Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 

 

  GENEL
  Fişlerde Saha Pozisyon Değişikliği    
  Bağlantı 1    
  Bağlantı 1 ( Detay )    
  Dinamik Excel Bağlantısı    
  Tek Ekrandan Toplu Değer Aktarma    
  Hızlı Ulaşım Menüsünü Kendiniz Oluşturun    
  Kart Listelerinin Özelleştirilmesi    
  Görüntüleme Ekranında Ayarlamalar Yapılması    
  Hareket ve Kart Listelerinde Detay Bilgiye Ulaşma    
  Fonksiyon ve Kısayol Tuşlarıyla Çalışma    
  Klavye ile Çalışma    
  Liste ve Raporlarda Saha Boylarının Kaydedilmesi    
  Müşterilerimiz için SQL Sorgu Örnekleri    
  Mouse Kullanmadan Fonksiyon Tuşlarıyla İşlem Yapabilme    
  Yeni Şirket Açmadan Aynı Şirkette Sınırsız Yıl Takibi    
  Yeni Eklenen Dizayn'ların Dosya İsimlerinin Tüm Şirketlere Toplu Aktarılması    
  Kullanıcı Parametre ve Muhtelif Tanımların Kopyalanması    
  Muhasebeci Bilgilerinin Birden Fazla Şirkete Toplu Aktarılması    
  ETA:SQL Yazılım Güncelleme Uygulaması    
  ETA:Sunucu Lisans Yönetimi    
  Vergi ve T.C Kimlik Numarasına Göre Kayıt Sorgulama, Otomatik Kart Kaydetme - 25 Aralık 2017    
  Duyuru ve Güncelleme Notlarının Görülmesi    
  Hızlı Erişim ve Kısayol Menülerinin Kullanımı    
  Kart ve Fişlerde Ekstre Ekranı ve Kaynak Fişe Erişim    
  TÜRMOB E-Birlik Sisteminden Mükellef Bilgilerinin Sorgulanması    

  BANKA
  Banka Ekstrelerinin Excel'den Aktarılması    
  IBAN No Bilgisinin Tanımlanması    
  Banka Ekstrelerinin Banka Fişine Aktarılması    

  BORDRO
  05084 ve 85615 Nolu Teşvik Kanunu Uygulaması    
  4447 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması    
  4857 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması    
  5510 Nolu Kanun Uygulaması    
  5921 Sayılı Kanun Uygulaması    
  Asgari Geçim İndirimi Uygulaması    
  Bireysel Emeklilik ve Özel Emeklilik Sigortası    
  Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ( BES )    
  Bordro - İşletme Entegrasyonu    
  Bordro - Muhasebe Entegrasyonu    
  Bordro Uygulamaları    
  Doküman Sihirbazı DocMage'in Kullanımı    
  IBAN No Bilgisinin Tanımlanması ve Rapor Alınması    
  İhbar Tazminatı Hesaplama    
  Kıdem Tazminatı Hesaplama    
  Ödeneklerde Netten Brüte İşleminde Kolaylıklar    
  Personel Bazında Bordro-Muhasebe Entegrasyonu    
  6111 Sayılı Kanun Istihdam Teşvik İndirimi    
  PDKS'den Puantaj Bilgilerinin Transfer İşlemi    
  Aynı Şirket Üzerinde Birden Fazla Şube Takibi    
  Belirsiz / Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İbraname ve Çalışma Belgesi Raporları    
  Birden Fazla Mükellefin Kayıtlarının Muhasebe veya İşletmeye Otomatik Aktarılması    
  Birden Fazla Şirket İçin Toplu Raporlama    
  Eş ve Çocuk Bilgilerinin Takibi    
  Kart Listesi Ekranında Detaylı Arama    
  Personel Sicil Kartında Puantaj İşlemi    
  Puantaj Kartından Ücret Pusulası Dökülmesi    
  Raporların Tek Tuşla Excel'e Aktarılması    
  Toplu İhbar ve Kıdem Tazminatı Maliyetleri Raporu    
  Tüm İstihdamı Teşvik Kanunlarının Takibi ve Raporlamalar    
  Bordro Modülünde E-Bildirge Hazırlanması    
  Personel İcra Takibi İşlemleri    
  Yeni İşveren Desteği Bordro ve Muhtasar Beyannamesi Uygulaması    
  Ücret Pusulası Hazırlanması ve Personele E-Posta Gönderilmesi    
  Bordro Agi Fark Hesaplama    
  Toplu Puantaj Değişikliği    
  Özel Tanımlı Özet Aylık İcmal Raporu    
  Formülden Ödenek Hesaplama    
  KVK Kapsamında Ücret Pusulası Hazırlanması    
  Meslek Bilgileri Raporu    
  Personel Harcırah Ödemeleri    
  Sendika Aidatının Otomatik Hesaplanması    
  İzin Yönetimi    
  Yemek Ücreti Hesaplama    

  CARİ
  Banka Ekstrelerinin Excel'den Aktarılması    
  IBAN No Bilgisinin Tanımlanması    
  Kara Liste Uygulaması    
  SMS Bağlantısı    
  Cari Kartlarında Uyarı Mesajları    
  Raporların E-Posta Olarak Gönderilmesi    
  Mutabakat Mektubu Ekstresi Hazırlanması ve Toplu E-Posta Gönderilmesi    
  Özel Kodların Zorunlu Kullanılması    
  Rapor Saha Tanımlarına İlave, Bağlantılı ve Sorgu İle Saha Ekleme İşlemleri    

  CARİ II
  Cari Bazlı Fiyat Tanımları    
  Cari Stok Fiyat Paketlerinde Toplu Fiyat Değiştirme    

  ÇEK SENET
  IBAN No Bilgisinin Tanımlanması    
  Kısmi Tahsilat İşlemleri    
  Toplu Çek / Senet Oluşturma    

  DEMİRBAŞ
  Muhasebe Entegrasyonu    
  Demirbaş Amortismanı Ayırılması    

  E-BEYANNAME
  e-Beyanname Hazırlama    

  ETASQLFORM
  ETASQLFORM ile Barkod Yazdırma    
  Dizaynlarda Farklı Font'lu Yazı Tipi Kullanımı    
  Doküman Düzenleyicisi ile Resim Kullanma    

  ETASQLMNG
  ETASQLMNG İle Zamanlanmış Yedekleme    

  E-DEFTER
  E-Defter Uygulaması    
  Tasfiye Halinde Firmalarda E-Defter İşlemleri    
  Online E-Defter Gönderimi    
  E-Defterlerin Yeni Dizin Yapısına Göre Saklanması    
  E-Defter Oluşturma Gönderiminde Önemli Noktalar    
  E-Defter Dosyasından Muhasebe Fişi Oluşturulması    
  Toplu E-Defter İşlemleri    
  Muhasebe Fişlerinin Elektronik Ortamda Oluşturulması ve Saklanması    

  FATURA
  Fatura Üzerinde Toplu Fiyat Güncelleme    
  Müstahsil Makbuzu    
  Toplu Fatura Kesme    
  Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler    
  Fatura İçindeyken Stok ve Cari Kartlarının Değiştirilmesi    
  Fatura İşlerken Anında Kar/Zarar Analizi    
  Fatura Keserken Stokların Toplu Seçilmesi    
  Fatura Üzerinde Fiyatların Toplu Değiştirilmesi    
  Kapalı Faturalarda Tahsilat Girişi    
  Kolay Fiyat Analizi    
  Rapor Menülerinde Listeleme Aralıklarını Pratik Kullanın    
  Stok Kartlarındaki Fiyatların Formüller ile Güncellenmesi    
  İhraç Kayıtlı E-Fatura Hazırlanması    
  E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarında Şubeli Fatura Düzenlenmesi    
  Ek Vergili E-Fatura Düzenlenmesi    
  Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) E-Fatura Düzenlenmesi    
  E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarına Belge Ekleme    
  Araç Gider ve Araç Kira Kısıtlaması İşlemleri    
  Yeni Fiş Girişinde Fiş Tipi Değişikliği    
  Kamu İdarelerine E-Fatura Düzenlenmesi    
  BA/BS Bildirimlerine E-Belgelerin Dahil Edilmemesi    
  GİB E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması    

  E-FATURA
  e-Fatura Modülünde UBL 2.1 Standardında Yapılan Düzenlemeler    
  e-Fatura Hazırlama Uygulaması    
  Özel Entegratör ile e-Fatura Uygulaması    
  Özel Entegratör Kullanmanın Avantajları    
  Ulusal Marketler İle Çalışanların e-Fatura Hazırlaması    
  Gelen e-Fatura Transferi    
  E-Fatura / E-Arşiv Faturalarının PDF Formatında Kayıt Edilmesi ve E-Posta Gönderilmesi    
  E-fatura ve E-Arşiv Faturalarının Toplu Yazdırılması    
  İhraç Kayıtlı E-Fatura Hazırlanması    
  E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarında Şubeli Fatura Düzenlenmesi    
  E-Arşiv Faturalarında İptal ve Düzeltme İşlemleri    
  Yolcu Beraber İhracat E-Faturası İşlemleri ( Tax Free )    
  Ek Vergili E-Fatura Düzenlenmesi    
  Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) E-Fatura Düzenlenmesi    
  Fiş Tipi / Kart Kodu Bazlı Dizayn Tanımlama İşlemleri    
  E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarına Belge Ekleme    
  Kamu İdarelerine E-Fatura Düzenlenmesi    
  Gönderilen E-Fatura ve E-İrsaliyelerin Sorgulanması    
  Yeni Fiş Girişinde Fiş Tipi Değişikliği    
  GİB E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması    

  FATURA II
  Paket Kartları Kullanımı    

  İŞLETME DEFTERİ
  Fiş Cambazı İşletme Defteriİşletme Defteri'nde    
  Kredi Kartı İşlemlerinin KDV Beyannamesine Otomatik Çekilmesi    
  Geçici Vergi Değerlerinin Aktarılması    
  Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanması    
  Fiş Cambazı ile Kolay ve Hızlı Evrak İşlenmesi    
  Fiş İçerisine Girmeden Ayrıntılı Hareketlerin Görülmesi    
  İşletme Hesap Özetinin Dönemsel Olarak Saklanabilmesi    
  KDV Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması    
  Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Listenin Serbest Meslek Makbuzlarından Hazırlanması    
  Muavin Hareket Bilgisini Hesap İçine Girmeden Görebilme    
  Muhtasar Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması    
  Otomatik Kredi Kartı İşlemleri    
  Raporların Farklı Formatta Basılması ve E-posta Gönderilmesi    
  Geçici Vergi Beyannamelerinde Faaliyet Koduna Göre Brüt Kazançların Dağılımı    
  Yeni İşveren Desteği Bordro ve Muhtasar Beyannamesi Uygulaması    
  Defter-Beyan Sistemi Entegrasyonu    
  Geri Kazanım Katılım Payı ( Poşet ) Beyannamesi    
  GİB E-Beyanname (BDP) Programının Otomatik Açılması    
  İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Faturalarından İşletme Defteri Fişi Oluşturulması    

  İRSALİYE
  Subelere Gonderilen Irsaliyelerin Firmanin Merkezine Faturalanmasi    
  E-İrsaliyenin "Matbudan" Türünde Düzenlenmesi    
  Yeni Fiş Girişinde Fiş Tipi Değişikliği    

  KUR TAKİBİ
  İnternetten Kur Güncelleme    
  İki Tarih Arasi Toplu Kur Güncellenmesi    

  MUHASEBE
  Fiş Ayrıştırma    
  Açıklamaların Kopyalanması    
  BA / BS Formunda İskontolu Fiş Girişi    
  Bağlantı-2 Sahasının Kullanımı    
  Bağlı KDV Hesapları ve Fiş Kapama Bilgileri ile Hızlı Fiş Girişi    
  Banka Ekstrelerinin Excel'den Aktarılması    
  Bilanço ve Gelir Tablosunun Kaydedilerek Geçmiş Dönemlerin Basılması    
  Döner Sermayeye Ait Fiş Dökümü Alınması    
  Fiş Cambazı : Fiş Girişinde Büyük Kolaylık    
  Fiş Kontrol Listesi    
  Fiş Listesi ve Hesap Listesi Ekranında Fiş Ayrıntılarının Görüntülenmesi    
  Hızlı Hesap Kodu Seçimi    
  Muhasebe Fişi İçerisinde Fiş Saha Tanımlarını Değiştirme    
  Muhasebe Fişinde Satırların Toplanması    
  Muhasebe Fişinden Kaynağa Erişim    
  Muhasebede Fiş Birleştirme    
  Personel Bazında Bordro-Muhasebe Entegrasyonu    
  Açılış ve Kapanış Fişlerinin Elle Girmeden Program Tarafından Oluşturulması    
  BA / BS Formunun Fatura Modülü Olmadan Muhasebe Fişlerinden Oluşturulabilmesi    
  Bağlı KDV İşlemleri    
  Banka Hareketlerinin Excel'den Otomatik Aktarımı    
  Bilanço ve Gelir Tablosunun Dönemsel Olarak Saklanması    
  Defter Dökümlerinde Saha Yerlerinin Düzenlenmesi    
  Dönem Sonu Envanteri Raporunun Muhasebe Modülünden Alınması    
  Farklı Tarihli Evrakların Tek Fişe Girilmesi    
  Fiş Cambazı İle Kolay ve Hızlı Evrak İşlenmesi    
  Hızlı Hesap Planı Oluşturulması    
  Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden Alabilme    
  Muhasebe Fiş Listesinde Fiş İçerisine Girmeden Ayrıntıların Görülmesi    
  Muhasebe Fişi İçerisinden Ek Cari Kart Tablosuna Kayıt Ekleme    
  Muhasebe Fişi İçerisinden Muavin Alma ve Düzeltme    
  Muhasebe Fişlerinde Açıklamaların Saklanması    
  Muhasebe Fişlerinde Mükerrer Evrak No Kontrolü Yapılması    
  Muhasebe Hesaplarının Çalışma Tiplerinin Belirlenmesi    
  Program İçindeki Bilgilere ve Evraklara Kolay Erişim    
  Raporların Excel'e Tek Tuşla Aktarılması ve Excel'in Otomatik Açılması    
  Raporların Farklı Formatlarda Dökümlerinin Alınması ve E-Posta İle Gönderilmesi    
  Onaylı Defterlerin Yazdırılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar    
  Muhasebe Fiş Satırlarında Evrak Tarihi ve Evrak No Bilgilerinin Toplu Yazılması    
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Hazırlama İşlemleri    
  Muhasebe Fişlerinde Açıklama Kullanımında Kolaylıklar    
  BA/BS Bildirimlerine E-Belgelerin Dahil Edilmemesi    
  İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Faturalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması    

  MUHASEBE II
  E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması    

  MUHASEBE IV
  Asgari Geçim İndirimi Tutarının Muhtasar Beyanname'ye Getirilmesi    
  BA/BS Detay Raporu    
  BA/BS Formu Verilerinin Muhasebe ve Fatura Fişlerinden Taşınması    
  BA/BS Formunda İskontolu Fiş Girişi    
  İndirilecek KDV Listesi    
  KDV1'de İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Getirilmesi    
  Kesin Mizan Bildirimi    
  Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar    
  Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar    
  Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar    
  Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler    
  Faturadan Müstahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi    
  Muhasebe Fişinden Mustahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi    
  BA/BS Formlarının Toplu Olarak Hazırlanması    
  BA/BS Formlarının ve Beyannamelerin BDP’ye İhtiyaç Duyulmadan Paketlenmesi    
  Kar/Zarar ve Bilanço/Gelir Tablosu Bilgilerinin Geçici Vergi Beyannamesine Otomatik Aktarılması    
  Muhasebe Fişlerinden Değerlerin Muhtasar Beyannamesine Otomatik Aktarılması    
  Muhasebe ve İşletme Fişlerinden Değerlerin KDV Beyannamesine Otomatik Aktarılması    
  Yansıtma, Vergi Karşılık Ayırma ve Kapatma İşlemlerinin Otomatik Yapılması    
  KDV1 Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim    
  KDV2 Beyannamesi Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim    
  BA/BS Mutabakat Mektubu Hazırlanması ve Toplu E-Posta Gönderilmesi    
  Geçici Vergi Beyannamelerinde Faaliyet Koduna Göre Brüt Kazançların Dağılımı    
  Yeni İşveren Desteği Bordro ve Muhtasar Beyannamesi Uygulaması    
  KDV1 Beyannamesi İhraç Kaydıyla Teslimler    
  KDV1 Beyannamesinde Belge Sayılarının Belirlenmesi    
  İndirimli Oranlara Ait Satış Listesi    
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Hazırlama İşlemleri    
  BA/BS Bildirimlerinin Vergi Hesap Numarası / T.C Kimlik Numarasına Göre Gruplanarak Hazırlanması    
  Geri Kazanım Katılım Payı ( Poşet ) Beyannamesi    
  GİB E-Beyanname (BDP) Programının Otomatik Açılması    
  Turizm Payı Beyannamesi    
  BA/BS Bildirimlerine E-Belgelerin Dahil Edilmemesi    

  MBO
  Defter Tasdikleri İçin Noter Bilgileri Dökümü    
  Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F6-Kart Listesinden Alabilme    
  Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F7-Fiş Listesinden Alabilme    
  Mükellef Kartlarına Tekli/Toplu Otomatik Makbuz Kesilmesi    
  Mükellefe Ait Kira Bilgilerinin Saklanması ve Raporlanması    
  Mükelleflerle Tüm Borç/Alacak İlişkilerinin Takibi    
  Raporların Excel’e Tek Tuşla Aktarılması ve Excel’in Otomatik Açılması    
  Sabit Dilekçeler    
  GİB Beyanname İndirme    

  RENK/BEDEN
  Renk / Beden ve Farklı Boyutlu Mal Takibi    

  SATIN ALMA
  Satın Alma Toplu Alım Talep Fişi    

  SİSTEM YÖNETİMİ
  Rakam Formatlarının Kullanıcı Tarafından Belirlenmesi    
  Şirket Açarken Şablon Kullanımı    
  Depo Bağlantılı Yetki Tanımları    
  Kayıt Bilgisi Raporları    
  Kullancıların Yaptıkları İşlemlerin Log Takibi ile İzlenmesi    
  Kullanıcı Yetki Tanımları    
  Kullanıcı Hareketlerinin Tarih Bazında Kısıtlanması    
  Veri Girişlerinde Zorunlu Alan ve Ön Değer Tanımlama    

  STOK
  Bağlantılı Sahanın Kullanımı    
  Excel'den Stok Modülüne Kart Aktarımı    
  Sayım Fişlerinin Kullanımı    
  Stok Kodunun Otomatik Gelmesi    
  Otomatik Barkod Oluşturma    
  Inter-Pos icin Otomatik Plu No Üretilmesi    
  Kolay Stok Sayımı    
  Stok Toplu Fiyat Değişikliği İşlemleri    
  Gramajlı Stok Barkod Tanımları ve Uygulaması Dosyayı    
  Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu    
  Stok Fiyatlarının Kullanıcı Bazlı Kısıtlanması    
  Özel Kodların Zorunlu Kullanılması    
  Rapor Saha Tanımlarına İlave, Bağlantılı ve Sorgu İle Saha Ekleme İşlemleri    

  ÜRETİM
  Üretim Tasarım / Maliyet Listesi    
  Üretim - Muhasebe Entegrasyonu    
  Üretimde Fire Takibi    
  Üretimde Hurda Takibi    

  TRANSFER
  Birçok Çözümün Adresi : Transfer Modülü    
  Hugin-POS'a Veri Transferi    
  IBM-POS'a Veri Transferi    
  Inter-POS'a Veri Transferi    
  EnRoutePlus'tan Metin Dosyası Transferi    
  ETİ Satış Gücü Otomasyonu'ndan Metin Transferi    
  PDKS Programından Puantaj Bilgilerinin Transferi    
  Inter-Pos icin Otomatik Plu No Uretilmesi    
  PDKSden Puantaj Bilgilerinin Transfer İşlemi    
  Excelden ETAya Fatura Transfer İşlemi 1    
  Online Transfer İşlemleri    

  YÖNETİM ANALİZİ
  Yönetim Analizi ve Finansman Takibi Modülü    
  En Az / En Çok İşlem Gören Kart Raporları    
  Genel Bütçe Analizi    
  İşlem Görmeyen Kart Raporları    

  VERİ AKTARMA
  Muhasebe Fişine Excelden Fatura Transferi    
  Sonradan Muhasebeleştirme - Veri Aktarma Modülüyle Muhasebe Entegrasyonu    
  Hesap Planı, Muhasebe Fişi ve Bordro Kartlarının Başka Şirketlere Aktarılması    

  TÜİK
  TÜİK E-Veri Transferi    

  E-ARŞİV
  E-Arşiv Faturası Uygulaması    
  E-Arşiv Faturalarında İptal ve Düzeltme İşlemleri    
  E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarına Belge Ekleme    

  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR
  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ( E-Data / Profilo )    
  Yeni Nesil ÖKC İle On-Line İşlemler ( Hugin / Profilo )    

  DIŞ TİCARET
  İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenlenmesi    

  E-MÜSTAHSİL
  E-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi    

  E-SMM
  E-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi    

  E-MUTABAKAT
  E-Mutabakat Uygulaması    

  E-İRSALİYE
  E-İrsaliye Uygulaması    
  E-İrsaliye Kabul, Red ve Kısmi Kabul İşlemleri    
  E-İrsaliyenin "Matbudan" Türünde Düzenlenmesi    
  Gönderilen E-Fatura ve E-İrsaliyelerin Sorgulanması    
  Yeni Fiş Girişinde Fiş Tipi Değişikliği    

  SİPARİŞ
  Yeni Fiş Girişinde Fiş Tipi Değişikliği    

  İNSAN KAYNAKLARI
  İzin Yönetimi