Javascript Menu by Deluxe-Menu.comPROGRAM MODÜLÜ: MUHASEBE IV + İŞLETME

Soru:
Muhasebe IV modülünden Ocak ayı KDV beyannamesi alındığında önceki dönemden devreden KDV rakamı gelmiyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
190 hesaba açılış fişinden açılış değeri girilmelidir.

Soru:
KDV beyannamesinde kullanılan istisna tanımları nasıl değiştirilir ?
Cevap:
Sistem Yönetimi/Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden değişiklik ya da ilave yapılabilir.

Soru:
Muhtasar beyannamesini xml olarak hazırladığımda ödemelere ilişkin bildirim çıkmıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe IV - beyannameler - muhtasar beyanname - muhtasar beyanname tanımı diğer tanımlar sayfasında, ödemelere ilişkin bildirim bas parametresi işaretli olmalı ve xml dosyası bu şekilde hazırlanmalıdır.

Soru:
Kurumlar vergisi eki için kesin mizan hazırlamak istiyorum. Nereden yapabilirim ?
Cevap:
Muhasebe IV modülü - beyannameler - vergi beyannameleri - kurumlar beyanname - kesin mizan (kurumlar) tanımından girilerek xml dosyası oluşturulur.

Soru:
BA/BS formunu Hesap planı yöntemi ile çalıştırıyorum. Bu formda bulunan TC Kimlik ve Vergi Numarası gelmiyor. Bu bilgileri nereden girmeliyim?
Cevap:
Hesap Planında bulunan açıklamalardaki Açıklama1 hanesine Vergi No, Açıklama 4 hanesine de TC No bilgisi yazılmalıdır.

Soru:
Fatura programından girilen müstahsil makbuzu fişleri Muhasebe 4 Ba/Bs formuna çekilirken stopaj düşülmüş olan rakam Ba/Bs formuna geliyor. Stopaj düşülmemiş Toplam rakamının Ba/Bs formuna gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünden, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametreleri bölümünde bulunan Müstahsil Makbuzu Fiş Tipleri bölümüne faturadaki müstahsil makbuz fiş tip nosu yazılır. Ba/Bs hazırlandığında program stopaj düşülmemiş rakamı Ba/Bs formuna getirir.

Soru:
Muhasebe IV’de, bildirimlerde, Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna F7-Hesap planından tek tek hesap alabiliyorum. Bu işlemi ben toplu olarak yapabilir miyim ?
Cevap:
Ek cari kart tablosunda F7 Hesap planı penceresini açalım. Bir elimizle Ctrl tuşuna basılı tutarken Mouse ile seçmek istediğimiz hesapları tıklayarak seçelim. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basarız ve seçtiğimiz hesapların hepsini toplu olarak tablomuza taşırız.

Soru:
Muhasebe IV modülünden, Muhtasar Beyannamesindeki Ödemelere İlişkin Bildirimi bölümüne yazılan değerler, hazırlanan xml dosyasında çıkmıyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe IV, Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Tanımları, Diğer Tanımlar bölümünde bulunan Ödemelere İlişkin Bildirimi Bas parametresi işaretlenir ve bu bölüm kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe IV’de, bildirimlerde, Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna F7-Hesap planından tek tek hesap alabiliyorum. Bu işlemi ben toplu olarak yapabilir miyim ?
Cevap:
Ek cari kart tablosunda F7 Hesap planı penceresini açalım. Bir elimizle Ctrl tuşuna basılı tutarken Mouse ile seçmek istediğimiz hesapları tıklayarak seçelim. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basarız ve seçtiğimiz hesapların hepsini toplu olarak tablomuza taşırız.

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
BA/BS formu limit değerlerini tüm şirketlerimde toplu olarak nasıl değiştirebilirim?
Cevap:
EtaSQLSYS/Servis/Toplu Değer Aktarma/Muhasebe IV bölümüne girilir. BS/BA formları-Bildirim Alt/Üst Limitleri' ne yeni limit değeri olan 5.000 TL girilir,sağ üst köşedeki "Onay" kutusu işaretlenir. F6-Şirket Ekle bölümünden değişiklik yapılacak şirketler seçilir ve F2-Tanım Aktar tuşu ile işlem sonlandırılır. Tüm şirketlerde BA/BS alt limitleri değiştirilmiş olur.

Soru:
Muhasebe IV modülünde toplu yılsonu işlemlerinde kapatma işlemlerinde brüt satışların tasfiyesinde 600 satışlar hesaplarını kapatamıyorum. 600 hesabından alacak değerleri olduğu halde tasfiye yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap:
Muhasebe hesap planında 600’lü satışlar hesabının alt hesapları alfabetik açıldığında brüt satışlara tasfiye yapılamıyor. Bunun için yeni bir hesap açılarak eski hesaptaki değerler yeni hesaba nakil yapılır ve kart hareket kontrolü yapılarak, muhasebe IV modülünde toplu yılsonu işlemi yapılarak sorun giderilir.

Soru:
KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede V.8,SQL işyeri bilgilerinin çıkması nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.

Soru:
Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılır?
Cevap:
Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.

Soru:
Geçici Vergi Beyannamesi arka sayfasındaki fatura bilgilerine yazılan “merkez ve fatura tarihi" bilgilerinin XML'de gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Geçici Vergi Beyannamesi sayfa 3' teki fatura bilgileri ekranında işyeri merkez ise "1", şube ise "2" yazılmalı, son kesilen fatura tarihi için gün, ay, yıl arasında herhangi bir işaret kullanmadan tarih bitişik yazılmalıdır. Örneğin; 30092009

Soru:
Muhasebe II modülünde enflasyon muhasebesi yapıldığında düzeltilmiş bilanço veya gelir tablosu geçici vergi beyannamesi XML'i ekinde nasıl gönderilir?
Cevap:
Muhasebe IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar/Genel Tanımlar sayfasında "enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço/gelir tablosu bilgileri kullan" parametrelerinde cari dönem veya önceki dönem işaretlenmelidir.

Soru:
Birden fazla şubesi olan firmalar için Fatura modülünden BA/BS formunu oluştururken tüm şube bilgileri toplanıp tek firma olarak BA/BS formunda nasıl alınabilir?
Cevap:
Birden fazla şubesi olan firmalar için açılmış olan tüm cari kartların bağlantılar sayfasında "Ek kodlar" başlığı altında bulunan "Özel Kart No" sahasına aynı bilgi girilmelidir. Muhasebe IV modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler' de bulunan Genel Parametreler sayfasında "Gruplama Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

Soru:
BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?
Cevap:
Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler'de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL' yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.