Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: İŞLETME

VERSİYONU: V-7
Soru:
İşletme defterinde iade işlemini nasıl deftere işleyebilirim?
Cevap:
Bu işlem için gider ve gelir fişlerinde bulunan iade kod parametresine 'E' değeri verilir. (Gider yada gelir fişinde en son kolonda bulunur. Başlığı 'İ' olarak geçer' Şayet bu parametre açık değilse saha boylarından bu parametre açılmalıdır.)

VERSİYONU: V-7
Soru:
İşletme defterinde tevkifat kdv'li satışları kdv beyannamesine manuel olarak giriyoruz. Ancak bu kdv rakamını manuel girdiğimiz için bir sonraki ayda devreden kdv ye bu rakamı dahil etmiyor.
Cevap:
Son exe'ler yüklenerek bu sorun çözülebilir.

Bu sorun ile ilgili işletme defterinde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F6-KDV MATRAHLARI bölümüne Devreden Kdv isimli aylar bazında takip edilebilen bir alan eklendi. Kdv beyannamesi alındığında program devreden kdv varsa bu bölüme otomatik kayıt ediyor ve bir sonraki ay buradan faydalanarak beyannamenin devreden kdv bölümünü dolduruyor. Aynı şekilde e-beyanname hazırlanmasında da bu bilgiler aynı mantıkta kullanılabilir.

VERSİYONU: V-7,EFW
Soru:
İşletme defteri parametrelerde stok bağlantısı parametresine "E" değeri vermeme rağmen fişlerde stok girişi yapamıyorum ?
Cevap:
İşletme modülü servis, Sabit Tanımlar, Saha boylarından (Stok kod, Stok cinsi ve Miktar) sahaları işaretlenir, saha boyları verilir.

VERSİYONU: V-7,EFW
Soru:
Geçici vergi beyannamesini internetten gönderirken gelir tablosu nasıl ekleyebilirim. Ve bizim bilmemiz gereken püf noktaları var mı?
Cevap:
Bunun için öncelikle muhasebe modülünde gelir tablosunu kayıt etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede xml dosyasına gelir tablosununda eklenmesini sağlamış olursunuz.Mevcut maliyenin vermiş olduğu en son paketleme programını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ( V2 22072005 ) E-beyannameyi göndermeden önce mutlaka işyeri bilgilerini doğru olarak doldurmanız gerekmektedir .(internet sayfamızda bu bilgiler mevcuttur).
Geçici vergi beyannamesini doldurduktan sonra fatura bilgileri menüsünden merkez için 1 şube için 2 yazın fatura tarihini birleşik yazın ( 08082005 )

VERSİYONU: V-7
Soru:
Beyanname dizaynlarımız oturmuyor ve hangi formlara hangi dizayn dosyalarını seçmemiz gerektiğini bilmiyoruz.
Cevap:
Beyannamenin üzerinde beyanname kodunun olduğu gösterilir. Program içinde en son beyanname tiplerine göre döküm alabileceği ve dizayn dosyasının isminde de beyanname kodunun olduğu öğretilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Herhangi bir beyanname çıktısı alınmak istendiğinde "Bu işlem için dizayn dosyası tanımı yapılmamış" mesajı geliyor.
Cevap:
CD'den DIZDOSYA.DAT dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis - F4 Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2 -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.

VERSİYONU: V-7,EFW
Soru:
Kdv ve muhtasar beyannamelerinde XML oluşturulunca vergi dairesi adı gelmiyor.
Cevap:
İşyeri bilgilerindeki Vergi dairesi kodu başına 0(sıfır) yazılarak kayıt edilirse programdan XML dosyası hazırlandığında Vergi dairesi adı otomatik olarak gelir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
KDV Beyannamesi Dökümünde Vergi Dairesinin İstemiş olduğu Formatta Sıfırlama Yapılamıyor ?
Cevap:
V6 için; F2-KDV BEYAN., F3-KDV BEYAN.TANIMI, F6-DİĞER TANIMLAR V7 için; F2-BEYANNAMELER, F3-KDV BEYAN.,F2-KDV BEYAN.TANIMI, F5-DİĞER TANIMLAR bölümünde bulunan kesilecek küsürat parametresine istenen sıfırlama kadar değer girilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme defteri modülünde KDV icmal dökümü alınmak istendiğinde program kilitleniyor veya dışarı atıyor ?
Cevap:
Bu hatayı düzeltmek için yapılması gereken işlem aşağıda belirtilmiştir;

- Programın servis bölümünde yer alan F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR, F7 DEMİRBAŞ KDVLERİ, F2 GEÇMİŞ YILLAR ve F3 GELECEK YILLARA ait demirbaş kdv tablosu kontrol edilir. Bu tabloda anlamsız rakamlar veya dosyanın bozulmasından ötürü ascii olmayan karakterler var ise bunlar silinerek düzeltilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme defteri modülünde demirbaş alış satış işlemleri ile ilgili giriş ve hesaplama işlemlerini nasıl yapılır?
Cevap:
İşletme defteri modülünde genel tanımlardan demirbaş alış ve satışlar ile ilgili işlem kodları açılır.SERVİS, SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümüne demirbaş alış ve demirbaş satıs işlem kodları tanımlanlanır. Gider veya gelir fişlerinin girişinde demirbaş işlem kodları seçilerek hareket yapılır. AÇIKLAMA sahasının ilk altı karakteri amortisman yüzdesi girişi için ayrılmıştır. Geri kalan bölüme demirbaş ile ilgili açıklama yazılabilir. Kayıt aşamasında program kullanıcıyı "DEMİRBAŞ SATIN ALINMAKTADIR" mesajı ile uyarır. Kullanıcı daha sonra girilen demirbaş hareketi ile ilgili olarak F2 GENEL TANIMLAR, F4 DEMİRBAŞ TABLOSU bölümünden F5 TABLO OLUŞTURMA (VERSİYON 6'da F3 TABLO OLUŞTURMA, EFW'de CTRL+F8 TABLO OLUŞTURMA ) otomatik olarak tablo oluşturulur. Tablo kaydedildikten sonra program gelecek yıllarda düşülmesi gereken kdv tutarlarını servis bölümünde bulunan GELECEK YILLAR bölümüne aylar bazında otomatik olarak işler.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme defteri modülünde iade işlemlerimi nasıl takip edebilirim?
Cevap:
İade işlemlerinin yapılabilmesi için SERVİS,SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI'ndan İADE sahasına "E" değeri verilir.Dikkat edilmesi gereken husus, girilen işlem gider hareketi ise gelir hareketi, gelir hareketi ise gider hareketi oluşturulması ve en son sütunda bulunan iade sahasına "E" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Daha önce kullanmış olduğum şirketteki işlem kodlarını yeni açmış olduğum şirkettede kullanmak istiyorum işlem kodlarını yeniden açmadan daha pratik bir yöntem ile nasıl yapabilirim?
Cevap:
Program işlem kodlarını "ıslemkod.dat" dosyası içerisinde saklamaktadır. Çalışılan şirkette işlem kodları oluşturulduktan sonra söz konusu dosya işlem kodları bulunmayan şirket dizinlerine kopyalanabilir.

ÖRNEK; İşlem kodlarının bulunduğu şirket kodu 001, işlem kodlarını kopyalayacağımız yeni şirketin kodu 002. Kopyalama işlemi için programdayken F9 Yardımcı işlemlerden F10 Sisteme çıkış ile programdan çıkılır.

C:\ETA> ekranda iken
C:\ETA>CD 001 [ENTER]
C:\ETA\001>COPY ISLEMKOD.DAT C:\ETA\002 [ENTER]

Burada dikkat edilmesi gereken nokta işlem kodları oluşturulduktan sonra bu işlem kodlar ile ilgili hareket girişi yapmadan önce kopyalama işleminin yapılacağıdır. Aksi takdirde işlem kodları içerisinde yapılan hareketler ile ilgili sayısal değerler diğer şirketlere kopyalanacak ve kullanıcıyı şaşırtacaktır.Bununla birlikte işlem kodları ile ilgili dosya bir önceki döneme ait ise içinde bulunan mizan değerlerinin servis bölümünde bulunan MİZAN NAKLİ işlemi ile sıfırlanması ve işlem kodlarındaki YILBAŞI ENVANTER DEĞERLERİ ve YILSONU ENVANTER DEĞERLERİ'nin silinmesi gereklidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Önceki yıldan devreden KDV tutarlarını ( mal ve demirbaş kdv ) nasıl girebilirim?
Cevap:
İşletme program modülünün SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde bulunan " ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN AMORTİSMAN KDV " " ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN DİĞER KDV " parametrelerinden girilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme defteri modülünde girilen hareketlerin bir kısmı kdv açısından istisna teşkil etmesine rağmen kdv beyannamesinde boş çıkıyor.İstisnaların beyannameye çıkmasını sağlayabilir miyim?
Cevap:
Öncelikle programda SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde "KDV İSTİSNALARI" parametresine "E" değeri verilir. Daha sonra gelir fiş girişi yapılırken hareketin bulunduğu satırda

F5-İSTİSNALAR ( EFW CTRL+F5 )fonksiyon tuşu kullanılarak ilgili istisna türü ekrana gelen pencereden seçilir.Bu durumda istisnalı olarak belirlenen satırdaki harekete ait tutar kdv beyannamesine yansır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme modülünü stok modülü ile entegre olarak nasıl kullanabilirim?
Cevap:
İşletme defteri ile stok modülünü entegre kullanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir;

- İşletme defterinde SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde "STOK BAĞLANTISI " parametresine "E" değeri verilmelidir.
- İşletme defteri modülünde gider veya gelir fişinde stok hareketi ile ilgili detayların girilebilmesi için, kullanılacak sütunların düzenlenmesi gerekir. Bunun için SERVİS, SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI bölümünde bulunan "STOK KODU" , "STOK CİNSİ "ve "MİKTAR" sahalarına "E" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhtasar Beyanname dökümünü sorunsuz bir şekilde almak için neler yapmam gerekir?
Cevap:
Muhtasar Beyannameyi sağlıklı bir şekilde alabilmek için İşletme Defterinde

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,ÖDEME TÜR
TANIMLARI bölümüne Ödeme Türlerine göre açılmış olan işlem kodları tanımlanır.

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,DİĞER TANIMLAR'ın arka sayfasında bulunan ay yıl, brüt ücret,gelir vergisi , damga vergisi bölümü manuel olarak doldurulur.Bordro dan İşletmeye entegre yapıldığı zaman buraya değerler otomatik olarak gelir.TABLODEN DEĞER OKUMA ya " E " denildiği takdirde beyannameye bu rakamlar otomotik olarak gelir." H " denilirse brüt ücreti ÖDEME TÜR TANIMLARINA yazılmış olan işlem kodlarının değerini getirir gelir vergisi ve damga vergisini DİĞER TANIMLAR'ın arka sayfasına manuel olarak doldurulmuş değerler alınır.

- ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM , bu bölümdeki sahalar manuel olarak kullanıcı tarafından doldurulur.Buradaki bilgileri Muhtasar Beyanname dökümünden ayrı olarak olarak beyannameye döküm alınır. Bütün bu tanımlar eksiksiz yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Muhtasar Beyanname dökümü alınır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İşletmede yeni seneyi ayrı şirkette takip ediyorum 3 aylık Muhtasar Beyannamesi dökümü almak istiyorum önceki yıla ait Kasım,Aralık ayının bilgilerini beyannameye nasıl çıkarabilirim?
Cevap:
İşletme Deftari modülünde BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEYANNAME TANIMLARI,DİĞER TANIMLAR da bulunan YIL DEĞİŞİYORSA ÖNCEKİ  YILA AİT ŞİRKETİN SÜRÜCÜ/YOL ADI bölümüne önceki yıla ait şirketin PATH'i verilir ve 3 AYLIK BEYANNAME "E" değeri verilir.

ÖRNEK:Eski şirketin kodu 2000
SÜRÜCÜ/YOL ADI: C:\ETA\2000\

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Gelir Vergi Beyannamesi dökümü almak istiyorum Gelir Vergisini ve Fon Payını boş çıkarıyor.
Cevap:
Gelir vergisini hesaplaması için programda SERVİS,SABİT TANIMLAR, GELİR VERGİ DİLİMLERİ bölümünde yılına ve dönemine göre vergi dilimlerinin doldurulması gerekiyor. Fon payını ise BEYANNAMELER,İŞYERİ BİLGİLERİ'nin arka sayfasına FON PAYI ORANI bölümüne oranın yazılması gerekiyor.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İşletme defteri modülünde yeni yıl açılışı yapıldığı zaman dönem başı mevcudunu göstermiyor?
Cevap:
- Genel tanımlardan eski işlem kodları seçilip Yılbaşı Envanter Değerleri bölümünden YILBAŞI TUTARI, YILBAŞI KDV' si ve YILBAŞI MİKTARI yazılıp kayıt edilmesi gerekir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Hayat standardına göre gelir vergi hesaplatması nasıl yapılır?
Cevap:
İşletme defteri programında programın SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR F2  PARAMETRELER kısmına mükellefe uygulanacak hayat standartı tutarı (yıllık) olarak yazılır. Program işletme analizi raporunu çıkarırken gelir vergisi hesaplamalarında bu değeri de gözönüne alarak matrah hesaplamasını yapar.

VERSİYONU: V-6
Soru:
İşletme analizi dökerken bazı şirketlerde programın dışına atıyor?
Cevap:
İşletme analizi raporunda bulunan "GAYR.HASI.KAR HES. ve GELİR VERGİ HESABI" [H] değeri verilerek rapor alınır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kdv icmali raporu aldığımda kdv oranları 5'ten fazla olduğunda alttaki toplamları ekranda göremiyorum?
Cevap:
Kdv icmali raporunda F2 liste ile ekrana alındıktan sonra aşağı ok tuşu ile alt toplamlar listelenir.