Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL

Aşağıda "ETA:V.8-SQL Muhasebeciler için Demo Kayıtları" ile ilgili görüntülü kayıtlar bulunmaktadır.
İzlemek için lütfen tıklayınız.
Aşağıdaki Butonları ya da Gelen Ekrandan ilgili Linki tıklayarak kayıtları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Bir Yetkili ETA Bayisinin, size, işyerinizde Ücretsiz Demo yapması için lütfen Demo İstek Formu’nu doldurunuz.

 

  ETA:V.8-SQL Muhasebeciler İçin Demo
Kayıtları


 
  Şirket Açma / Düzeltme / Kapama İşlemleri  
 
Sistem Yönetimi Modülünde Şirket Açma, Düzeltme ve Kapama İşlemleri

 
  Muhasebe Modülü / BA-BS / Beyannameler  
 
Muhasebe Modülü Genel Tanıtım / Programın Klavye İle Kullanımı / Muhasebe Hesap Planı Kartı Açılması / Muhasebe Mahsup Fiş Girişi (Bağlı KDV Yöntemi, Fiş Cambazı Kullanımı, Evrak No Kontrolü, Hesap Planı Listesi Özellikleri) / Muhasebe Tahsil ve Tediye Fiş Girişi / Muhasebe Modülünde Kullanılan Raporların Alınması (Rapor Görüntüleme, Raporların Mail Gönderilmesi, Excel çıkartılması) / Muhasebe IV Modülünde BA-BS Bildirimi Raporlarının Oluşturulması / KDV ve Geçi Vergi Beyannamesi Oluşturulması

 
  Bordro Modülü / Muhasebe - İşletme
Entegrasyonu ve Otomatik E-Bildirge
 
 
Bordro Modülü Genel Tanıtım / Personel Sicil Kartı Oluşturulması / Puantaj Hesaplanması(Tekli ve Çoklu Puantaj) / Ücret Pusulası ve İcmal Alınması / Otomatik E-Bildirge / Muhasebe ve İşletme Defteri Modülüne Entegrasyon İşlemleri

 
  İşletme Defteri Modülü  
 
İşletme Defteri Gelir ve Gider Kartlarının Oluşturulması / Gelir ve Gider Fiş Girişi / Kredi Kartı Yapılan Satışların Girişi / KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Oluşturulması / İşletme Defteri Modülünde Kullanılan Raporların İncelenmesi / Raporların Excel Çıkartılması

 
  Demirbaş ve Muhasebe Entegrasyonu  
 
Demirbaş Modülü Genel Tanıtım / Demirbaş Kartlarının Oluşturulması / Muhasebe Modülünde Kullanılacak Entegrasyon Tanımları / Amortisman Ayrılması İşlemleri / Demirbaş - Muhasebe Entegrasyonu İşlemleri / Demirbaş Modülü İle İlgili Raporların Alınması

 
  Muhasebe Büro Otomasyonu  
 
MBO Modülü Genel Tanıtımı / Mükellef Kartlarının Oluşturulması(İşletme Defteri ve Bilanço Defterine Göre Kartların Açılması) / MBO Tahakkuk Hareket Girişi / Oluşturulan Hareketlerin Mükelleflerin Şirketlerine İşlenmesi / MBO İle İlgili Raporlar / Ek İşlemler (Örnek Dilekçe Hazırlanması)

 
  Beyannameler ve Yıl Sonu İşlemleri  
 
Muhasebe IV Genel Tanıtımı / KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannamesi Oluşturulması / BA-BS İşlemleri / E-Beyanname Paket Oluşturma / Paketleme / Otomatik Yılsonu İşlemlerinin İncelenmesi

 
  Sistem Yönetiminde Toplu Değer Aktarma  
 
Sistem Yönetimi Modülünde Toplu Değer Aktarma İşlemlerinin İncelenmesi