Javascript Menu by Deluxe-Menu.comPROGRAM MODÜLÜ: STOK - STOK II

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL

Soru:
Fatura düzenlenirken, stok kartı seçildiğinde barkod kodunun da ilgili sahaya aktarılması istendiğinde ne yapılmalıdır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde, Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Stok kartındaki barkodu fişe taşı parametresi işaretlenir.

Soru:
Stok fişinde, aynı anda birden fazla stok kartı seçimi nasıl yapılır?
Cevap:
Stok fişinde iken Shift + F6 tuşlarına basılır. Açılan stok kart listesinde Ctrl tuşuna basılarak Mouse ile stok kartları seçilir. Ok (Kayıt seçim) butonuna basılarak seçilen stok kartları fişe taşınır. Shift+F6 ile çalışan listede bütün stok kartları Ctrl+A ile toplu olarak da seçilebilir.

Soru:
Stok devir fişi içerisinde çok sayıda satır olduğu için, aradığım bir stok kartını en kolay nasıl bulurum?
Cevap:
Devir fişi içerisindeyken Ctrl+F tuşuna basarak aradığımız ifadeyi gelen arama ekranına yazarız. Bul-ara tuşuna basarak aradığımız bilgiye ulaşırız.

Soru:
Bazı kullanıcıların, ilgili hareket (sipariş, irsaliye, fatura, stok hareket fişi) ekranlarında, stok kartında belirtilen ve hareket ekranına çağrılan fiyatı değiştirmesini nasıl engellerim?
Cevap:
Öncelikle Şirket/Servis/Sabit Tanımlar/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri bölümündeki Diğer Parametreler ekranından "Fişlerde fiyat değişikliği" parametresi "0-kullanıcı" şeklinde değiştirilir. Daha sonra Stok/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranından "Fişlerde Fiyat Değişikliği" parametresi "1-Değiştirme" olarak kaydedilir

Soru:
Kayıtlı tüm stok kartlarında alış fiyatı ve satış fiyatı başlıklarının altına peşin alış ile peşin satış fiyatlarının başlıklarını da toplu olarak nasıl eklerim?
Cevap:
Stok modülüne girilerek Servis/Dosya İşlemleri bölümünden Stok Fiyat Değişikliği bölümüne girilir. Kaynak fiyat alış seçilir, hesaplama işlemi kısmında alış fiyat çarpı sıfır ( F1*0 ) gibi bir formül yazılır. Hedef fiyat kısmında 3- Peşin Alış fiyatı seçilerek F2-İşlem tuşuna basılır. Bu şekilde sadece fiyat başlık kısmı tüm stoklara eklenecektir aynı işlem peşin satış fiyatı için de yapılmalıdır.

Soru:
Stok ile ilgili işlemlerde (örn.Sipariş, İrsaliye, Fatura) fişlerde miktarsız işlem nasıl yapılır?
Cevap:
Bu işlem için şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/Stok Genel Parametreler kısmında diğer bilgiler bölümünden "Fişlerde miktarsız giriş kontrol" parametresinden "izin ver" işaretlenir.

Soru:
Stok kartındaki özel kod başlıkları nasıl değiştirilir?
Cevap:
Stok/servis/sabit tanımlar/başlık tanımları/stok kart özel kod başlık tanımları ekranında değişiklik yapılır ve kayıt edilir.

Soru:
Stok kartı kayıt işlemi yaparken kod numaraları nasıl otomatik verilir?
Cevap:
Stok , Servis, Sabit tanımlar, Evrak no tanımlarından stok kartlarına ait evrak no ve hane boyu tanımlanır. Stok, Servis, sabit tanımlar, Parametreler, Evrak no bölümünde Stok kart kodu bölümünde kullanılacak evrak no grubu seçilir.

Soru:
Stok Genel Hareket Raporunda Bakiye Tutarın Giriş Tutar – Çıkış Tutar şeklinde olması nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünden ‘’EkstredeTutar’’ parametresi BAKİYE Seçilip kayıt edilir.

Soru:
Depo kodunun fişlere kullanıcı bazında otomatik olarak gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok modülü Servis/ Dosya işlemleri /Stok Fiyat Değişikliği ekranında; Kaynak Fiyat No ve Hedef Fiyat No belirlenir. Formül kısmına örneğin F1*0.80*2 yazılabilir.

Soru:
Stok kartına resim eklendiğinde "stream read error" hata mesajı verirse ne yapılmalıdır?
Cevap:
Program dizini içindeki EtaUtlPath util dosyası çalıştırılır. Parametreler bölümündeki Resim Datası Bellek Boyutu [BLOB] Parametresi maksimum 64 KB yazılır ve kayıt edilir.

Soru:
Depolar arası giriş çıkış işlemi nasıl yapılır?
Cevap:
Depo alış ya da depo satış fişlerinde satırlara depo kodu ve karşı depo kodları belirlenir. Satırlara tek tek depo kodu yazılmak istenmiyorsa Ek Bilgiler sekmesindeki depo kodu ve karşı depo kodları bütün fiş için tek sefer yazılır.

Soru:
Stokların eksi bakiyeye düşmesi nasıl engellenir?
Cevap:
Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri’ne girilir. Stok Bakiye Kontrolleri parametreleri 0- İzin verme olarak belirlenir ve kayıt edilir.

Soru:
Stok kartındaki özel kodların seçimli kullanılması nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok modülünde Servis/Sabit Tanımlar/ Özel Kod Tanımları/Stok Kart Özel Kod Tanımları/ Stok Kart Özel Kod-1 bölümüne girilerek tanımlama yapılır ve stok kartlarında Özel kod-1in seçim butonuna basılarak bu tanımlanan kod seçilebilir. Aynı tanımlama diğer özel kodlar ve hareket özel kodları içinde yapılabilir.

Soru:
Farklı bir fiyat tipi nasıl tanımlanır?
Cevap:
Stok modülü Servis/Sabit Tanımlar/Fiyat Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden yeni fiyat tipi tanımlanır.

Soru:
Yeni açılan stok kartında birim bilgisinin sabit gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreleri bölümü, Diğer Bilgiler sayfasındaki, Birim Bilgileri Ön Değerler menüsü, istenilen şekilde tanımlanıp kayıt edilir.

Soru:
Stok kartındaki herhangi bir fiyatın hareketlere otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok kartı Diğer Bilgiler sayfasındaki Otomatik Fiyat Bilgileri tanımlanır.

Soru:
Stok kart listesine barkod kodu nasıl eklenir?
Cevap:
Stok kart listesinde iken Tasarım Moduna geçilir. Sahalar üst başlığından, Ekle seçilir. Ad bölümünde " Bağlantılı saha" seçilir. Bağlantı tablosuna" STKBARKOD" seçilir. Bağlantı tablosu bağlantı sahasına" STKBARSTKKOD" seçilir. Bağlantılı sahasına "STKBARKOD" seçilir. "İfade sahasına " STKBARITEMNO=1" (Hangi barkod sahası isteniyor ise ilgili no girilir.

Soru:
Stok kart listesinde arama yapılırken imlecin ilgili stok üzerinde konumlanması nasıl sağlanır?
Cevap:
Kart listesindeki görünüm menüsünde bulunan otomatik filtre arama parametresi işaretli olmalıdır.

Soru:
Tüm stok kartlarının 2.birim alanına ‘KG’ ifadesinin yazılması nasıl sağlanır?
Cevap:
Bu işlem için yazılacak query ifadesi :

UPDATE STKKART
SET STKBIRIM2='KG'
WHERE STKBIRIM2=' '

Soru:
Genel hareket raporunda devir miktarı göstermesi nasıl sağlanır?
Cevap:
İlk tarih bölümüne 02/01/2008 yazılır, nakli yekün parametresi işaretlenir.

Soru:
Stok hareketlerinde miktarsız hareket nasıl yapılır?
Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis işlemleri / Parametreler / Genel Parametreler / Stok Genel Parametreleri’nde, Diğer Bilgiler sekmesinde bulunan "Fişlerde Miktarsız Giriş Kontrolü : 1-İzin ver" olarak belirlenir.

Soru:
Hareket ekranlarında görülen stok bakiye bilgisinin ilgili depoya göre görülmesi nasıl sağlanır?
Cevap:
Stok kullanıcı parametrelerinde bakiye gösterim şekli 1-Depo Bazlı Bakiye olarak belirlenir.

Soru:
Fiyatsız ve tutarsız hareket girişi nasıl yapılır?
Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel parametreler /Stok Genel Parametreleri Diğer Bilgiler sayfasındaki Fişlerde Fiyatsız Giriş Kontrolü ve Fişlerde Tutarsız Giriş Kontrolü parametreleri izin ver veya uyar olarak belirlenir.

Soru:
Hareket girişlerinde depolu çalışma nasıl iptal edilir?
Cevap:
Bu işlem için şirket bilgileri modülünden servis, sabit tanımlar, genel parametreler, Stok-II genel parametrelerindeki depo onay kutusu boş bırakılarak kayıt etmemiz gerekmektedir.

Soru:
Yeni depo tanımı nasıl yapılır?
Cevap:
Stok-II modülünde Kart Tanımları/Depo Kart Tanımları /Yeni Depo Kartı bölümünden yapılır.

Soru:
Stok kart listesinin geç gelmesi nasıl engellenir?
Cevap:
Stok kart listesinde stok kart tablosu ile ilgili tüm alanlar açık olduğu durumlarda bekleme yapabilir. Ekle / Kaldır bölümünde sadece listeye çıkacak olan alanlar seçilir.

Soru:
Stok Kart listesine depo bakiyeleri nasıl konulur?
Cevap:
Bu işlem için, F6 stok kart listesine aşağıdaki query yazılarak, bağlantı-1 tanımlanır :

SELECT STKKOD,STKCINSI,
D1=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART
WHEREDEPSTKDEPOKOD='D-01' AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD),

D2=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART
WHEREDEPSTKDEPOKOD='D-02' AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD),

TOPLAM=(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART
WHERE DEPSTKDEPOKOD='D-01' AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)+
(SELECT DEPSTKBAKIYE FROM DEPSTKKART
WHERE DEPSTKDEPOKOD='D-02' AND DEPSTKSTKKOD=STKKOD)
FROM STKKART

Soru:
Stok ekstresi alırken tarih kıstası verince çok bekletmesi nasıl engellenir?
Cevap:
Stok kullanıcı parametreleri/stok ekstrede tutar sahasından : Bakiye seçilirse hızlı verir. Genelde ortalama geliyor.

Soru:
Stok muhasebe bağlantısı tanımları yapılırken bütün stok kartlarına aynı olan muhasebe kodları nasıl toplu yazılabilir?
Cevap:
Stok/Servis/Sabit Tanımlar/Muhasebe Bağlantıları/Muhasebe Grup Tanımlarından ilgili hesaplar tanımlanır. Kartın Bağlantılar sayfasından tanımlanan grup kodu seçilir.