Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: MUHASEBE

Soru:
Muhasebe modülü fiş girişi sırasında, daha sonra kullanılmak üzere açıklamalar kayıt ediyorum. Bu açıklamalar üzerinde daha sonra düzeltme veya iptal işlemlerini nasıl yaparım?
Cevap:
Eğer ilgili açıklama bütün şirketlerde (genel) kullanılmak üzere kayıt edilmişse, ETASQLSYS modülündeki açıklama tanımlarından yapılır. Sadece ilgili şirket için kayıt edilmişse, muhasebe modülünün kendi servis menüsündeki açıklama tanımlarından düzeltme veya iptal yapılabilir.

Soru:
Daha önce kayıt ettiğimiz fişlere belge türü nasıl eklenir?
Cevap:
Muhasebe Modülünde, Servis / Dosya İşlemleri / Toplu Belge Türü Değişikliği bölümüne girilir. Kriterler tanımlanarak F2 İşlem butonuna basılır ve işlem tamamlanır.

Soru:
Yevmiye Defteri dökümünde Müfredat sahası çıkıyor. Çıkmaması için ne yapmalıyım?
Cevap:
Yevmiye Defteri döküm ekranında iken F3 Saha Boylarına girerek Müfredat bilgisinin değerine 0 yazılır.

Soru:
Fişe belge türü saha boylarından eklendiği halde, fişin içinde görünmüyor. Ne yapmalıyım?
Cevap:
Fişin içine girdikten sonra, bir defaya mahsus Shift+Ctrl+D tuşlarına basılarak kolon genişlikleri düzenlenir.

Soru:
Fişin içerisindeyken Toplu Belge Türü Değişikliği nasıl yapılır?
Cevap:
Fişin içerisindeyken F8 Detay Bilgi alt başlıkları açılır. Belge Türü Değişikliği seçilir. Değiştirilmek istenen bilgi Eski Belge Türü alanına, olması istenen bilgi ise Yeni Belge Türü alanına yazılır.

Soru:
Muhasebe fişinde açıklama sütunlarına yazılan açıklamaları nasıl görebilir ve istediğimiz satıra nasıl kopyalayabiliriz?
Cevap:
Muhasebe fişinde, açıklama satırında iken ** (yıldız, yıldız) enter tuşuna basıldığında ilgili fişte yazılan açıklamaların tamamı liste olarak görülür. Kopyalanmak istenen açıklamanın üzerine gelinerek enter tuşuna basılır.

Soru:
Muhasebe hesap hareketlerindeki hem döviz hem TL tutarlarını hangi rapordan alabilirim ?
Cevap:
Muhasebe II / Dövizli raporlar / Genel hareket raporlarından alınabilir.

Soru:
Muhasebe Muavin Defter dökümünde belirtilen değerler arasında döküm alınmak istendiğinde “Listelenecek Kayıt Bulunamadı” mesajı veriyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Döküm ekranında, F-8 Parametreler bölümündeki parametreler kontrol edilir. İşaretlenmesi gerekenler işaretlenir.

Soru:
Bilanço veya Gelir Tablosu dökümü alındığında Önceki Dönem boş olarak geliyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Muhasebe Genel Parametrelerden Geçmiş Yıl Değerlerinin alınacağı şirket seçilir.

Soru:
Sadece kebir hesaplar bazında mizan alınabilir mi?
Cevap:
Mizan raporları ekranlarında hesap seviyesi sahalarına “1” değeri girilmesi durumunda sadece kebir hesapların mizanı alınır.

Soru:
Muhasebe modülünde miktarlı muhasebe kullanılıyor. Ayrıca fatura modülünden de işlem yapılıyor. Muhasebe fişlerine fatura modülünden yapılan işlemlerden miktar hanesine herhangi bir bilgi gelmemesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri, Sabit tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerinden muhasebe entegrasyon parametrelerinde miktar entegrasyonu yok seçeneği seçilir.

Soru:
Muhasebe modülü mahsup fişinde, evrak tarihleri farklı kayıtlar giriliyor. Kayıt ederken, evrak tarihi ile fiş tarihi arasındaki gün farkı belirtilen değerden fazla mesajı geliyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe modülü /Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımlarında, mahsup fişi satırının sonundaki, geçmiş gün işlem sahasındaki değer silinir veya düzeltilir.

Soru:
Muhasebe fişine girildiğinde imleç fiş tarihine geliyor. İmlecin fiş tarihi yerine kalem satırındaki evrak tarihine gelmesi nasıl sağlanabilir?
Cevap:
Muhasebe Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümü Ek Parametreler sayfasındaki konumlanacak bölüm parametresi: 2 Kalem Gridi seçilerek kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe fişinde, kalemlerdeki açıklamalara tanımlanan, hazır genel açıklamaların değiştirilmesi veya silinmesi nasıl yapılabilir?
Cevap:
Sistem Yönetiminde Servis, Açıklama tanımları, Muhasebe Fiş Kalem Açıklama Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden açıklamaların değiştirme veya silme işlemi yapılabilir.

Soru:
Muhasebe fiş satırlarında bulunan özel kod kolonunun ismini nasıl değiştirebilirim?
Cevap:
Muhasebe/Servis/Parametreler ekranına girilir. Bu ekranda Fiş Kolon Tanımları sekmesine geçilir. Bu ekranda Kolon Başlığı istenildiği gibi değiştirilip kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe modülünde F2-Arama tuşu ile fiş ararken “DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK” mesajı geliyor. F7-Fiş Listesi de boş geliyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe modülünde eski fiş bölümünde F8-Parametreler’de DENGESİZ FİŞ KONTROLܒ bölümünde BORÇ ALACAK EŞİT OLANLAR bölümü işaretli değilse bu hata oluşuyor. Parametreyi işaretlemek fişleri görmek için yeterli olur.

Soru:
Yevmiye dökümü almadan önce yıl içinde kesilen muhasebe fişlerin açıklamaları boş olanları düzeltmek için kolay bir şekilde nasıl bulunur?
Cevap:
Muhasebe modülü içerisinde muhasebe fişi bölümünden hareket listesi ekranı açılır. Bu ekranda tarih aralığı yılbaşı ve yılsonu verilir sıralama sahasında ise açıklama ve azalan şeklinde yazılır. Liste alındığında karşımıza açıklamaları boş olan fişler listenin başında görülecektir.

Soru:
Yevmiye defteri dökümünde 2. sayfayı boş atlayarak 3. sayfaya 2. sayfanın bilgilerini yazıyor veya sayfa sonlarında fazla boşluk vererek yazıyor. Nasıl düzeltebilirim?
Cevap:
Sistem Yönetimi/Ortak Tanımlar/Yazıcı tanımlarından, seçilen yazıcı tanımının (default) sayfa boyu 60’a düşürülür.

Soru:
Muhasebe fişini oluşturan satırlardan herhangi birisinin borç/alacağına göre arama yapabilir miyim?
Cevap:
Muhasebe fişi/Eski fiş bölümüne girilir. Sağ alt köşedeki Kalem Bilgilerindeki Tutara aranan değer girilip F2-Arama butonu ile arama yapılabilir. İstenirse aynı bölümden fiş kalemlerindeki evrak no, evrak tarihi ve özel koda göre de arama yapılabilir.

Soru:
Muhasebe hesap planındaki açıklamaların başlıkları nasıl değiştirilir?
Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Başlık Tanımları/Hesap Planı Açıklama Başlıkları ekranında değişiklik yapılır ve kayıt edilir.

Soru:
Kayıtlı olan muhasebe fişinde 3 seviyeli hesap kodları var. Muhasebe fişi yazdırıldığında ana hesabı ilk satıra, diğer iki seviyeyi de bir alta tek satırda vermesini istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Cevap:
Muhasebeden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametrelere girilir. Fiş/Yev.Kırılma Sev. 1 yazılıp kayıt edilir. Bu şekilde döküm alınır.

Soru:
Muhasebe fiş cambaz tanımlarımı farklı bir makinedeki ETA programına nasıl aktarabilirim ?
Cevap:
Aktarılmak istenen cambaz tanımına girilir. F5-XML Yaz tuşuna basılır ve tanım xml formatında diskte bir bölüme kayıt edilir. Kayıt edilen dosya diğer makineye taşınır. Yine cambaz tanımında iken F6-XML Oku tuşu ile kayıt edilen dosya seçilir. Cambaz istenen isimde kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe mizan ekranında hesap seviyesi bölümlerine S yazılarak sınıf hesaplara göre döküm almak istiyorum ve mizan tutmuyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
Muhasebe hesap planında 800’lü nazım hesaplar açıldığından dolayı muhasebe hesap planı sınıf grup tanımları bölümünde ; Kod alanına 8, Sınıf Grup Adı1 bölümüne Nazım Hesaplar tanımlaması yapılması gereklidir.

Soru:
Uzun satırlı muhasebe fiş içerisinde satır veya kelime araması nasıl yapılır?
Cevap:
Görüntüleme ekranı geldikten sonra ekranın üstünden "ön izlemeyi yakınlaştır" bölümünden %100 işaretlenir.Fiş içerisindeyken Ctrl+ F yapılır. Kelime yazılır, Tamam butonuna basılarak ilgili satıra ulaşılır.

Soru:
Muhasebe fişlerinde, hazırlayan ve onaylayan bilgilerinin otomatik Gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri ekranında, hazırlayan ve onaylayan bilgileri tanımlanıp kayıt edilir.

Soru:
İlk defa yevmiye dökülürken muhasebe fişlerine yazılan açıklamaların çıkması nasıl sağlanır?
Cevap:
Program klasörü altından etabde.rec dosyası çalıştırılır"Fiş açıklamalarını bas" parametresi işaretli olmalıdır.

Soru:
Bilanço/Gelir Tablosu görüntülenmek istendiğinde 2 kodlu hata vermesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Etasql klasörünün içinde Temp klasörü oluşturulup programa yeniden girilir.

Soru:
Muhasebe fişinde KDV ayırma işlemi birden fazla hesap için aynı anda nasıl yapılır?
Cevap:
Muhasebe modülü Servis /Sabit Tanımlar / Parametreler ekranında fişte kdv işlemleri parametresi 2-Toplu olarak belirlenir.

Soru:
Muhasebe fişlerinden BA/BS form işlemi yapılmak istendiğinde Muhasebe IV’ten bildirimlerden değer oluştur dendiğinde hiçbir değer gelmezse ne yapılmalıdır?
Cevap:
Muhasebe fişlerinin içindeki boş satırlar silinir.

Soru:
Muhasebe fiş dökümünde sayfayı yarım yazıp 2. sayfaya atarsa ne yapılmalıdır?
Cevap:
etasqlform dosyasından ilgili dizayn dosyasından detay satır sayısı artırılır.

Soru:
Döviz tutarı nasıl otomatik taşınır?
Cevap:
Muhasebe modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümündeki Döviz/TL çevrimi ve TL / Döviz çevrimi parametreleri 2-Kontrollü olarak belirlenir.

Soru:
Hesaplar birbirine nasıl nakiledilir?
Cevap:
Muhasebe modülünde Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli bölümüne girilir. Ekrana gelen form üzerinde istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek F2-İşleme Başla butonuna basılır.

Soru:
Hesap açılışında döviz değerlerinin default gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel parametreler/Şirket genel parametreleri bölümüne girilir. Diğer parametreler sayfasındaki ilk değerler bölümüne döviz kodu ve cinsi sahalarına gelmesi istenen değerler girilir ve kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe fişinde dizayn seçimi nasıl sağlanır?
Cevap:
Fiş tip tanımlarından ilgili fiş tipinin dizayn dosya adı boş bırakılır.

Soru:
Fiş dökümündeki kırılma seviyesi nasıl ayarlanır?
Cevap:
Bu işlem için, Muhasebe/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında Fiş./Yev. Kırılma Seviye Parametresi istenilen şekilde seçilerek kayıt edilir.

Soru:
Defter dökümünün A4’e sığmaması halinde ne yapılır?
Cevap:
Raporlar / defterler / yevmiye defter dökümü sayfasında "uzun hesap ismi" ve müfredat onayı kaldırılır.

Soru:
Tahsil ve tediye fişlerinde, kasa fiş açıklamalarının otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Muhasebe Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, kasa fiş otomatik açıklamaları menüsünde, tahsil ve tediye satırları isteğe göre tanımlanıp kayıt edilir.

Soru:
Yevmiye onay tarihin nasıl değiştirilir?
Cevap:
Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Muhasebe Genel Parametreler/ Yevmiye Parametreleri kısmından Yevmiye onay tarihi değiştirilebilir.

Soru:
Hesap kodu nasıl değiştirilir?
Cevap:
Bu işlem için Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Dosya İşlemleri/ Kart Kodu Değiştirme/ Muhasebe bölümüne girilir. Eski kod ve Yeni kod yazılarak işlem başlatılır.

Soru:
Muhasebe hesap planında yer alan herhangi bir hesap kodunun mevcut hareketleri farklı bir hesap koduna nasıl aktarılır?
Cevap:
Muhasebe/Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli kısmından istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek bu işlem yapılır.

Soru:
Muhasebe fiş cambazı şirkete özel olarak nasıl kayıt edilir?
Cevap:
Muhasebe Servis bölümüne girilir. Sabit Tanımlar Dizayn / Tanım dosyaları Fiş Cambaz Tanım Kodları bölümüne girilir. F-6 Dosya Listesi’nden ilgili cambaz dosyaları seçilerek F-2 ile kayıt edilir.

Soru:
Bir şirketin içinde değiştirilen bilanço ve gelir tablosu tanımı diğer şirketlere nasıl aktarılabilir?
Cevap:
Tanımlama yapılan şirkette, Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Toplu Şirket İşlemleri/Bilanço Tanımları ve Gelir Tablosu ekranlarında aktarılmak istenen tanım dosyası seçilir, F6-Şirket Ekle sayfasında şirket kriterleri girilerek, F2-Aktarma işlemi yapılır. (İşlemden önce mutlaka yedek alınmalıdır.)

Soru:
Muhasebe fiş girişi sırasında fişten çıkmadan saha pozisyon değişikliği nasıl yapılır?
Cevap:
Fiş içerisinde F8-Detayın altında bulunan saha pozisyon değişikliği yapılarak kayıt yapılır.

Soru:
Muhasebe fişlerinde açıklama satırının boş geçilmesi durumunda programın uyarması nasıl sağlanır?
Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranında, Fiş Bilgileri bölümündeki Boş açıklama kontrolü parametresi: 2 (SOR) yapılarak F2 ile kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe fişlerinde açıklama satırında butona basıldığında kayıtlı açıklamaların gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Açıklama Tanımları ekranında istenilen açıklamalar tanımlanıp, F2 ile kayıt edilir.

Soru:
Muhasebe Tahsil ve Tediye fişini kayıt ederken “BELİRTİLEN KASA KODU KASA HESABI OLARAK TANITILMAMIŞ” hata mesajı gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Tahsil ve Tediye fişinde yazılı olan kasa kodundaki yazılı olan kasa hesabını eski hesaptan çağırıp kasa hesabı sekmesi işaretlenir.

Soru:
Muhasebe yevmiye defter sayısı kontrolü yapılırken sayfa sayısının ekranda kalması nasıl sağlanır?
Cevap:
Programdan renk tanımları mesaj kutusu renk tanımlarına girilir. Bilgi ve doğrulama ayrı ayrı seçilip Pencere poz.& Renk bölümü seçilir. Aşağıda bulunan bekleme süresi işareti kaldırılır ve kayıt edilir. Bundan sonra mesaj ekranda kalır. Ancak kullanıcı tamam derse ekrandan gider.

Soru:
Muhasebe Mizan dökümünde kebir hesaplarının arasında boşluk vererek yazması nasıl sağlanır?
Cevap:
Muhasebe Servis/Sabit Tanımlar/Parametrelerden Ek Parametreler sekmesine girilip Kebir Satırlarını Ayır ve Muavin Hesaplarını İçeriden Yaz parametrelerinin sekmeleri işaretlenir.

Soru:
Muhasebe Servis/Sabit Tanımlar/Parametrelerden Ek Parametreler sekmesine girilip Kebir Satırlarını Ayır ve Muavin Hesaplarını İçeriden Yaz parametrelerinin sekmeleri işaretlenir.
Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Başlık Tanımları/Hesap Planı açıklama başlıklarına girilir.

Açıklama 1 'e Vergi Numarası
Açıklama 2 'e Ünvan
Açıklama 3 'e Ülke Kodu
Açıklama 4 'e T.C. Kimlik No yazılır ve kayıt edilir.