Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: MUHASEBE

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kapalı fatura kestiğimde muhasebe bağlantılı çalışmak istediğimde karşıma sadece MERKEZ KASA kodu 100 olarak geliyor. Muhasebe Hesap planında farklı kasa kodları açmama rağmen Diğer kasalarım karşıma gelmiyor acaba hesap olarak açmış olduğum kasalarım karşıma nasıl gelir ?
Cevap:
Muhasebede hesap planında açmış olduğumuz kasa kodlarının ayrıca kasa hesabı kısmına tanıtılması gerekmektedir. Bu tanımı muhasebe modülü içinde F2- Hesap Planı, F4-Kasa Hesabı bölümünden yapıyoruz.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebe modülünde yeni bir şirket oluşturmadan aynı şirket kodu altında yeni yılda da devam etmek istiyorum bu işlemi nasıl yapabilirim ?
Cevap:
Muhasebenin içinde F5_Servis, F3_Dosya İşlemleri, F4_Dosya Açma /Kapama, F2_Yeni Dosya Açma, F3_Yeni Fiş Dosyasına girilir ve yeni yılda oluşacak aylar tanımlanır.
ÖR:
İLK AY: 01/2006 - SON AY: 12/2006
Ayrıca serviste parametrelerde Hesap Dön. Baş. çalışılan dönem ve yıl yazılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebe fişini kaydetmek istediğimde ' Yevmiye onay tarihinden öncesine fiş girilemez ' mesajı geliyor.Muhasebe fişini nasıl kayıt edebilirim ?
Cevap:
Muhasebe modülüne girip, F-5 Servis, F-4 Sabit tanımlar, F-2 Parametreler bölümünde arka sayfaya geçip, yevmiye onay tarihi parametresine fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verip kayıt etmemiz yeterlidir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Muhasebe de fiş birleştirme işlemi yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim ?
Cevap:
Fiş birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine "H" değeri verilmelidir. Bu durumda fiş içerisindeki aynı hesap koduna ait fiş kalemleri birleştirilmeyecek dolayısıyla açıklamalarda olduğu gibi kalacaktır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Muhasebe fişlerimi tek tek dökmek istemediğim için, fiş listesi ekranını kullanıyorum. Bu ekrandan döküm alırken fişleri tek olarak döktürdüğüm zaman kullandığım dizayn dosyalarına göre döküm almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim?
Cevap:
Bu işlemi gerçekleştirmek için, Döküm aldığımız F3-Muhasebe fişi, F4-Fiş listesi ekranında, kullanıcı tanımlı fiş parametresi (E) yaptıktan sonra döküm almalıyız.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muhasebe fişi keserken dengesiz fişlerin kesilmesi engellenebilir mi ?
Cevap:
Muhasebe programında servis bölümüne geçilir.Oradan sabit tanımlara ve parametrelere geçilerek dengesiz fiş kaydı parametresi (H) olarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebede yeni fiş keserken, eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet modüllerinden muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken " KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor ve kayıt işlemini yapmıyor. Nasıl bir düzenleme yapmam gerekir?
Cevap:
Muhasebe modülünde, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ " parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu parametreye; "E" değeri verilirse : İşlemin çalışılan ayda olup olmadığını kontrol eder. Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez "H" değeri verilirse : Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.

Fiş hangi ayda kesiliyorsa kesilsin kayıt işlemini yapar. "S" değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi esnasında kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır. Kullanıcı isterse bu mesajı onaylayarak devam edebilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Mizan tutmuyor, bu sorunu nasıl çözebilirim?
Cevap:
A) İlk olarak yapmamız gereken işlem, muhasebe modülüne girip F-3 Muhasebe fişi, F-6 Fiş giriş kontrolleri ekranında her iki tarafa ilgili tarihleri girip, kontrol tiplerine göre liste almak.listede çıkan fişler mizanı bozan fişlerdir. Bu fişleri eski fişlerden düzeltirsek sorun çözülür.

NOT: Bu işlem ile sorun çözülmedi ise :

B) Mutlaka işlem yapmadan önce çalıştığımız şirketin yedeğini alıyoruz. Muhasebe modülüne girip F-5 Servis, F-2 Mizan nakli ekranında, tarih aralıklarını verip, işlem önceliği [F / H] [FİŞ / HESAP] parametresine [ F ] yazıp, F-2 Mizan nakli tuşuna basıp gelen soruları evetle geçip işlem yaptığımızda sorun çözülür.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Gelir tablosu dökümü alıyorum. Yeni yapmış olduğum fiş düzeltmesi gelir tablosuna yansımıyor. Daha önce aldığım gelir tablosu rakamlarının aynısını veriyor.
Cevap:
Bu sorun gelir tablosu alırken programın en son alınan değerleri kayıt edip bu değerleri vermesinden kaynaklanıyor. Gelir tablosu alınırken ekrana gelen sorular dikkatlice okunup uygun şekilde cevaplanması gerekiyor. Tekrar Gelir Tablosu almak isteyince örneğin 'BU DÖNEME AİT DEĞERLERİ gt052.dat DOSYASINDAN ALMAK İSTER MİSİNİZ?' şeklinde bir soru gelir. Eğer yevmiye kayıtları üzerinde bir düzeltme yapıldıysa bu soruya 'Hayır' denilmelidir. Program bu durumda tekrar mizan değerlerini okuyacak ve gelir tablosunu bu şekilde verecektir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kesmiş olduğum muhasebe fişini yazıcıdan dökmek istiyorum. Fişim oldukça uzun bir fiş olmasına rağmen kağıdın yarısına kadar döküyor, sayfanın devamını boş geçiyor ve yeni sayfadan yazmaya devam ediyor. Fiş tam sayfaya olarak nasıl dökebilirim ?
Cevap:
İlgili dizayn dosyaları bir yazım editörü yardımıyla tekrar düzenlenmelidir. Bunun için;Program içerisinde iken F9-YARDIMCI İŞLEMLER, F3-NOT SAYFASI (V6+V7'de F4-NOT SAYFASI (tuşları ile not sayfası aktif hale getirilir. (tuşları ile not sayfası aktif hale getirilir. F3-YÜKLE tuşuna basılır. Ekrana gelen "Yüklenecek Dosya Adını Giriniz bölümüne../MAHSUP.DFB yazılıp enter tuşuna basılır. (Mahsup.dfb dosyası örnek olarak verilmiştir. F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığında ekrana gelen "FİŞ ÇIKTI DİZAYN DOSYASI SEÇİMİ" penceresinden hangi dizayn dosyası seçiliyorsa o dosyanın ismi bu bölüme verilmelidir. MAHSUP2.DFB, TAHSİL.DFB ,TEDIYE1.DFB vb.) Ekrana gelen fiş dizaynının sol üst köşesinde bulunan parametre aşağıdaki gibi düzenlenir.

Örneğin bu parametre;
\-00 olursa: Tüm sayfayı boşluk bırakmaksızın kullanır. Sayfa araları vermez
\-15 olursa: Her sayfada 15 fiş kalemi yazacak şekilde döküm yapar.15 kalem döküm yaptıktan sonra fişi kapatıp diğer sayfaya geçer.öküm yaptıktan sonra fişi kapatıp diğer sayfaya geçer.
\+40 olursa: Her sayfada 40 fiş kalemi yazacak şekilde döküm yapar.Dizayn dosyası istenilen şekilde düzenlendikten sonra F2-SAKLA ile kayıt edilir. (Sorudaki cevap \+40 olmalıdır.)
EFW versiyonunda not sayfası yerine başka bir editör programı kullanılmalı (Ör: Edit)

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muhasebe modülünde silinen fişleri geri alabilirmiyim ?
Cevap:
Muhasebe programına geçilir, buradan muhasebe fişi, silinen fişlerin geri alınması bölümüne gelinerek, işlem türü (K) yapılıp F3 işlem tuşu yardımıyla silinen fişler geri alınır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muhasebe de fiş keserken miktar giremiyoruz ve miktarlı çalışamıyoruz.
Cevap:
Muhasebe servis,dosya işlemleri,dosya bakımı,hesap nakli,hesap planı yapı değişikliği, miktar işaretlenilir "M" olarak yapı değişikliği işlemi yapılır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muhasebe de fiş keserken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT GİRİLMEZ "mesajı veriyor.
Cevap:
Muhasebe, servis, sabit tanımlar,parametreler den arka sayfaya "PAGE DOWN" tuşu ile geçilir yevmiye onay tarihi değiştirilir kayıt edilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muavin Defter Dökümünü Excell'e nasıl atabilirim ?
Cevap:
Muhasebe F4-Raporlar F5- Mali Analizler F6-Hesap Ekstresi Raporundan direkt olarak excell bağlantısı mevcuttur. F5-Excell tuşuna basılarak verilecek olan path tanımı ile excelle dosya gönderilebilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Muhasebe fişlerine toplu halde yevmiye madde numaralaması yapılmak isteniyor.
Cevap:
Muhasebe programında F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE NUMARALAMA, F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA bölününe girilir. Numaralanmak istenen tarih belirtilir. İlk kez numaralama yapılıyorsa başlangıç numarası '1' olmalıdır. Daha önce numaralama işlemi yapılıp onaylı yevmiye basıldıysa kaldığı numaradan başlatılması önemlidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bilanço ve gelir tablosu dökümünde geçmiş yıl değerleri döküme çıkmıyor.
Cevap:
F4 Raporlar/F4 Bilanço-Gelir Tablosu/F5 Geçmiş Yıl Değerleri bölümüne girilir. Ekrana gelen dosya isminin (biltabdt.dat/geltabdt.dat) başına insert tuşuna basılarak ../ yada ..\ yazılır. Ekrana gelen ay ve yıl bilgileri girilerek dosya düzenlenir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muavin defter dökümü excele atılamıyor.
Cevap:
F4 Raporlar/F5 Mali Analizler/F6 Hesap Ekstresi bölümünden excele muavin defter dökümü gönderilebilinir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Mizan Tutmuyor ?
Cevap:
a. Borç/Alacak toplamı tutmayan dengesiz fiş kayıt edilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde(F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: D olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler eski fiş bölümünden düzeltilir.
b. Ara hesaba fiş girilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde (F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: A olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler düzeltilir.
c. Çalışmış hesap veya hesaplar iptal edilmiş olabilir. Fiş öncelikli mizan nakli (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapıldığında iptal edilmiş çalışmış hesaplar tespit edilebilir. Burada tespit edilen hesap varsa, ilgili hesap açılarak mizan nakli işlemi yapılır.
d. Herhangi bir sebepten dolayı mizan dosyası ile fiş dosyaları arasında uyumsuzluk olmuş olabilir.İlgili aylara mizan nakli yapılır.(F5-Servis, F2-Mizan Nakli)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir
Cevap:
a. Fiş girilmiş ise;
Bu durumda mevcut şirketin mizan değerlerinin saklandığı ilk yıla ait olmak üzere yeni şirket açılır.Mevcut şirketteki hesap planı I (İlave Ederek) modunda yeni şirkete aktarılır. (F2?-Hesap Planı, F6-Hesap Aktarma) Dahasonrayeni şirkete geçilerek U (Üzerine Yazarak) modunda eski şirkete geri aktarılır. Eski şirkete geçilerek mizan nakli işlemi (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapılır.
b. Fiş girilmemiş ise;
Çalışılan yılda hiç fiş girilmemiş ise ilgili yıla ait 12 aylık fiş dosyası açılır. (F5-Servis, F3-Dosya İşlemleri, F4-Dosya Açma/Kapama, F2-Yeni Dosya Açma, F3-Yeni Fiş Dosyası)

VERSİYONU: V-7
Soru:
Fiş Tipi Yanlış Girilmiş
Cevap:
Örneğin Tahsil fişi yerine yanlışlıkla Tediye fişi girilmiş ise, yeni fiş bölümünden tahsil fişi bölümüne girilir. F7-Fiş Listesi tuşu ile tipi değiştirilmek istenen tediye fişi ekrana çağrılır ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden tediye fişinin iptal edilmesi gerekir. Bu yöntemle fiş çoğaltma (kopyalama) işlemi de yapılabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Hesap Detayına Bakıldığında Farklı BirSeneninDeğerleri Görüntüleniyor ?
Cevap:
Örneğin 2000 yılında çalışılıyor ve fiş girilmiş olmasına rağmen hesap detayına bakıldığı zaman 1999 yılına ait mizan değerleri görüntüleniyorsa; parametreler (F5-Servis, F4-Sabit Tan., F2-Paramet.) ekranındaki HES.DÖN.BAŞ.: parametresi 01/2000 yapılarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Yeni Senede Çalışılmak İsteniyor. Çalışmak İstediğiniz Ay/Yıl Hanesine Yeni Senenin Tarihi Yazıldığında ??/???? Ayına Ait Fiş Dosyası Bulunamamıştır veya ??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ?
Cevap:
Aynı şirkette yeni senede de çalışabilmek için yeni seneye ait fiş dosyalarının açılması gerekir. (F5-Servis, F3-Dosya İşlem., F4-Dosya Açma / Kapama, F2-Yeni Dosya, F3-Yeni Fiş Dosyası). Çalışılmış aylar üzerinde bu işlem kesinlikle yapılmamalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fiş Kayıt Edilirken Kayıt Tarihi Çalışılan Ayda Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ve Fiş Kayıt Edilemiyor ?
Cevap:
Bu mesaj çalışılan aydan farklı bir tarihe fiş girildiği zaman ilgili parametreye bağlı olarak çıkacaktır.Bu mesajın çıkması istenmiyorsa veya onaya bağlı olarak farklı bir aya fiş kayıt edilmek isteniyorsa; parametreler bölümündeki (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler) ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: parametresinin uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Bu parametreye 'E' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girilemez.'H' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girildiğinde hernangi bir uyarı gelmeden fiş kayıt edilir.'S' denilirse kayıt işleminden önce farklı bir aya ait fiş kesildiğine dair uyarı mesajı ile onay istenir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Fiş Kesilirken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ GİRİLEMEZ!" Şeklinde Mesaj Çıkıyor ?
Cevap:
Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu gözönünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfası (PgDn))

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tabloları Tanım Dosyaları ve Geçmiş Yıl Değerleri Bölümlerine Girilmek İstendiğinde "Dikkat! Yeni Tanım Dosyası" veya "Dosya Bulunamamıştır" Mesajı İle Karşılaşılıyor ?
Cevap:
Bu mesajlar tanım dosyalarının şirket dizini altında olmadığı anlamına gelir. Bu durumda Tablo Tanım Dosya İsmini Girin bölümündeki tanım dosyasının başına ../ yazılmalıdır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Fiş Cambazı'yla fiş oluştururken arada boş satırlar oluşuyor ?
Cevap:
Fiş Cambazıyla fiş oluştururken arada verilen boşluklar takibin kolay olması için verilmiştir. Hiçbir dökümde yer almaz.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Çalıştığım şirketteki hesap planını yeni açtığım başka bir şirkete bakiyesiz olarak nasıl aktarabilirim ?
Cevap:
Burada kullanıcı, işlemleri mutlaka hesap planının bulunduğu şirkette yapmalıdır. Bu işlem hesap aktarma bölümünden yapılır.Bu menü yardımı ile üzerinde çalışılan şirketin hesap planı kod ve isimlerinin kullanıcının belirleyeceği kriterelere göre (Hesap kodu,hesap seviyesi,aktarım tipi) diğer şirkete aktarılması sağlanır. Bu işlem için muhasebe modülünde F2-HESAP PLANI, F6-HESAP AKTARMA bölümüne girilir.F6-ŞİRKET LİSTESİNDEN hesap planının aktarılacağı şirket seçilir. F2-AKTARMA İŞLEMİ'den sonra gelen AKTARMA ARALIKLARINI GİRİNİZ ekranında aktarılması istenilen hesap aralıkları belirtilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta AKTARMA ŞEKLİ PARAMETRESİ'dir. Bu parametreye [I] İlave edilerek değeri verilirse diğer şirkete, sadece o şirkette yer almayan hesaplar aktarılır. [U] değeri verilirse mevcut hesap planını diğer şirketteki hesap planının üstüne yazılarak (silinerek), bakiyeleri ile birlikte aktarılır. Soruda istenen aktarma işleminde aktarma şekli [I] olmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebede fiş kayıt ederken hesaplarımı borç ve alacaklarına göre ve hesap kodlarının küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istiyorum.
Cevap:
Muhasebe F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER, bölümünde Page Down tuşu ile arka sayfaya geçilir. Kayıttan önce sıralama parametresindeki seçeneklere göre değer verilir. Bu seçenekler;

" " : Boş bırakılırsa sıralama işlemi yapılmaz.
"O" : Fiş kayıt edildiği anda tüm satırlar sıralanır.
"S" : Bu seçenek ile kayıt sırasında kullanıcıya sıralama işlemi yapılıp yapılmayacağı ekrana gelen bir mesaj ile sorulur.Ayrıca kullanıcı bu parametrelere gerek kalmaksızın muhasebe fişi içerisinde iken fiş kalemlerinin ilk satırında ve son satırında iken CTRL+V tuşlarına basarsa yine aynı şekilde sıralama işlemini gerçekleştirmiş olur.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebede yeni fiş keserken, eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet modüllerinden muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken " KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor ve kayıt işlemini yapmıyor.
Cevap:
Muhasebe modülünde,
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ " parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu parametreye;E" değeri verilirse : İşlemin çalışılan ayda olup olmadığını kontrol eder.Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez.
"H" değeri verilirse : Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.
Fiş tarihini dikkate almadan kayıt işlemini yapar.
"S" değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi esnasında kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır.Kullanıcı isterse bu mesajı onaylayarak devam edebilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Gelir tablosu, Bilanço dökümü, Satışların Maliyeti Tabloları ile ilgili raporları alırken ekrana data, dizayn ve dipnot dosyalarının bulunamadığına ilişkin hata mesajları geliyor.
Cevap:
Bu hata mesajlarına örnek vermek gerekirse; "Geltabdt.dat dosyası bulunamamıştır", (data) "Biltabdt.dfb dosyası bulunamamıştır", (dizayn)"Dnbiltab.dat dosyası bulunamamıştır" (dipnot). Program ilgili dosyaları öncelikle şirket dizini içerisinde arar, dosyalar yok ise programın yüklü olduğu dizine bakar. Eğer her iki dizinde de yok ise program disketlerinden ilgili dosyalar sisteme tekrar yüklenmelidir. Bununla birlikte bu dosyaların şirket dizini içerisine yüklenmesine gerek yoktur. Ancak kullanıcı mevcut dizayn veya data dışında ayrı bir tanım yapmak isterse ilgili dosyaları şirket dizini içerisine kopyalayarak yeni bir düzenleme yapabilir. Bu düzenleme sadece içerisinde bulunduğu şirket için geçerlidir. Diğer şirketler programın yüklü olduğu dizin üzerinden çalışacağı unutulmamalıdır.Rapor alırken dizayn ve data dosyalarının bulunduğu sahanın başına yol (path)belirtme imkanı vardır.

Örnek;
Tanım dosyası : C:\ETA\biltabdt.dat
Ancak dipnot tanımlarının oluşması için ilgili bölümlerde tanımın kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO/GELİR TABLOSU, F2-BİLANÇO, F4-DİP NOT TANIMLARI bölümüne girilip F2-KAYIT ile kaydedilir. Tanım yapılmasa bile kayıt edildiği taktirde dipnot dosyası oluşur ve hata mesajı ekrana gelmez.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Yeni işlediğim veya üzerinde düzeltme yaptığım fişlere ait mizan değerleri ilgili raporlarda ve hesap planı değerlerinde gözükmüyor.
Cevap:
Program kullanıcının herhangi bir fiş girişi yaptığı anda mizan değerlerini hesap planı dosyasına işlemektedir. Bunun aksi ancak muhasebenin F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ANLIK MİZAN parametresine "H" değeri verildi ise olur. Bu durumda program sadece fişi kaydeder ancak mizan değerlerini oluşturmaz. Bu tip bir hata ile karşılaşılıyor ise bu parametreye [E] değeri verilmelidir. Daha önce oluşturulan fişlerinde hesaplara mizan değeri olarak işlenmesi için mizan nakli işlemi yapılmalıdır. (F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ, İŞLEM ÖNCELİĞİ [F])

VERSİYONU: V-5, V-6, V-7, EFW
Soru:
Yazmış olduğum fişi kayıt etmek istediğimde "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ GİRİLEMEZ " mesajı ile karşılaşıyorum dolayısı ile fişimi kayıt edemiyorum.
Cevap:
Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR ,F2-PARAMETRELER bölümününde Page Down tuşu ile ikinci sayfaya gelinerek YEVMİYE ONAY TARİHİ fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verilerek kaydedilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bugüne kadar kaydetmiş olduğum fişlerimi numaralamak istiyorum. Bundan sonrakilerin numaralarınında fiş kayıt esnasında otomatik olarak ilerlemesini istiyorum.
Cevap:
Kaydedilmiş mevcut fişlerin toplu halde numaralanması için;
F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE
NUMARALAMA, F2-FİŞ NUMARALAMA ,F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA bölümlerine girilerek tarih kıstasları ve başlangıç numarası verilerek sonradan numaralama işlemi gerçekleştirilir.Bundan sonrakilerin otomatik ilerlemesi için; F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ORTAK, MAHSUP, TAHSİL, TEDİYE bölümlerinin tam karşısındaki numara bölümüne ön takı, başlangıç numarası, hane boyu istenilen şekilde yazılır. Fiş numaraları ortak verilmek isteniyorsa ORTAK 'ın karşısına, fiş cinsine göre ayrı ayrı verilmek isteniyorsa, ilgili fiş cinsinin karşısına aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi değer girilmelidir.

Örnek
Ön Takı Başlangıç No Hane Boyu
Ortak : 1 5
Yevmiye Madde numarasının otomatik ilerlemesi için ise Page Down tuşu ile ikinci sayfaya geçilir. YEVMİYE MADDE NO bölümüne başlangıç değeri girilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Ekrana herhangi bir rapor aldığımda uzun hesap kodlarımın tamamını raporda göremiyorum.
Cevap:
Rapor alınmadan önce listeleme aralıklarının girişinin yapıldığı ekranda iken ; (CTRL K) tuşuna basılır. Ekrana gelen KOD GENİŞLİĞİNİ GİRİNİZ penceresinde KOD GENİŞLİĞİ parametresine istenilen hane boyu verilir. (Kod genişliği max. 20 olabilir.) Ekran dökümünde hesap kodu genişletildiğinde hesap isminin kısalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Geçmiş yıla ait şirketimde kapanış fişimi oluşturmuştum. Açılış fişimi bu yılki şirketimde otomatik olarak oluşturmak istiyorum.
Cevap:
Geçmiş yıla ait şirket ile bu yıla ait şirketin hesap planı bire bir aynı olmalıdır.(İşlem öncesinde HESAP AKTARMA veya benzeri bir yöntemle hesaplar aktarılmış olmalıdır.) Açılış fişini oluşturmak için; F3-MUHASEBE FİŞİ, F5-AÇILIŞ KAPANIŞ FİŞLERİ,F2-AÇILIŞ FİŞİ YARATMA, F3-KAPANIŞ FİŞİNDEN FİŞ YARATMA bölümüne girilir. Bu bölüm daha önceki dönemde oluşturulmuş olan kapanış fişinden faydalanarak açılış fişi oluşturulmasını sağlar.Bu kapanış fişi aynı şirket üzerinde olabileceği gibi farklı şirkettede bulunabilir. Her iki durumda da açılış fişi oluşturulması mümkündür. Eğer kapanış fişi farklı bir şirkette ise ŞİRKET KODU hanesinde iken F6-ŞİRKET LİSTESİ ile kapanış fişinin bulunduğu şirket seçilmelidir. Gerekliyse kapanış fiş tarihi ve açılış fiş tarihide düzeltilmelidir. F2-FİŞ YARATMA /KAYIT işlemi tuşuna basıldığında ekrana FİŞ YARATMA İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİNMİSİNİZ? şeklinde mesaj gelecektir.Gelen mesaja E cevabı verilir. AÇILIŞ FİŞ AÇIKLAMASINI GİRİN: AÇILIŞ FİŞİ mesajından sonra açılış fişi açıklaması girilir.Bu açıklama default olarak açılış fişi şeklinde gelir, istenirse değiştirilebilir ve ENTER tuşu ile işleme devam edilir. Açılış Fişi bölümüne girildiğinde fişin oluştuğu görülecektir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
MUHASEBE-II VE BÜTÇE Programlarını sonradan ilave ettim. Bu programlara girmek istediğimde "MUHASEBE DOSYALARI MUHASEBE-II/BÜTÇE MODÜLÜNE UYGUN DEĞİL" mesajını alıyorum.
Cevap:
Hesap planı yapısı uygun olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem için F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F3-HESAP PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ bölümüne girilir. HESAP PLANI YEPISINI BELİRTİNİZ bölümüne istenilen değer girilir. (M:Miktarlı, D:Dövizli). Bütçe modülü ile de çalışılacaksa BÜTÇE MODÜLÜ parametresinede [E] değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebe modülünde işlemlerimi döviz cinsi üzerinden de takip etmek istiyorum. Muhasebe II modülünü sonradan satın aldım. Şu ana kadar girdiğim işlemlerimi dövizli olarakta görebilir miyim ?
Cevap:
Önceden girişi yapılan fişlerdeki TL tutarlarının, hesap planı kodunda belirtilen döviz cinsine ve kur takibi programında girişi yapılan kur değerine göre tekrar hesaplama işlemine tabi tutulabilmesi için, eski fişe girilir. Döviz sütünunda *D yazılıp enter tuşuna basılarak hesaplama işlemi tamamlanır. Fiş tekrar kayıt edilir. Bu işlemde eğer fişin kaynak programı muhasebe değil ise tekrar kayıt işlemi kaynak programdan yapılmalıdır. Bu durumda program otomatik olarak ilgili tutarın döviz karşılığını muhasebe fişinin döviz sütununa aktarır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Aldığım raporlarda döküm üzerinde tarih ve saatin görünmesini istemiyorum.
Cevap:
Rapor alınmadan önceki listeleme aralıklarının girildiği ekranda iken CTRL-Q tuşuna basılır. Ekrana gelen pencereden "RAPORDA TARİH ve SAAT" parametresine "H" değeri verilir. Bu durumda alınan dökümde tarih ve saat bilgisi çıkmayacaktır. Ancak bu parametre raporlar bölümünden çıkınca tekrar eski haline geri döner. Bu parametrenin daima [H] değeri olarak gelmesi isteniyorsa; V6 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F3-ORTAK PARAMETRELER bölümünde V7 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F5-ORTAK TANIMLAR bölümünde,
EFW için Ana Menüde; Servis İşlemleri, Ortak Tanımlar Bölümünde,"RAPORDA
TARİH ve SAAT" parametresine "H" değeri verilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Birden fazla şirkete ait muhasebe kayıtlarını tek bir şirkette nasıl birleştirebilirim ?
Cevap:
İşleme tabi tutulacak şirketlerin hesap planı kodlarının aynı olması gereklidir. Bilgiler hangi şirkette toplanacaksa aşağıda belirtilen işlemler o şirkette yapılmalıdır. Bilgilerin biraraya getirileceği şirkette muhasebe modülünde;

V-6 da ; F5-SERVİS, F6-KONSOLİDASYON,
V-7 de ; F5-SERVİS, F5-KONSOLİDASYON
bölümlerine girilir. Bu bölümde iki tür konsolidasyon şekli vardır. Eğer kullanıcı sadece hesap kodlarına ait mizan değerlerini görmek istiyor ise F3-HESAP KONSOLİDASYONU, hesap değerleri ile birlikte fişleride incelemek istiyor ise F2-FİŞ KONSOLİDASYONU yapılmalıdır. Her iki bölümde de hangi şirketlerden ilgili bilgi alınacaksa listeleme aralıkları ve sözkonusu şirketlere ait yol (path) doğru olarak tanımlanmalıdır.Hesap planlarında alt hesapların kodlarında benzerlik olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Örneğin A şirketinde 120 01 001 Ahmet Firması ise
B şirketinde de 120 01 001 Ahmet Firması olmalıdır.
Örnek path tanımlama: C:\ETA\ŞİRKET KODU\

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fiş girişi yaparken programın dengesiz fiş kaydı yapması nasıl önlenir ?
Cevap:
Muhasebe'de F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde "DENGESİZ FİŞ KAYDI" parametresine "H" değeri verilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Onaylı yevmiye yazdırmak istiyorum. Gerekli sayfa sayısını F5-SAYFA SAYISI ile kontrol ettiğimde elimdeki onaylı yevmiye defterimin sayfa sayısının yetersizolduğunu gördüm. Sayfa sayısını azaltmak için ne yapabilirim ?
Cevap:
* İlk olarak kontrol edilmesi gereken nokta yazıcı tanımlarında kullanılan satır sayısı değerinin doğru olup olmadığıdır. Satır sayısının uygun olan değeri "60" satırıdır.

* Döküm ekranındaki bazı parametreler yardımıylada sayfa sayısını azaltmak
mümkündür. Bu parametreler;
- SATIRITOPLA parametresine "E" değeri verilir. Fiş içerisinde aynı hesap koduna ait satırları toplayarak tek kalem haline getirir.
- FİŞ TOPLAMI parametresine "H" değeri verilir. Fişin toplamının dökümde yer almasını engeller.
- ARA TOPLAM parametresine "H" değeri verilir. Her fiş sonunda yevmiye ara toplamının döküme çıkması engellenir.
- KIRILMA SEVİYESİ parametresi "0" değeri verilir. Bu durumda döküm sırasında hesap kodları kırılma göstermeyecek ve tek bir satırda yazılacaktır.

* Eğer yukarıdaki tüm seçeneklere rağmen sığmıyor ise FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılabilir. Ancak entegre çalışılan bir sistemde fiş birleştirme işlemi sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır. Bu aşamada öncelikle KAYNAK PROGRAM değeri Muhasebe olan fişlerin birleştirilmesi yapılarak son deneme yapılır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fiş birleştirme işlemi yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini istemiyorum.
Cevap:
Fiş birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine "H" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
İki ayrı fiş olarak girmem gereken işlemlerimi tek bir fiş içerisinde girdim. Bu fişi pratik olarak iki ayrı fiş haline getirebilir miyim?
Cevap:
Yeni fişe girilir. Girişi yapılan eski fiş F7 FİŞ LİSTESİ'nden bulunarak ekrana getirilir. (F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM) Fiş içerisinde istenmeyen satırlar CTRL-D ile silinir ve kayıt edilir. Bu durumda eski fiş hala ilk girildiği şekliyle sistemde bulunmaktadır. Eski fiş ekranından bu fiş çağırılarak gereken düzeltmeler aynı şekilde yapılarak tekrar kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Muhasebe fişlerindeki referans numaraları fiş iptalleri vb. sebeplerden dolayı sırasıyla gitmiyor.
Cevap:
Bu sorunu gidermek için çalışılan şirket dizinine girilir. Dizin içerisinde referans numaralarını düzenlemek için "refduz.exe" programı çalıştırılır.

Örnek
C:\eta\şirket kodu>..\refdüz
Ancak entegre çalışılan bir sistemde bu işlem sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fiş listesi yada yevmiye dökümü alırken, bir kısım fişlerin bazı satırlarında bulunan hesap ismi bölümü yıldız karakterleri ile doldurulmuş şekilde çıkıyor.
Cevap:
Fiş listesinde ve yevmiye defterinde yıldız karakterleri ile görünen hesaplar hesap planında olmayan yani iptal edilmiş hesaplardır. İlk olarak iptal edilen hesapların tekrar açılması gereklidir. Daha sonra F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ bölümünden, işlem önceliği fiş olarak mizan nakli yapılarak fiş içerisinde iptal edilmiş hesaplara ait mizan değerlerinin tekrar hesap koduna işlenmesi sağlanmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Hareket görmüş bir hesap kodundaki işlemlerimi mizan değerleriyle birlikte bir başka hesap koduna nasıl aktarabilirim ?
Cevap:
Muhasebe modülünde, F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ bölümüne girilir. Bu bölümde eski hesap kodu ve yeni hesap kodu belirtilir. Verilen tarih aralığındaki tüm mizan değerleri eski hesaptan yeni hesaba aktarılır. Program eski hesabın kullanıldığı tüm muhasebe fişlerini tek kalemde düzeltir. Son olarak ilgili aylarda mizan nakli yapılmalıdır.(F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Mizan alırken sadece ana hesapların listelenmesi veya bir başka deyişle KEBİR MİZANI nasıl alınır ?
Cevap:
Programda muhtelif raporlarda HESAP SEVİYESİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre ile istenilen hesap seviyesine göre döküm almak mümkündür. Buna göre mizan dökümünde hesap seviyesinin her iki tarafınada 1 değeri verilir. Bu durumda sadece birinci seviyedeki yani kebir hesapları döküme alınmış olur.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Önceki yıllara ait muhasebe fiş dosyalarının işletim sistemimden tamamen silinmesi ve sistemimde yer işgal etmesini istemiyorum.
Cevap:
Eski fiş dosyalarını silebilmek için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F4-DOSYA AÇMA/KAPAMA, F3-ESKİ FİŞ DOSYASI SİLME/KAPAMA bölümüne girilir. Silinmesi istenilen dosyanın ay ve yıl değeri girilir. F2-ESKİ DOSYA SİLME İŞLEMİ yapılarak işlem tamamlanır. Bu işlem sonucunda fiş dosyaları sistemden tamamen silindiğinden dolayı tekrar ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle işleme başlamadan önce YEDEK alınmasında fayda vardır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bu yılda da geçen yıl çalışmış olduğum şirkette işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Almış olduğum mizana geçen yılın değerlerininde dahil olmasını istiyorum.
Cevap:
Her iki döneme ait bilgilerin birarada alınabilmesi için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümündeki HESAP DÖNEM BAŞLANGICI parametresine önceki dönemin ilk ayı olan değer yazılmalıdır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Muhasebe fişinde hesap kodu sahasına yazdığım kodları fiyat hanesiymiş gibi ayırıyor, kursör açıklama hanesine geçemiyor.
Cevap:
Muhasebe modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-SAHA BOYLARI kısmında bulunan HESAP KODU saha boyu 14 yada 18 hane olmamalıdır. Eğer hesap kodu saha boyunda bu değerler var ise bu değerlerden farklı değerler verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fiş tipi yanlış girilmiş, Örneğin: Tahsil fişi kesilmesi gerekirken tediye fişi kesilmiş, nasıl düzeltebilirim ?
Cevap:
F3-MUHASEBE FİŞİ, F2-YENİ FİŞ, F3-TAHSİL FİŞİ'ne girilir. F7-FİŞ LİSTESİ' nden fiş tipi değiştirilmek istenen tediye fişi bulunur. F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM İLE ekrana getirilir ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden yanlış girilen tediye fişi iptal edilir. Bu yöntemle fiş çoğaltma(kopyalama) işlemi de yapılabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Bilanço dökümü alıyorum. Rakamlar kolonlara sığmıyor ?
Cevap:
Bilanço ekranında iken TABLO DİZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7 TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşu ile aşağıda açıklanan dizaynlardan uygun olan başka bir dizayn dosyası seçilir. Örneğin;BİLTABGT.DFB,BİLTABGA.DFB vb.
Dizayn Adı Döküm Şekli
------------ ----------------------------------------------------
BILTABDA.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif alt alta
BILTABDT.DFB Rakam kolonu 11 hane,detaylı aktif-pasif yan yana
BILTABGA.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı aktif-pasif alt alta
BILTABGT.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif yan yana
BILTABTA.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif alt alta
BILTABTT.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif yan yana
BILTABTD.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız cari dönem alt alta
BILTABGD.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı cari dönem alt alta

VERSİYONU: V-7
Soru:
Gelir tablosu dökümünü alırken önceki döneme ait değerler boş geliyor. Önceki döneme ait değerleri raporda nasıl görüntülenir ?
Cevap:
F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO-KAR/ZARAR, F3-GELİR TABLOSU, F5-GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ bölümüne girilir. Ekrana gelen TABLO TANIM DOSYA İSMİNİ GİRİNİZ penceresinde gelen DOSYA İSMİ: bölümünde insert tuşuna basılarak dosya isminin başına ../ eklenir ve dosya adı silinmeden enter tuşuna basılır. TABLO YIL/ DÖNEMİNİ GİRİN bölümüne istenen yıl ve dönem yazılır. Daha sonra ekrana gelen tabloda hesapların karşısında bulunan tutar sahalarına gelir tablosunda çıkması istenen önceki yıl değerleri yazılarak kayıt edilir. Gelir tablosu dökümününe girilir. Döküm alırken önceki döneme ait değerleri GTXX.dat dosyasından almak istermisiniz sorusuna [E] denilerek önceki dönem bilgilerinin döküme alınması sağlanır.Böyle bir problem ile karşılaşmamak için gelir tablosu alındıktan sonra, bu tablo F3-KAYIT tuşu ile mutlaka kayıt edilmelidir. Kayıt edilen dosya bir sonraki yıl geçmiş yıl değeri olarak kullanılacaktır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Gelir Tablosu dökümü alırken önceki döneme ait bilgilerin raporda çıkmasını istemiyorum.
Cevap:
Bu hata kasa tablosunda bulunan işlem görmüş kasa kodlarının silinmesi yada değiştirilmesinden kaynaklanan bir hatadır. Giderilmesi için ilgili fişteki kasa hesabının kasa tablosuna kayıt edilmesi gerekir. Bunun için; F2-HESAP PLANI, F4-KASA HESABI bölümüne girilir. Bu bölümden gerekli olan tanımlama yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Yeni hesap açıyorum. Kayıt etmek istediğimde "DİKKAT! BİR ÜST HESAP ÇALIŞMIŞ, BU HESABA FİŞ KESİLMESİ DURUMUNDA MİZANDA TUTARSIZLIKLAR OLABİLİR. KAYIT İŞLEMİNE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?" mesajını alıyorum
Cevap:
Mesajdan, açılmak istenilen hesabın bir üst seviyesi olduğu ve işlem gördüğü için hesabın açılamadığı anlaşılmaktadır. İşleme devam edilmesi ve hesabın açılması durumunda mizanda tutarsızlıklar olacaktır. Çözüm olarak;
* Bu hesap açılmamalıdır.
* Açılması zaruri ise üst seviyesindeki mizan değerleri hesap nakli işlemi ile başka bir hesaba nakledilmelidir.(F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Gelir Tablosu dökümü alırken önceki döneme ait bilgilerin raporda çıkmasını istemiyorum.
Cevap:
Gelir tablosu dökümünde iken TABLO DİZAYN DOSYASI sahasında F7-TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşuna basılır. Ekrana gelen pencereden GELTABDD.DFB dosyasını seçtiğinizde, raporunuzda sadece bu döneme ait bilgileri alabileceksiniz.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Daha önceden kaydetmiş olduğum tahsil veya tediye fişine girdiğimde "KASA HESABI KASA TABLOSUNDA TANIMLI DEĞİL" mesajını alıyorum.
Cevap:
Bu hata kasa tablosunda bulunan işlem görmüş kasa kodlarının silinmesi yada değiştirilmesinden kaynaklanan bir hatadır. Giderilmesi için ilgili fişteki kasa hesabının kasa tablosuna kayıt edilmesi gerekir. Bunun için; F2-HESAP PLANI, F4-KASA HESABI bölümüne girilir. Bu bölümden gerekli olan tanımlama yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Yeni hesap açıyorum. Kayıt etmek istediğimde "DİKKAT! BİR ÜST HESAP ÇALIŞMIŞ, BU HESABA FİŞ KESİLMESİ DURUMUNDA MİZANDA TUTARSIZLIKLAR OLABİLİR. KAYIT İŞLEMİNE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?" mesajını alıyorum.
Cevap:
Mesajdan, açılmak istenilen hesabın bir üst seviyesi olduğu ve işlem gördüğü için hesabın açılamadığı anlaşılmaktadır. İşleme devam edilmesi ve hesabın açılması durumunda mizanda tutarsızlıklar olacaktır. Çözüm olarak;
* Bu hesap açılmamalıdır.
* Açılması zaruri ise üst seviyesindeki mizan değerleri hesap nakli işlemi ile başka bir hesaba nakledilmelidir.(F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Gelir ve bilanço dökümü alabilmek için yansıtma ve kapanış fişlerimi iptal etmiştim.İptal ettiğim fişlerimi nasıl geri alabilirim ?
Cevap:
F3-MUHASEBE FİŞİ, F7-SİLİNEN FİŞ.GERİ ALINMASI bölümüne gelinir.İstenen fişler, fiş/yevmiye numarası, fiş tarihi, özel kod kıstasları girilerek geri getirilebilir. İŞLEM TÜRÜ: K [KAYIT] olmalıdır.Onaylı işlem paremetresine E değeri verilirse işlem görecek her fiş için onay isteyecektir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Fiş girişi yaparken, çağırdığım hesap kodunun bakiyesini ekranda görmek istiyorum? Ayrıca Hesap kodundaki bakiye tutarını fiş üzerinde B/A sahasına getirebilir miyim ?
Cevap:
Muhasebede F5- SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER ekranında PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçilerek FİŞTE BAKİYE: parametresine [E] değeri verilerek kayıt edilir.
* V-7 ve EFW da hesabın bakiyesini fişteki B/A sahasına otomatik olarak
getirebilirsiniz. Bunun için hesap kodu sahasına istenen hesap çağırılır. B/A hanesinde iken *B tuşu ile bakiye tutarı ekrana getirilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Tahsil ve tediye fişlerindeki KASA AÇIKLAMASI: sahasına yazacağım açıklamanın her seferinde otomatik gelmesini istiyorum. Ayrıca fiş kalemlerindeki açıklamalarda da otomatik açıklama kullanmak istiyorum.
Cevap:
Muhasebede, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F6-FİŞTE OTO.AÇIKLAMALARbölümünde;

FİŞ OTOMATİK AÇIKLAMA
TAHSİL : TAHSİLAT İŞLEMİ
TEDİYE : YAPILAN ÖDEMELER

Gelmesi istenen otomatik açıklamalar yukarıda görüldüğü gibi OTOMATİK AÇIKLAMA sahasına girilerek kayıt edilir. Tahsil ya da tediye fişine girildiğinde bu açıklamaların otomatik geldiği görülecektir.

Fiş kalemlerindeki otomatik açıklamalar ise yine aynı bölümdeki MAHSUP FİŞİ
AÇIKLAMALARI bölümüne aşağıda görüldüğü gibi girilir.
TUŞ AÇIKLAMA
ALT-2 GENEL GİDERLER
ALT-3 KIRTASİYE GİDERLERİ

istenilen açıklamalar girildikten sonra fiş girişinde açıklama sahasında iken ALT-2, ALT-3, ALT-4, ALT-5, ALT-6, ALT-7, ALT-8, ALT-9 tuşları kullanılarak istenen açıklamalar ekrana otomatik olarak getirilebilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
120 Alıcılar hesabında senelerdir hiç çalışmadığım müşterilerimin hesapları var.Bunları silmek istiyorum. Ancak tek tek silmek olukça zor. Çalışmayan hesaplarımı toplu halde silebilir miyim ?
Cevap:
Çalışmayan hesapların toplu olarak silinebilmesi için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F6-HESAP SİLME bölümüne girilir. Hesap kodu bölümüne, silinecek alt hesapların bağlı olduğu kebir hesap kodu yazılır. Hesaplar silinirken tek tek onay sorması isteniyorsa onay parametresine [E] değeri verilir. F2-HESAP SİLME ile işlem tamamlanır. Silinen hesapların tekrar geri getirilemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.