Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: SİPARİŞ

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Sipariş girişlerinde barkod okuyucu ile stok kalemlerini oluştururken miktar sahası her okuma işlemi sonunda 1'er 1'er artması gerekirken ekrana anlaşılamıyan değerler geliyor.
Cevap:
Barkod okuyucunun her okuma sonunda MİKTAR sahasındaki değeri 1'er 1'er arttırması gerekmektedir. Ancak programda bu artış ile ilgili bir parametre bulunmaktadır. Servis bölümünde PARAMETRE'ler menü seçenğinde ARTIŞ MİKTARI parametresi barkod okuma opsiyonu ile çalışılırken ekrana gelecek değeri belirlemektedir. Bu parametreye herhangi bir değer verilmez ise her okuma sırasında miktar sahasındaki değeri 1 arttırır. Bu parametreye "1" değeri verilirse program Miktar sahasındaki değeri stok kartında bulunan ambalaj miktarı kadar arttırır. Bu parametreye "2" değeri verilir ise miktar stok kartındaki ağırlık miktarı kadar arttıracaktır. Çözüm için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümüne girilir ARTIŞ MİKTARI parametresinde yer alan değer silinir ve kayıt edilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Sipariş formu dökümü almaya çalışıyorum, yazıcım boş kağıt çıkarıyor.
Cevap:
Sipariş formunun yazıcıdan çıktı olarak alınabilmesi için öncelikle SIPARIS.FOR isimli dizayn dosyasının programın yüklü olduğu dizinde bulunması gereklidir. Eğer yoksa fatura formu dosyası sipariş formu dosyası olarak kopyalanabilir. Bunun için program dizini altında; C:\ETA\ COPY FATURA.FOR SIPARIS.FOR komutu yazılıp enter tuşuna basılır. (Bu durumda fatura dizaynı ile sipariş formu dizaynı aynı olacaktır.)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Yeni kaydetmiş olduğum siparişlerin, sipariş numaralarının otomatik olarak verilmesini istiyorum.
Cevap:
Sipariş numaralarının kayıt esnasında otomatik olarak verilebilmesi için sipariş programı içerisinde; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, ve F2-PARAMETRELER kısmında bulunan ALIŞ SİPARİŞ NO, veya SATIŞ SİPARİŞ NO sahalarına aşağıda açıklandığı gibi değer verilmelidir.

ÖNTAKI : Numaranın başına sabit bir değer verilmesi isteniyorsa bu saha kullanılır.
NO : Sipariş numarasının hangi rakamdan başlayacağı bu sahaya yazılır.
BOY : Sipariş numarasının kaç karakterden oluşacağı bu sahaya yazılır.
Örnek: İlk kesilecek satış siparişin GA 01275 numarasından başlanması isteniyor.
ÖNTAKI  NO      BOY
SATIŞ SİP.NO : GA 1275 5

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Sipariş fişi kesiyorum. Miktar ve tutar rakamlarım yüksek değerlerde olduğu için ilgili sahalara sığmıyor.
Cevap:
Sığmayan sahaların boylarının arttırılması gereklidir.
Bunun için;
V6 da; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-SAHA BOYLARI
V7 de; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI bölümüne girilir miktar ve tutar sahalarının boyları arttırılır.Bu sorun yazıcıdan döküm alındığında yaşanıyorsa düzeltmeler sipariş dizayn dosyasında yapılmalıdır. (SIPARIS.FOR)

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Siparişlerimi döviz olarak almak istiyorum.
Cevap:
* Tüm versiyonlarda:
Stok kartında, beş fiyat hanesinden herhangi birinin fiyat hanesine aşağıdaki
örnekte verildiği gibi döviz değeri ve döviz cinsi yazılır.
STOK KODU:0001
CİNSİ:BİLGİSAYAR
BİRİMİ:ADET
2.BİRİM: KATSAYI:
FİYAT        DÖVİZ
 FİYAT 1:   10 USD
Sipariş fişinde fiyat hanesinde iken *1, *2, *3, *4, *5 değerlerinden herhangi biri verilerek ilgili fiyattaki döviz değeri sipariş tarihindeki kurdan çevrilerek fiyat
hanesine yazılır.

STOK KODU   CİNSİ    MİKTAR      FİYAT          
0001 BİLGİSAYAR 1 *1

* V7 ve EFW versiyonlarında:
- Stok kartındaki fiyattan bağımsız, cari kartındaki döviz cinsine bağlı olarak
hesaplatılmak isteniyorsa fiyat hanesine **DÖVİZDEĞERİ şeklinde yazılır. Bu
durumda cari kartında tanımlanan döviz cinsine bakılarak döviz değerine yazılan
değer, sipariş tarihine göre kur tablosundaki kur değeri ile çarpılarak fiyat hanesine aktarılır.

 STOK KODU   CİNSİ    MİKTAR        FİYAT          
0001 BİLGİSAYAR 1           **10

- Dövizli işlem stok kartındaki fiyattan ve cari kartındaki döviz değerinden bağımsız olarak hesaplatılmak isteniyorsa fiyat hanesine; **DÖVİZCİNSİ,DÖVİZDEĞERİ
şeklinde yazılır.Bu durumda döviz cinsi olarak yazılan değerin, sipariş tarihine göre kur tablosundaki karşılığı döviz değeri ile çarpılarak fiyat hanesine aktarılır.

STOK KODU   CİNSİ    MİKTAR        FİYAT          
0001 BİLGİSAYAR 1 **USD,10

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Siparişimi, sipariş tarihindeki kurdan, **DÖVİZTİPİ,DÖVİZDEĞERİ çalışma mantığına göre dövizli olarak işledim. Daha sonraki bir tarihte siparişimin teslimatını yaptığım zaman fiyatlarımın teslimat tarihindeki kurdan tekrar hesaplanmasını istiyorum.
Cevap:
Önceden dövizli kesilmiş olan siparişin teslim tarihindeki kurdan tekrar hesaplatılması isteniyorsa ilk olarak F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan DÖVİZ FİY.SAKLA parametresine [E] değeri verilmelidir. Daha sonra F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI bölümündeki AÇIKLAMA sahasına [E] değeri ve boy verilir. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra dövizli sipariş kesildiğinde döviz değeri AÇIKLAMA sahasına program tarafından otomatik olarak atılır. Farklı bir tarihte teslimat yapıldığında ise açıklamada yazan bu değer göz önünde bulundurularak teslim tarihindeki kurdan tekrar fiyat otomatik olarak hesaplanır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Sipariş fişi keserken seçtiğim stok kartının fiyatının otomatik olarak gelmesini istiyorum.
Cevap:
Sipariş fişinde seçilen stok kartının otomatik getirilebilmesi için hangi fiyatın geleceği belirlenmelidir. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümüne girilir. ALIŞ OTO FİYAT-SATIŞ OTO FİYAT sahalarına gelmesi istenilen fiyat ifadeleri girilir. Bu ifadelerin açıklamaları;

V6-V7'de
1-5: Stok kartındaki beş fiyattan biri
SA: Son alış
SS: Son satış
YAO: Yürüyen ağırlıklı ortalama
DOA: Dönem ortalama alış
YOA: Yıllık ortalama alış
DOS: Dönem ortalama satış
YOS: Yıllık ortalama satış

V7-EFW'de
EUA: En ucuz alış
EPA: En pahalı alış
EUS: En ucuz satış
EPS: En pahalı satış

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Sipariş girişlerimi ürünlerin barkodlarını okutarak yapmak istiyorum. Stok kartlarında barkod sahalarını doldurmama rağmen, barkod okutturduğumda "STOK KARTI BULUNAMADI TANIMLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ" sorusu ile karşılaşıyorum.
Cevap:
Barkodlu çalışma için bazı parametrik ayarlar yapılması gereklidir. Bunun için ilk
olarak F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan BARKOD ve BARKOD sahası parametrelerine [E] değeri verilir. Daha sonra

V6'da F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-SAHA BOYLARI
V7'da F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI

bölümüne girilerek AÇIKLAMA sahasına [E] değeri ve saha boyu verilir. Stok kartları açıldıktan sonra barkod indeksi yaratma işleminin yapılması unutulmamalıdır. Bunun için;
V7'de stok programında; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F5-BARKOD İNDEKSİ YARATMA işlemi yapılır.
V6'da REBBARK.EXE dosyası şirket dizini altında çalıştırılmalıdır.
Bu işlemlerden sonra program barkodlu çalışmaya hazır hale gelecektir. (Satın aldığınız programlar içerisinde BARKODLU ÇALIŞMA OPSİYONU yok ise barkodlu çalışma yapılamaz.)