Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: MUHASEBE IV

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Geçici vergi beyannamesini internetten gönderirken gelir tablosu nasıl ekleyebilirim. Ve bizim bilmemiz gereken püf noktaları var mı?
Cevap:
Bunun için öncelikle muhasebe modülünde gelir tablosunu kayıt etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede xml dosyasına gelir tablosununda eklenmesini sağlamış olursunuz.Mevcut maliyenin vermiş olduğu en son paketleme programını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ( V2 22072005 ) E-beyannameyi göndermeden önce mutlaka işyeri bilgilerini doğru olarak doldurmanız gerekmektedir .(internet sayfamızda bu bilgiler mevcuttur).
Geçici vergi beyannamesini doldurduktan sonra fatura bilgileri menüsünden merkez için 1 şube için 2 yazın fatura tarihini birleşik yazın ( 08082005 )

VERSİYONU: V-7
Soru:
Beyanname dizaynlarımız oturmuyor ve hangi formlara hangi dizayn dosyalarını seçmemiz gerektiğini bilmiyoruz.
Cevap:
Beyannamenin üzerinde beyanname kodunun olduğu gösterilir. Program içinde en son beyanname tiplerine göre döküm alabileceği ve dizayn dosyasının isminde de beyanname kodunun olduğu öğretilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Herhangi bir beyanname çıktısı alınmak istendiğinde "Bu işlem için dizayn dosyası tanımı yapılmamış" mesajı geliyor.
Cevap:
CD'den DIZDOSYA.DAT dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis - F4 Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2 -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Kdv Beyannamesinde önceki dönemden devreden KDV beyannamesine yansımıyor.
Cevap:
Kdv beyannamesi/Kdv beyannamesi tanımı/Diğer tanımlar bölümünde ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ parametresine uygun değer verilir. Bu parametreye "B" verilirse program ilgili hesaplardaki beyanname döneminden bir önceki ay sonuna kadar olan mizan değerlerinin Borç Bakiyesi Değerlerini toplar, (beyanname dönemi ilk ay başlıyorsa açılış fişi değerleri alınır) eğer parametreye "A" verilirse program bu hesapların beyanname dönemi içindeki alacak toplam değerlerine bakar.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Kdv ve muhtasar beyannamelerinde XML oluşturulunca vergi dairesi adı gelmiyor.
Cevap:
İşyeri bilgilerindeki Vergi dairesi kodu başına 0(sıfır) yazılarak kayıt edilirse programdan XML dosyası hazırlandığında Vergi dairesi adı otomatik olarak gelir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Yılsonu İşlemlerinde Değer Oluşturduktan Sonra Fiş Kaydı Yapmak İstendiğinde "HATALI BELGE" Mesajı İle Karşılaşılıyor ?
Cevap:
F5-DEĞER OLUŞTUR işlemi sonrası gelen rakamlar karşılık hesaplara atıldıktan sonra, karşılığında değer olmayan hesaplar Ctrl+D ile silinip daha sonra fiş kaydı yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Dönemsel Yansıtma İşlemleri MUHASEBE-IV Programından Otomatik Olarak Oluşturuldu. Geçici Gelir Tablosu Alındıktan Sonra Oluşan Yansıtma Fişlerinin Tamamı İptal Edilmek İsteniyor. DÖNEMSEL FİŞ İPTALİ Menüsü Kullanıldığında Fişlerin Bir Kısmının İptal Olmadığı Görülüyor ?
Cevap:
Oluşturulan yansıtma fişleri herhangi bir nedenden ötürü tekrar kayıt edilirse fişin bağlantısı kopuyor, bu nedenle otomatik iptal yapılamıyor. O fişlerin manuel olarak iptal edilmesi gerekir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Kdv beyannamesi dökümü alıyorum. Vergi dairesinin istemiş olduğu, formatta sıfırlama yaptıramıyorum.
Cevap:
V6 için; F2-KDV BEYAN., F3-KDV BEYAN.TANIMI, F6-DİĞER TANIMLAR
V7 için; F2-BEYANNAMELER, F3-KDV BEYAN.,F2-KDV BEYAN.TANIMI, F5-DİĞER TANIMLAR bölümünde bulunan kesilecek küsürat parametresine istenen sıfırlama kadar değer girilmelidir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Yılsonu işlemlerinde, değer oluşturduktan sonra fiş kaydı yapmak istediğim zaman HATALI BELGE mesajı veriyor.
Cevap:
F5-DEĞER OLUŞTUR işlemi sonrası gelen rakamlar karşılık hesaplara atıldıktan sonra, karşılığında değer olmayan hesaplar Ctrl+D ile silinip daha sonra fiş kaydı yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Dönemsel yansıtma işlemlerimi MUHASEBE-4 programından otomatik olarak oluşturdum. Geçici gelir tablosunu aldıktan sonra oluşan yansıtma fişlerinin tamamını iptal etmek istiyorum. Bunun için DÖNEMSEL FİŞ İPTALİ menüsünü kullandığımda fişlerin bir kısmının iptal olmadığı gördüm.
Cevap:
Oluşturulan yansıtma fişleri herhangi bir nedenden ötürü tekrar kayıt edilirse fişin bağlantısı kopuyor, bu nedenle otomatik iptal yapılamıyor. O fişlerin manuel olarak iptal edilmesi gerekir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Yıl Sonu İşlemlemini yaparken bir işlem seçtiğimde dikkat bu işlemden önce yapılması gereken
 .................... işlemi henüz yapılmamış mesajı geliyor.
Cevap:
Bu mesaj gelmesinin sebebi, seçilen işlemden önce yapılması gereken yıl sonu işleminin sırasıyla
takip edilmediğini belirtmektedir. Bunu engellemek için;

V6 için;
F4-YIL SONU İŞLEMLERİ, F3-SERVİS İŞLEM., F3-İŞLEM TANIMLARI

V7 için;
F4-YIL SONU İŞLEMLERİ, F2-SABİT TANIMLAR, F3-İŞLEM TANIMLARI bölümünden istenmeyen işlemlere (H) değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
KDV Beyannamesinin sadece ön yüzünü dökmek istiyorum, birinci dökümden sonraki döküm boş çıkıyor.
Cevap:
Kdv Beyannamesinin sadece önyüzünü dökmek için, F5-MATBU FORMA yazdırma işleminden sonra ekrana gelen dizayn dosyası seçimi penceresinden, yazıcı nokta vuruşlu ise KDV DOT2.MFB isimli dizayn dosyasını, yazıcı inkjet yada lazer ise KDVINKJ2.MFB isimli dizayn dosyasını seçmek gerekmektedir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Muhtasar Beyannamesi dökümü aldıktan sonra, bazı vergilerin yanlış hesaplanıyor.
Cevap:
Çözüm için F2-BEYANNAMELER, F4-MUHTASAR BEYANNAME, F2-MUH.BEY.TANIMI, F2-ÖDEME TÜR TANIMI bölümüne girilir. ilgili ödeme kodu F7-ÖDEME TÜR LİSTESİ'den çağırılır. Vergi oranı düzeltilerek tekrar kaydedilir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Kasım-Aralık-Ocak dönemi için Muhtasar Beyanname dökümü almak istiyorum. Kasım ve aralık aylarının bilgileri başka şirkette olduğu için bu bilgileri döküme dahil edemiyorum.
Cevap:
Çözüm için F2-BEYANNAMELER, F4-MUHTASAR BEYANNAME, F2-MUHTASAR BEY. TANIMI, F4-DİĞER TANIMLAR bölümünde, yıl değişiyorsa önceki yıla ait şirketin bulunduğu sürücü ve yol parametresini doldurmak gerekmektedir.
(ÖR: C:\ETA7\DENEME\ gibi )

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Muhtasar Beyanname döktürüyorum, fakat arka sayfasının dökümünü yaptıramıyorum.
Cevap:
Muhtasar Beyannamesinin arka sayfasının dökümünü alabilmek için, F2-MUHTASAR BEYANNAME TANIMI, F3-ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM bölümünü doldurulur. F5-MATBU FORMA YAZDIRMA ile döküm alınabilir.