Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


MODÜL ADI / TANIMFİYAT (TL)

STOK 650

CARİ 650

FATURA 650

MUHASEBE 800

ÇEK / SENET 650

İRSALİYE 600

SİPARİŞ 700

DÖVİZLİ CARİ HESAP MODÜLÜ (*) 300

ÇİFT BİRİMLİ STOK MODÜLÜ (*) 300

BARKOD'LA ÇALIŞMA OPSİYONU (*) 450

KUR TAKİBİ (***) 300

DEMİRBAŞ 1050

BORDRO 1300

İŞLETME 650

BEYANNAME VE MALİ TABLOLAR  (Tek Kullanıcılı) 500
(Çok Kullanıcılı) 900

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU 450

ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (*) 550

ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (*) 550

SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME 700

İMALAT (*) 650

BÜTÇE (*) 550

TAKSİT (*) 650

DEPO (*) 450

MÜSTAHSİL 800

DOSYA 900

TRANSFER 850

RAPORLAR 700

DÖVİZLİ RAPORLAR 550

KASA 400

KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ (*) 300

KARTOTEKS 600

DATABANK 1000

ÖZEL OKUL BORDROSU 1450

ECZA DEPOLARI İÇİN FATURALAMA (*) 850

OTO - SATIŞ 800

SERVİS 1100

POS 1200

AKARYAKIT 2150

BARKOD ETİKETİ 600

ADİSYON 1000

AİDAT 850

KREDİLİ SATIŞ (*) 1150

TİCARİ PAKETLERFİYAT (TL)

PAKET I 1750
  Stok + Cari + Fatura  

PAKET II 2300
  Stok + Cari + Fatura + Irsaliye  

PAKET III 2950
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet  

PAKET IV 3150
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Irsaliye  

PAKET V 2350
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet  

PAKET VIII 3800
  Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Irsaliye + Sipariş  

MALİ MÜŞAVİR PAKETLERİFİYAT (TL)
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin özel kullanımı için iskontolu paketlerdir. Ticari işletmelere satılamaz.

MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM) 1950
  Muhasebe + Bordro + İşletme + Mali Tablolar  

MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM) 2500
  Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar  

MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM) 2200
  Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar  

MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM) 2600
  Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar + MBO  

BEYANNAME VE MALİ TABLOLAR  (Tek Kullanıcılı) 500
(Çok Kullanıcılı) 750

SEKTÖREL PAKETLERFİYAT (TL)

OTO SATICILARI PAKETİ 2400
  Oto-Satış + Cari + Muhasebe + Çek/Senet  

OTO ve YEDEK PARÇA SATICILARI PAKETİ 3350
  Oto-Satış + Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet  

OTO SERVİSLERİ PAKETİ 3800
  Servis + Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet  

AKARYAKIT PAKETİ 4150
  Akaryakıt + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye  

KREDİLİ SATIŞ-1 PAKETİ 3500
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Muhasebe + Kredili Satış  

KREDİLİ SATIŞ-2 PAKETİ 3250
  Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kredili Satış  

ADİSYON PAKETİ 2900
  Stok + Cari + Fatura + İmalat + Adisyon  

FİYAT LİSTESİ EK KOŞULLAR
1. Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.

2. Fiyat listemizdeki ürünlerimiz BİR SENELİK EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte pazarlanmaktadır.

3. Yukarıdaki fiyatlara programın yüklenmesi, kitap ve CD, aynı anda programı kullanacak olan tüm personelin EĞİTİMİ ve bir senelik SERVİS garantisi dahildir.

Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile firmamız iyi netice alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

4. Windows NT, Network, Novell gibi 'ÇOK KULLANICILI' uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara ana makine +1 terminale kadar Muhasebeci müşterilerimiz için %10, Ticari müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana makine +1 terminale, +1 terminal daha ilave edildiğinde tek kullanıcı fiyatının Muhasebeci müşterilerimiz için % 10’u, Ticari müşterilerimiz için
% 25
’i ilave edilir. Daha sonraki her terminal için tek kullanıcı fiyatı üzerinden % 10 ilave edilir.

5. Aynı programların aynı versiyonlarının aynı ilde birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci müşterilerimize % 50 indirimli, ticari firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

6. Ana versiyon değişikliklerinde paket içeriğine göre Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir ve geçiş bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6'dan Versiyon 7'ye geçişlerde Versiyon 7 program bedelinin % 35'i talep edilir.

b. Versiyon 6'dan önceki versiyonlardan Versiyon 7'ye geçişlerde Versiyon 7 program bedelinin % 50'si talep edilir

7. Satıştan kaldırılmış Versiyon 6 programlarının fiyatı Versiyon 7’nin % 70’i alınarak bulunur. Satıştan kaldırılmış ETA for Windows programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin fiyatları kullanılır.

8. Müşterimizin, daha sonra alacağı ilave modüllerde Paket İndirimi uygulanmaz, Fiyat Listesinde belirtilen modül fiyatları uygulanır. Sadece sonradan alınan modüller için Eğiitm ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir.

9. Peyderpey alınan modüller fiyat listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğini oluşturuyorsa, daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı artırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

10. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

11. Hırsızlık ve doğal afetler (yangın, sel, vb.) sonucunda zayi edilen programların tekrar yüklenmesi için ilgili resmi evraklar ibraz edildikten sonra yalnızca programların zayi olduğu durumda yeni set için versiyon yenileme bedeli talep edilir.

12. Exe ve versiyon yenileme hizmettir, iade alınmaz.

13. Ek modül ve terminal ilavesi siparişlerinde son versiyona uyumlu olması gerektiğinden versiyon yenileme bedeli alınır.

14. Kampanya dahilinde ya da paketle birlikte verilen hediye modüllerden daha sonra yapılan versiyon ve işletim sistemi değişikliklerinde bu modüller ücrete tabi olur. (Örneğin Kasa, Muhasebe Büro Otomasyonu gibi.)

15. Mali Müşavir Paketleri, Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin özel kullanımı için iskontolu paketlerdir. Ticari işletmelere satılamaz veya devredilemez.

16. Programların kullanıcı tarafından diğer firma ya da şahıslara devrinde geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %12'si talep edilir. 2., 3., vb. makinalara ilgili iskontosu ile satın alınmış programlar bağımsız olarak kullanılmak üzere devrediliyor ise ETA devir bedeli ile birlikte yapılmış olan iskontoyu da talep eder. Buna mukabil 1. makina devrediliyor, 2. makina ise bu kez yalnız başına kullanılacak ise yine 2. makina için yapılmış ilgili iskonto talep edilir. Garanti kapsamında iken programın devredilmesi halinde kullanıcı eğitim / servis haklarını kaybeder. Programların üzerine kayıtlı / tescilli olduğu işletmenin statü değiştirmesi (şahıs şirketi iken Ltd. veya A.Ş. olması gibi) hallerde de Devir Prosedürü uygulanır ve Devir Bedeli tahsil edilir. Bakım anlaşması yapılmadığı durumlarda her türlü servis talebinde ETA’nın belirlediği geçerli servis bedeli tahsil edilir. Devir yapılan sistem ETA’nın güncel versiyonu değilse ayrıca gereken versiyon yenileme bedelleri talep edilir.

FİYAT LİSTESİ DİP NOTLARI

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. (*) İşaretli modüller Stok, Cari, Muhasebe, Çek/Senet gibi ana modüllerle birlikte çalışır.

2. (**) BarkodLa Çalışma Opsiyonu aynı anda İrsaliye, Fatura ve Sipariş modülleri ile birlikte çalışır.

3. (***) Dövizli Muhasebe, Dövizli Cari gibi modüllerle çalışır.

4. Barkod Etiketi ve Transfer modülleri kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

5. PAKET alımlarında Kartoteks modülü paketlere dahil edilmiştir.

6. Ticari paketlere Barkodla Çalışma Opsiyonu, Çift Birimli Stok, Dövizli Cari ve Kur Takibi modülleri dahil edilmiştir.