Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Aşağıda "DVD4’de yer alan ürünlerimizin kullanımı" ile ilgili görüntülü kayıtlar bulunmaktadır.
Dilerseniz DVD1, DVD2 ve DVD3’te yer alan ürünlerimizin kayıtlarını da inceleyebilirsiniz.

İzlemek için lütfen tıklayınız. Aşağıdaki Butonları ya da Gelen Ekrandan ilgili Linki tıklayarak kayıtları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

  BORDRO    
 
  İlk İşlemler      
 
  Şube Kartı Açılması ve Birden Fazla Şubenin Takibi  
  İşlemler Öncesi Hızlı Parametrik Ayarlamaların Yapılması  
 
  Kart Tanımlama ve Puantaj işlemleri      
  Personel Sicil Kartı Açılması  
  Netten Brüte hesaplama  
  Karttan Alınan Dökümler. Vizite, Sağlık Belgesi, İAB formu vb.  
  Kıdem Tazminatının Hesaplanması  
  İhbar Tazminatının Hesaplanması  
  Puantaj Giriş İşlemleri  
  Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  
  Teşvik Kanunu Uygulaması  
  İstihdam Yasası uygulaması  
  Toplu Ücret Değişikliği İşlemi  
  Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortası Uygulaması  
 
  Raporlar      
  Bordro İcmali  
  Özel Tanımlı İcmal ve Özel tanımlı Raporlar  
  Aylık Personel İcmali  
  E-Bildirge Hazırlanması  
  E-Bildirge SGK Gönderimi  
  Servis      
  Bordro-Muhasebe Entegrasyonu  
  Bordro-İşletme Entegrasyonu  
  Aylık Devir İşlemleri  
  Kısmi Bordro Devri  
  Geçmiş Aya Dönüş ve Geçmiş Ayda Çalışma  
  İşyeri Parametreleri ve Bu Bölümden Alınan Dökümler  
  Parametreler  
  Toplu Parametre Düzenleme  
 
  MUHASEBE IV (Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri)

 
  Beyannameler      
 
  Beyannameler İçin İşyeri Bilgilerinin Tanımlanması  
 
  KDV Beyannameleri Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Muhtasar Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Geçici Vergi Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma (Gelir)  
 
  Geçici Vergi Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma (Kurum)  
 
  Gelir Vergi Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Kesin Mizan Bildirimi  
  BA-BS Formu Tanımlamanın Yapılması ve Fiş Girişi Örnekleri  
 
  İndirilecek KDV Listesi Hazırlama  
  E-Beyanname Paketleme İşlemleri  
  Otomatik Yılsonu İşlemleri  
 
  MUHASEBE II (MİKTARLI MUHASEBE)

 
  Dövizli Raporlar  
  Miktarlı Raporlar  
  Masraf Merkezi Raporları  
 
 
  MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU    
 
  Kart Tanımları      
 
  Mükellef Kartı Açılması  
 
  Hareketler
 
   
  Serbest Meslek Makbuzu Girişi  
  Toplu Makbuz Girişi ve Dökümü  
  Serbest Meslek Makbuzu Listesi ve Mükellef Hesap Ekstresi Raporları  
 
  İŞLETME DEFTERİ    
 
  Genel Tanımlar      
  İşlem Kodlarının Açılması  
  Gider - Gelir Fiş Giriş İşlemleri  
  İşletme Defterinde Demirbaş Kaydı  
  İşletme Defterinde Dönem Sonu Envanteri  
  KDV Beyannamesinde Kredi Kartı Satışlarının Otomatik Gelmesi  
 
 
  Raporlar      
  İşletme Defterinde KDV İcmali ve Defter Dökümü ve Defter Özeti  
 
  Beyannameler      
 
  Beyannameler İçin İşyeri Bilgilerinin Tanımlanması  
 
  KDV Beyannameleri Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Muhtasar Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Geçici Vergi Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  Gelir Vergi Beyannamesi Tanımlama, Hazırlama ve XML Oluşturma  
 
  E-Beyanname Paketleme İşlemleri  
 
  Servis      
  İşlem Kod Nakli  
  İşlem Kod Aktarma  
  Numaralama İşlemleri  
 
  DEMİRBAŞ    
 
  Kartlar      
 
  Demirbaş Kartı Açılması  
 
  Hareketler      
 
  Amortisman Ayrılması, Devir İşlemi ve Muhasebe Bağlantısı  
 
  Raporlar      
 
  Demirbaş Amortisman ve Yeniden Değerleme Raporları