Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Aşağıda "DVD3’de yer alan ürünlerimizin kullanımı" ile ilgili görüntülü kayıtlar bulunmaktadır.
Dilerseniz DVD1, DVD2 ve DVD4’te yer alan ürünlerimizin kayıtlarını da inceleyebilirsiniz.

İzlemek için lütfen tıklayınız. Aşağıdaki Butonları ya da Gelen Ekrandan ilgili Linki tıklayarak kayıtları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

  KASA

 
  Kasa Kartlarının Tanımlanması      
  Kasa Kartlarının Tanımlanması  
  Kasa Muhasebe Bağlantısı İçin Gerekli Tanımlamalar  
 
  Kasa Hareketleri      
  Kasa Fişleri Saha Tanımları  
  Kasa Devir Fişi Girilmesi  
  Kasa Mahsup, Tahsil ve Tediye Fişlerinin Girilmesi  
  Kasa Virman Fişi Girilmesi  
  Kasa Gelir/Gider Makbuzu Kesilmesi  
 
  Raporlar      
  Bakiye Raporları  
  Hareket Raporları  
  Mizan Raporları  
  Mali Analizler  
  Kasa Dönemsel Durum Raporları  
 
  Servis      
  Farklı Şirkete Toplu Kart Aktarma  
  Başlık Tanımları ve Özel Kod Tanımları  
  Evrak No Tanımları  
 
  BANKA

 
  Banka Kartların Tanımlanması      
  Banka Kartlarının Tanımlanması  
  Banka Muhasebe Bağlantısı İçin Gerekli Tanımlamalar  
 
  Banka Hareketleri      
  Banka Fişleri Saha Tanımları  
  Banka Devir Fişi Girilmesi  
  Banka Mahsup, Tahsil ve Tediye Fişlerinin Girilmesi  
  Banka Virman Fişi Girilmesi  
  Banka Gelir / Gider Dekontu Kesilmesi  
  Kredi Kartı Tahsilat Fişi Girilmesi  
  Banka Excel Dosyasından Banka Fişine Transfer  
 
  Raporlar      
  Bakiye Raporları  
  Hareket Raporları  
  Mizan Raporları  
  Mali Analizler  
  Banka Dönemsel Durum Raporları  
 
  Servis      
  Farklı Şirkete Toplu Kart Aktarma  
  Başlık Tanımları, Özel Kod Tanımları ve Pozisyon Tanımları  
  Evrak No Tanımları  
  Banka Hesap Tip Tanımları  
  Banka Taksit Komisyon Oranları  
 
  YÖNETİM ANALİZİ

 
  Genel Bütçe Analizi  
  Cari Hareket Analizi  
  Kasa Hareket Analizi  
  Banka Hareket Analizi  
  Çek / Senet Hareket Analizi  
  Stok Hareket Analizi  
  Fatura Hareket Analizi  
  İrsaliye Hareket Analizi  
  Sipariş Hareket Analizi  
  Grup / Bölgesel İşlem Gören Stok Kart Grafikleri  
  Grup / Bölgesel İşlem Gören Cari Kart Grafikleri  
  En Az/En Çok İşlem Gören Stok Kart Grafikleri  
  En Az/En Çok İşlem Gören Cari Kart Grafikleri  
  İşlem Görmeyen Stok Raporları  
  İşlem Görmeyen Cari Raporları  
  Finansman Planı Tanımlanması  
 
 
  ÜRETİM

 
 
  Üretim Tanımları      
  Reçete Kartı Tanımlanması  
  Hurda Kavramı ve Takibi  
  Fire Kavramı ve Takibi  
  Yarı Mamul Reçetesi  
 
  Üretim Emir Fişi      
  Emir Açma Fişi  
  Emir Kapama Fişi  
  Toplu Emir Açma  
  Toplu Emir Kapama  
  Sipariş Fişinden Toplu Emir Açma Fişine Taşıma  
 
  Raporlar      
  Kart ve Fiş Detay Listeleri  
  Karşılama Listesi  
  Gerçekleşen Üretimler Listeleri  
  Mamul Üretim Listeleri  
  Üretim Tasarım Maliyet Listesi  
  Kod Takip Listesi  
  Aylık İcmal Toplamları Listesi  
 
  Servis      
  Muhasebe Entegrasyon Tanımları  
  Sonradan Genel Gider Dağılımı  
  Toplu Muhasebe Entegrasyonu  
  Genel Gider ve Gider Grup Tanımları  
  Başlık, Özel Kod ve Revizyon Tanımları  
  Saha Tanımları  
 
  RAPORLAR

 
 
  Kullanıcı Tanımlı Raporlar      
 
  Kullanıcı Rapor Tanımı  
  Kullanıcı Tanımlı Rapor İçin Docmage Dizaynı  
  Kullanıcı Tanımlı Rapor İçin Excel Dizaynı  
  Kullanıcı Raporun İsminin Tanımlanması ve Dökümü  
  Grup Raporun Tanımı ve Dökümü  
  Hazır Kullanıcı Tanımlı Rapor Dizaynları  
 
  Özel Tanımlı Raporlar      
  Özel Rapor Tanımı  
  Özel Rapor Dökümü  
  Hazır Özel Tanımlı Rapor Dizaynları  
 
  KUR TAKİBİ

 
  Döviz Kodlarının ve Türlerinin Tanımlanması  
  Döviz Kur Girişi  
  Toplu Kur Güncelleme İşlemi  
 
  BÜTÇE

 
  Stok Bütçe Değerleri Oluşturma  
  Cari Bütçe Değerleri Oluşturma  
  Muhasebe Bütçe Değerleri Oluşturma  
 
  ETİKET YAZDIRMA

 
  Stok Etiketi  
  Cari Etiketi  
  Sipariş Etiketi  
  Kullanıcı Tanımlı Etiket  
 
  TRANSFER

 
  Dosyadan Tabloya Transfer İşlemleri  
  Puantaj Veri Transferi  
  Univera/Enroute Plus Datasından Veri Transferi  
  Metin Dosyasından Fatura Transferi  
  Excel Dosyasından Fatura Transferi  
  Metin Dosyasından Sipariş Transferi  
  Excel Dosyasından Sipariş Transferi  
  Metin Dosyasından İrsaliye Transferi  
  Excel Dosyasından İrsaliye Transferi  
  Metin Dosyasından Cari Hareket Transferi  
  POS Bağlantısı ve Transfer İşlemleri  
  Yazarkasa Bağlantısı ve Transfer İşlemleri  
  Bordro Transferi İşlemi  
  Excel Dosyasından Transfer İşlemi (BP Taşıtmatik)  
  Stok Fiyat Güncelleme İşlemi (Iveco)  
 
  KARTOTEKS

 
  Kartoteks Kartı Tanımlanması  
  Etiket Yazdırma İşlemi  
  Başlık ve Özel Kod Tanımları  
 
  VERİ AKTARMA

   
  Mükellef ve Muhasebeci Arasında Evraksız Kolay Veri Aktarımı  
  Şirketler Arası Veri Aktarımı  
  Sonradan Muhasebeleştirme İşlemleri  
  Dosyadan Fişe, Fişten Dosyaya Dizayn Tanımları ve Uygulaması  
 
  SATIN ALMA

   
  Potansiyel Cari Kart Tanımlama