Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: TAKSİTLİ SATIŞ

VERSİYONU: V-7, EFW
Soru:
Senet yaratırken peşinatı cariye işlemiyor?
Cevap:
F5 Servis, F4 Sabit Tanımlar, F2 Parametreler'de cariye peşin kaydı "E" olarak değiştirilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Senet hareketi oluşturulurken kasa bağlantısı yapmak istiyor musunuz sorusuna evet dendiğinde kullanmak istediğiniz kasa kodunu girin bölümünde F6 tuşuna basıldığında kasa kodları gözükmüyor.
Cevap:
Kasa modülünde
F2 Kasa kartı
F2 Yeni kart bölümünde kullanılan kasalar tanımlanır

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Senet hareketi oluşturulurken F7 senet yaratma penceresinde vade başlangıcı ile ilk vade arasındaki fark nedir?
Cevap:
Vade başlangıcı hanesine günün tarihi atılmıştır. Vade başlangıcı bu tarihten itibaren başlatılır. Eğer vade başlangıcı günün tarihinden değil de, farklı bir tarihten başlatılmak istenilirse ilk vadeye istediğimiz tarihi yazabiliriz

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Senet hareketi oluştururken senet tutarlardaki küsuratları yuvarlatabilir miyim?
Cevap:
Toplam tutarın aylık taksitlere bölünmesi işleminde ortaya çıkan küsuratın yerine yuvarlanması istenilen rakam yazılır. Örneğin; aylık taksit tutarı 545 090 TL olsun, çıkan 090 TL’lik küsuratı 00 TL’ye yuvarlamak için yuvarlama tutarına 100 TL yazılır.

 Bu yuvarlatma işleminin her senet için geçerli olması istenirse
F5 Servis
F4 Sabit tanımlar
F2 Parametreler bölümünde yuvarlama tutarı default olarak tanımlanır.

Yuvarlama aşağı yukarı hanesinde ise yuvarlama tutarında yazılan rakamın aşağıya mı yukarı mı yuvarlayacağı belirtilir. Örneğin; 545 090 TL’lik tutarı 100 TL aşağı yuvarlartmak için yuvarlama tutarına 100 TL Aşağı / Yukarı bölümüne A yazarız. Sonuç 545 000 olur. 100 TL yukarı yuvarlatırsak 545 100 olur

Başa / Sona / Müşteriye : Burada ise yuvarlama tutarı basa sona veya
müşterinin senetlerine paylaştırılır. Borçlu kişi senetlerini öderken ödemesi gereken rakamdan fazla bir rakam ödediğinde ödenen fazla rakam bir sonraki senetten mi düşülsün son senetten mi düşülsün yoksa müşterinin borç/alacağına mı işlesin. Bu tanımlamalar F5 Servis F4 Sabit tanımlar F2 Parametreler bölümünde default olarak yapılır.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Taksitli satış modülünde senet tutarlarını değiştirebilir miyim?
Cevap:
F5 Servis
F3 Dosya bakımı
F6 Tutar değiştirme
Bu bölümde değişik kıstaslar vererek daha önceden hazırlanmış olan senet tutarları üzerine ekleme yapılabilir. İstenirse bu tutarlar üzerinde eksiltme de yapılır. Eksiltme yapmak icin tutar eksi olarak girilir. Cari modulu ile entegrasyon sağlandığı zaman cari hareketlerindeki tutarlar da uygun şekilde değişir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Taksitli satış modülünde senet oluşturduğum zaman cari ve muhasebe modülüne işlemiyor.
Cevap:
Eğer senet oluşturma işlemi senet hareketi bölümünden değil de senet kartından yapılırsa yapmış olduğumuz işlemler sadece taksitli satış modülünde gözükecek cari ve muhasebe modüllerine işlemeyecektir.