLABİLİR. ........." şeklinde bir hata mesajı ekrana geliyor.
Cevap:
Yapılması gereken işlemler; - Öncelikle yeni grup disketlere son durumun yedeği alınmalıdır. Daha önceden alınan yedekler üzerinde yedek alma işlemi yapılmamalıdır. Aksi taktirde eski yedekler de bozulmuş olacaktır. - Hata mesajı hangi modülde (XXXX) meydana gelmiş ise hatanın meydana geldiği şirket dizini içerisinde sözkonusu dosyaların eksik olup olmadığını kontrol etmek gerekir. - Eğer dosyalar var ise ve uzunluklarında bir problem yok ise dosya indeksleme işlemine tabi tutularak kontrol edilmelidir.

VERSİYONU: V-6 ,V-7
Soru:
Programa girerken "STOK, CARİ, FATURA, MUHASEBE DOSYALARI BULUNAMAMIŞTIR, DOSYALARI İLGİLİ PROGRAMIN SERVİS BÖLÜMÜNDEN AÇABİLİRSİNİZ " hata mesajının ekrana çıkması durumunda yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Bu durumda aşadığadaki husulara dikkat edilmelidir; -Programda yeni şirket açma işleminin yapılmış ve bu şirketler içerisinden bir tanesinin programın her çalıştırıldığında otomatik olarak ekrana gelebilmesi için DEFAULT ŞİRKET tanımının yapılmış olması gereklidir.

Bu işlem ŞİRKET İŞLEMLERİ menüsünden yapılmalıdır.
- Default olarak tanımlanan şirketin içerisindeki bilgi dosyaları silinmiş olabilir. İşletim sisteminden kontrol edilmelidir.
- Programın PATH TANIMLARI bölümünde veri dosyalarının bulunduğu bölümde yanlış bir tanımlama yapılmış olabilir.
- Şirket açma sırasında şirketin bulunduğu DİSK BÖLÜMÜ sahası değiştirilmiş veya yanlış bir şekilde tanımlanmış olabilir.
- Bununla birlikte işletim sistemin aynı anda kullandığı dosya sayısı parametreleri CONFIG.SYS dosyası içerisinden düzenlenmelidir. FILES parametresine verilecek değer dos işletim sistemine sahip bilgisayarlarda en az "20" olmalıdır. Bu değer çok kullanıcılı işletim sistemlerinde "99"olmalıdır.

Örnek:
FILES=20, Dos işletim sisteminde config.sys dosyasında
FILES=99, Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Program içerisinde herhangi bir modülü çalıştırmak istediğimizde"ERROR IN EXE FILE" mesajı ile karşılaşılıyor.
Cevap:
İşletmelerin satın almış oldukları program modülleri CONFIG.ETA dosyası içerisinde tanımlanmaktadır. Bu tanımla işleminin yapılmadığı durumlarda ekrana yukarıda belirtilen hata mesajı gelir. Bu konuda bilgi almak için ETA:ÜRETİM departmanı (0-212-232 51 00) aranmalıdır.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
"0 KODLU HATA OLUŞMUŞTUR" hata mesajının sebepleri nelerdir?
Cevap:
- Disk dolmuş olabilir.
- Disk üzerinde okuma/yazma yetkisi sınırlandırılmış olabilir.
- Disk üzerinde yazılmak istenen alan bozulmuş olabilir.
- Çok kullanıcılı bir işletim sisteminde hard disk'e ulaşım sağlanamıyor olabilir. (Kablo, ethernet kart, port, disk, işletim sistemi kontrol edilmelidir.)
- Yeni bir şirket tanımlanmasına rağmen bazı (*) modüllerde yeni dosya açma işlemi yapılmamış olabilir.
* ( Akaryakıt, Kredili Satış, Üye Aidat, Adisyon,...)
- Default şirketin tanımlanmaması veya bazı modüllerde ilgili dosyaların yaratılmaması durumunda kullanıcı program seçeneklerine giriş yaptığı anda ekrana bu hata gelecektir.
- Üzerinde çalışılmak istenen modüle ait bilgi dosyaları silinmiş olabilir.
- Kullanıcının Alt+F10 Hızlı Ulaşım Menüsünden o anda çalışılan şirkette bulunamayan bir program modülüne ait bir tanımlamayı seçip enter tuşuna basması durumunda yine "0" kodlu hata meydana gelecektir.

Örneğin;
Çalışılan şirkette bordro modülü olmamasına rağmen Alt+F10 menüsünden bordro modülünde herhangi bir bölüm seçildiğinde bu hata meydana gelecektir.
- Sistemde virüs olup olmadığı kontrol edilmelidir.

VERSİYONU: V-6 , V-7
Soru:
Programa giriş şifresi unutulduğunda ne yapılmalıdır?
Cevap:
Şifrenin unutulması durumunda ilk olarak kontrol edilmesi gereken noktalar: - Şifrenin büyük veya küçük harfler ile girilip girilmediği kontrol edilmelidir. - Şifre tanımlaması yapılırken,türkçe karakterler kullanıldı ise (İ,Ü,Ğ,Ş,Ç,Ö) ve o esnada sistemde çıkan bir sorundan dolayı türkçe harfler çalışmıyorsa şifreyi girebilmek mümkün olmayacaktır.Bunu kontrol etmek için MS-DOS komut istemi ekranından yukarıda parantez içinde belirtilen harflerin ekranda çıkıp çıkmadığını görmek yeterli olacaktır.Böyle bir problem varsa mutlaka çözülmelidir. - Ortak parametreler bölümünde bulunan KÜÇÜK HARF parametresine verilen değerin ne olduğu kontrol edilmelidir. Şifre küçük harf olarak tanımlanmış ancak bu parametre büyük harfe göre ayarlanmış ise tutarsızlık olacaktır. - Yukarıdaki maddeler kontrol edilmesine rağmen sonuç alınamıyor ise şifrenin değiştirildiği anlaşılmaktadır. Bu şifre öğrenilemiyor ise artık aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır; Conig.eta dosyası disketten yeniden yüklenip İnstall işlemi yeniden yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6 , V-7
Soru:
Programa girerken "Program too big to fit in memory" hata mesajı ekrana geliyor.
Cevap:
Bu hata mesajı çalıştırılmak istenen program dosyasının hafızanın yetersiz olmasından dolayı çalışamadığını veya hafızaya sığmadığını ifade etmektedir.Bu mesaj karşımıza bazı bilgisayarlarda "PROGRAM BELLEĞE SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR" şeklinde de çıkmaktadır. Programda F9 YARDIMCI İŞLEMLER menüsü kullanılarak geçici olarak sisteme çıkıldığında tekrar programın yüklü olduğu dizin içerisinde iken EXIT komutu yazılarak programa dönülmelidir. Kullanıcı bu durumu gözardı edip veya unutup tekrar programı çalıştırmak ("etamenu.exe") istediğinde bu hata mesajı ekrana gelecektir.Bununla birlikte bu hata mesajı program ilk çalıştırıldığında geliyor ise sistemde başka bir programdan yukarıda bahsedilen şekilde geçici olarak çıkılmış ise gerekli kontroller yapılmalı ve hafıza test edilmelidir.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Programın herhangi modülünde kart veya hareket bölümlerinde kayıt işlemi yapılmak istendiğinde sürekli olarak "LÜTFEN BEKLEYİNİZ" mesajı geliyor.Kayıt işlemi tamamlanamıyor. ESC tuşuna basıldığında kayıt yapılmadan ilgili ekrana geri dönüyor. Kayıt işleminin yapılamamasının sebebi nedir?
Cevap:
Modüller üzerinde çalışırken kayıt işleminin yapılamaması ile ilgili sorunu çözmek için işletim sistemi düzeyinde "share.exe" komutunun çalıştırılması gereklidir. Bu komutun bilgisayarı her açışta çalıştırılması gerekir. Bu işlemi her seferinde yapmak yerine komut "autoexec.bat" dosyasına yazılabilir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
V-6 kullanıyorum.V-7’ye geçmek istiyorum.V-7’ye geçtiğimde direkt olarak çalışmaya  başlayabilir miyim ?
Cevap:
Hayır.V-6'dan V-7'e geçişte,bilgilerin bazı işlemlere tabi tutlulması gerekir.Aşağıda bu işlemler ile ilgili açıklamayı bulacaksınız.  - Versiyon 7 ile ilgili programlar aynı disk üzerinde farklı bir dizine yüklenir. İnstall işlemi yapılır. Program çalıştırılır. V-6'daki kullanılan şirketlerin herbirisi için V-7 'de yeni bir şirket açılır. Şirket kodlarının aynı olması gerekli değildir. Ancak aktarım yapılacak karşılıklı iki şirketin modüllerinin birebir aynısı olması gereklidir. - Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra V-7 programlarının yüklü olduğu dizine girilir. Bu bölümde aktarım işlemini gerçekleştirecek program dosyası çalıştırılır. Örnek; C:\ETA7>ver67 {enter} V-6.0 Veri dosyalarının bulunduğu bölümü veriniz; C:\ETA6\ŞİRKET1 {enter} V-7.0 Veri dosyalarının bulunduğu bölümü veriniz; C:\ETA7\ŞİRKET1 {enter} Bu program çalıştırıldığında V-6'dan V-7'e aktarım yapılacak iki şirketin disk üzerinde bulunan yolu tanımlanır. Daha sonra bu tanımın doğru olup olamdığı kullanıcıdan alınacak onay ile teyid edilir. Ardından aktarılacak modüllere ait onay soruları gelecektir. Onay verildiği anda kayıt sayısı kadar ekranda bir sayaç görüntülenir. Tüm onaylar tamamlandıktan sonra V-7 programı çalıştırılır ve aktarılan bilgiler kontrol edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Çok kullanıcılı bir işletim sistemi olan Novell işletim sisteminde ekrana "sharing violation error during etamuh.exe" mesajı geliyor ise bunun sebebi nedir?
Cevap:
Yukarıda yer alan hata mesajında geçen ETAMUH.EXE ifadesi örnek olarak belirtilmiştir. Bunun anlamı üzerinde işlem yapılmak istenen dosya bir başka kullanıcı tarafından farklı bir işleme tabi tutuluyor anlamına gelmektedir.Örnek vermek gerekirse;Bir kullanıcı muhasebe fişi keserken diğer bir kullanıcı bu muhasebe dosyası üzerinde kopyalama, özel bir servis işlemi gerçekleştiriyor ise bu hata mesajı ekrana gelir. Bu hata mesajının gelmemesi için o anda sistemde çalışan terminaller kontrol edilmelidir. İşlem açısından kesişen terminaller bulunmalıdır.

VERSİYONU: V-6,V-7
Soru:
Herhangi bir program modülüne girmek istendiğinde 'PROGRAM DOSYASI BULUNAMAMIŞTIR' mesajı ile karşılaşılıyor.
Cevap:
Bu mesaj çıktığında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: -Çalıştırılmak istenen program dosyası ETA'nın yüklü olduğu dizinde bulunmalıdır. -Çalıştırılmak istenen ilgili program dosyası bozulmuş olabilir. -Makinenin hafızası yetersiz olabilir. Makinenin hafızası en az 480 KB olmalıdır. -Programdan geçici olarak sisteme çıkılıyor. Programların yüklü olduğu dizin yerine başka bir dizin içerisinde iken "EXIT" yazarak programa geri dönüldüğünde bu hata mesajı ortaya çıkacaktır. -Bu mesaj çok kullanıcılı bir işletim sisteminde kullanılan bir terminalden geliyor ise terminale ait confıg.sys dosyası üzerinde düzenlemeler yapılır.Hafızanın yeterli kapasiteye ulaşabilmesi için base memory de çalışan programlar üst hafızaya lh komutu ile aktarılır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Programa girilmek istendiğinde "KULLANICI SAYISI ÇOK FAZLA" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu mesaj çok kullanıcılı sistemlerde ortaya çıkar. Bu durumda kullanıcı sayısının düzenlenmesi gerekir. Bunun için programların yüklü olduğu dizinde versiyona bağlı olarak ilgili program dosyası çalıştırılır.

Örnek;
c:\eta6>kulsay (versiyon 6)
c:\eta7>kulsay7 (versiyon 7)
Windows versiyonunda programların bulunduğu bölümde bulunan "network.eta" dosyası silinmelidir. Bu versiyonda kulsay işlemi yapılmaz.

VERSİYONU: V-6,V-7,EFW
Soru:
Programda seçilecek şirketi daha seri bir şekilde bulabilmek için tanımlanacak şirketlere ait kodlama ne şekilde yapılmalıdır? (Bu sorun bir çok mükellefi bulunan S.M.M.M. ofislerin de yaşanıyor.)
Cevap:
Şirket açma işlemlerinde alfabetik veya nümerik kodlama yapılabilir. Bu kodlamada Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Alfabetik ve Alfanümerik kodlama için örnek :
BEŞİK yerine BESIK veya BESIK-97 HALİL yerine HALIL veya HALIL-97
ŞİŞLİ yerine SISLI veya SISLI-97
Nümerik kodlama için örnek : 01.97 yerine 0001 veya 0001-97 9-97 yerine  0009 veya 0009-97 1000_1 yerine 1000 veya 1000-97 Ayrıca şirket açma  esnasında şirket kodu tanımlanırken

Örnek ; 00.01 CAN.1997 CAN.1998 HASAN.96 HASAN.97 (.) nokta karakteri kullanılmaması gerekirr.

VERSİYONU: V-6,V-7
Soru:
Program kuruluş/yükleme işlemi tamamlanmasına rağmen ilgili dizinde program dosyaları yer almıyor. Bunun yerine uzantısı *.TMP olan dosyalar gözüküyor.
Cevap:
Program kuruluş sırasında tmp uzantılı dosyaları hard dıskte olusturur.Bu dosyalar sıkıştırılmış dosyalardır. Program bu dosyaları açarak kullanıma hazır hale getirir. Ancak hard diskte yeterli yer yok ise bu dosyaları açamaz. Açılmayan dosyalar diskte tmp uzantılı dosyalar olarak listelenir. Kullanıcı bu aşamada disk üzerinde gereksiz dosyaları sildikten sonra tmp uzantılı dosyaları manuel olarak açabilir ve kullanıma hazır hale getirir. Bu işlem için; C:\ETA>INST X 001.tmp (enter) .......tmp Yukarıda verilen örnekte INST isimli program dosyası yardımıyla tmp uzantılı dosyalar tek tek işleme sokulur. Bu işlem tmp uzantılı dosyalar bitene kadar tekrarlanır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Program çalıştırılmak istendiğinde ekrana " config.eta dosyası bulunamamıştır" mesajı geliyor ise yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Bu hata mesajı geldiğinde kontrol edilmesi gereken noktalar; -Program sisteme ilk kez yükleniyor ise disketlerin içerisinde config.eta dosyası bulunmayabilir. Bu durum zaten install aşamasında da karşımıza çıkabilir. - Programların yüklü olduğu dizin içerisinde config.eta dosyası silinmiş olabilir. - Kullanıcı programı başka bir dizin içerisinden çalıştırmak istediğinde bu hata mesajı ile karşılaşılır. Programı çalıştıran dosyalar ile config.eta dosyası aynı dizinde olmalıdır. - Çok kullanıcılı bir işletim sisteminde terminalden programa girmek istendiğinde ekrana bu hata mesajı gelebilir. Bunun nedeni terminalin ana makinada bulunan diske erişememesi veya dosya paylaşım tanımlamalarının yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Programda DOS İŞLEMLERİ menü seçeneğinden yedek almak istendiğinde ekrana "COULD NOT ALLOCATE SEGMENT" mesajı geliyor ise yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Bu hata mesajı hafızanın (base memory) yeterli olmadığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir durumda hafızada (base memeory) yer kaplayan bazı programları üst memory'e aktararak (LH komutu ile) hafıza genişletilmelidir. Programdan yedek alınamadığı ve çok acil işlem yapılması gerektiğinde işletim sistemi düzeyinde yedekleme (backup) işlemi yapılabilir.

Örnek1 ;Şirket yedekleme işlemi için
C:\>CD ETA
C:\ETA>CD ŞİRKET KODU
C:\ETA\ŞİRKET KODU>BACKUP *.* A:

Örnek2 ; Şirket yedekleme konusunda daha pratik bir yöntem;
C:\>copy con yedekle.bat
@ echo off
Echo off "%1" yedekleme ıslemı baslıyorum.!!!!!!!
Echo off C:\Eta6\%1\*.* a:/s
Echo off Yedekleme işlemi tamamlandı...!!!!!!

Yukarıdaki içerik yedekle.bat dosyası içerisine yazıldıktan sonra F6 fonksiyon tuşuna basılarak kayıt yapılır ve işletim sistemi düzeyine geri dönülür. Yaratılan bu dosyayı çalıştırmak için aşağıdaki yöntem kullanılmaıldır.
C:\> yedekle 001 {enter}

Örnekte yeralan 001 ifadesi ŞİRKET KODUNU temsil etmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra ikinci şirketi yedeklemek için yedekle ifadesinden sonra yine ŞİRKET KODU belirtilmelidir.

VERSİYONU: V-6,V-7
Soru:
Programa girişte şifre aşamasında ve modüllerin içerisinde ekranın üst bölümünde ve saha başlıklarında yer alması gereken değerler çıkmıyor. Bu durumda yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Programda ekranlarda yeralan çerçeveler, saha başlıkları, muhtelif açıklamalar uzantısı *.sc5 olan dosyalarda saklanmaktadır. Bu dosyalar her modül için ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu dosyaların bozulması veya programların yüklü olduğu dizin içerisinde bulunmaması nedeniyle bu durumla karşılaşılır. Ayrıca programın servis bölümünde Ortak Parametreler menü seçeneğinde yeralan PATH TANIMLARI sahasında anlamsız veya yanlış tanımlamalar yapılmış ise program ilgili dosyaları bulamayacağından dolayı bu hata yine karşımıza gelecektir. Bu durumun düzeltilmesi için öncelikle Path Tanımları tutarlı hale getirilmelidir. Eğer bu bölümde hata yok ise uzantısı *.sc5 olan dosyaların ilgili dizinde olup olmadığı kontrol edilmelidir.Dosyalar yok ise program disketlerinden *.sc5 dosyaları tekrar yüklenmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programda yazıcıdan herhangi bir döküm alınmak istendiğinde ekrana " CİHAZ/DOSYA TANIMI HATALI" mesajı geliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?
Cevap:
Programın ortak parametrelerinde yeralan yazıcı tanımları menü seçeneğine girilerek kullanılan yazıcı ile ilgili tanımlamalar yapılır. Bu menüde yazıcı ile ilgili port ismi ve yazı modu ile ilgili (esc sequence) kodlar belirtilmelidir.

Örnek ;
DEFAULT CİHAZ ESC SEQUNCE SATIR
-------------- -------------- ----------------------- ---------
DEFAULT LPT1 27 67 66 27 15 60

VERSİYONU : V-6, V-7
SORU :
Programların yüklü olduğu dizin içerisinde bulunan "SETUP.ETA" dosyasının silinmesi durumunda sistemde ne gibi bir değişiklik olur?
CEVAP :
Bu dosya içerisinde Renk, Makro, Özel Menü ve Yazıcı Tanımları saklıdır. Bu dosyanın silinmesi durumunda bu tanımlar da silinmiş olur. Programda bu tanımlar tekrar yapılırsa SETUP.ETA dosyası program tarafından tekrar yaratılır. Eğer dosyanın herhangi bir dizinde bir yedeği var ise programların yüklü olduğu dizine kopyalanmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7,EFW
Soru:
Şirket açma işleminde kullanıcı muhasebe modülü ve maliyet hesaplarına ait tür seçimi (7A, 7B, Hepsi) yapmasına karşın ekrana "tekduzhp.txt DOSYASI BULUNAMAMIŞTIR" mesajı geliyor ardından hesap planını yaratmadan "KAYIT TAMAMLANDI" mesajı ile birlikte şirket açma işlemini sonuçlandırıyor. Bu durumda yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Program şirket açma işleminde muhasebe modülü seçildiğinde hesap planını yaratabilmek için "tekduzhp.txt" dosyasını kullanmaktadır. Bu dosya programların yüklü olduğu dizinde bulunmalıdır. Bu dosyanın olmaması halinde hesap planı dosyası açılamaz ve yukarıdaki hata mesajı ekrana gelir. Bu durumda program disketlerinden tekduzhp.txt dosyası yüklenmelidir. Bu dosya muhasebe modülünün içerisinde bulunmaktadır. Yükleme işlemi yapıldıktan sonra yeni şirket açma işlemi sırasında hesap planı dosyası yaratılamayan şirketlerde servis bölümünden tekrar yeni hesap planı dosyası açma işlemi yapılmalıdır. Ancak bu açma işlemi öncesinde muhasebe modülünde herhangi bir giriş yapılmamalıdır. Aksi taktirde hesap planı yeniden yaratılacağından hesaplara ait değerler ve önceden açılan bazı hesaplar silinir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Programda herhangi bir modülde, yazıcıdan döküm alındığında türkçe karakterleri yazmıyor veya bu karakterleri farklı bir ASCII formatta döküyor.
Cevap:
İlk olarak işletim sistemi düzeyinde türkçe karakterlerin çıkıp çıkmadığı test edilmelidir. Eğer çıkmıyor ise türkçe karakterlerin çıkabilmesi için gerekli programlar (keybtr, vgatr, vb.) sisteme yüklenmelidir.
- Daha sonra programın servis bölümünde ORTAK PARAMETRELER menü seçeneğinde bulunan TÜRKÇE YAZICI parametresi kontrol edilir. Bu parametrenin değeri "E" olmalıdır.
- Yukarıdaki maddelere rağmen yine de döküm doğru bir şekilde alınamıyor ise yazıcının türkçe karakterler ile ilgili ayarlama veya türkçe eprom'un bulunmadığı söylenebilir. Bu durumda yazıcı ile ilgili yetkili servise danışılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Programda Hızlı Ulaşım Menüsünden (Alt+F10) herhangi bir tanım seçildiğinde program sona ererek DOS/WINDOWS ortamına geri dönüyor.
Cevap:
Hızlı Ulaşım menüsü yardımıyla bir modülden diğer bir modüle direkt geçiş yapma imkanı mevcuttur. Hızlı Ulaşım Menüsüne ait tanımlar programda F9 Yardımcı İşlemler bölümünde bulunan F5 ÖZEL MENÜ TANIMLARI menü seçeneğinde bulunmaktadır. Bu tanımlarda kullanıcının yaptığı hatalar diğer modüle geçişi etkilemekte ve hatta yukarıdaki hataya neden olmaktadır. Bu tanımlamada modüle giriş yapmak için modülün ilk iki harfi kullanılır. Kullanıcı bu tanımlamada eğer eksik harf girerse program sona erer ve işletim sistemi ortamına geri döner.

Örnek :
1. YENİ STOK KARTI {S}{F2}{F2} 2. YENİ STOK KARTI {ST}{F2}{F2}
1 nolu seçenek yanlıştır. Stok modülüne girmek için ST ifadesi yazılması gerekiyordu. Doğru olan seçenek 2 nolu satırda yeralmaktadır. Hata tanımalaların yapıldığı bölümden düzeltilmelidir.
V-7'de bu tanımlamalar uzantısı *.SC2 olan dosyalarda yapılmaktadır. Bu tanımlamalar bir editör yardımıyla düzenlenebilir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Makro tanımları çalışmıyor ya da tutarsız çalışıyorsa yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Makro tanımları programda daha seri işlem yapmak ve kalıplaşmış bazı ifadeleri yazmadan otomatik olarak ekrana aktarmaya yarar. Bu tanımlar F9 YARDIMCI İŞLEMLER bölümünde bulunan F4 MAKRO TANIMLARI menü seçeneğinde yapılmaktadır. Klavyenin "F" klavye olması durumunda tuşların yerleri değişeceğinden makro tanımları tutarsız hale gelecektir. Bu durumda klavyenin modunu "Q" klavyeye göre ayarlamak veya "F" klavyeye uygun program sistem dosyalarına set edilmelidir. (Örneğin : Koç Unisys PC'ler de kullanılan klavye ayarlama programlarında bu hata meydana gelmemektedir.)

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Kullanıcı yazıcıdan almak istediği dökümü almadan önce ekranda incelemek istiyor.Bu durumda programda ne önerilebilir?
Cevap:
Programda herhangi bir dökümü yazıcıdan almak yerine kullanıcı tarafından belirlenen bir dosyaya (disk file) göndermek mümkündür. Bunun için servis bölümünde bulunan YAZICI TANIMLARI'nda bir düzenleme yapmak gereklidir. Bu düzenleme aşağıdaki şekilde yapılabilir;

DEFAULT LPT1 15 60
1.Dok-1 DOSYA 15 60
2.Dok-2 ETA.NOT 15 60

Eğer kullanıcı F4 YAZDIRMA tuşuna basarsa program DEFAULT satırında bulunan tanıma göre döküm yapar. Bu tanıma göre paralel port 1'i kullanan yazıcıya gönderir. Eğer 1 nolu satırdaki yazıcı tanımı kullanılmak istenirse SHİFT ile F4 tuşlarına basılması gereklidir. Bu durumda ekrana yazıcı tanımlarının bulunduğu bir pencere gelecektir. Bu pencereden kullanıcı sözkonusu dökümü yazıcıya göndermek yerine bir dosyaya gönderebilir.Kullanıcının göndereceği rapor dosya ismi her seferinde değişiyor ise 1 no'lu satırdaki seçenek kullanılmaldır. Bu durumda ekrana dosya isminin girileceği bir pencere gelir. Bu pencereden dosya ismi girilerek devam edilir. Eğer gönderilecek döküm için standart bir dosya ismi kullanılıyor ise yazıcı tanımlarında bu şekilde bir düzenleme yapılır. 2 no'lu satırda bu örneğe uygun bir tanımlama bulunmaktadır. Bu satır seçildiğinde program hiçbir soru sormadan dökümü bu dosyaya gönderir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Rapor alırken rapora ait detaylar yerine SADECE toplamlarını görebilir miyim?
Cevap:
Raporu almadan önce listeleme aralıkları ekranında CTRL+Q tuşlarına basılır. Ekrana gelen pencereden SADECE TOPLAM sahasına "E" değeri verilir. Döküm alındığında ekrana sadece toplam değerleri çıkacaktır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Windows 95 işletim sisteminde kuruluşu yapılarak install edilmiş ETA programları hazırlanan bir ikon yardımıyla çalıştırılmak isteniyor. Program çalıştığında ekran bir pencere içerisinde geliyor. Programdan çıkıldığında ise aynı pencere ekranda kalıyor.
Cevap:
Yapılması gereken işlemler;
- Masaüstünde bulunan ETA ikonu seçilir. (Tek klik)
- Mouse'un sağ tuşuna basılır.
- Ekrana gelen menüden özellikler (properties) seçilir.
- Aynı menüde PROGRAM sekmesinde bulunan ÇIKIŞTA KAPAT seçim kutusuna onay verilir. Son olarak TAMAM tuşuna basılarak tanımlamalar kayıt edilir.
- Tanımlamaların doğru olarak yapılması durumunda çıkışta pencere gelmeyecektir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Programda ekranlar değişirken bir yavaşlama meydana geliyorsa kontrol edilmesi gereken nokta nedir?
Cevap:
Bununla ilgili olarak programın servis bölümünde ORTAK PARAMETRELER menü seçeneğinde bir parametre bulunmaktadır. EGA/VGA EKRAN parametresine "H" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Novell işletim sisteminde programdan herhangi bir döküm yazıcıya gönderilmeye çalışılıyor. Ancak döküm programdan çıkıldığı anda yazıcıdan çıkmaya başlıyor.
Cevap:
Novell işletim sisteminde yazıcı ile ilgili bir komut tanımı yapılması gereklidir. (Bu tanım değişebilmektedir) Capture q=printq nb nff a ti=2 Bu komut tanımı içerisinde yeralan "TI" (time - zaman) parametresi 0 'dan farklı bir değer ile değiştirilmelidir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Exe yenilemesi yaptım.Program modüllerinin herhangi birisine girdiğimde "HATALI CONFIG.ETA" mesajı geliyor.
Cevap:
Programda kullanılan program dosyaları (*.exe) ile confıg.eta dosyası arasında bir uyumsuzluk olması durumunda bu hata ile karşılaşılır. Çözüm için config.eta ve program dosyaları yenilenmelidir. Bu hata ile 6.3.3 öncesi sürümlerde karşılaşılmaktadır.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Programı çalıştırmak istediğimde "CANNOT EXECUTE ETAMENU.EXE"mesajı çıkıyor.
Cevap:
Bu mesaj yeterli hafıza olmamasından meydana gelir. Sistemin açılışı esnasında belleğe yerleşik olarak çalıştırılan bazı yardımcı programlar devre dışı bırakılıp daha fazla serbest bellek elde edilmeye çalışılır. Aynı amaçla FILES VE BUFFERS komutları değerlerinde de değişiklikler yapılabilir.

VERSİYONU: V-6 xenix
Soru:
Şirket dizini içerisinde bulunan herhangi bir dizayn veya fatura dizayn dosyasının üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmak istendiğinde klavye kitleniyor ve ekrana tutarsız ifadeler geliyor ise yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Öncelikle programdan çıkılarak şirket dizininin bulunduğu bölüme girilir. Şirket dizini "pwd" komutu ile kontrol edilir. Daha sonra usr bölümünün altında yeralan eta dizininin içerisindeki "ansiklset" dosyası şirket dizinine kopyalanır. Bu durumda kullanıcı herhangi bir sorun çıkmaksızın dizayn üzerinde işlem yapabilir.

Örnek ;
$ cd ABC {enter}
$ pwd {enter}
/usr/eta/ABC
$ cp /usr/eta/ansiklset . {enter}
$ ../fatform {enter}

VERSİYONU: V-6 xenix
Soru:
Programda F9 YARDIMCI İŞLEMLER menüsünde bulunan F3 NOT SAYFA'sı seçeneğine girildiğinde sayfa olması gereken boyutta gelmiyor. Sayfa boyunu ayarlamak için yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Not sayfasında gerekli tanımı yapabilmek için;
- İşletim sistemine çıkılır.
- ETA programlarını çalıştıran batch file dosyasına aşağıdaki tanımlama yapılır. Bu tanımlama yapılırken bir yazım editörü kullanılır. (vi)
$ vi eta {enter}
NOTSAYFA=5
export NOTSAYFA
etamenu

tanımları ilave edilir. vi editöründen çıkmak için bir kez esc tuşuna basılır. Ardından : (iki nokta üstüste) tuşuna basılır. Son olarak wq! ifadeleri yazılarak editör terk edilir. Yapılan tanımlamaları geçerli kılmak için aşağıdaki komut yazılır. $ chmod 777 eta
yukarıdaki komut yazılıp eta dosyası ile program çalıştırıldığında not sayfası 400 satır ve 150 kolon içerecek şekilde ekrana gelir.

VERSİYONU: V-6 xenix
Soru:
Xenix işletim sisteminde yazıcı tanımı nasıl yapılır?
Cevap:
Tanımlama için;
- işletim sistemi düzeyinde aşağıdaki komut çalıştırılır.
$ lpinit {enter}
Bu komut çalıştırıldığında ekrana gelen seçeneklerden yazıcının paralel veya seri yazıcı olup olmadığı belirtilir. Daha sonra sözkonusu yazıcı xenix terminaline bağlı olarak çalışacak ise terminale ait adresi (tty8a portuna bağlı terminale döküm yapıldığında kullanılacak tanım) tanımlanır. Ardından bu yazıcının ismi ve default yazıcı olup olmadığı sorulur. İşlem sonuçlandırılır. Yapılan bu tanımlamanının test işlemine tabi tutulması için xenix'de super kullanıcı durumunda (sssorular.asp) iken şu komut yazılır.
sssorular.asp call >/dev/yaz1 (tanımlamada yazıcının isimi ==> yaz1 ) Daha sonra yapılan tanımlama aşağıdaki komut ile listelenir.

$ lpstat -t {enter} Bu komutta yazcıların isimleri (yaz1) ve hangi porta (tty8a) bağlı oldukları listelenir. Bu listeden ilgili olan yazıcı ETA'da bulunan yazıcı tanımlarına aktarılır. ETA'da yazıcı tanımı yaparken CİHAZ kısmına yazıcı ile ilgili port adresi yazılır.
DEFAULT /dev/tty8a 15 60 (terminal)
ANA MAKİNA /dev/lp0 15 60 (ana makina)

VERSİYONU: V-6
Soru:
Xenıx işletim sisteminde renkli monitör ile çalışılıyor ancak program siyah beyaz olarak ekrana geliyor ise yapılması gereken işlem nedir?
Cevap:
Programı çalıştırmak için kullanılan batch fıle dosyasına aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır.

Örnek;
$ vi eta
RENK=3
export RENK
etamenu

tanımları ilave edilir. Vi editöründen çıkmak için bir kez esc tuşuna basılır. Ardından : (iki nokta üstüste) tuşuna basılır. Son olarak wq! Ifadeleri yazılarak editör terk edilir. Yapılan tanımlamaları geçerli kılmak için aşağıdaki komut yazılır.
$chmod 777 eta
yukarıdaki komut yazılıp eta dosyası ile program çalıştırıldığında ekran renkli olarak gelecektir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Dos işletim sisteminde hazırlanan fatura dizayn dosyası xenix işletim sisteminde çalışan ETA programlarına ne şekilde aktarılır?
Cevap:
İşlemin yapılması için izlenmesi gereken yol;
-Disket sürücüye takılır.
-Disket içerisindeki dos ortamında hazırlanan dosya kontrol edilir. Bunun için aşağıdaki komut çalıştırılır.
$ dosdir a: {enter}
- Eğer dosya var ise kopyalanacağı dizin içerisine girilir. Fatura dizaynı şirket dizinine kopyalanmalıdır. Bu işlem aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. $ pwd {enter} {bulunduğumuz bölüm kontrol edildi}
/usr/eta
$ cd AK98 {enter} (şirket dizinine girildi)
$ doscp a:fatura.for . {enter}

VERSİYONU: V-6
Soru:
Xenıx işletim sisteminde program dosyalarının bulunduğu disketlerden özellikle bir dosyanın yüklenmesi işlemi ne şekilde yapılır? Bununla birlikte yedekleme ve geri yükleme işlemleri nasıl yapılır?
Cevap:
Bu işlemler için gerekli xenix komutları aşağıda verilmiştir;
-Bu işlemlerden önce işlemin yapılacağı dizin kontrol edilmelidir.
-Program dosyalarının bulunduğu ilk disket takılır. (disketlerin sırası önemlidir)
-Yükleme işlemi ile ilgili komut yazılır ve çalıştırılır.
$ tar xv4 etacs      {enter}
Bu komut çalıştırıldığında sistem dosyayı disket içerisinde arar. Eğer varsa yükler. Bu dosya yok ise bir sonraki disketin sürücüye takılması gerektiğini belirten bir mesaj gelir. Dosya bulunduğu taktirde işletim sistemine yüklenir. Dosyanın bir kısmı ikinci diskette ise sonraki disket takılarak işlem sonuçlandırılır. Komut içerisinde geçen 4 ifadesi 3,5 inç ve DSHD (Double Sided High Density-Çift taraflı Yüksek Yoğunluklu ) tür disketi ifade etmektedir. Eğer bu komutun yazılmasına rağmen yükleme işlemi gerçekleşmiyor ve hata mesajı veriyor ise komut içerisinde yeralan bu değer kontrol edilmelidir. Farklı tip bir disket veya manyetik ortam takılacak ise hangi değerin seçilmesi gerekeceği konusunda aşağıdaki komut çalıştırılır. $ tar {enter} Bu komut çalıştığında ekrana bir liste halinde bir tablo gelecektir. Bu tablodan diskete uygun olan seçenek belirlenir ve bu seçenğin bulunduğu satırın sol başında bulunan sayı komut içerisinde kullanılır. Bu komutta dosya ismi belirtilmez ise diskette yeralan tüm dosyalar harddisk içerisinde bulunulan dizine yüklenir. Bu işlem dos işletim sistemindeki restore komutu ile aynı işleve sahiptir. $ tar xv4 {enter} Yedekleme işlemi için de aynı komut kullanılır. Ancak kullanılan parametreler değişiklik gösterir. Bulunulan bölümdeki tüm dosyaları diskete yedeklemek için aşağıdaki komut çalıştırılır. $ tar cv4 * {enter}

VERSİYONU: V-6
Soru:
Xenix işletim sisteminde çalışırken herhengi bir modülde ekrana gelen bir pencerede program kitleniyor ise yapılması gereken işlem nedir? (kullanıcı bu kilitlenmenin stok kartı ve cari kartı açarken AÇILIŞ DEVİR RAKAMLARININ girildiği pencerde iken yaptığını söylüyor).
Cevap:
Programı çalıştırmak için kullanılan batch fıle dosyasına aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır.

Örnek;
$vi eta
YILDIZ=42
export YILDIZ
etamenu

tanımları ilave edilir. Vi editöründen çıkmak için bir kez esc tuşuna basılır. Ardından : (iki nokta üstüste) tuşuna basılır. Son olarak wq! Ifadeleri yazılarak editör terk edilir. Yapılan tanımlamaları geçerli kılmak için aşağıdaki komut yazılır. $ chmod 777 eta yukarıdaki komut yazılıp eta dosyası ile program çalıştırıldığında program modüllerinde yapılan işlemlerde ekran kilitlenmeyecektir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Xenix işletim siteminde programlar yüklendikten sonra install aşamasında ekrana " SETUP YAPILAMIYOR" mesajı geliyor.
Cevap:
Dikkat edilmesi gereken noktalar;
-Program dosyaları işletim sisteminde açılacak user 'a yüklenmelidir. User yaratmak için mkuser, sysadm, sysadmsh gibi komutlardan yararlanılır. User' ın super kullanıcı (sssorular.asp) aşamasında yaratılacağı unutulmamalıdır.
-Programlar disketten sorunsuz olarak yüklendi. -Bu aşamada disketlerden yapılan yüklemede save dizininin açılıp açılmadığını ve bu dizin içerisinde confıg.eta dosyasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Yukarıda bahsi geçen hata mesajı bu sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır. Eğer bu dizin yoksa açılmalı ve içerisine confıg.eta dosyası kopyalanmalıdır.
Örnek;
$ pwd    {enter} {bulunduğumuz bölüm kontrol edildi}
/usr/eta
$ mkdir save {enter} {save dizini yaratıldı}
$ cp confıg.eta save {enter} {confıg.eta dosyası kopyalandı}