Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: OTO SATIŞ

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Oto satış faturasını yazıcıdan döktürdüğümde oto kodları çıkmıyor.
Cevap:
Oto satış modülüne girilir; F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR,F-3 SAHA BOYLARI bölümünde stok kodunun büyüklüğü irsaliye dizaynındaki oto kodunun büyüklüğüne eşit olmalıdır.Bununla birlikte aynı durum oto kalemleri içerisinde otofat.for da bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
İptal ettiğim Oto satış faturalarının fatura listesinde görünmesini istemiyorum.
Cevap:
Otosatış modülünden F-5 SERVİS,F-2 DEVİR İŞLEMLERİ,F-2 OTOSATIŞ DEVRİ bölümüne girilir.Bu bölümde karşımıza 2 seçenek gelir,

Normal Faturalar: [E/H]
İptal Faturalar: [E/H]
Normal Faturalara (H),iptal Faturalara (E) denildiğinde devir etmek istediğimiz tarihe, en son iptal ettiğimiz faturanın tarihinden (1)birgün sonraki tarihi yazılıp F2 ile Fatura Devri işlemi yapılır.

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Yeni Oto satış faturası girmek yerine,daha önceden girdiğim faturaların kopyalanmasını nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
Oto satıştan,yeni fatura menüsüne girilir,Fatura listesinden kopyalamak istediğimiz Fatura çağırılır, değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girerken "Kayıt ortamındaki bir arızadan dolayı otosatış dosyalarındaki verilerin bir kısmı ya da tümü kullanılamaz hale gelmiş olabilr.(Backup dosyalarını kullanınız) Dosyaları bu halde kullanmak istediğinizden eminmisiniz? Mesajı geliyor.
Cevap:
Oto satış modülünden F-5 SERVİS,F-3 DOSYA BAKIMI,F-2 YENİDEN İNDEKSLEME menüsüne girilir.Önce F-2 KART İNDEKSLEME daha sonra F-3 FATURA İNDEKSLEME işlemleri yapılarak sorun çözülür.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Otosatış faturası numaralarını otomatik takip etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
Otosatış F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, sipariş numarasının SG 0001 oldugunu düşünürsek, ön takı kısmına (SG) yazılması daha sonra otosatış fatura numarasının çıkması için NO: kısmına (1) yazılır.Boy kısmına kaç karakter ise o kadar rakam girilir. Örneğin uygulamamız gerekirse,

ÖN TAKI: SG, NO :1, BOY: 4 olması gereklidir

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Oto satış faturası yazdırdırıldığında kağıdın boş çıkmasının sebebi nedir?
Cevap:
Oto satış faturasının printerden düzenli olarak döktürülebilmesi için ilgili ETA dizininde veya şirket dizininde (Otofat.for) dosyasının yüklü olup, tanımlarının ilgili matbu forma göre düzenlenmesi gerekmektedir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Otosatış modülünde program içerisindeki raporlar haricinde oto kartları ve oto
faturaları ile ilgili nasıl rapor tanımlayabilirim?
Cevap:
Otosatış modülü F-4 RAPORLAR bölümüne girilir. F-2 OTO KARTLARI,F-3 OTO FATURALARI seçeneklerinden hangisi ile ilgili özel rapor tanımlanacaksa o menüden F-5 KUL.TANIMLI LİSTE, F-2 ÖZEL RAPOR TANIMI, F-3 ESKİ TANIM bölümüne girilir. F-6 DOSYA LİSTESİ'nden kullanmadığımız dosyalardan biri çağrılır, PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçilir. Bu sayfada; tanımlayacağımız raporda nelerin çıkmasını istiyorsak F-4 SAHALAR'dan kodlarına bakarak tanımlayıp F-2 ile kayıt ederek raporumuzu tanımlarız.F-4 SAHALAR tuşuna basıldığında gelen pencerede bir sonraki sayfaya geçmek için PAGE DOWN, bir önceki sayfaya geçmek için ise PAGE UP tuşları kullanılır. Oluşturulan özel rapordan döküm alabilmek için F-3 ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜ bölümüne girilir,F-6 DOSYA LİSTESİ'nden oluşturulan rapor dosyası çağrılarak rapor alınır.

NOT:
Rapor tanımlanırken ESKİ TANIM menüsünden tanımlanmalıdır. Çünkü F-6 DOSYA LİSTESİ'nde görülen dosyalar ilgili ETA dizininde yüklüdürler,YENİ TANIM' ı  kullanarak bir rapor hazırlarsak diğer rapor dosyalarını göremeyiz.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Oto satış faturasının prınter'dan düzgün çıkmasını sağlamak için gereken dizayn dosyası nedir?
Cevap:
Bu dizayn dosyasının adı OTOFAT.FOR'dur.OTOFAT.FOR dosyası ilgili ETA veya şirket dizininin altında olup, tanımlanmalıdır.Bu dizayn dosyası ile ilgili bilgilenmek için ETA dizininin altındaki OTOSAHA.TXT dosyasına girilip, bakılabilir.