Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: İRSALİYE

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye dökümünü yazıcıdan alırken stok kodu çıkmıyor.
Cevap:
İrsaliye modülüne girilir; F5-SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F4 ÖZEL TANIMLAR,F3 SAHA BOYLARI bölümünde stok kodunun büyüklüğü irsaliye dizaynındaki stok kodunun büyüklüğüne eşit olmalıdır.Bununla birlikte aynı durum stok kalemleri içerisinde bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir.Saha boyları ile irsaliye dizaynında kullanılan boylar birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

Not: Sorun yine devam ediyorsa dizayn ile ilgili bir problem olabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
İrsaliyede daha önce sisteme kayıt ettiğim bir irsaliyeyi ekrana getirip,stok kalemlerinin bulunduğu satırların herhangi birisinde F8 DETAY BİLGİ fonksiyon tuşuna bastığımda "STOK BAĞLANTISI YOK" mesajı ekrana geliyor.
Cevap:
İrsaliye girişleri yapıldıktan sonra söz konusu irsaliyeler tek bir faturada toplanabileceği gibi ayrı ayrı fatura haline de getirilebilirler. Faturalama işleminden sonra faturalaşan irsaliyelerin stok modülü ile bağlantısı kesilir. Bu durumda faturalaşmış irsaliye programda sadece bilgi amaçlı saklanır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İptal ettiğim İrsaliyelerin İrsaliye listesinde görünmesini istemiyorum.
Cevap:
İrsaliye modülünden F5 SERVİS,F2 DEVİR İŞLEMLERİ,F2 İRSALİYE DEVRİ bölümüne girilir.Bu bölümde karşımıza 2 seçenek gelir,

Normal İrsaliyeler: [E/H]
İptal İrsaliyeler : [E/H]
Normal İrsaliyeler (H),iptal İrsaliyeler (E) denildiğinde devir etmek istediğimiz tarihe, en son iptal ettiğimiz İrsaliye tarihinden (1)birgün sonraki tarihi yazılıp F-2 ile İrsaliye devri işlemi yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Daha önceden girdiğim bir İrsaliyeyi yeni bir irsaliye olarak kopyalayabilir miyim?
Cevap:
İrsaliyeden, yeni İrsaliye menüsüne girilir, İrsaliye listesinden kopyalamak istediğimiz İrsaliye çağrılır,değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İrsaliyeleri faturalaştırdığımda,daha önceden faturalaşmış İrsaliyelerin tekrar işleme katıldığını görüyorum.
Cevap:
Bu işlem için İrsaliyeler faturalaştırılırken F8-PARAMETRELER dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir.
Faturalaşmış İrsaliyeler [E/H] parametresi "H" olmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girerken "Kayıt ortamındaki bir arızadan dolayı İrsaliye dosyalarındaki verilerin bir kısmı ya da tümü kullanılamaz hale gelmiş olabilr.(Backup dosyalarını kullanınız) Dosyaları bu halde kullanmak istediğinizden emin misiniz? Mesajı geliyor.
Cevap:
İrsaliye modülünden F5 SERVİS,F3 DOSYA BAKIMI,F2 YENİDEN İNDEKSLEME menüsüne girilir. İndeksleme işlemi yapılarak sorun çözülür.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye modülünde eski bir irsaliye ekrana çağrıldığında; "İrsaliye kalemlerinden bazıları bulunamamıştır"  mesajı geliyor.
Cevap:
Stok modülünden ilgili Stok kartları silinmiş olabilir. Bununla birlikte hareketler de silinmiş ise yedeklere başvurulmalıdır. Eğer hareketler mevcut ise kartlar aynı kodla tekrar açılmalıdır.Stok modülünden F-5 SERVİS, F-3 DOSYA İŞLEMLERİ,F-2 DOSYA BAKIMI,F-3 DOSYA DÜZELTME,F-4 KART HAREKET KONTROLÜ işlemi ile kartın ön yüzü ile arka yüzü tutarlı hale getirilmelidir.

- İndeks dosyalarının bozulmasından dolayı bilgiler mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.SERVİS bölümünden HAREKET YENİDEN İNDEKSLEME yapılmalıdır.(Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.)
- Eğer Stok kartı mevcut ancak karta bağlı hareketler silinmiş ise irsaliye girişleri tekrar yapılmalıdır.
- Bununla birlikte sistemde DEPO modülü kullanılıyor ise irsaliyelerin hangi depo kullanılarak girişinin yapıldığı araştırılmalı ve sözkonusu depo seçilerek irsaliye ekrana getirilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliyede nasıl barkodlu çalışabilirim?
Cevap:
Bu işlem için;

1)Stok kartlarında barkod kodları tanımlanmış olmalı(V-6'da açıklama-2, V-7'de kartların 3.sayfasındaki barkod sahası)
2)İrsaliye modülünün F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELER bölümündeki BARKOD : E/H parametresi "E" BARKOD SAHASI :[E/H] parametresi

(V-6 için );Stok Kodu ile Barkod kodu (AÇIKLAMA-2) aynı ise "H", ayrı ise "E" olmalıdır. Bu işlemlerden sonra V-7 için Stok modülünden Barkod İndeksi yapılmalıdır.
V-6 için dos ortamında REBBARK.EXE dosyası çalıştırılmalıdır.

Bu işlem için;
Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
C:\ETA6>CD SİRKET (Enter)
C:\ETA6\SİRKET>..\REBBARK
NOT:(V-6, V-7, EFW) Her yeni bir stok kartı açıldığında bu indeksler yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye numaralarını otomatik takip etmek için yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
İrsaliyenin F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, F-2 PARAMETRELER bölümündeki ALIŞ SATIŞ İRSALİYE NO kısmına gerekli bilgiler girilmelidir. İrsaliye numarasının SG 0001 oldugunu düşünürsek, ön takı kısmına (SG) yazılması daha sonra irsaliye numarasının çıkması için NO: kısmına (1) yazılır.BOY kısmına kaç karakter ise o kadar rakam girilir. Örneğin uygulamamız gerekirse

ÖN TAKI: SG, NO :1, BOY: 4 olması gereklidir. (SG0001)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliyeyi matbu yazdırırken yazıcı boş kağıt çıkarıyor.
Cevap:
İrsaliye'nin yazıcıdan düzenli olarak döktürülebilmesi için ilgili ETA dizininde veya şirket dizininde (irsaliye.for) dosyasının yüklü olup,tanımlarının ilgili matbuu forma göre düzenlenmesi gerekmektedir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İrsaliye ekranındayken en son kaydedilen STOK KARTI veya CARİ KARTI nı ekrana nasıl getirebilirim?
Cevap:
İrsaliye ekranındayken CTRL+F7 tuşuna basılır.İlgili tuşa imleç cari bölümündeyken basılırsa son açılan cari kartı,stok kalemleri bölümündeyken basılırsa son açılan stok kartı ekrana görüntülenir.EFW Versiyonunda son açılan cari kartı için CTRL+F9,son açılan stok kartı için CTRL+F7 tuşları kullanılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İrsaliyede ekrana girilen açıklamalara ilaveten özel açıklama nasıl girilir?
Cevap:
İrsaliye ekranında CTRL+F6 tuşuna basılır.Özel açıklama ekranına bilgi girilir ve F-2 işleme devam tuşuna basılarak bilgi kayıt edilir. Bu işlem EFW versiyonunda Bilgi Giriş İşlemleri penceresinden Özel Açıklama Girişi seçilerek yapılır.İstenirse bu bilgiler yazıcıdan alınabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Daha önceden girilen İrsaliyeleri toplu halde nasıl yazdırabilirim?
Cevap:
F-2 İRSALİYE, F-4 TOPLU İRSALİYE BASIMI bölümüne girilir.Listeleme aralıkları verilir,F-8 PARAMETRELER ekranından irsaliye tipi belitilir. F-4 YAZDIRMA tuşuna basılır,ardarda irsaliye dökümleri alınır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye kaydı esnasında, "Stok kartı (SG001... ) bulunamamıştır" mesajı geliyor.
Cevap:
İrsaliye modülünün F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-3 SAHA BOYLARI bölümünde stok kodu sahasının boyuna "20" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çok kullanıcılı programımda parametrelerden tanımlamama rağmen yeni irsaliye ekranında,irsaliye numarasını otomatik olarak göremiyorum.
Cevap:
Çok kullanıcılı sistemlerde bu mümkün olmayıp, nedenide aynı anda birden fazla kullanıcının irsaliye kaydı yapmasıdır.Bundan dolayı çoklu sistemlerde irsaliye numaraları hata yapılmasını engellemek için kayıttan sonra gelmektedir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye modülünde nasıl dövizli çalışabilirim?
Cevap:
(A)
STOK KODU CİNSİ  MİKTAR FİYAT TUTAR
--------- ---------- -------- -------- ----------
 001 TELEFON 1 *1 10.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
---------- --------- ------
FİYAT-1: 10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde (*)yıldız enter tuşuna basılır.
(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR
----------- --------- ------- ------- ---------
001 TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
------------ --------- -----
FİYAT-1: 10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM'den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi, (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR
----------- --------- ------ --------    ---------    
001 TELEFON 1 *1 500.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
---------- ------- ------ KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM           

İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE' DM DEĞERİ:500.000
Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek,İrsaliyenin F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, F-2 PARAMETRELER bölümündeli "DÖVİZ KUR SAHASI"(E) yapılmalıdır. Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.

(D)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇ-1 AÇ-2
------------ -------- -------- -------- --------- ------- ------
 001 TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
------------ --------- -----
FİYAT-1: 10 DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa; Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır.Fiyat hanesine (***)yazılıp enter tuşuna basılır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye dökümlerinde kullanılan dizayn dosyaları nelerdir?
Cevap:
1)İRSALİYE YAZDIRIRKEN OKUNAN DOSYA ( IRSALIYE.FOR )
2)BİR İRSALİYEYİ FATURALAŞTIRDIKTAN SONRA YAZDIRIRKEN OKUNAN DOSYA
( IRSALFAT.FOR )
3)BİRDEN FAZLA İRSALİYEYİ BİR FATURA HALİNE GETİRİP YAZDIRIRKEN OKUNAN
DOSYA( IRSALTOP.FOR )

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye modülünde iskonto-1 ile iskonto-2 'yi aynı anda kullanmaktayım.İskonto 2'nin TOPLAM dan İSKONTO-1 düştükten sonraki ara toplam (Toplam-İskonto-1) üzerinden nasıl hesaplanır?
Cevap:
İrsaliye modülünde F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-5 SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir. İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına "4567" sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir irsaliye için örnek verecek olursak;

TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliyede iskonto yapıyorum.İkinci yapacağım iskontoyu ilk yaptığım iskonto değeri üzerinden, yani iskonto üzerinden iskonto yapmak istiyorum.
Cevap:
İrsaliyede modülünde F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-5 SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu satır numarası [7] yazılır ve F-2 ile kayıt edilir.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir irsaliye için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000

VERSİYONU: V-6
Soru:
İrsaliye modülünde iade işlemlerini nasıl yapabilirim?
Cevap:
Öncelikle iade parametresine "E" değeri verilmelidir. Yapılan işlem müşteriye yapılan satış işleminin iadesi ise ALIŞ irsaliyesi kesilmelidir.Eğer Satıcıdan gelen mallara ilişkin,yani alış işleminin iade işlemi ise SATIŞ irsaliyesi kesilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye keserken  ( çift birimli stok kullanıldığı taktirde ) tutarı ikinci birime göre nasıl hesaplanır?
Cevap:
İrsaliye keserken ilgili stok kaleminin satırında tutar hanesine "*2" yazılarak hesaplamanın ikinci birim üzerinden yapılması sağlanır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Nakli yekünlü (Birden fazla sayfalı) irsaliyeler kesiyorum. Aynı zamanda irsaliye numaralarımı servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.İrsaliyeyi yazdırdığımda birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki irsaliye numarasını sadece 1 (bir) sayı arttırıyor.Bundan dolayı yeni irsaliye keserken irsaliye numarası yanlış geliyor.Sayfa sayısı kadar irsaliye numarasının arttırılmasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-2 PARAMETRELER bölümünden İRSALİYE SATIR SAYISI [1-150] parametresine kullanılan irsaliye dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle irsaliye kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda girilen irsaliye kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İrsaliye keserken belli bir satırdan sonra stok kalemlerinin girişini nasıl engelleyebilirim?
Cevap:
F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-2 PARAMETRELER bölümünden KALEM SATIR SAYISI [15-150]parametresine yeni bir irsaliye keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen maksimum satır sayısı yazılır. Buraya yazılan rakam aşıldığı anda program biz kullanıcıları uyarır. Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İrsaliye keserken stok kalemlerini çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak nasıl ekrana getirebilirim?
Cevap:
F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR,F-2 PARAMETRELER bölümünden ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,irsaliyede hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Aynı şirket içinde birden fazla irsaliye dizaynım var, dökümlerimi farklı dizaynlara göre alabilir miyim?
Cevap:
İrsaliye modülünden F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, F-2 PARAMETRELER'deki DİZAYN SEÇİMİ: [E/H] parametresi (E) olarak tanımlanmalıdır.İrsaliye döktürürken gelen pencereden istenilen dizayna göre döküm alınabilir.