Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: KUR TAKİBİ

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kur takibi modülü olduğu halde bu modüle girmeden farklı bir modüldeyken kur girişi yapabilir miyim?
Cevap:
Çalışılan modülde iken F9+F5 tuşlarını kullanarak ilgili kur girişi yapılıp F2 ile kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Farklı tarihler arasındaki döviz kurlarının hareketlerini yüzde olarak hesaplatmayı sağlayabilir miyim?
Cevap:
Bu işlem kur farkı raporundan alınabilir. Kur farkı raporu ekranında referans tarihi parametresini kullanmamız gerekir. Burada vermemiz gereken tarih raporun başlatılmak istenen tarihi olmalıdır.