Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: İŞLETME

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
İşletme Defteri Demirbaş tablosu oluşturulurken kısıt amortisman uygulanması nasıl yapılır?
Cevap:
İşletme defterinde demirbaş alışı yapılırken demirbaş satırındaki açıklama alanına 20:Demirbaş Alışı gibi açıklama yazıldıktan sonra ilgili açıklama satırının en sonuna parantez içinde (K) şeklinde bir ibare girilir. Program bu demirbaşın kısıt amortismana tabi olduğunu bu ibareden tespit eder.

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
İşletme defter dökümünde şirket ismi çıkmıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Etasqlsys/şirket bilgileri bölümüne girilerek Şirket Uzun ismi1 kısmı doldurulur.

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
İşletme modülünde KDV beyannamesine Devreden KDV rakamı gelmiyor? Ne yapabilirim?
Cevap:
Beyannameler / KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar bölümünde Önc.Y.Dev.Diğer Kdv sahasına devreden KDV tutarı yazılır.

Soru:
İşletme defterinde stok bağlantısı nasıl yapılır?
Cevap:
İşletme defteri modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümünden gider ve gelir fişleri için Stok modülüne oluşturacağı fiş tipi seçilir.

Soru:
KDV Beyannamesine Özel Matraha Tabi İşlemlere Ait değerin gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
İşletme defterinde KDV Beyannamesi/Ortak tanımlar bölümünde İstisnalar parametresi işaretlenir. Özel Matraha Tabi İşlemlerde Kullanılacak İstisna Kodu listeden seçilir. Bu istisna kodu Sistem Yönetimi Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden tanımlanır.

Soru:
İşletme defterinde kredi kart işlemlerini kdv beyannamesine otomatik taşınması.
Cevap:
İşletme defterinde beyannameler kısmında KDV Beyannamesi / Ortak Tanımlar kısmından Kredi Kart İşlemleri parametresi işaretlenir. Özel Kod Sahasında Kullanılacak Başlık bölümüne örneğin Kredi Kart yazılır. Servis /Sabit Tanımlar /Fiş Saha Tanımları kısmında özel kod işaretlenir. İşlem sırasında verilen başlık kolonuna kredi kartı tutarı yazılır.

Soru:
İşletme defterinde kredi kart işlemlerinin KDV beyannamesine otomatik taşınması nasıl sağlanır?
Cevap:
İşletme defterinde beyannameler kısmında KDV Beyannamesi/ Ortak Tanımlar kısmından Kredi Kart İşlemleri parametresi işaretlenir. Özel Kod Sahasında Kullanılacak Başlık bölümüne örneğin Kredi Kart yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Saha Tanımları kısmında özel kod işaretlenir. İşlem sırasında verilen başlık sütununa kredi kartı tutarı yazılır.

Soru:
KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede işyeri bilgileri çıkmazsa ne yapılmalıdır?
Cevap:
Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.

Soru:
İşletme defterinde yeni fiş girerken kalem bölümündeki tarihlerde farklı ay varsa programın uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Cevap:
İşletme defterinde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler bölümünden tarih kontrolü ‘’aylık’’ seçilir.

Soru:
Yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı sonrası 01/2009 ayında) önceki aydan devreden KDV’nin (12/2008’den) KDV Beyannamesi’ne gelmemesi ve Beyannameler/KDV Beyannamesi/KDV Matrahları bölümüne 2008 bilgilerinin gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv / Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da "Önc.Y.Dev.Diğer Kdv" sahasına 12/2008 devir tutarı gelmesi için Yeni Döneme Devir işlemi yapılmalıdır. Ayrıca KDV Matrahları bölümünde 2008 yılı değerleri program tarafından silinir.

Soru:
Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.

Soru:
Demirbaş alış ve demirbaş satış kodları nasıl tanımlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/İşletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde bulunan Alış Demirbaş Kodu ve Satış Demirbaş Kodu alanlarına açılmış olan işlem kodları tanımlanır.

Soru:
İşletme Defterinde Demirbaş alış işlemi nasıl yapılır?
Cevap:
Demirbaş alış işlem kodu tanımlandıktan sonra gider fişine girilir. Demirbaş alış işleminde diğer alış işleminden farklı olarak kalem satırındaki AÇIKLAMA bölümüne ilk olarak amortisman oranı yazılır iki nokta üst üste konulur ve demirbaşın açıklaması yazılır. Örneğin 20:BİLGİSAYAR gibi.

Soru:
İşletme defterinde demirbaş alış işlemi girildikten sonra, bu alış demirbaş tablosuna nasıl taşınır?
Cevap:
İşletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilerek boş satırda F5-Tablo Oluştur tuşuna basılır.

Soru:
İşletme defterinde Demirbaş tablosunda değer varken yeni alınan demirbaş bu tabloya nasıl ilave edilir?
Cevap:
İşletme Defterinde Genel Tanımlar/Demirbaş Tablosu bölümüne girilir. Boş olan satırda iken F5-Tablo Oluştur tuşuna basılır.

Soru:
İşletme defterinde farklı bir Gelir ve Gider sütunu nasıl tanımlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ İşletme Genel Parametreleri bölümündeki gelir/gelir başlık tanımları sekmesinde tanımlama yapılır.

Soru:
İşletme Defterinde Gelir/Gider fişlerinde Stok modülüne bağlantı nasıl yapılır?
Cevap:
Etasqlsys bölümünde Ortak Tanımlar/Fiş Tip Tanımları/İşletme Fiş Tip Tanımları bölümünden stok fişi parametresi onaylanır.