Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: RAPORLAR

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Raporlar modülünde işlem yaparken "ETA DOSYA YAPISI HATALI" mesajı alıyorum.
Cevap:
Program disketlerinden raporlar modülünde *.str ve *.dfn dosyalarının yüklenmesi gerekir.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Raporlar modülünde yeni tanım dosyası yapıp döküm aldığım zaman sayısal değerler içeren sahalardaki noktadan sonraki ondalık kısmın çıkmaması için ne yapmam gerekir?
Cevap:
Özel rapor dökümü bölümünden alınan raporlarda sayısal değer taşıyan sahalar 14hane tamsayı ve 3 hane ondalık değer içermektedir.

Örnek;
99 999 999 999.123
Alınan dökümlerde noktadan sonra yer alan ondalık kısmın sayısal değerlerde çıkması istenmiyor ise sayısal değer içeren değişken bir başka değişkene atanmalıdır.

Örnek;
Saha Kodu Saha Başlığı Toplam Saha Formatı
STOKKODU Stok Kodu H
$A=BAKIYE $A Stok Bakiyesi E
Yukarıdaki örnekte BAKIYE saha kodu içerisindeki değer $A değişkenine atanmıştır. Bu atama sonucunda değerler içerisinde yeralan noktadan sonraki ondalık kısım çıkmayacaktır.