Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL
PROGRAM MODÜLÜ: YAZARKASA

VERSİYONU: V-7
Soru:
Sharp yazarkasa'da kdv departmanı tanımlaması nasıl yapılıyor.
Cevap:
Stok kartındaki özel kod3'e iki karakter olarak tanımlanmalıdır. Örnek: "03" gibi.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Olivetti 7000'e aktarım yapmak için dosya oluşturuluyor. Fakat Olivetti 7000 programı plu dosyasında hata veriyor.
Cevap:
Denetim masası, Bölgesel ayarlardan sayı bölümündeki (,) işaretleri (.) olarak değiştirilir.

VERSİYONU: V-7
Soru:
Sharp yazarkasaya COM2'den gönderim yapılamıyor.
Cevap:
Yazarkasa modülü Servis/Sabit Tanımlar/Yazarkasa Komutları/Sharp ER495T komut tanımlarındaki enson dijit'teki "1" rakamı "2" olarak değiştirilir.

VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
Soru:
Stok kartlarımı yazarkasaya aktarmak istiyorum. [03] nolu işlemi yaptığımda transfer işlemi tamamlandı mesajı geliyor. Ancak stok bilgileri yazarkasaya gitmiyor.
Cevap:
Bilindiği gibi ETA-YAZARKASA programı yazarkasa ile bağlantı kurarken yazarkasanın kendi yazılımını kullanmaktadır. (OL-5000 'de NK50COM.EXE, OL-5700'de NK57NET.EXE gibi). Aktarım sırasında her hangi bir aksaklık durumunda yazarkasanın kendi yazılımı bir hata mesajı verir. Bu hata mesajı programın normal olarak ekrana gelmez. Bu hata mesajının program içerisinde görüntülenmesini sağlayan bir parametre bulunmaktadır. Hata mesajlarının görüntülenmesi için ana menüde iken; V6 için: F5-SERVIS İŞLEMLERİ, F3-ORTAK PARAMETRELER V7 için:
F5-SERVİS İŞLEMLERİ, F5-ORTAK TANIMLAR,
bölümünde 25 SATIR EKRAN: [E/H] parametresine H değeri verilmelidir. Bu durumda hata mesajı ekranın sol üst köşesinde görüntülenecektir. Görülen hata mesajına göre çözüm bulunmalıdır.

VERSİYONU: V-6, V-7 (OL-5000, OL-5700, OL-6000, OL-6010)
Soru:
Yazarkasa işlemlerinde [XX] nolu işlemi yapıyorum. İşlem sırasında ekranın sol üst köşesinde [.........................] mesajını alıyorum. Ne yapmalıyım ?
Cevap:
.......... ile belirtilen yerlerde aşağıdaki hata mesajlarından biri geliyor.
PROGRAM FILE FORMAT ERROR LINE:XXXX CODE:XX : PLU verilerinin bulunduğu dosyanın formatında NNNN satırında NN kodu ile belirtilen hata var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

Bu hata mesajı ile 03-Plu Verilerinin Yazarkasaya Yüklenmesi işlemi sırasında
karşılaşılır. Aktarım sırasında ETA.PLU adlı bir dosya oluşur. Mesajdaki LINE: ile
belirtilen sayı ETA.PLU'nun XXXX nolu satırında hata var anlamına gelir. Bu hatanın giderilmesi için ETA.PLU dosyasının görüntülenmesi gerekir. Bunun için;
ETA Not sayfası açılır F3-YÜKLE "YÜKLENECEK DOSYA ADINI GİRİNİZ:" bölümüne ../ETA.PLU yazılır ve enter tuşuna basılır. Ekrana gelen ETA.PLU dosyasında LINE ile belirtilen satıra gidilir. O satırdaki stok tesbit edilir.

* Barkod kodu girilmemiş ya da eksik girilmiş olabilir.(13 haneli olmalı)
* Kdv deparman kodu girilmemiş ya da yanlış girilmiş olabilir.
Yukarıda örneği verilen hatalar ETA-STOK programındaki stok kartlarından düzeltilir ve yapılan transfer işlemi tekrarlanır.

COMMUNICATION ERROR : Bilgisayar ile yazarkasa arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloda arıza var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

COMMAND ERROR : Girilen komut hatalı ise ekranda bu mesaj görülür.
Yazarkasa programında bulunan YAZARKASA KOMUTLARI kontrol edilir.
V6 için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-OL5000/OL5700 KOMUTLARI
V7 için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-YAZARKASA KOMUTLARI

COM PORT OPTION ERROR : Yazarkasa bilgisayarın yanlış portuna bağlandığında ekranda bu hata mesajı görülür.

ILLEGAL OPTION : Yazarkasa ile iletişim kurulurken girilen komut hatalı olarak
verilirse bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 NOT OFF STATE : W (w) komutu kullanılırken yazarkasa OFF konumunda değilse veya üzerinde tamamlanmamış işlem var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 NOT READY : Yazarkasa ile bilgisayar arasındaki kablo
bağlantısı hatalı ise veya yazarkasa olmaması gerekirken OFF pozisyonunda ise
ekranda bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 PLU MEMORY OVER : W (w) komutu ile bilgisayardan
yazarkasaya yüklenmek istenilen PLU verilerinin bulunduğu dosya yazarkasanın
belleğine sığmıyor ise ekranda bu hata mesajı görülür.

PLU VERİLERİNİN BULUNDUĞU DOSYA İÇİN HATAKODLARI:
Code 1: Bir satırındaki karakter sayısı yeterli olmadığında ekranda bu kod hatası görülür.
Code 2: Maddeler arasında noktalama işareti olarak boşluk kullanıldığında veya stok miktarı dışındaki bir sütunda desimal sayı girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 3: 13 hanelik PLU kodu için nümerik değerlerin dişinda karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 4: Belirli bir PLU satışının yapılabilirliğini gösteren sembolün 1 veya 0 'dan farklı olması durumunda ekranda bu kod hatası görülür.
Code 5: Stok kontrolu için kullanılan sembolün 1 veya 0'dan farklı olması durumunda ekranda bu kod hatası görülür.
Code 6: Kısım numaraları dışında bir numara girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 7: Birim fiyat için nümerik değerler dışında karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 8: Stok miktarı için nümerik değerler dışında karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.

VERSİYONU: V-6, V-7, (OL-5000, OL-5700, OL-6000, OL-6010)
Soru:
Aktarım sırasından PROGRAM FILE FORMAT ERROR LINE:32 KOD:3 hata mesajını alıyorum. ETA.PLU dosyasında 32 nolu sahaya baktığımda 8 haneli olan barkod kodlarımda hata verdiğini görüyorum.
Cevap:
Yazarkasa özelliği itibariyle EAN-13 formatında işlem yapmaktadır. Bu nedenle EAN-8 standartında yani 8 haneli olan barkod numarasının EAN-13 'e göre yani 13 haneyeuyarlanabilmesi için stok kartındaki barkod numarasının başına 5 adet 0 (sıfır) ilave edilmesi gereklidir.

VERSİYONU: V-6, V-7, (OL-5000, OL-5700, OL-6000, OL-6010)
Soru:
06-SATIŞLARIN STOKLARA İŞLENMESİ işlemini yapıyorum. İşlem sırasında "8691789650140 nolu stok bulunamamıştır" mesajını alıyorum ne yapmalıyım ?
Cevap:
Barkod indeksi yapılıp işlemin tekrarlanması gereklidir.
Barkod indeksi için;
V6 için; Şirket dizini altında iken rebbark.exe dosyası çalıştırılır.
V7 için; Stok programında F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F5-BARKOD İNDEKSİ YARATMA işlemi yapılır.

VERSİYONU: V-6, V-7, (OL-5000)
Soru:
Olivetti OL-5000 marka yazarkasam var. Stok kartlarında ürün fiyatlarını doğru yazmama rağmen fiyatı 10 000 000'dan fazla olan ürünlerimin satışını yaparken 9 999 999 olarak fiş kesiyor.
Cevap:
Bilindiği gibi ETA-YAZARKASA programı yazarkasa ile bağlantı kurarken yazarkasanın kendi yazılımını kullanmaktadır.(OL-5000'de NK50COM.EXE) Bu programın gönderebileceği rakam formatı en fazla 7 hanelidir. Bu nedenle fiyatı en fazla 9999999'a kadar yazabilmektedir. Çözüm için ETA-YAZARKASA programı içerisindeki yazarkasa modeline OL-5700 ifade eden 2 değeri verilebilir. Ancak bunun sonucunda OL-5000 yazarkasanızın hafızasının alabileceği stok miktarı düşecektir