Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: TRANSFER

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
"X" kodlu şirketteki stok kartlarımın hepsini yeni açtığım "Y" kodlu boş şirkete nasıl transfer edebilirim?
Cevap:
- Transfer modülüne girilir,
- F2-GENEL TRANSFER seçilir, (V-6 programında bu ekran gelmez!)
- TRANSFER EDİLECEK DOSYA olarak "1" (STOK KART) seçilir,
- KAYNAK DOSYA TİPİ olarak "1" (ETA) seçilir,
- DOSYANIN BULUNDUĞU BÖLÜM olarak "X" yazılır, (Şirket dosyaları başka bir bölümde ise ilgili PATH tanımlanır)
- DOSYA İSMİ olarak "stok.dat" kendiliğinden gelir. Bu isim değiştirilmemelidir.
- HEDEF DOSYA TİPİ olarak "1" (ETA) seçilir,
- DOSYANIN BULUNDUĞU BÖLÜM olarak "Y" yazılır,
- DOSYA İSMİ olarak "stok.dat" kendiliğinden gelir. Bu isim değiştirilmemelidir.
- DOSYA İSMİ olarak "stok.def" kendiliğinden gelir. Bu isim gerekmedikçe
 değiştirilmemelidir.
- Ekranda bir çerçeve içinde tanımlar görüntülenir. Bu tanımlar aktarılacak sahaları ve boylarını belirler. Burada aktarılması istenmeyen sahalar Ctrl-D ile veya [E/H] parametresine "H" denilerek ayıklanabilir. F2-Kayıt tuşuna basılarak işleme devam edilir,
- TRANSFER ARALIĞI SEÇİM ekranı kartların hepsi transfer edilmek istendiği için boş geçilerek F2-İŞLEM ile devam edilir,
- TRANSFER ŞEKLİ olarak "2" (DÜZELTEREK VE İLAVE EDEREK) seçilir,
- TRANSFER İŞLEMİNE BAŞLIYORUM EMİN MİSİNİZ? sorusuna EVET değeri verilerek transfer işlemi başlatılır.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Bir şirketteki stok kartlarıma ait sadece özel kodları diğer şirketteki stok kartlarıma nasıl işleyebilirim?
Cevap:
Transfer işlemi yapılırken filtre dosya isminde default gelen "stok.def" seçilir.
Ekranda bir çerçeve içinde "stok.def" dosyası görüntülenir. Burada istenmeyen
sahalar Ctrl-D ile veya [E/H] parametresine "H" denilerek ayıklanabilir. F2-Kayıt tuşuna basılarak işleme devam edilir. (En son aşamadaki Transfer Şekli "2" olarak seçilmelidir.)

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Transfer işlemi yapılırken filtre dosya ismi seçildikten sonra bir çerçeve içinde gelen sahalardan bazıları veya hiçbiri görünmüyor. Tüm sahaları ekrana nasıl çağırabilirim?
Cevap:
İlgili ekranda F3-İLK DEĞERLER tuşuna basılarak transfer yapılan dosyaya ait tüm sahalar ekrana çağırılabilir.

NOT: F3 tuşuna basılmasına rağmen tüm sahalar gelmiyor veya bozuk geliyorsa transfer yapılan dosyaya ait *.DFA uzantılı dosyayla ilgili problem vardır. *.DFA uzantılı bu dosya yeniden yüklenmelidir.
(Örnek: Stok kart için; STOK.DFA)

VERSİYONU: V-6
Soru:
Transfer işlemi yapılırken "TANIM DOSYASINDA KOD BULUNAMADI" mesajı geliyor.
Cevap:
Transfer işlemi yapılırken filtre dosya ismi seçildikten sonra bir çerçeve içinde gelen sahaların arasında kod ile ilgili saha tanımlı değildir. Bu ekranda istenirse Ctrl-I ile satır açılarak kod ile ilgili saha manuel olarak tanımlanabilir.Ya da F3 tuşuna basılarak default sahalar ekrana getirilebilir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Transfer işlemi yapılırken "ETA DOSYA YAPISI HATALI" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu sorun *.STR uzantılı dosyaların uyumsuzluğundan kaynaklanır. Programların yüklü olduğu bölümdeki *.STR dosyaları Raporlar/Dosyalar modüllerine ait dosyalardır.Transfer modülüne ait *.STR dosyaları yüklenmelidir.

VERSİYONU: V-6
Soru:
Transfer işlemi yaparken transfer şekli seçiminde hangi konulara dikkat etmek gerekir?
Cevap:
Transfer Şekli Seçiminde kullanılan seçeneklerin işlevleri şöyledir;
1- ÜZERİNE YAZARAK (VARSA ESKİ DOSYAYI SİLEREK): Dosya disk üzerinde olsa bile önce silinir, daha sonra tamamen yeni bir dosya açılır. Kayıtlar bu boş dosyaya ilave edilir. Bu seçenek kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
2- İLAVE EDEREK: Eğer disk üzerinde dosya varsa silinmez, yeni veriler dosyaya ilave edilir.
3- OLMAYAN KAYITLARI İLAVE EDEREK: 2.seçeneğe benzer şekilde çalışır, fakat sadece dosyada olmayan kayıtlar ilave edilir, dosyada mevcut olan kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz.

ÖNEMLİ NOT: Olmayan kayıtları ilave ederek seçeneği sadece Stok Kart-Cari Kart-Hesap Planı-Sicil Kartı-Kartoteks Kartı gibi kart türü dosyalarda geçerlidir. HEDEF DOSYA TİPİ ETA değilse veya kart harici kayıtlar yapılıyorsa 2 ve 3 nolu seçenekler tamamen aynıdır. Yani Fatura, İrsaliye, Çek/Senet vb. veya hareket türü dosyaların transferinde aynı hareketler tekrar transfer edildiğinde mükerrer kayıtlar oluşur.

VERSİYONU: V-6, V-7
Soru:
Transfer işlemi yaparken hangi konulara dikkat etmek gerekir?
Cevap:
- 07 (Fiş) transferi yapılırken ilgili aya ait dosyanın sadece adı yazılmalı, .dat şeklinde uzantısı yazılmamalıdır. Aksi takdirde "FİŞ DOSYALARI BULUNAMAMIŞTIR" şeklinde hata mesajı çıkacaktır.

Örnek:
DOSYA İSMİ: OCAK01
OCAK ayına ait yanındaki "01" ibaresi ilgili yılın son iki karakterini belirler.
( OCAK 2001 )
Fiş dosya ismi aşağıdakilerden herhangi bir tanesi olabilir;
OCAKXX
SUBATXX
MARTXX
NISANXX
MAYISXX
HAZXX
TEMMUZXX
AGUSTXX
EYLULXX
EKIMXX
KASIMXX
ARALIKXX
Görüldüğü şekilde dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanılmamalıdır. ("XX"karakterleri ilgili yılın son iki karakterini belirler.)

- Dışarıdan ETA'ya transfer yapılırken transfer şekli olarak "1" (Üzerine Yaz) seçilirse gelen kayıtlarda eski kayıt kontrolü yapılmaz, kart vb. Transferlerde mükerrer kayıtlar oluşabilir. İmalat modülünde mamül ağacında mükerrer kayıtlar olmaması için transfer şekli "3" (Sadece Olmayan Kayıtları İlave Ederek) olarak belirtilmelidir.
- Fatura, Müstahsil transferinde stok/cari hareketlerini, İrsaliye transferinde stok hareketlerini, Sipariş transferinde kendine bağlı sipariş kayıtlarını, Çek/Senet Fişi fişe bağlı çek/senet hareketlerini ve bunlara bağlı cari hareketlerini aktarmaktadır. İlgili hareketlerin tekrar yapılması durumunda mükkerrer kayıtlar oluşacaktır.
- Fatura, İrsaliye, Çek/Senet vb. veya hareket türü dosyaların transferinde
 stok/cari kartlarını transfer esnasında program açmadığından dolayı stok-cari
 kartlarının açılmış olması gerekir.
- Muhasebe kaydı yapılan evrakların transferinde muhasebe fişleri aktarılmaz.
- ETA'ya İşletme dosyaları transferi yapılırken işlem kodları ve gelir/gider türleri kümüle değerleri değiştirilmemektedir. Bu nedenle transferden sonra mutlaka mizan nakli yapılmalıdır.