Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL

   

 

  GENEL
  Dizayn ve Rapor Tanım Dosyalarının Düzenlenmesi    
  Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri    
  Otomatik Install Kolaylığı    
  Vista İşletim Sisteminde Türkçe Karakter Kullanılması    
  Vista İşletim Sisteminde Tam Ekran Çalışma    
  Püf Noktaları    
  USB Yazıcıların Kullanılması    
  Başka Bir Modülün Menüsüne Hızlı Ulaşma    
  Bilginin Program İçinde Başka Bir Yere Kopyalanması    
  Detay Bilgi Tuşuyla Başka Bir Modüldeki Bilgilere Ulaşma    
  Hesap Makinesi Kullanımı ve Sonucun Taşınması    
  Hesap Makinesinin Yerinin ve Görüntüsünün Değiştirilmesi    
  Makro Yardımıyla Bir Cümleyi Otomatik Yazdırma    
  Raporların Dip Toplamlarına Hızlı Ulaşma    
  BORDRO
  4447 No'lu Sosyal Güvenlik Kanunu
Uygulaması
   
  4857 No'lu Sosyal Güvenlik Kanunu
Uygulaması
   
  5921 Sayılı Kanun Uygulaması     
  Bordro Özel Tanımlı Raporlar    
  Asgari Geçim İndirimi    
  Değişen Değerlerin Tüm Şirketlerde Tek Tuşla Değiştirilmesi    
  Personel Ücretlerinin Kolayca Muhasebeleştirilmesi    
  Personel Ücretlerinin Tüm Şirketlerde Toplu Değiştirilmesi    
  CARİ
  Entegrasyon İşlemleri    
  Birden Fazla Cari Kartın Tek Kartta Birleştirilmesi    
  Cari Kartlardaki Özel Kodların Değiştirilmesi    
  Cari Kartların Bir Şirketten Diğerine Aktarılması    
  Çalışmamış Cari Kartların Toplu İptal Edilmesi    
  ÇEK / SENET
  Entegrasyon İşlemleri    
  Çek Çıkış Ekranında Arama Yapma    
  DATABANK
  Databank Programı    
  FATURA
  Entegrasyon İşlemleri    
  Aynı Kodlu Ürünlerin Aynı Satırda Toplanması    
  Fatura Kopyalama    
  Fiyatların Stok Kartından Otomatik Alınması    
  Kolay KDV Ayırma    
  Özel Açıklamaların Girilmesi ve Çıktı Alınması    
  İRSALİYE
  Birden Fazla İrsaliyenin Tek Fatura Haline Getirilmesi    
  KASA
  Kasa Programı    
  İŞLETME DEFTERİ
  Fiş İşlerken Girilmiş Değerlerin Toplamının Görüntülenmesi    
  İşlem Kodlarının Başka Şirketlere Aktarılması    
  MUHASEBE
  Fiş Cambazları    
  Açılış Fişi Oluşturma    
  Hesap Aktarma    
  Hesap Bakiyesini Ekrana Taşıma    
  Hesap Nakli    
  Hesap Planını Bir Şirketten Diğerine Aktarma    
  Hesapların Koda Göre Otomatik Sıralanması    
  Silinen Fişlerin Geri Alınması    
  Son Fiş Bilgilerine Hızlı Ulaşma    
  MUHASEBE III
  Muhasebe III Programı    
  MUHASEBE IV
  AGİ Tutarının 22 No'lu Sahaya Otomatik Getirilmesi    
  İndirilecek KDV Hesabının Beyannameye Otomatik Getirilmesi    
  KDV1 Beyannamesinde Bu Dönem İndirilecek KDV    
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması    
  Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanması    
  Otomatik Dönem ve Yılsonu İşlemleri    
  MBO
  Noter Bilgi Formu Hazırlanması    
  Serbest Meslek Makbuzlarının Defterlere Toplu Entegrasyonu    
  STOK
  USB Yazıcıdan Barkod Etiketi Yazdırma    
  Calışmamış Stok Kartlarının Toplu Silinmesi    
  Girilmiş Hareketlerin Miktar ve Tutar Toplamlarının Görülmesi    
  Özel Kod Başlıklarının Düzenlenmesi    
  Son Açılan Kart Kodu ve Cinsinin Görülmesi    
  Stok Kartlarındaki Fiyatların Toplu Güncellenmesi