Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Aşağıda "DVD2’de yer alan ürünlerimizin kullanımı" ile ilgili görüntülü kayıtlar bulunmaktadır.
Dilerseniz DVD1, DVD3 ve DVD4’te yer alan ürünlerimizin kayıtlarını da inceleyebilirsiniz.

İzlemek için lütfen tıklayınız. Aşağıdaki Butonları ya da Gelen Ekrandan ilgili Linki tıklayarak kayıtları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

  PROGRAMA GİRİŞ

 
 
  Programa Giriş  
 
  SİSTEM YÖNETİMİ    
 
  Şirket Açılması  
 
  Şirket Açılışında Şablon Kullanımı  
 
  Yeni Yıla Devir İşlemleri  
 
  Kullanıcı Kartlarının Açılması  
 
  Kullanıcılar İçin Default Şirket ve Yazıcı Tanımı  
 
  Kullanıcıların Kendi Şifrelerini Değiştirmesi  
 
  Yetki Tanımları  
 
  Depo Bağlantı Tanımları ile Depo Bazında Kısıtlama  
 
  Kullanıcıların Yapabilecekleri İşlemlerin Kısıtlanması  
 
  Rakam Formatlama  
 
  Şifre Belirleme Parametreleri  
 
  Sistem Veritabanına Ait Log Takibi  
 
  Kullanıcı ve Şirket Bazlı Saha Boyu, Dizayn İsimleri ve Rapor Boy Ayarları  
 
  Default E-posta Ayarlarının Anlatılması  
 
  Fiş Tiplerinin Kullanıma Göre Özelleştirilmesi  
 
  Yazıcı Tanımları  
 
  Vergi Tanımları  
 
  Bordro Tanımları  
 
  Ülke, İl ve İlçe Tanımları  
 
  İşlem Tip Tanımları  
 
  Vade Farkı Grup Tanımları  
 
  İstisna Tanımları  
 
  Yıllık Çalışma ve Tatil Günleri Tanımları  
 
  Toplu Değer Aktarma  
 
  Xml Dosyalarının Toplu Aktarımı  
 
  V7/EFW Otomatik Şirket Transferi  
 
  Konfigürasyon Tanımları  
 
  Kayıt Bilgisi Raporları  
 
  Veri Girişlerinde Zorunlu Alan ve Ön Değer Tanımları  
 
 
  PROGRAMIN GENEL KULLANIMI VE PRATİK KULLANIMI İÇİN UYGULAMALAR    
 
  Pratik Çalışmak İçin Kısayol Tuşlarının Kullanılması  
 
  F6-Hesap Listesi, F7-Fiş Listesi Ekranlarında Yapılan İşlemler  
 
  Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantılı Saha  
 
  Kart/fiş Arama Listelerinde Kullanıcı Tanımlı Saha  
 
  Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantı 1  
 
  Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantı 2  
 
  Kart/fiş Arama Listelerinde Seçimin Kısıtlanması  
 
  Shift+F8 Detay Bilginin Kullanılması  
 
  Ctrl+F10 Hızlı Ulaşım Menüsü  
 
  Makro Tanımları  
 
  Döviz Girişleri  
 
  Raporlarda Saha Boy Ayarları Tanımlanması  
 
  Raporların Word, Excel, Pdf vb. Formatlarında Oluşturulması  
 
  Raporların E-Posta Olarak Gönderilmesi  
 
  Hesap Makinesi Kullanımı  
 
  Ajanda Kullanımı  
 
  ETASQLMNG    
 
  Yedekleme İşlemleri  
 
  Geri Yükleme İşlemi  
 
  STOK-STOK II    
 
  Stok Kartlarının Tanımlanması      
 
  Stok Kartlarının Tanımlanması  
 
  Otomatik Stok Kodu Tanımlama  
 
  Stok Kartı F8 Detay Bilgi Ekranı  
 
  Stok-Muhasebe Bağlantısı için Gerekli Tanımlamalar  
 
  Stokta Gruplama Özelliği ve Grup Raporları  
 
  Depo Kartlarının Tanımlanması  
 
  Parti Takibi Kavramı ve Parti Raporları  
 
  Barkod Gramaj Tanımları  
 
  Otomatik Barkod Oluşturma İşlemi  
 
  Stok Hareketleri    
 
  Stok Fiş Saha Tanımları  
 
  Stok Devir Fişi Girilmesi  
 
  Stok Sayım Fişi Girilmesi  
 
  Fişlere Depo Kodunun Kullanıcıya Göre Otomatik Taşınması  
 
  Depo Kavramı ve Depo Fişi Girilmesi  
 
  Stok Fişlerinin Yazdırılması ve Dizayn Seçimi  
 
  Hareketlerde Stok Fiyat Analiz Ekranı ile Hızlı Fiyat Bilgisine Ulaşım  
 
  Raporlar    
 
  Stok Listeleri  
 
  Bakiye Raporları, Depo Bakiye Raporları  
 
  Envanter Raporları, Depo Envanter Raporları  
 
  Hareket Raporları Depo Hareket Raporları  
 
  Kar-zarar Analizleri  
 
  Stok Etiketi Basımı  
 
  Mizan Raporları ve Mali Analizler  
 
  UTS Raporları  
 
 
  Servis    
 
  Toplu Stok Fiyat Değişikliği  
 
  Farklı Şirkete Stok Toplu Kart Aktarma  
 
  Başlık Tanımları, Özel Kod Tanımları, Pozisyon Tanımları  
 
  Evrak No Tanımları  
 
  Fiyat Başlık Tanımları  
 
  Hareketlere Stok Fiyatlarının Otomatik Taşınması  
 
  Toplu Stok Kartı Silme İşlemi  
 
  CARİ-CARİ II    
 
  Cari Kartların Tanımlanması      
 
  Cari Kartların Tanımlanması  
 
  Cari Kart F8 Detay Bilgi Ekranı  
 
  Cari Muhasebe Bağlantısı için Gerekli Tanımlamalar  
 
  Cari Gruplama Özelliği ve Grup Raporları  
 
  Cari Bazında Fiyat Tanımlama  
 
  Kara Liste Takibi  
 
  Cari Kartlara Uyarı Mesajları Konulması ve Derecelendirme  
 
  Cari Kart Bazında Tahsilat Planı  
 
  Cari Kart Bazında Ödeme Planı  
 
  Kredi ve Risk Limiti Takibi  
 
  Cari-Stok Fiyat Paketlerinin Fiyatlarının Toplu Değiştirilmesi  
 
  Cari Hareketleri    
 
  Cari Fiş Saha Tanımları  
 
  Cari Devir Fişi Girilmesi  
 
  Cari Mahsup, Tahsil ve Tediye Fişlerinin Girilmesi  
 
  Cari Virman Fişi Girilmesi  
 
  Özel Fiş Girilmesi ve Mantığı  
 
  Ödeme Eşleme İşlemleri  
 
  Raporlar    
 
  Bakiye Raporları ve Dövizli Bakiye Raporları  
 
  Vade Farkı Listeleri  
 
  Ödeme Yaşlandırma Raporları  
 
  Hareket Raporları, Dövizli Hareket Raporları  
 
  Yazışma  
 
  Mizan Raporları ve Dövizli Mizan Raporları  
 
  Mali Analizler  
 
  Mutabakat Mektubu Ekstresi  
 
  Servis    
 
  Kur Farkı Fişi Oluşturma  
 
  Farklı Şirkete Cari Toplu Kart Aktarma  
 
  Başlık Tanımları, Özel Kod Tanımları ve Pozisyon Tanımları  
 
  Evrak No Tanımları  
 
  Toplu Cari Kartı Silme İşlemi  
 
  FATURA    
 
  Fatura Girişi      
 
  Fatura Fişi Saha Tanımları  
 
  Yeni Fatura Girişi  
 
  Tevkifatlı Fatura Girişi  
 
  ÖTV'li Fatura Girişi  
 
  Dövizli Fatura Girişi  
 
  Fatura Ekranında Toplu Fiyat Güncelleme  
 
  Barkod ve Miktarlı Barkod Kullanılarak Fatura Girişi  
 
  Fatura Ekranında Kar/Zarar Analizi  
 
  Kapalı Fatura Girişi, Tahsilat Giriş Ekranı, Kasa ve Banka Bağlantısı  
 
  Kredi Kartlı Fatura Girişi  
 
  Ödeme Planı ile Cari Hesaba Detaylı Vadelere Göre Kayıt  
 
  Hizmet Faturası Girişi  
 
  Otomatik Fatura Numarası Verilmesi  
 
  Gider/Gelir Faturası Girişi  
 
  Toplu Fatura Oluşturma  
 
  Sonradan Oluşan Giderlerin Stoklara Yansıtılması  
 
  Müstahsil Makbuzu Girişi  
 
  Düzenleme Bilgilerinin Faturaya Taşınması  
 
  Toplu Fatura Yazdırma  
 
  Paket Kartı Tanımlama  
 
  Paket Kartlı Fatura Girişi  
 
 
  Raporlar    
 
  Fatura Listeleri ve Dövizli Fatura Listeleri  
 
  Fatura Kalem Listeleri  
 
  Fatura Analizleri  
 
  KDV Raporları  
 
  Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları  
 
  Fatura Karlılık Raporları  
 
  Ödeme/Tahsilat Raporları  
 
  Müstahsil Makbuz Raporları  
 
  Servisler    
 
  Fatura Aktarma İşlemi  
 
  Fatura Muhasebe Bağlantıları  
 
  Fatura Başlık Tanımları  
 
  Fatura Özel Kod Tanımları  
 
  ŞİRKET BİLGİLERİ    
 
 
  Kart Kodu Değiştirme/Birleştirme  
 
  Kullanıcı Bilgileri Kopyalama  
 
  İptal Edilen Fatura ve İrsaliyelerin Silinmesi  
 
  Bilanço/Gelir Tablosu Tanım Bilgilerinin Kopyalanması  
 
  MUHASEBE    
 
  Hesap Planı      
 
  Hesap Planının Tanımlanması  
 
  Toplu Hesap Planı Tanımlanması  
 
  Muhasebe Fişi    
 
  Muhasebe Fiş Saha Tanımları  
 
  Muhasebe Fiş Giriş İşlemleri  
 
  BA/BS Formu Tanımlarının Yapılması ve Fiş Girişi Örnekleri  
 
  Muhasebe Fişinde Bağlı KDV İşlemleri ile Kolay Fatura İşleme  
 
  Muhasebe Fişinde Fiş Cambazı Uygulaması  
 
  Açılış Kapanış Fişi Oluşturulması  
 
  Miktarlı Fiş Girişi Uygulaması  
 
  Dövizli Fiş Girişi Uygulaması  
 
  Masraf Merkezi Örnekli Fiş Girişi  
 
  Banka Excel Dosyasından Muhasebe Fişine Transfer  
 
  Raporlar    
 
  Defter Dökümleri  
 
  Saha Seçimli Defterler  
 
  Mizan Dökümleri  
 
  Bilanço ve Gelir Tablosu  
 
  Bilanço/Gelir Tablosu Tanımlarına İlave Yapılması  
 
  Dönem Sonu Envanteri  
 
  Servis    
 
  Fiş Girişinde Otomatik Fiş ve Yevmiye Numaralama  
 
  Fiş ve Yevmiye Madde Numaralama  
 
  Mizan sorunlarının bulunması için fiş Giriş Kontrolleri  
 
  Silinen Fişlerin Geri Alınması  
 
  Kart Hareket Kontrolü  
 
  Hesap Nakli İşlemi  
 
  Toplu Hesap Silme  
 
  Hesap ve Fiş Aktarma  
 
  Fiş Birleştirme  
 
  İRSALİYE    
 
  İrsaliye Girişi      
 
  İrsaliye Fişi Saha Tanımları  
 
  Yeni İrsaliye Girişi  
 
  Otomatik İrsaliye Numarası Verilmesi  
 
  İrsaliyenin Faturalaştırılması  
 
  Birden Fazla İrsaliyenin Toplu Olarak Tek Faturada Birleştirilmesi (Toplu Faturalama)  
 
  Birden Fazla İrsaliyenin Toplu Olarak Faturalaştırılması (Tekli Faturalama)  
 
  Raporlar    
 
  İrsaliye Listeleri  
 
  İrsaliye Kalem Listeleri  
 
  İrsaliye Analizleri  
 
  KDV Raporları  
 
  Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları  
 
  İrsaliye Karlılık Raporları  
 
  Servis    
 
  İrsaliye Başlık Tanımları  
 
  İrsaliye Özel Kod Tanımları  
 
  SİPARİŞ    
 
  Sipariş Girişi      
 
  Sipariş Fişi Saha Tanımları  
 
  Yeni Sipariş Girişi  
 
  Teslimat Takip Numarasından Seçerek Sipariş Kapama İşlemi  
 
  Toplu Sipariş Karşılama ile Sipariş Kapama İşlemi  
 
  Parçalı / Kısmi Sipariş Kapama İşlemi  
 
  Otomatik Sipariş Numarası Verilmesi  
 
  Siparişin Faturalaştırılması  
 
  Siparişin İrsaliyeleştirilmesi  
 
  Birden Fazla Siparişin Toplu Olarak Tek Faturada Birleştirilmesi (Toplu Faturalama)  
 
  Birden Fazla Siparişin Toplu Olarak Faturalaştırılması (Tekli Faturalama)  
 
  Birden Fazla Siparişin Toplu Olarak Tek İrsaliyede Birleştirilmesi (Toplu İrsaliye)  
 
  Birden Fazla Siparişin Toplu Olarak İrsaliyeleştirilmesi (Tekli İrsaliye)  
 
  Raporlar    
 
  Sipariş Listeleri  
 
  Sipariş Kalem Listeleri  
 
  Stok Alış/Satış Raporları  
 
  Hizmet Alış/Satış Raporları  
 
  Cari Alış/Satış Raporları  
 
  Sipariş Karşılama Listeleri  
 
  Sipariş Sevkiyat Listeleri  
 
  Servis    
 
  Sipariş Rezerv Düzenleme İşlemi  
 
  Sipariş Özel Kod ve Başlık Tanımları  
 
 
  ÇEK/SENET    
 
  Çek/Senet Hareketi      
 
  Çek/Senet Fişi Saha Tanımları  
 
  Müşteri Çek Girişi  
 
  Müşteri Çekinin Ciro Edilmesi  
 
  Müşteri Çekinin Bankaya Tahsile Verilmesi  
 
  Bankaya Tahsile Verilen Müşteri Çekinin Bankadan Tahsil Edilmesi  
 
  Müşteri Çekinin Tahsil Edilmesi  
 
  Müşteri Çekinin İade İşlemleri  
 
  Müşteri Senet Girişi  
 
  Müşteri Senedinin Tahsil Edilmesi  
 
  Firma Çek Çıkışı  
 
  Firma Çeki Ödemesi  
 
  Toplu Çek / Senet Oluşturma  
 
  Ortalama Vadenin Fiş Üzerinde Hesaplanması  
 
  Kısmi Çek / Senet Kapama İşlemleri  
 
  Çek/Senet Kartı    
 
  Çek ve Senet Kartları  
 
  Devir Çeki ve Senedi Girişi  
 
  Raporlar    
 
  Kart Listeleri  
 
  Kart Ekstre Listeleri  
 
  Kart Dağılım Listeleri  
 
  İşlem Cinsleri Dağılım Listeleri  
 
  Pozisyon Dağılım Listeleri  
 
  Değerleme Reeskont Raporları
 
 
  Yaşlandırma Raporları  
 
  Ödeme Raporları  
 
  Servis    
 
  Çek/Senet Otomatik Kapama İşlemi  
 
  Pozisyon Tanımları  
 
  Muhasebe Entegrasyon Tanımları  
 
  Portföy Numarası ve Fiş Numarasının Tanımlanması  
 
  Başlık Tanımlarının Yapılması  
 
  Özel Kod Tanımlarının Anlatılması