Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: POS

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
POS program modülünde fatura girişi esnasında ürüne ait barkod numarası barkod okuyucusu ile okutulduğunda stok kodu, cinsi, birim gelmesine karşın miktar, fiyat, tutar sahalarına ait değerler gelmiyor. İmleç miktar sahasında kalıyor.
Cevap:
-Pos programında barkod okuyucu cihazı ile fatura girişi yapılabilmesi için kullanıcının BARKODLA ÇALIŞMA OPSİYONUNU satın almış ve sistemde çalışılan şirkette tanımlanmış olması gerekir.
-Barkod okuma sırasında ekrana gelecek otomatik fiyatın fatura modülünün servis bölümünde parametreler menü seçeneğinde tanımlanmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte aynı ekranda bulunan BARKOD parametresine "E" değerinin verilmesi gereklidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
POS program modülünde, fatura kayıt edildikten sonra stok hareketlerine ait
detaylar stok kartlarında ve hareket listelerinde görünmüyor.
Cevap:
Pos program modülünde yapılan fatura hareketleri stok, cari ve fatura
modüllerindeki ilgili dosyalara işlenmektedir. Ancak cari ve stok ile ilgili hareketlerin işlenmesinde bir farklılık bulunmaktadır. Program bu girişleri stok ve cari modüllerine işlenme şeklini serviste bulunan bir parametre yardımıyla kontrol etmektedir. Bu parametreye ulaşmak için;

F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR,
F2-PARAMETRELER bölümlerine girilmelidir. Kullanıcı bu ekranda bulunan STOK
ENTEGRASYONU parametresine 4 ayrı değer vererek stok modülü ile pos modülü arasındaki çalışma şeklini belirleyebilir. Bu parametrenin işleyiş şekli aşağıda belirtilmiştir;

a) STOK ENTEGRASYONU: "1" değeri verilirse;
Program stok kartının ön yüzünde bulunan bakiye değerler bölümü üzerinde herhangi bir işlem yapmaz. Bununla birlikte stok hareketi oluşturmaz. Yukarıda yeralan soru bu seçenek ile ilgilidir. Programda bu parametreye "1" değeri verilirse stok dosyaları üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu çalışma şeklini tercih eden işletmeler genellikle küçük çaplı ve sistem olarak stoklarını takip etmek istemeyen işletmelerdir.

b) STOK ENTEGRASYONU: "2" değeri verilirse;
Program stok kartının ön yüzündeki bakiye değerleri değiştirir ve güncelleştirir.
Ancak stok hareket dosyası üzerinde işlem yapmaz veya bir başka deyişle karta ait stok hareketi yaratmaz.

c) STOK ENTEGRASYONU: "3" değeri verilirse;
Program stok kartının ön yüzündeki bakiye değerleri değiştirerek güncelleştirir. Aynı günde işlem gören bir mala ait tüm hareketleri tek satırda stok kartlarına işler.

d) STOK ENTEGRASYONU: "4" değeri verilirse;
Program stok kartının ön yüzündeki bakiyeyi değiştirerek güncelleştirir. Pos
modülünden yapılan her hareketi ayrı ayrı stok hareket dosyasına işler. Bu sistem fatura modülünün çalışma sistemi ile aynıdır.

Yukarıdaki çalışma sistemi bu bölümde bulunan CARİ ENTEGRASYONU parametresi içinde geçerlidir. Bu parametrelere verilecek değer genellikle kullanacak işletmenin kapasitesi ve kayıt takip etme sistemi ile ilgilidir. Dikkat! Muhasebe-3 modülü ile hareketler sonradan muhasebe modülüne aktarılacak ise STOK ENTEGRASYONU parametresine ait değer mutlaka 4 olmalıdır. Bu değerin "3" olması halinde stok hareketleri fatura üzerinde bulunmadığından muhasebe ile entegrasyon yapılamayacaktır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos modülü kullanan işletmeler gramajlı ürünlere ait stok kartlarını açarken nelere dikkat etmelidirler?
Cevap:
Süpermarketlerde özellikle şarküteri, kasap ve manav reyonlarında bulunan ürünler terazide tartılır ve teraziden çıkan barkod etiketi ürünün üzerine yapıştırılır.Teraziden alınan barkod etiketi üzerinde bulunan numaralar çeşitli anlamlari çermektedir.

Örnek ;
27 33589 63 214 7
27 : Gramaj ön takısı
33589 : Raf kodu
63 : Ağırlığın kg kısmının tamsayı karşılığı.
214 : Ağırlığın gram karşılığı
7 : Barkod kontrol dijiti

-Stok kartı açarken bu barkod kodunun ilk yedi karakteri barkod numarası olarak yazılır. Yukarıdaki örneğe göre yazılması gereken rakam 2733589 dur.
-Daha sonra pos programının servis bölümünde yeralan parametreler menü
 seçeneğindeki GRAMAJ ÖN TAKILARI parametresi doldurulur. Yukarıdaki örneğe göre bu parametreye "27" değeri verilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, V-8
Soru:
Pos modulünde fatura girişi yapılırken ürünler barkod okuyucusu ile okutulduğunda, stok kartı olmasına rağmen "DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK" mesajı geliyor.
Cevap:
Kullanıcı bu gibi durumlarda sırası ile aşağıdaki işlemleri yapmalıdır;

-Bazı firmalar stok kodu ile barkod kodunu ayrı ayrı takip ederler. Bu durumda stok kartı açarken stok kodu sahasına ürüne ait stok kodu
yazılır. Bu durumda barkod kodu ise AÇIKLAMA-2 hanesine yazılmalıdır. V-7 de ise barkod kodu stok kartının 3. Sayfasında bulunan barkod sahasına yazılır. Bu bölümde 5 adet barkod numarası girme imkanı vardır.

-Stok kartları bu şekilde açıldıktan sonra açıklama-2 sahasına göre barkod indeksi oluşturulması gerekir. Bu işlem için şirket dizininin altında REBBARK.EXE (versiyon 6 da)program dosyası çalıştırılmalıdır. V-7 de ise indeks oluşturma işlemi Stok modülünün servis bölümünde bulunan BARKOD İNDEKSİ YARATMA menü seçeneğinden yapılır. Bu durumda program stok koduna göre değil Açıklama-2 sahasına göre okuma yazma işlemi yapar.

-Fatura modülünün servis bölümünde yeralan SAHA BOYLARI menü seçeneğinde AÇIKLAMA parametresine "E" değeri verilmelidir. Verilen değer ile Açıklama sahası fatura girişi yaparken ekrana gelecektir.

-Yine fatura modülünün servis bölümündeki parametreler menü seçeneğindeki
 BARKOD SAHASI parametresine "E" değeri verilmelidir. Proğram bu durumda V-6'da stok kartlarında bulunan AÇIKLAMA 2 sahasını, V- 7'de ise BARKOD KODU sahasını dikkate alacaktır. Bu işlemlerden herhangi birisi yapılmadığı takdirde stok kodu sahasına herhangi bir stok kartı barkod okuyucu yardımıyla ekrana getirilmek istendiğinde "DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK" mesaji ile karşılaşılacaktır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos - Kasa Bağlantısı;
Cevap:
Pos modülü kullanılarak fatura yaratma işlemi sırasında eğer bağlantı varsa kasa modülüne de otomatik olarak hareket girilecek şekilde programda değişiklik yapıldı. Yaratılan kasa hareketinin tutarı ödeme işlemi sırasında sadece faturayı kapatan ödemelerin toplamı kadar olmalı.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos - Depo Bağlantısı;
Cevap:
Pos modülüne giriş esnasında depo seçimi yapılmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos cihazlari ile bağlantı;
Cevap:
Transfer modülü ile escort - inter - ncr - İbm firmaları tarafından üretilen pos cihazları ile ilgili bağlantı kurmak üzere bir bölüm eklendi. Bu bölüm yardımı ile eta=stok dosyalarında bulunan kart bilgileri cihazlar doğrudan transfer edilebilir veya cihazlarda günlük satışlar sonucunda oluşan hareket bilgileri eta=fatura programına stok,cari ve muhasebe bağlantılı aktarılabilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos modülünde; İskontolu satış nasıl yapılır?
Cevap:
Pos modülünde F5 SERVİS F4 SABİT TANIMLAR F6 SÜREKLİ İSKONTO BÖLÜMÜ Burada istediğiniz stok kodundan istediğiniz stok koduna kadar belirleme veya stok kartlarındaki özelkodlara göre belirleme baslama saati bitis saati arasında bu belirlediğiniz ürünlere belirlediğiniz saatler arası iskonto yapar. Fatura modülünden F5 SERVİS F4 SABİT TANIMLAR F3 SAHA BOYLARI,da kalem iskonto1'e (E) değeri verilip F2 tuşu ile kayıt edilmelidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Pos modülü; Taşınamaz ürünlere plu kodları nasıl tanımlanır?
Cevap:
Pos modülünde F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLARI, F7 PLU TANIMLARI Bu bölümde 100 adet stok kartı için pLu kodları tanıtabilirsiniz.