Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: SİSTEM

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
Yeni döneme devir işlemi yapıyorum. Stok modülü ile ilgili devir fişini oluşturmak isterken “Stok Özel Fiş Tipi Tabloda Kayıtlı Değil” mesajı ile karşılaşıyorum. Ne yapabilirim?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Genel Parametreler/ Stok Genel Parametrelerinde ana bilgiler sekmesinde bulunan özel devir fiş tipi kontrol edilir ve özel fiş tipi seçilir.

Soru:
V-7’de Stok modülü olmadığı için hiç kullanılmadı. Fatura işlerken stok kalemlerindeki açıklamalar elle yazılıyor. Fatura transferi sırasında hata oluşuyor. Ne yapabilirim?
Cevap:
V-7 datasında stok dosyası boş olarak oluşturulur. (stok.dat, stok.ind ve shareket.dat, shareket.ind dosyaları). Şirket altına kopyalanır. Sonra transfer işlemi yapılır.

Soru:
Yeni bir KDV oranı nasıl ilave edilir?
Cevap:
Etasqlsys’e girilir. Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Stok KDV Kısım Tanımları bölümünden kdv oranı tanımlanır.

Soru:
KDV tevkifat yüzdeleri nasıl tanımlanır?
Cevap:
Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat OranlarıEtasqlsys’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/ Tevkifat Oranları bölümünden tanımlama yapılır.

Soru:
Program kullanımı sırasında ekrana gelen sistem hata mesajlarının nedenleri nasıl görülür?
Cevap:
Etasqlsys’de Ortak Tanımlar/Ortak Parametreler bölümünden Diğer Parametreler sekmesine geçilir. Sistem (Database) Hatalarına Ait Log Takibi Yap parametresi işaretlenir. Programın yüklü olduğu klasörün altında ETASQL.LOG isimli dosyada bu hata mesajları tutulur.Bu dosyanın içeriğine bakılarak hata ile ilgili bilgiye ulaşılabilir.

Soru:
Default şirket nasıl tanımlanır?
Cevap:
Etasqlsys’de Sistem İşlemleri /Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır. İlk Şirket bölümüne default olması istenen şirket tanımlanır.

Soru:
Default yazıcı nasıl tanımlanır?
Cevap:
Etasqlsys’de Sistem İşlemleri /Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kartı/Eski Kullanıcı Kartı bölümünden ilgili kullanıcının kartı açılır.Default Yazıcı bölümüne default olması istenen yazıcı seçilerek tanımlanır.

Soru:
Makro nasıl tanımlanır?
Cevap:
ETASQLSYS de.Ortak Tanımlar/ Makro tanımları bölümünden makro no ve makro olması istenen ifade yazılır. Makro tanımlarını çalıştırmak için Shift+F10 veya çalışılan modülün Yardımcı İşlemler menüsündeki Makro Tanımlarını Göster seçeneği ile ekrana gelen makro tanımları listesinden seçilir ya da makro tanımının kullanılacağı yerde iken "&" karakteri ile birlikte makro numarası yazılarak Enter tuşuna basılır. Örneğin; 1.sırada bulunan makro açıklamasını ekrana getirmek için "&1" yazılarak Enter tuşuna basılır.

Soru:
Şirket açarken ekrana "0 numaralı hata oluşmuştur" mesajı gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Şirket Kodu oluşturulurken boşluk bırakılmamalıdır.

Soru:
Şirket bilgilerini ETA Sistemden düzenlerken ekrana "0 numaralı hata oluşmuştur" mesajı gelmesi halinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Şirket Dizininin klasör özellikleri kontrol edilir. Öznitelikler bölümünde "Salt Okunur" başlığı işaretli olmamalıdır.

Soru:
Herhangi bir rapor görüntülenip yatay olarak yazdırıldığında sayfanın alttan belli bir kısmını yazdırmazsa ne yapılmalıdır?
Cevap:
Bu işlem için ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları bölümüne girilerek ilk sıradaki default tanımın sayfa boyu yatay kağıda göre düzenlenir.

Soru:
Rapor dökümü alındığında tarih ve saatin çıkması nasıl engellenir?
Cevap:
ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Yazıcı Tanımları/ Raporda Tarih ve Saat Sahası çift tıklanarak çarpı konumuna getirilir.