Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: ÜRETİM

VERSİYONU: ETA:SQL - ETA:V8-SQL
Soru:
Üretim reçete kartlarında kullanılan Hizmetlerin (Fason) tanımlanması nasıl yapılır?
Cevap:
Fatura II modülünde Kart Tanımları bölümünün altında bulunan Hizmet Kartı Tanımlarından reçete kartlarında kullanılacak ilgili Hizmet Kartları tanımlanır.

Soru:
Üretim modülünde üretim işlemlerini yapmadan mamul yada yarı mamule ait maliyet fiyatı nasıl görülür?
Cevap:
Üretim modülü raporlar bölümünde bulunan Üretim Tasarım (maliyet) listesi raporunda maliyet fiyatını göreceğimiz ürüne ait reçete kodunu seçerek döküm bilgileri kısmında bulunan üretim miktarı, fiyat seçeneği, mamul kar oranı ve kdv oranı bilgilerini belirterek ilgili mamul ya da yarı mamule ait maliyet fiyatı görülebilir.

Soru:
Üretim Emir Fişi açarken açılan emir miktarı ne olursa olsun reçete kartında tanımlanan hammadde miktarı kadar stoktan çıkış oluyor. Nasıl düzeltebilirim?
Cevap:
Reçete kartı hammaddeler sekmesinde hammadde satırında bulunan “miktar ölçeklenebilir mi” seçeneğinin onaylı olması gerekir.

Soru:
Üretim reçete kartlarında hammaddeler bölümünde reçete kartında kullanılacak hammaddelerin toplu olarak nasıl seçilir?
Cevap:
Hammaddeler bölümünde hammadde kodu kısmında Shift-F6 tuşu ile ilgili hammaddeler toplu olarak seçilir.

Soru:
Üretim modülünde kapatılan Emir Fişi nasıl iptal edilir?
Cevap:
Emir Kapama Fişi kısmına girilir. F7-Fiş Listesinden ilgili Emir Kapama fişi bulunarak fişin içerisine girilir. Emir Kapama Hareketleri kısmında ilgili kapama hareketinin üzerine tıklanarak F3-İptal tuşuna basılarak Emir Kapama iptal edilir.

Soru:
Üretim modülünde kapatılan Emir Fişinin iptal edilmesi.
Cevap:
Emir Kapama Fişi kısmına girilir. F7 Fiş Listesinden ilgili Emir Kapama fişi bulunarak fişin içerisine girilir. Emir Kapama Hareketleri kısmında ilgili kapama hareketinin üzerine tıklanarak F3 iptal tuşuna basılarak Emir Kapama iptal edilir.

Soru:
Üretim emir açma fişinde hammaddeler bölümünde miktarlarda değişiklik nasıl yapılır?
Cevap:
Reçete kartında hammadeler satırında bulunan “miktar değiştirilebilir” seçeneği onaylanarak miktarlarda değişiklik yapılabilir.