Javascript Menu by Deluxe-Menu.comAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 33 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.30 ve ETA:SQL 1.30’a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BORDRO
 

MESLEK KOD LİSTESİNDE GÜNCELLEME

Meslek kodları listesi güncellendi.

 
CARİ
 

SAHA TANIMLARI

Bazı kart, fiş ve liste raporlarına “F3->Saha Tanımları” özelliği eklendi. Eklenen bu özellikle birlikte rapor saha başlıkları değiştirilebilir, sahalar için ayrıca kriter belirlenebilir. Saha Tanımları ekranında bulunan İlave Saha, Bağlantılı Saha veya Sorgu Sahası seçenekleri ile mevcut raporlara kullanıcı tanımlı ilave sahalar eklenebilmesi sağlandı.

 
CARİ II
 

ÇOK DÖVİZLİ HAREKET LİSTESİNDE TL RAKAMLARININ GÖRÜLMESİ

Cari II Çok Dövizli Bakiye Listesi ve Ekstre Raporların saha boylarına TL rakamları eklendi. Ayrıca rapor kriterlerine TL Değerlerini göster onay kutusu eklendi.

 
E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI
 

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

GİB E-Arşiv Fatura Portal entegrasyonu için “E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması” opsiyonu eklendi. Portal entegrasyonunun doğru şekilde çalışabilmesi için “E-Fatura Uygula” parametresi kapalı ve faturada Belge Tipi: “6-E-Arşiv (Portal)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Her bir faturanın entegratöre gönderilmesi aşamasında GİB tarafından mükellef firmanın tanımlı (interaktif) olan cep telefon numarasına SMS doğrulama şifresi gönderilir, ETA tarafında gelen ekrana onaylama yapılarak fatura gönderimi tamamlanmış olacaktır. Fatura doğrulaması yapılmadığı durumlarda GİB portalında taslak fatura olarak kalmaktadır.

 
FATURA
 

KAPALI FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Şirket Bilgileri/ E-Fatura Genel Parametreleri/Açıklama Bilgileri/ Fiş Açıklamaları/ Fiş Başlık Açıklamaları(a) alanında Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna ait sahalar seçildiğinde, ilgili faturanın E-fatura notlar bölümünde, Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna girilen bilgilerin gelmesi sağlandı.

EVRAK NO BOY KONTROLÜ PARAMETRESİ

Fatura modülü, Servis / Parametreler / Kullanıcı Parametrelerine Evrak No Boy Kontrolü 0: Kontrol Yok, 1: İzin verme, 2: Uyararak İzin parametreleri ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak evrak numarasına 16 haneli E-Belge numarası yazıldığında Belge Tipinin E-Belge tiplerinden birisi olması kontrol edildi.

FATURA LİSTESİ RAPORU

Fatura modülü, Raporlar, Fatura Listeleri, Fatura Listesi raporunda F2->Görüntüle butonuna tıklandığında, Gelen raporda "%8 KDV MATRAH , %18 KDV MATRAH , %8 KDV TUTARI , %18 KDV TUTARI, TOPLAM KDV TUTARI" alanlarının ayrı sütunlarda çıkması sağlandı.

 
İNSAN KAYNAKLARI
 

MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

• İK Mesai Toplu Giriş/Çıkış düzeltme silme işlemlerinde Giriş çıkış sorgulama 0-Tümü 1-Girişi Var/Çıkışı yok 2-Çıkışı Var/Girişi yok 3-Birden fazla girişi olanlar 4-Birden fazla çıkışı olanlar seçeneği ve Başlangıç-Bitiş Saat eklendi.
• İK Genel Parametreleri Günlük Fazla Mesai Kontrolü parametresi
0-Kontrol Yok
1-Tanım Yoksa İzin Verme
2-Tanım Yoksa F.Mesai Hesaplaması Yapma şeklinde değiştirildi.
• IK Genel Parametrelerine “Eksik Çalışılan Saati Fazla Mesaiden Düş” seçeneği eklendi.

İZİN YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

• İzin Yönetimi bölümüne İzin Birleştirme ekranı eklendi. Bu bölümde birleştirilecek ve oluşturulacak izin kodları girilerek, saatlik izinlerin birleştirilerek yeni günlük izin kaydı oluşturulması sağlandı.
• Toplu İzin Planlama bölümü Ön değerlere Tarih Başlangıç Bitiş eklendi.
• Toplu İzin Onaylama bölümüne Başlangıç Bitiş Tarihi kriteri eklendi.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

 
MUHASEBE
 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

 
MUHASEBE II
 

GELEN GİDEN FATURALARIN ENTEGRATÖR SUNUCUSUNDAN İNDİRİLMESİ

Muhasebe II / E-Fatura İşlemleri / Sabit Tanımlar/ Parametreler / Entegrasyon Bilgileri sayfasına E-Fatura Entegratör bilgileri eklendi. Gelen giden faturaların entegratör sunucusundan indirilmesi sağlandı.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

 
MUHASEBE IV
 

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLGİLER SEKMESİ

Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Kurum Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurumlar), Ekler sayfasına “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” sekmesini ilave edildi.

GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) versiyonu BDP sisteminde 30 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah Bildirimi 1 sayfasında “6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler” satırı eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve indirimler alanındaki “Tür Kodu” listesine yeni sahalar eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında, “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Tabi Matrah” ve “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Oranı” alanındaki “KVK Geçici 4.” yazısı “KVK 32/6” olarak değişti.
• Ekler sayfası, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine “7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG” satırı ilave edildi. Programımızda Geçici Vergi Beyannamesi tanımı(kurum) ekranında “Sabit İşlem Kodları” alanına ve Döküm ekranında Ekler sekmesinde, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine ilave edildi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KGECICI_30.xsd şema dosyası yüklendi.

KDV BEYANNAMESİNDE TEVKİFAT ORANI LİSTELERİNDE 4/10'UN EKLENMESİ

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV(1) Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” ve KDV (2) Beyannamesi Dökümü, Vergi Bildirimi sayfasındaki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” alanında bulunan “Tevkifat Oranı” listelerinde 4/10 eklendi.

KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi versiyonu BDP sisteminde 34 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah 1 sekmesinde bulunan “7326 SAYILI KANUNUN (6/2A) MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER” tablosu BDP’den kaldırıldı.
• Sonuç Hesapları sekmesinde “7326 Say.Kanun(6/2a) Maddesi Kap.İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV” ve “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” alanları BDP’den kaldırıldı.
• Ekler sekmesine “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim Tablosu” BDP eklendi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KDV1_34.xsd şema dosyası yüklendi.

MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "Ekler" kulakçığında yer alan;
• Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Ruhsat No" sütunu ile "İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" alanına "Serbest Bölge ve Ruhsat No" sütunu,
• 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje Kodu" ile "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler" alanına "İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu" sütunu,
• Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje No" sütunu, "Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Mükellef Bilgileri" alanına "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu,
• GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" tablosuna "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu eklendi.

 
RENK / BEDEN
 

KOD TANIMLARININ 30 KARAKTERE KADAR BÜYÜTÜLEBİLMESİ

Renk/Beden Boyut Tanımlarında Başlık ve Detay tanımı yaparken Kod tanımlarının 30 karaktere kadar büyütülmesi sağlandı.

 
STOK
 

SAHA TANIMLARI

Bazı kart, fiş ve liste raporlarına “F3->Saha Tanımları” özelliği eklendi. Eklenen bu özellikle birlikte rapor saha başlıkları değiştirilebilir, sahalar için ayrıca kriter belirlenebilir. Saha Tanımları ekranında bulunan İlave Saha, Bağlantılı Saha veya Sorgu Sahası seçenekleri ile mevcut raporlara kullanıcı tanımlı ilave sahalar eklenebilmesi sağlandı.